Palm, släktBand 28 (1992-1994), sida 578.

Biografi

Palm, släkt, härstammande från smeden i Skövde Jöns Torkelsson (d 1713). Släktnamnet antogs av hans son rådmannen i Skövde och riksdagsmannen i borgarståndet Sven P (1703 — 61). Hans yngste son grosshandlaren i Sthlm Jacob P (1748 -1821) är stamfar för nu levande medlemmar av släkten. Jacob P:s son grosshandlaren Sven Ulrik P (1787-1861) blev farfar till Carl Herman P (1863 — 1942). Han studerade efter mogen-hetsex i Lund teologi i Uppsala och blev teol kand 1902. Samtidigt studerade han musik, avlade 1898 organist- och kyrko-sångarexamen och tjänstgjorde därefter bl a som organist vid Uppsala domkyrka 1898 — 1904. Efter prästvigning 1902 var Herman P 1902 — 11 domkyrkoadjunkt i Uppsala och 1911—34 kyrkoherde i Sånga och Skå, Sth. Som tonsättare framträdde P främst med manskvartetter, körer, solosånger och barnsånger men även orgelpreludier. Hans mest kända komposition är Under rönn och syren (Blommande sköna dalar ...) till text av Z Topelius. Han skrev den redan vid 15 års ålder och framförde den första gången med sin gymnasiekvartett 1879. Senare upptogs den av Studentsångföreningen i Lund, till vilken P skänkte rättigheten till melodin. Efter sin pensionering återupptog han komponerandet och skrev bl a en Ungdomssång. Tillsammans med J Roosval och R Noréen utgav P 1905 — 08 tidskriften Kult och konst, och han deltog i utgivandet av körsamlingsverket Musica sacra (1915). Han medverkade även i bl a Kyrkosången och Svenska landsmål och samlingsverket Minnen från Vestergötland. 1910 — 13 deltog han i liturgisk-musikaliska kommittén. P erhöll 1911 medaljen Litt et art. Hans efterlämnade papper finns i MAB.

Kusin till Herman P var Carl Ulrik P (1864 — 1954). Han blev tidigt intresserad av fransk konst, och efter en resa till Paris 1889-90 anställdes P vid NM, där han var amanuens 1898 — 1900. Efter konsthandlaren Henrik Bukowskis (bd 6) frånfälle i mars 1900 övertog Carl P, med ekonomiskt bistånd av C F Liljevalch (bd 23), dennes konsthandel och ledde den till 1906. Hans konstauktioner var framgångsrika och bla köpte W v Hallwyl (bd 18) föremål för över 1 milj kr, en för tiden enorm summa. I april 1906 omvandlades konsthandeln till ab, där P kvarstod som delägare och styrelseledamot. Han fortsatte att biträda firman bl a vid utarbetandet av auktionskatalogerna. P publicerade konsthistoriska uppsatser bl a i OoB, Meddelanden från NM och Meddelanden från Föreningen för grafisk konst. Han var ledamot av styrelserna för flera konstföreningar.

Författare

Björn EnglundSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: SMoK; Sv släktkal 1943 (1942). Herman P: Biogr matr öfver sv kyrkans prästerskap 1914(1914); Kring en känd kvartett o dess kompositör (Sångartidn 1938); Väd 1941. Carl P: K Asplund, Bukowskis (1945); nekr över P i SvD 21 jan 1954; Väd 1953.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Palm, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7955, Svenskt biografiskt lexikon (art av Björn Englund), hämtad 2019-07-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7955
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Palm, släkt, urn:sbl:7955, Svenskt biografiskt lexikon (art av Björn Englund), hämtad 2019-07-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se