Christian Friedrich Müller

Född:1752-12-29 – Tyskland (Rheinsberg, Brandenburg) (Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholms län)
Död:1827-12-21 – Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholms län

Violinist


Band 26 (1987-1989), sida 119.

Meriter

1 Müller, Christian Friedrich, f 29 dec 1752 i Rheinsberg, Brandenburg (enl db för Ty, Sthlm, 1827), d 21 dec 1827 i Sthlm, Ty. Andre konsertmästare vid hovkapellet i Sthlm juni 80, cammarmusicus där 15 jan 83, förste konsertmästare där 87—1 okt 17, kallades en tid även direktör av instrumentalmusiken. - LMA 88.

G 28 maj 1780 i Gbg, Krisdne, m operasångerskan o skådespelerskan Carolina Fridrica M (M 2).

Biografi

M var violinvirtuos och särskilt känd för sitt adagiospel, som han hade lärt av M Salomon. Under en turné gav M två konserter på Det kongelige Teater i Khvn. Konsertmästare J E Hartmann önskade få honom engagerad som andre konsertmästare, men som en följd av sitt förhållande till Caroline Walter (M 2) blev han istället landsförvisad av geheimestatsministern H H v Eickstedt. Efter sitt giftermål 1780 blev M så anställd som andre konsertmästare vid hovkapellet i Sthlm. Två år senare flydde makarna till Kristiania, där de gav konsert. Över Hamburg reste de vidare till London, och senare gav de konserter både i Göttingen och Hamburg. M återanställdes av Gustav III 1783 och var därefter verksam i Sthlm. Han komponerade bla musiken till Gustav III:s och J H Kellgrens Drottning Kristina (uppförd på Gripsholm 1785 och K teatern 1791). M fick sin största betydelse genom sina insatser i samband med hustruns musikaliska och sceniska karriär.

Författare

Klaus NeiiendamSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från M till P Alströmer 1781 i UUB.

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: A Beijer, Drottningholms slottsteater på Lovisa Ulrikas o Gustaf III:s tid (1981), s 304, 313 f; Dahlgren; Gustavianska brev, ed H Schuck (1918), s 409, 646; K Neiiendam, Garoline Walter. Personlighed og skuespilkunst (1983).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Christian Friedrich Müller, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8595, Svenskt biografiskt lexikon (art av Klaus Neiiendam), hämtad 2024-02-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8595
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Christian Friedrich Müller, urn:sbl:8595, Svenskt biografiskt lexikon (art av Klaus Neiiendam), hämtad 2024-02-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se