Johannes Olai Palmberg

Född:1640-talets början – Råby-Rönö församling, Södermanlands län
Död:1691 – Turinge församling, Stockholms län

Läkare, Präst, Botanist


Band 28 (1992-1994), sida 588.

Meriter

Palmberg, Johannes Olai (tidigare Robeli-us), f i början av 1640-talet trol i Råby, Söd, d 1691 i Turinge, Sth. Föräldrar: kh Olaus Bononis o möjl Elisabet Nilsdtr Grönberg. Betyg från Strängnäs gymn 8 okt 62, inskr vid Abo akad 63 — 68, läk o lär i Strängnäs 69, lektor i fysik o medicin 11 juli 72, rektor 78 —79 o 84 — 85, allt vid gymn i Strängnäs, prästv 17 febr 76, kh i Turinge från 22 dec 88 (tilltr febr 89), kontraktsprost från 89.

G trol omkr 1669 m Ebba Lenning, d 1696, dtr till bonden Jöns i Länninge, Nykyrka, Söd, samt omg m Olaus Erici Roseli-us.

Biografi

P studerade medicin och botanik vid Åbo akademi utan att avlägga examen och bedrev även medicinsk praktik där. Återkommen till Strängnäs fick han konsistoriets uppdrag att undervisa i botanik vid gymnasiet och tillstånd att utöva läkaryrket. P utverkade även k tillstånd att få anlägga en botanisk trädgård i Strängnäs med Olof Rudbecks trädgård i Uppsala som förebild. Hur dessa planer förverkligades är dock inte känt.

Samma dag som P erhöll fullmakt på lektoratet fick han även privilegium på en örtabok. Det dröjde dock till 1683 — 84 innan denna med primitiva träsnitt illustrerade flora med titeln Serta florea Svecana eller Den svvänske örtekrantz ... utkom i sin helhet. Till sitt innehåll ansluter den till traditionella örtaböcker, där redovisning av växternas medicinska egenskaper utgör huvudinnehållet. Där finns dock även växtbeskriv-ningar som tyder på självständiga iakttagelser i naturen. P:s flora fick stor spridning och ersattes i undervisningen först 60 år senare då C v Linnés Flora Suecica utkom. P verkade även som populärmedicinsk författare med artiklar i almanackor om förebyggande hälsovård.

P sökte förgäves befordran till teologie lektor i Strängnäs men fick tack vare stöd av Erik Dahlbergh (bd 9) pastoratet i Turinge.

Författare

Per-Gunnar OttossonSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Exercitatio medica brevissimam Scorbuti delineationem exhibens. Stregnesiae [1671]. (20) s. [Gymnasieavh.] — Sena florea Sve-cana eller Den swänske örtekrantz ... Den studerande vngdomen i Strägnäs til en lijten påminnelse och vnderwijsning ... Aff åthskillige böcker sammanflätat. [Strängnäs] 1683. S 1—48, 48 — [63], 63-121, (11) s. [2. uppl:] ... eller Swenske örtekrantz. 1684. (16), 416, (44) s. [3. uppl:] ... örte-krantz ... nu å nyo vplagd o förbättrad, samt ... med en vacker tilökning ... Sthlm 1733. (8), 282, (62) s, Appendix ... af J. G. Steinmejer, 118, (10) s. [Ny tr] 1738. - Sundheetz skötsel för gemeent folck (M Freund, Almanach, på thet åhr ... 1670, Strengnäs [1669], s [4-27, i marginal]; även i S Fuhrman, Aimanach ... 1670, Strengnäs ..., d:o Linköping [1669] ...). — Sundheetz skötsels continuation (S Fuhrman, Almanach ... 1671, Strengnäs [1670] ...).

Källor och litteratur

Källor o litt: Strängnäs konsistorii skriv:er till K M:t -1689, RA.

V Djurberg, En sv medicinsk folksknförf på 1600-talet (Hygiea 1900 o 1906); G Eriksson, Botanikens hist i Sverige intill år 1800 (1969); A Holmberg, Den Bergianska avsknsaml i VA:s bibi (1938); O Nycander, O P (PHT 1906); SLH, 1:1 (1822); SMoK; Strängnäs hm.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johannes Olai Palmberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7968, Svenskt biografiskt lexikon (art av Per-Gunnar Ottosson), hämtad 2022-05-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7968
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johannes Olai Palmberg, urn:sbl:7968, Svenskt biografiskt lexikon (art av Per-Gunnar Ottosson), hämtad 2022-05-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se