Nycopensis (Nycop, Nykopp), släktBand 27 (1990-1991), sida 688.

Biografi

Nycopensis (Nycop, Nykopp), talrikt utbredd ämbetsmannasläkt. Redan i slutet av 1600-talet började släktmedlemmar förkorta släktnamnet till Nycop eller Nykopp. Släkten härstammar från bröderna Nicolaus Laurentii N(dl 664) och Andreas Laurentii N (d 1688), som av namnet att döma var från Nyköping. Andreas N blev efter studier i Dorpat och Åbo fil mag 1643. Från 1661 var han kh i Hfors.

Nicolaus N inskrevs 1629 vid UU och 1632 vid Dorpats univ, där han så blev fil mag. 1640 utnämndes han till professor vid Åbo univ och 1658 till biskop i Borgå.  N:s professur omfattade till en början logik och latinsk poesi. Logiken var hans huvudintresse, och han lyckades 1650 utverka att poesin överfördes till professuren i vältalighet. 1652 befordrades han till teologiska fakulteten.

Nicolaus N var en ivrig anhängare av ramismen men influerades av den logiska skolan i Hessen, som sökte infoga Aristoteles' läror i Ramus' system. Han grundlade därmed den eklektiska tradition som blev förhärskande i Åbo under resten av seklet. N:s filosofiska avhandlingar utmärks av precision men saknar självständighet. Som teolog hörde han till den ortodoxa riktningen. Han tycks ha varit en god lärare men saknat sinne för de praktiskt kyrkliga uppgifter som ålåg honom som prebendekyrkoherde och biskop.  I litteraturen kallas N ibland Aritander (tidigast Jöcher), vilket beror på sammanblandning med biskopen i Viborg, Danmark, Nicolaus Laurentii Arctander.

Av Nicolaus N:s söner var mag Joachim N (d 1671) och Samuel AT (165888) lektorer i Viborg. Samuel var farfars farfars far till finländske senatorn och chefen för civilexpeditionen Albert Werner Nykopp (182682), vars son Albert Verner Nycop (18771946) var verksam som skådespelare och regissör bl a vid Svenska teatern i Hfors periodvis 190626 och vid Helsingborgs stadsteater 192644. Brorson till den sistnämnde är journalisten Carl-Adam Nycop (f 1909), som 194462 var redaktionschef vid Expressen.

Författare

A WSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: A Hiilphers' geneaker, Västerås stadsbibi. A Bergholm, Sukukirja, 2 (1901); T Carpelan, Finsk biogr handbok, 2 (1903); P E Gadd, Släktkalender, 3 (1960); Kan-sallinen elämäkerrasto, 4 (1932); C-A Nycop, Bära eller brista. En tidn:mans memoarer 190944 (1970), s 12 ff; A Wilskman, Släktbok, 1 (191216).

Andreas N: M Akiander, Hm för fordna Wi-borgs o nuv Borgå stift (186869); B Löw, Sörmlänningar o nerikingar vid akad i Dorpat under 1600-talet (Södermanlands-Nerikes nation. Maj-hälsn till landsmännen, 22, 1949); C H Strandberg, Åbo stifts hm, 2 (1834); S Tamminen, Au-ran akatemiasta Vironniemen kirkkoherraksi (Genos 1991); |J J Tengström], Chronolog förtecknar o anteckn:ar öfver finska univ:s fordna procancellerer... (1836); A Tering, Album academicum der Universität Dorpat (Tartu) 16321710 (1984).

Nicolaus N: Akiander; C G Jöcher, Allgemeines Gelehrten-Lexikon (175051); M Klinge m fl, K akademien i Åbo 16401808 (1988); Löw; J F v Recke o K E Napiersky, Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon der Provinzen Livland, Esthland und Kurland, 1 (1827); T Rein, Filosofins studium vid Åbo univ (1908); S Reuter, Vthfärdz-predikan... [överN] [1664]; H Råbergh, Teologins hist vid Åbo univ, 1 (1893); A Simolin, Wiborgs stifts hist (1909); SMoK; Strandberg, 1 (1832); Tengström; Tering.

Joachim o Samuel N: Akiander; M J Alopaeus, Borgå gymnasii hist (180417), s 359 o 443.

Albert Verner Nycop: M Liichou, Sv teatern i Hfors (1977); SMoK; Sv konstnärer... (1943).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nycopensis (Nycop, Nykopp), släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8461, Svenskt biografiskt lexikon (art av A W), hämtad 2019-08-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8461
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nycopensis (Nycop, Nykopp), släkt, urn:sbl:8461, Svenskt biografiskt lexikon (art av A W), hämtad 2019-08-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se