Peder Olofsson

Född:1600-talet
Död:1600

Skulptör, Predikstolsmakare


Band 28 (1992-1994), sida 788.

Meriter

Peder Olofsson, verksam vid mitten av 1600-talet. Skattebonde i Norr Kämsta, Ljusdal, Gävl (nämnd i jordeböcker o mtl 1629 — 59). Träbildsnidare o predikstolsmakare.

G med en ej till namnet känd kvinna.

Biografi

P:s namn förekommer ofta i olika norrlandsförsamlingars kyrkoräkenskaper under 1640- och 1650-talen, men han kan givetvis ha verkat som bildhuggare både före och efter dessa årtionden. Ovanligt många predikstolar av P:s hand finns i behåll, bl a i Delsbo (dat 1649-50), Arbrå (1654; 1994 i Alfta), Färila (1655) och Alfta (1657; 1994 i Undersvik). Dessutom finns ett fragment i Forsa (1658 — 59) och den till P attribuerade predikstolen från 1655 för Ovikens kyrka i Jämtland (1994 i Marby kyrkomuseum). Härtill utförde P ej bevarade men arkivaliskt belagda predikstolar för Järvsö (1640), Norrala (1649) och Ljusdal (1650-51).

P:s predikstolar utmärks av både sin höjd, oftast drygt 140 cm, och sitt stora omfång. Korgarnas sidor har arkadmotiv med sittande evangelister, alla med skiftande ansiktsuttryck och hårbehandling samt ett rikt varierat mönster av rankor i plattskärning. Förutom evangelisternas namn förekommer deras attribut samt bibelcitat. P:s naivt skildrade figurer avslöjar hans brist på utbildning men visar samtidigt en "folkligt frisk uppfattning" (SKL). — P har även tillskrivits det märkliga altarskåpet i Ovikens gamla kyrka, utfört 1649 — 50 med det senmedeltida Antwerpenskåpet i Ljusdals kyrka som förebild.

P kan räknas som en av sin tids främsta träbildsnidare i mellersta Norrland. Han var sannolikt far till predikstolsmakaren Olof Persson (s 241).

Författare

Ingrid TelhammerSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: P G Hamberg, P O i Kämsta ... (Konsthist tidskr 1955); M Hofren, Norrländska konstprovinser (Tidskr för konstvetensk 1924); SK1.; I Telhammer, Predikstolsmakare o predikstolskonst före 1777 i norra Hälsingland, Medelpad o Ångermanland (1978).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Peder Olofsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8090, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ingrid Telhammer), hämtad 2019-01-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8090
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Peder Olofsson, urn:sbl:8090, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ingrid Telhammer), hämtad 2019-01-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se