Dominicus Pahr

Död:1602/1603 – Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län

Byggmästare


Band 28 (1992-1994), sida 552.

Meriter

4 Pahr, Dominicus, trol yngste bror till P 1, P 2 o P 3, d 1602 eller 1603 i Kalmar. Byggmästare, verksam i Sverige från 72, slottsbyggmästare vid Borgholm o Kalmar 28 febr 75.

Biografi

1569 inkallades P som murarmästare vid slottsbygget i Schwerin, där Johan Baptista P (P 2) var byggnadsledare. När denne 1572 lämnade Schwerin för Sverige, ersattes han av P, men endast ett par månader senare avreste även han till Sverige. Han anses tillsammans med Franciscus P (P 1) ha varit den främste arkitekten av släktens företrädare i Sverige. Han bar ansvaret för Borgholms slottsbyggnad med befästningar, han befäste Kalmar slott och ledde dess ombyggnad och dekorering samt befäste också Kalmar stad. P:s bevarade verk utmärks av en personlig byggnadsstil, till vars kännetecken hör en originell, kraftigt utvecklad tegel-och putsrustik i det yttre, stuckaturer i det inre och kolonnarkader åt borggården.

När Johan Baptista P utnämndes till byggmästare vid Borgholms slott 1572 blev P underbyggmästare där. Som senare byggmästare där och vid Kalmar vistades han omväxlande i Kalmar och på Öland och erhöll lön för båda tjänsterna. Som tecken på den uppskattning P rönte kan ses att han på sin ålderdom, sedan han lämnat sin tjänst, fick uppbära nästan hela sin lön.

Borgholm var det viktigaste föremålet för P:s verksamhet. Med utgångspunkt i det förfallna medeltidsfästet planlade han en mycket stor anläggning. Försvarssystemet ändrades radikalt, och en hel front bastioner drogs efter italienskt mönster framför södra och östra sidorna. Bastionerna, som började uppföras 1578, visar ännu (1993) ett solitt kvadermurverk med runt om löpande rundstav. Själva slottet skulle byggas "så att murarna och våningarna på alla sidor bliva lika höga". Dock blev endast västra och norra flyglarna uppförda enligt den ursprungliga avsikten. Den östra blev bara en mur av samma höjd som de övriga och den södra en två våningar hög kyrka med torn och spira. Några av det nordiska 1500-talets mest majestätiska salsbyggnader uppfördes på Borgholm: Kungssalen, senare kallad Rikssalen, och Nedre salen. Mellan dessa låg den 1578 färdigställda Predikosa-len, det största rummet i slottet. Även sedan Johan Baptista P lämnat Sverige 1578 ville Johan III att arbetet på Kalmar stads och slotts befästningar skulle fortgå. För staden uppgjorde P en ny mo-derplan med bastioner av olika form. Vad gäller slottets befästningar avslutades norra vallen 1578 och den södra 1580. Även inuti slottet utfördes på P:s tid åtskilliga arbeten. Genom sammanslagning av två mindre salar skapades Grå salen, som bl a försågs med en utsökt fris i grisaille, målad av Arendt Lamprecht 1585. Tidigare hade Gyllene salen fått sitt rika, förgyllda och målade kas-settak, skuret av Michael van Berini 1576. P gav också slottskyrkan dess konstnärliga form. Valven, som tillkom 1591 —92, överensstämmer mycket nära med dem som förekommer i portvalvet i Güstrows slott i Mecklenburg.

På Kalmar slotts borggård står en ståtlig brunnsbyggnad i form av ett rundtempel, det förnämsta arbetet som bevarats från P:s verksamhet på slottet. Brunnen, som fullbordades 1578 eller senast 1579, höggs av Roland Mackle, ledare för stenhuggarlaget. Då P komponerade brunnen, anknöt han medvetet till de redan befintliga portalerna på borggården. Gårdsfasaden pryddes av P med kvadermålning. Den inre portalen utgör vid sidan om Uppsalas putsrustik och Nyköpings porthusfasad det förnämsta provet på den pahrska arkitekturens utmärkta detaljarbete.

Författare

Inga Lena ÅngströmSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Se under P 1 — P 8 anf arb.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Dominicus Pahr, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7938, Svenskt biografiskt lexikon (art av Inga Lena Ångström), hämtad 2020-12-03.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7938
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Dominicus Pahr, urn:sbl:7938, Svenskt biografiskt lexikon (art av Inga Lena Ångström), hämtad 2020-12-03.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se