Nyblom, släktBand 27 (1990-1991), sida 661.

Biografi

Nyblom, släkt, härstammande från torparen vid Sjölax under Olsböle i Tenala sn i Nyland Erik Eriksson (1745-1811). Dennes son karduansmakaråldermannen i Nyköping Johan Sjöblom (1774–1849) var riksdagsman 1834–35 och rådman från 1836.

En yngre son till Erik Eriksson var dragonen Magnus KM (1779–1808) i Kivitok i Bromarvs sn i Nyland, som blev dödligt sårad i striden vid Pyhäjoki (jfr bd 8, s 551, och 24, s 602). Dennes son Anders N (1805–61) var skräddarålderman i Uppsala 1838–46 och blev 1843 ordförande i Uppsala borgerskaps äldste, 1847 den förste ordföranden i hantverksföreningen där samt 1855 illiterat rådman. Han blev far till professor Carl Rupert N (N 1), som i äktenskap med författaren Helene (Helena) Augusta N, f Roed (N 2), var far till författaren Ellen Emilia Lundberg-Nyblom (N 3) och till violinisten, violinpedagogen och kompositören Carl Göran N (1867–1920). Han var anställd i K hovkapellet 1898–1903 och verksam som musikkritiker i SvD, DN och från 1909 AB. 1916–19 var N redaktör för Sv musikerförbundets tidning Musikern. 1916–20 publicerade han fem häften i serien Kortfattade lefnadsteckningar om framstående tonsättare. N var också tecknare och akvarellist.

Bland N l:s och N 2:s söner var också Knut Magnus N (1870–1949). Knut N var operettsångare och skådespelare vid A Ranfts teatrar 1898–1903 och 1905–11 samt förste regissör där 1908–25. 1918–36 var han ordförande i Sv flaggans dags verkställande utskott. Bland hans talrika skrifter – ibland under pseudonymen Ma-nasse – märks Upsalasångarnes pariserfärd 1900 (3 uppl 1900–01), memoarboken Uppsala är bäst (1908), en rad smärre biografier i serien Populära körkompositörer (1925–28) och en mängd skrifter om sångsällskapet Orphei drängar (1913–49), vars historiograf han var från 1911. N var gift med skådespelaren Eva Gustafva Axelina N, f Swensson (1864–1931), som tidigare varit gift med skådespelaren Ossian Hamrin (bd 18, s 229 f).

Yngst bland N l:s och N 2:s barn var Holger August N (1874–1953). Holger N blev fil lic 1901 och var medarbetare i SA:s Nobelinstitut 1902–07, lärare vid K musik-konservatoriet i italienska 1906–16 och i franska 1914–16, sekreterare vid Dramatiska teatern 1907–10, tjf kamrerare vid MA 1911–17 och chef för Nordiska kompaniets antikavdelning 1916–22. Han publicerade minnesskriften vid Dramatiska teaterns 150-årsjubileum 1923, resehandböcker, bl a om Italien (1928), ett häfte om farfadern (se nedan) samt de på moderns arkiv grundade böckerna Föräldraminnen (1949) och Två väninnor (1950).

Ytterligare en son var Sven Halfdan N (1868–1931), som blev löjtnant och gymnastikdirektör 1892 samt var sjukgymnast i Frankrike och Italien 1893–1900. 1900–1906, 1907–10 och 1911–22 var Sven N anställd vid K teatern, till en början som operasångare men från 1913 som regissör. Han var 1908–18 också lärare i deklamation vid K musikkonservatoriet och 1913–18 föreståndare för K teaterns nyöppnade operaskola, där han till 1922 undervisade i scenisk framställning. Han översatte ett stort antal opera- och operettlibretter och publicerade 1916 Operaprofiler och strörim. I äktenskap med en syster till ecklesiastikministern Elof Lindströms (bd 23) hustru av friherrliga ätten Falkengréen blev han far till Carl Gustaf Teddy N (1897–1960). Teddy N var musikrecensent och sportjournalist i SvD 1919–24, grundade veckotidningen Våra nöjen, som han utgav 1925–26, var redaktionssekreterare vid Sthlms Dagblad 1926–29 samt redigerade och utgav teatertidskriften Scenen 1932–35. 1936 blev han musikrecensent och skämtsidesredaktör i AB. N publicerade 25 år med Fru Musica (1941) och Som sagt va' (1943), båda under pseudonymen S:t Eriksson, De nya herrarna: Regissörer, litteratörer, traktörer och aktörer i nuets närbild (1945) och Operetten på Oscars: Från Albert Ranft till Anders Sandrew (1956). Han var 1924–30 gift med chefredaktören Eva Bergström (1899–1990), som med namnet Af var ledamot av Sthlms stadsfullmäktige från 1927 men genom omgifte 1941 fick namnet Hö-kerberg(bd 19, s 709).

Carl Göran, Sven, Knut och Holger N:s samt N 3:s bror Thure Lennart N (1872–1947), vilken liksom modern konverterade till katolicismen, var verksam som målare, etsare och tecknare. I äktenskap med målaren, tecknaren och textilkonstnären Olga Maria N, f Lundberg (1872-1955), var Lennart N far till sångaren Hildegard (Hilde) N (f 1908), som 1940 gifte sig med sedermera teaterchefen Rurik Artur Ekroos (1902–77) i Hfors. Bror till henne var inredningsarkitekten Peder Mario Antonius N (1902–81). Barn till Peder N är journalisten, sedermera avdelningsdirektören vid Försvarshögskolan Kåre N (f 1928), som 1958–64 var gift med journalisten Birgitta N, f Marmolin (f 1921), och skådespelaren, sedermera TV-producenten Ragna N (f 1932), 1955–60 gift med Dr phil Donald John Blake.

Författare

HG-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: A Lindenbaum, "N:arna" (AB 26 sept 1945); Sv släktkal 1938 (1937).

Johan Sjöblom: A E Falck, Hantverksskrån o fabriksväsen i Nyköping (1928), s 273283; H O Indebetou, Nyköpings minnen, 3 (1874); Millqvist; C R Nyblom, En sjuttioårings minnen, 1 (1908), s 6; U Westerlund, Borgarsamhällets upplösn o självstyns utveckl 181080 (Nyköpings stads hist, 2, 1973); Örnberg, 12 (1898), s 414.

Magnus Kihl: Nyblom, a a, s 2 f.

Anders N: Nyblom, a a, särsk si f o 6 f; d:o 23 (1908), s 4044, 172 o 200; Holger N, Upsala skräddarskrås upplösn o dess näst siste ålderman Anders N (1944)"..

Carl Göran N: A Davidsson, Bibliografi över sv musiklitt 1800-1945 (1948); dens, Katalog över sv handteckmar i UUB (1958); W Eu[renius], Carl-Göran N (SKL 4, 1961); Holger N, Föräldraminnen (1949); G Lemon, Carl Göran N död (Musikern, 13, 1920, s 93); Orphei drängar 1853-1913 (1914); O Rabenius, Mellan Sthlms strömdrag (1943); Samfundet SHT:s ledamöter 18442/11 1895 (1895); Sohlman; G Vallquist, Helena N (1987).

Knut Magnus N: I Carlsson, Uplands nation 1900-1914 (1915); Davidsson, a a:n; dens, Försök till en bibliografi över Knut N:s skrifter (OD. Skildr:ar ur sångsällsk Orphei drängars levnad, 22, 1949, tr 1950); Knut N (Från tonernas värld 1905, s 6 f); Knut N 50 år (Idun 1920); Knut N 70 år (DN 12 juni 1940); C G Laurin, Liv o konst (1946); A L[indenbaum], Knut Magnus N (SMoK 5, 1949); [E Ljungberger,] Sångare o flaggman, av Kfs (SvD 12 juni 1940); E Lj[ungberger], Knut N död (SvD 29 dec 1949); H Lång, Den unge Albert Engström (1959); Mollbergska hoppet finfint hälsorecept (NDA 9 juni 1940); Musiklex (1978); Norlind; C R Nyblom, a a, 2, s 180; Holger N, a a 1949; Knut N, Ett möte utanför gamla Dramaten för 25 år sedan (Sv scenen, 4, 1918); Orphei drängar 18531913 (1914); Samfundet SHT:s led:er 18442/11 1895 (1895); A Selling, Teaterfolk (1912); SFL 19001940, 2 (1942); Sohlman; SPG; Sv konstnärer inom teaterns, musikens o filmens värld (1943); Teater i Sthlm 191070, 23 (1982); D Troéng, Knut N in memoriam (SvD 3 jan 1950); A H Uggla, Knut N (OD. Skildr:ar ur sångsällsk Orphei drängars levnad, 22, 1949, tr 1950); Vallquist, a a; Väd 1949 (trl948).

Eva Gustafva Axelina N: A L[indenbaum], Eva Gustafva Axelina N (SMoK 5, 1949); SPG.

Holger August N: Davidsson, a a 1958; K E Forsslund, Skådespel o skaldeliv i 90-talets Uppsala (Hågk o livsintr, 18, 2. uppl, 1937), s 237; [G Hilleström,] MAM 17711971 (1971); Laurin, a a; H Leander, PK:s porträttmatr vid femtioårsjubileet 1924 (1924); I Ljungquist, Ur DN:s hist, 13 (195254); Musiklex (1978); Norlind; Holger N, a a 1949; S Poppius, Holger N död (SvD 6 maj 1953); Prins Eugen, Breven berätta (1942), s 198, 200 o 255; J Sachs, Mitt livs saldo. Köpman o förhandlare (1949), s 296; Samf SHT:s led:er 1844-2/11 1895 (1895); Setterdahl; SFL 1941–50 (1953); Sohlman; Vallquist, a a; Väd 1953 (1953); Väv. Svealandsdelen (1947).

Sven Hal/dan N: Davidsson, a a:n 1948 o 1958; GCLs hist 1813-1913 (1913), s 371; Hulthander; A L[indenbaum] o P H Tförngren], Sven Halfdan N (SMoK 5, 1949); Musiklex (1978); Norlind; Holger N, a a 1949; Knut N, En jubilar bland fjärdingens "enfants terribles" (Sv scenen, 4, 1918); Teddy N, Ett sångarhem (Vecko-Journa-lens julnr 1948); Orphei drängar 1853-1913 (1914); A Rundberg, Sv operakonst (1952); Samf SHT:s led:er 1844-2/11 1895 (1895); Selling, a a; SFL 1900-1940, 2 (1942); Sohlman; SPG; Sven N (Sv musiktidn, 22, 1902); d:o (ibid 24, 1904); Teater i Sthlm 1910-70, 2-3 (1982); E Th[eorin], Våra operaartister i vardagskostym (Idun 1920); Vallquist, a a; Väd 1931 (1930).

Carl Gustaf Teddy N: Sveriges pressarkivs klipp-saml, RA; B Carlberg, Glimtar av P-B (Hågk o livsintr, 24, 1943), s 243; Davidsson, a a 1948; T Griinberger, Sv måleri under andra världskriget (1984); A L[indenbaum], Carl Gustaf Teddy N (SMoK 5, 1949); Musiklex (1978); G Miillern, Teddy N (AB 6 nov 1960); Norlind; Rundberg, a a; B Schaffer, Analys o värdering (1982); SFL 1941 -50 (1953); d:o 195660 (1963); Sohlman; Teddy N död (SvD 6 nov 1960); G Wijkmark, PK:s porträttmatr 1952 (1951); Väd 1959 (1959); Väv. Sthlmsdelen (1945).

Thure Lennart N: TU 7:86, KB; Davidsson, a a 1958; A M Herlitz-Gezelius, Kosta (1987); Hull-mark; V Lagerström, Lennart N in memoriam (SvD 7 febr 1947); Lennart N död (SvD 6 febr 1947); G Lilja, Det moderna måleriet i sv kritik 1905-14 (1955); E Lhljegren], Thure Lennart N (SKL 4, 1961); Lång, a a; Natur o Kulturs konst-närslex (1982); Holger N, a a 1949; Prins Eugen, a a, s 198 o 255; SPG; Sv konstnärer (4. uppl, 1951); Vallquist, a a; I Zachau, Prins Eugen, nationalromantikern (1989).

Olga Maria N: E Berggren, Till Olga N:s minne (Credo 1955); E Liljegren], Olga Maria N (SKL 4, 1961); Olga N död (SvD 21 febr 1955); SPG; Sv konstnärer (4. uppl, 1951); Vallquist, a a.

PederMario Antonius N: L Kleiner, Peder N död (SvD 28 aug 1981); Väv. Norrland. Supplement. Register, 2. uppl (1968).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nyblom, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8441, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2024-03-03.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8441
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nyblom, släkt, urn:sbl:8441, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2024-03-03.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se