Norstedt, släktBand 27 (1990-1991), sida 604.

Biografi

Norstedt, släkt härstammande från borgaren i Örebro, skutskepparen Olof Larsson (d 1730). Av hans två söner som antog namnet N var Lars N (171787) handlande och rådman i Örebro. Han deltog i 176566 och 177172 års riksdagar och var vid den senare ledamot av SU. Han har på osäkra grunder betecknats som mössa (Brolin, Carlsson). Efter att tillsammans med andra örebroborgare ha arrenderat Hjälmare kanal i några år ingick N i det bolag som 1768 övertog kanalen från staten. Bolaget reparerade 177076 de sedan länge vanskötta slussarna med hjälp av statliga lån. N bör som riksdagsman aktivt ha kunnat medverka till att lånen beviljades.

Son till Lars N var Johan Gustaf N (17641846) som var delägare i handelsfirman Eberstein & Co i Norrköping (jfr bd 12, s 1 f) från grundandet 1790 och dess ledande kraft 181023. Han ägnade sig därefter åt sin egen grosshandlarverksamhet och bruksrörelse. Hans egendomar var belägna dels i Vingåker, Söd, dels i Norrköpingstrakten. N var en skicklig amatörviolinist. Sonsöner till honom var Gustaf Emil N (se nedan) och dennes bror konstnären Johan Reinhold N (N 3), gm Anna Katharina Munthe-N (N 4).

Johan Gustaf N:s äldste bror, hospitals-sysslomannen Franz Carl N (17591813) var den som inledde släkten N:s senare så omfattande förlagsverksamhet. Han var 17931805 utgivare av Örebro Weckoblad, som trycktes på bröderna J P och N M Lindhs (bd 23) tryckeri i Örebro. Hans bror överdirektören Per Adolf N (N 1) inköpte 1821 J P Lindhs tryckeri i Sthlm, vilket kom att drivas av hans söner Adolph N (17951855) och Carl N (N 2) under firma P A Norstedt & Söner. Adolph N hade påbörjat en juristkarriär när han 1823 gick över till faderns rörelse, där han svarade för kontorsgöromålen.

Vid Carl N:s död 1862 gick ledningen över till hans kusinsöner, Johan Gustaf N:s dotterson Gustaf (Gösta) Leonard Laurin (bd 22, s 389) och sonson Gustaf Emil N (18391915). Den senare handhade firmans kontorsgöromål. Han utträdde 1869 ur företaget, som drevs vidare av Laurin och två av hans bröder. Efter ett knappt halvsekel som familjeföretag inom släkten N hade P A Norstedt & Söner kommit att inta en tätposition bland Sveriges bokförlag och tryckerier. De drivande krafterna bakom denna utveckling var Carl N och G L Laurin.

Författare

A WSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor och litt: Allmänt: Aktiebolaget P A Norstedt & Söner 1904. Minnesblad (1904); I A Bonnier, Anteckn:ar om sv bokhandlare, 2 (1935); C G Laurin, P A Norstedt & Söner. Jubileumsskrift 18231923 (1923); dens, Minnen, 1 (1929); S Rinman, Studier i sv bokhandel (1951); H Schück, Den sv förlagsbokhandelns hist, 2 (1923).

Lars N: P-E Brolin, Hattar o mössor i borgarståndet 176066 (1953); S Carlsson, Byråkrati o borgarstånd under frihetstiden (1963).

Johan Gustaf N: S Hedar, Högsjögård (1945); V Loos, Kulturen i Norrköping. 17191800-talets mitt (Norrköpings hist, 4[:3], 1968); E Ringborg, Till Norrköpingskrönikan, 6 (1923); T Söderberg, Norrköpings ekon o soc hist 17191870 (Norrköpings hist, 4[:1]), 1968); Vingåkersboken, 2 (1955).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Norstedt, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8407, Svenskt biografiskt lexikon (art av A W), hämtad 2022-05-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8407
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Norstedt, släkt, urn:sbl:8407, Svenskt biografiskt lexikon (art av A W), hämtad 2022-05-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se