Erik J Pallin

Född:1878-11-26 – Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län
Död:1964-08-03 – Hedvig Eleonora församling, Stockholms län

Författare, Sportjournalist


Band 28 (1992-1994), sida 561.

Meriter

Pallin, Erik Johan, f 26 nov 1878 i Gävle, d 3 aug 1964 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: grosshandlaren Johan Valfrid P o Beda Julia Pettersson. Elev vid H latinlärov å Norrmalm o vid H reallärov i Sthlm 88 — 96, biträde i H Lindståhls bokhandel för arkitektur o teknik 95 — 96, volontär i DN okt — nov 98, medarb i Kamraten 95 — 04 (även utg 03-04), i Idun 99-03, sportred i S-T 00 — 02, sportred o medarb i Sthlms dagblad 1 febr 02, i S-T från nov 31, led av styr för Sv velocipedförb 08, medarb i Sv motor-tidn 11 — 19, en tid även red där, sekr i presskomm vid Sthlmsolympiaden 12, medarb i Vecko-Journalen från 14, initiativtagare till Sv idrottsjournalisternas klubb o sekr där 16, ordf 22 -37, led av styr för PK 19-22, red för Flygning 20 — 21, för Till rors 23 — 25 o 35 — 41, v ordf i Internat sportjournalistunionen 24 — 26, ordf i Sv gångförb 34 — 36, förf.

G 29 jan 1905(- 15) i Sthlm, Ad Fredr, m Viola Blom, f 7 dec 1883 där, Ty, d 17 jan 1953 där, Bromma, dtr till grosshandlaren Erik Adolf Friedrich B o Anna Augusta Sundström samt senare g Blom.

Biografi

Efter läroverksstudier och arbete som bokhandelsbiträde i Sthlm tog Erik P från sekelskiftet på sig allt fler och större journalistiska uppgifter. Det började med ungdomstidningen Kamraten, där han sedermera blev redaktör. Tidigt var han även medarbetare i Idun och uppträdde som volontär på DN 1898. — Kamratens redaktion och läroverkselever i Sthlm intresserade sig för idrott, och det snart landsomfattande nätverket av lokala sammanslutningar under namnet Idrottsföreningen Kamraterna (IFK), påbörjat i Sthlm 1895, har här sin bakgrund. P var aktiv inom IF K-rörelsen och hörde bla till arrangörerna av stort upplagda kamratmöten på Kinnekulle (1898) och i Trollhättan (1900).

P förenade journalistik och idrott. Redan vid sekelskiftet var han en kortare tid sportmedarbetare i S-T. Sin stora insats gjorde han på Sthlms dagblad under ett 30-tal år från 1902; han återvände till S-T då Sthlms dagblad gick upp i denna tidning. Den sv sportjournalistiken var ännu i början av 1900-talet outvecklad, även om just Sthlms dagblad tidigt haft särskilt goda kontakter med huvudstadens främsta idrottsledare. Idrottslivet skildrades av allmänjournalister eller idrottens eget folk, inte av specialister på både journalistik och idrott. P kom härigenom att tillhöra den första skaran av professionella skribenter i dagspressen med uppgift att förmedla nyheter och intryck från den decenniet före första världskriget snabbt expanderande och internationaliserade tävlingsidrotten. Han vittnade kongenialt om genombrottstiden: "Få saker inom vårt land har väl på kort tid så fullständigt slagit igenom som idrotten. Man kan utan överdrift säga, att dess idé gjort formlig revolution mot gamla fördomar. Aldrig har man märkt detta tydligare än nu" (Sthlms dagblad 7 jan 1908).

P utvecklades snabbt till en av den sv sportjournalistikens mest kända och aktade representanter. Han tog initiativ till Sv idrottsjournalisternas klubb 1916, blev dess förste sekreterare och därefter ordförande. I mitten av 1920-talet beklädde han posten som v ordförande i Internationella sportjournalistunionen. Under några år var P även ledamot av PK:s styrelse.

Till skillnad från många kolleger vurmade P inte i första hand för de allt populärare bollsporterna med fotboll i spetsen. Hans specialiteter blev i stället segling, flyg- och bilsport. Detta ledde till journalistiska uppdrag, arrangörsinsatser och eget utövande inom dessa sportgrenar. Han var redaktör för Till rors, under 50 år en självklar referent av Sandhamns-regattorna, arbetade för Sv motortidning, studerade flygning under utländska resor, ingick i staben bakom de kanske första sv flyguppvisningarna (Ladugårdsgärde i Sthlm 1909), var inte främmande för att själv delta i ballongfärder och redigerade kortvarigt fackorganet Flygning. Skäl för sin. vanligaste dagspressignatur, "Flying", gjorde han även genom den pionjärbetonade boken Flygande människor (1909), en "populär översikt av luftseglingskonstens utveckling under dess genombrottsår".

P var aktiv i en rad idrottsgrenar men tycks inte ha nått elitnivå. Till skillnad från flera av sina kolleger engagerade han sig inte heller i större utsträckning som ledare inom idrottsrörelsens alltfler förbund och föreningar. Det kanske främsta undantaget utgjorde ordförandeskapet i det nybildade Sv gångförbundet 1934 — 36. Han koncentrerade sig i stället på idrottsevenemangen och skrivandet.

P författade även ett större antal böcker i varierande ämnen. Kamrat- och skolpojksperspektivet dominerade, alltifrån Kamrat-lif och skolpojkshistorier (1905) till äventyrsböcker, bl a flera om Klasropojkarna och En flicka på resa (1932). Den kvinnliga idrotten beaktades i en bok med omslagstiteln Skidlöperskan (Skidlöpning för kvinnor och ungdom, 1919). Den biografiska kåserisamlingen Sportfolk (1921) återspeglar hans speciella förtrogenhet med grenar som segling och hästsport.

P framstår som den sannolikt förste professionelle sportjournalisten i sv dagspress. Med sitt breda intresse, mångsidiga skrift-ställarskap och sina balanserade bedömningar bidrog han till att ge det nya journalistiska området sport välbehövlig respekt.

Författare

Jan LindrothSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

P:s arkiv (9 vol: brev, handl ang resor, klipp, foton m m) i RA. - Brev från P i KB (till H Grevenius).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Kamratlif och skolpojkshistori-cr. Saml [l]-2. Sthlm 1905-08. 190, 166 s. -Flygande människor. Populär översikt av luftseglingskonstens utveckling under dess genombrottsår. Sthlm 1909. (8), 126 s. - Kaparkap-tenen på Emden. Romantiserad skildring från det stora världskriget 1914. Sthlm & Gbg (tr Sthlm) 1914. 173 s. ([Omsl:] Åhlén & Åkerlunds enkronas böcker, 186; även: ... Åkerlunds ungdomsböcker.) — Emdens gengångare (den flyende skonerten från Kokosöarna). Skildring från det stora världskriget 1914 av de överlevandes från Emden märkliga räddning. Sthlm 1915. 160 s. (Ibid, 188.) — Spökskeppet på Indiska oceanen. Äventyrsberättelse. Sthlm 1915. 160 s. (... ungdomsböcker.) — Blockadbrytaren bland molnen. Äventyrsberättelse. Sthlm 1918. 224 s. (D:o.) - Skid- löpning för kvinnor och ungdom. [Omsl: Skidlö-perskan; ungdomen på skidor.] Sthlm 1919. 64 s. ([Omsl:] Idrotternas bok, 12.) — Sportfolk, Kåserande levnadsteckningar. Sthlm 1921. 4:o. 165 s. [Även pseud "Flying".] — Pojkarna på Klasro. En berättelse om sjörövarliv, båtkrig och äventyr på landstället. Sthlm 1922. 192 s, 13 pl. (... Åkerlunds pojkböcker [omsl].) — Klasropojkarna på äventyr. Andra sommarens sjörövarliv ... landstället. Sthlm 1923. 174 s, 12 pl. (D:o.) - Pojkarna på Fridhem. Äventyr på landstället. Sthlm 1924. 158 s. (Ungdomens bibliotek n:o 132 [pärmtitel].) — Klasropojkarnas jullov. Berättelse för ungdom. Sthlm 1925. 189 s. (... pojkböcker.) — Klasropojkarna på det gamla vraket. Berättelse för ungdom. Sthlm 1926. 201 s. (D:o.) - Willes äventyr vid Medelhavet. En berättelse för pojkar. Sthlm 1927. 200 s. (D:o.) - 1880- och 1890-talen (Kungl. svenska segelsällskapet 1830—1930, Sthlm 1930, s 405-428; anon). - En flicka på resa. En reseskildring för ungdom. Sthlm 1932. 182 s, 16 pl-bl. — Hört och sett - om och kring -sagt och tänkt (Gångfrämjandets årsbok 1942 [omsl]. Miljonernas marsch Sthlm 1942, s 107—120). — Bidrag, även under diverse signaturer o pseud Flying, i Idun, Sthlm, fol, från 1899, Svensk motor-tidning, 1911-19, Sthlm, 4:o, Vecko-journalen, Sthlm, fol, från 1914, o nedan nämnda tidskr.

Redigerat: Kamraten. Illustr tidn för Nordens ungdom. Årg 11-12, 1903-04. Sthlm. 4:o. [Egna bidrag, delvis sign, från 1895.] — Flygning. Tidskr för aeronautisk verksamhet. Årg [1]—2, n:o 1/2, 1920-21. Sthlm. 4:o. - Till rors. Tidskr för segling, motorbåt- o kanotsport (segel- o motoridrott/motorbåtssport). Årg 1—4, 1922-25. Sthlm. 4:o. [Jfr nedan.] — En bok om år 1878 och 1878 års män. Minnesskrift vid 50-årsjubileet 1928 [omsl: Boken om året 1878] utg av Föreningen 1878 års män genom ... Sthlm 1927. 258 s. (Tills med H Duhs.) — Kungl. svenska segelsäll-skapet 1830-1930. Sthlm 1930. 4:o. 824 s. (Tills med H Haglind; bidrag se ovan.) — Svenska flygvapnet 25 år. Jubileumsskrift ... under medv av militära o civila fackmän. [Sthlm, tr] Södertälje 1937. 4:o. 68 s. [Även pseud Flying.] — Miljonernas marsch. En berättelse om de stora folkvandringarna 1940 — 1941. Stora riksmarscherna 1940 o folklandskampen Sverige-Finland 1941. Sthlm 1942. 243 s. (Gångfrämjandets årsbok 1942 [omsl]; i redaktionskomm tills med B Ahlbom o E Linde; bidrag se ovan.) — Sportred i S-T 1900 — 02 o Stockholms dagblad 1902 — 31; i redaktionskomm för Till rors, K sv segel sällskapets medlemsblad, årg 1-6, 1935-40, Sthlm, o 7-9, 1941 -43, Sthlm, 4:o (tills med S Salén m fl).

Översatt: [A J Bott, pseud] Contact, En stridsflygares upplevelser, Sthlm 1918, 157 s, 4 pl.

Källor och litteratur

Källor o litt: Sveriges pressarkivs klippsaml, RA.

J Lindroth, Idrottens väg till folkrörelse (1974); dens, Sports in the daily press (Stadion, 3:1, 1977); NF:s sportlex, 5 (1943); PK:s porträttmatr 1936 (1935); SMoK; Sv folkrörelser, 3 (1939).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Erik J Pallin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7954, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jan Lindroth), hämtad 2022-09-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7954
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Erik J Pallin, urn:sbl:7954, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jan Lindroth), hämtad 2022-09-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se