Nordberg, släktBand 27 (1990-1991), sida 169.

Biografi

Nordberg, släkt, härstammande från skattebonden Hans Andersson (1727–84) i Rabbatsbenning, Norberg, Vm, vars son bryggardrängen och hembagaren Anders Hansson Norberg (1779–1828) i Sthlm var far till stadsarbetsförmannen ("stadsbasen") Anders Wilhelm N (1824–97) i Sundsvall. Dennes son Johan Albert N (1871–1954) blev 1900 (tilltr 1901) 2:e komminister i Nederluleå och 1902 v pastor där, var 1915 (tilltr 1917) –47 kh där och blev 1926 kontraktsprost. Albert N blev främst känd som lokalhistorisk författare. Hans största verk är En gammal Norrbottensbygd, anteckningar till Luleå sockens historia, 1–2 (1928; ny utvidgad uppl 1965–70). Bland N:s många smärre skrifter kan nämnas Olof Palmgren. En norrbottnisk läsarechef (1936) och Blad ur folkskolans historia i Nederluleå (1942). Han blev Korresp LVHAA 1937 och teol hedersdr i Uppsala 1941. N:s efterlämnade samlingar deponerades 1980 i HLA.

Hans son Arne Vilhelm N (1902-82) blev i Uppsala fil mag 1925 och teol kand 1932 samt var läroverksadjunkt i Luleå 1942–67. Arne N skrev biografier över Petrus Læstadius (1974) och över sin far (1981) samt promoverades till fil hedersdr vid Umeå universitet 1976.

Arne N:s bror Olof Albert N (1909-87) blev fil dr i Uppsala på avhandlingen En swensk adelsmans äfwentyr o dess författare. Studier i sv o utländsk sjuttonhundratalsroman (1944) och 1946 lektor vid folkskoleseminariet i Umeå samt var 1960–75 lektor vid lärarhögskolan i Malmö. Olof N publicerade också Dikt o data, litteraturhistoria för gymnasiet (tills med U Wittrock; 7 uppl:or 1967–85), Svenska på egen hand, handledning för lärare o elever (tills med C Hylander o G Joborn, 1968–69), en kommenterad översättning av Voltaires Candide (1976), som blev radioföljetong febr–mars 1978, Voltaire – en introduktion (1979), en översättning av Rousseaus Julie eller Den nya Héloise (1983) samt de kommenterade Voltaire-översättningarna Filosofi i fickformat (1985) och Fyra rättsskandaler (1985).

En tredje son till Albert N är f d utredningschefen hos Sthlms generalplaneberedning Anders N (f 1910).

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Arne N, Prosten, hans tid o hans socken. Albert N 1871–1954 (1981).

Johan Albert N: Albert N död (SvD 11 sept 1954); B Hildebrand, Matr över led:er av K Vitterhetsakad o VHAA 1753–1953 (1954); Härnösands hm; Norrlands nation i Uppsala 1929–37 (1938); d:o 1938–42 (1943); Porträttmatr över led:r av K Vitterhctsakad o VHAA 1753–1958 (bilaga till VHAAÅ 1959), s 131; Alb N, Gamla Sundsvall. Några barndomsminnen (Hågkomster o livsintryck, 11, 1930); Arne N, a a; SFL 1941–50 (1953); d:o 1966–70 (1975); SMoK; SPG; Sv hist bibliografi 1901-20 (1923); d:o 1921–35 (1956); d:o 1936–50 (1964); d:o 1951–60 (1968); d:o 1961–70 (1978); d:o 1971–75 (1988); Väv. Norrlandsdelcn (1950).

Arne Vilhelm N: Arne N (DN o SvD 10 nov 1982); Norrlands nation i Upsala 1923-29 (1929); SFL 1971-75 (1981); Väv. Norrland, 2. uppl (1968).

Olof Albert N: H Andersson, Olof N död (DN 5 juni 1987); Norrlands nation i Upsala 1923–29 (1929); d:o 1929–37 (1938); d:o 1938–42 (1943); Röster i radio 1978, nr 8, s 46, 50 o 54, nr 9, s 30, 46, 50 o 54, nr 10, s 24, 40, 44 o 48, nr 11, s 32, 48, 52 o 56, nr 12, s 30, 48, 52 o 56, sann nr 13, s 36; SFL 1941–50 (1953); d:o 1966–70 (1975); d:o 1971–75 (1981); G Svanfeldt, rec av N:s doktorsavh (Saml 1944); Väv. Skåne. Halland. Blekinge, 2. uppl (1966).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nordberg, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8185, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-10-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8185
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nordberg, släkt, urn:sbl:8185, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-10-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se