Hjalmar A C O Möller

Född:1840-03-06 – Ystads Sankt Petri församling, Skåne län
Död:1910-10-12 – Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län

Bokhandlare


Band 26 (1987-1989), sida 258.

Meriter

2 Möller, Hjalmar Anders Christian Olof, kusin till M 1, f 6 mars 1840 i Ystad, S:t Petri, d 12 okt 1910 i Lund, Domk. Föräldrar: postmästaren o titulärborgmästaren Lars Johan M o Sofia Charlotta Petersson. Anställd i B A Cronholms bokhandel i Malmö 55–64, övertog o drev H Langs bokhandel i Kristianstad 64–juli 86, led av stadsfullm där 68–86, av styr för Sparbanken där, av styr för Christianstads boktryckeri ab 73–99, drev Gleerupska univ:bokhandeln i Lund från 1 jan 86, en av stiftarna av Sv bokhandlarefören 93, ordf i fören:s skånska krets. G 30 maj 1866 i Kristianstad m Johanna Maria Winquist, f 6 april 1844 där, d 11 jan 1911 i Lund, Domk, dtr till kopparslagaren Johan W o Elna Jacobsson.

Biografi

Hjalmar M fick vid 15 års ålder anställning i B A Cronholms bokhandel i Malmö, där han stannade i nio år. Dessa läroår bör ha varit mycket effektiva. Den akademiskt bildade Cronholm, som grundade sin bokhandel 1838, var en god läromästare för bokhandelselever. När M öppnade egen affär i Kristianstad, var han sålunda väl rustad. 1868 kunde han flytta sin bokhandel till egen fastighet vid Lilla Torg, stadens bästa affärsläge. I ett prospekt till förläggarna 1 okt 1864 anhöll han om skrifter i kommission, även "musikalier, kataloger, konstsaker, planer och subskriptionslistor". Samtidigt etablerade han sig som förläggare och blev medlem av Sv bokförläggareföreningen. Förlaget hade dock obetydlig omfattning. I ett odaterat prospekt rekommenderar han Indiskretionernas bok, "denna lättsålda, till julpresent särdeles väl passande bok". 1883 gjorde han reklam for skrifter angående skolsparkassor samt L J Wahlstedts lärobok Folkskolans naturlära (1879; 5. uppl 1884).

M ingrep i den 1878 uppblossande striden om C Gernandts (bd 17) metod att locka prenumeranter till Sv familj-journalen med löften om premier och lotterivinster. Han deltog i en protestskrivelse från tio bokhandelsfirmor i Skåne och Blekinge, och vid bokhandlarmötet i Sthlm 1881 upplyste han, att i hans bokhandel "lantbor inkommit, vilka frågat om man ej finge något extra, därest man köpte en bok vilken som helst, utan att bry sig så mycket om vad boken innehöll, som vad man fick bredvid".

M blev livligt engagerad i Kristianstads kommunala liv. Han var ledamot av stadsfullmäktige, senare också av drätselkammaren, kassör i skolrådet och styrelseledamot i stadens sparbank. Under ett drygt kvartsekel satt han i styrelsen för Christianstads boktryckeri ab, som utgav Skånska Posten. Från 1886 var han etablerad i Lund efter att ha överlåtit sin affär till andra innehavare, som drev den under samma namn. An i dag kallas den Möllers bokhandel. När M lämnade Kristianstad hade han lyckats göra sin bokhandel till en mönsteraffär med stort anseende inom bokhandelsvärlden.

C W K Gleerups Sortiment hade sedan 1860 existerat som egen firma, skild från C W K Gleerups förlag. 1886 hade bokhandeln genom oförsiktiga spekulationer råkat på obestånd. M såg chansen, inköpte affären och lyckades inom några få år göra den lönsam. Redan så lämnade han in en ansökan till Mindre akademiska konsistoriet om att erhålla titeln universitetsbokhandlare, "så att titeln universitetsbokhandel må hädanefter som hittills kunna fästas vid den bokhandel, som bär det aktade Gleerupska namnet och som med heder hittills burit densamma". Resultatet blev, att både Gleerups och konkurrenten Lindstedts affärer fick rätt att kalla sig universitetsbokhandel.

1891 flyttade M bokhandeln till hörnet av Stortorget och Lilla Fiskaregatan, där den än i dag är belägen. Återigen hade han hittat ett ypperligt affärsläge, som han gjorde än lättare tillgängligt genom att sänka tvåvåningshusets undervåning till marknivå. Bokhandeln fick prägel av klubblokal med bekväma stolar kring bord med nyutkommen litteratur "i generösa drivor". I upprop riktade, sig M till kunder av olika kategorier. Där meddelade han bl a, att han mottog "med tacksamhet nya beställningar å böcker, tidskrifter m m på alla språk [!]" och expedierade "allt med största skyndsamhet och ordning". Hans reklam riktade sig till vetenskapsmän, studenter, barn och ungdomar; från 1888 spred han upplysningar också genom det kostnadsfria informationsbladet Sv bokmarknaden.

Bokhandelns position blev snart grundmurad. Dess ledare hade ej samma tid som i Kristianstad att därutöver ägna sig åt allmänna angelägenheter. M var dock 1893 en av stiftarna av Sv bokhandlareföreningen och sedermera ordförande i dess skånska krets. Hans son Hugo blev delägare i företaget redan 1893 och efterträdde fadern vid dennes död. M var vid sin bortgång en förmögen man; bouppteckningen visade en behållning på 215 442 kr.

Av sin dotterson E G Cavallin karakteriserades M som "en impulsiv man med pondus och klar affärsbegåvning". Hans sätt tycks ha varit något kärvt, men han var en klok och kraftfull lärare för bokhandelselever. Fysiskt betecknades han av en samtida som "den förkroppsligade spänstigheten" och som en älskare av friluftsliv (Ribbing).

Författare

 Sven RinmanSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från M i GUB, LUB o KB.

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Bouppteckn efter M i Lunds tingsrätts arkiv.

T Andersson o G Lindbom, Till nytta o nöje 1830-1980, boklådorna i Kristianstad under 150 år (1980); J A Bonnier o A Håjiell, Anteckmar om sv bokhandlare ..., 1 (1920); E G Cavallin, Tal vid 125-årshögtiden den 20 okt 1951 (1951); Å Rasmusson, Bokhandlarna (Den sv boken 500 år, 1983); L Ribbing, M:ska bokhandeln i Lund (1932); S Rinman, Studier i sv bokhandel, Sv bok-rörläggarefriren 1843-1887 (1951).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hjalmar A C O Möller, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8666, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Rinman), hämtad 2023-05-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8666
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hjalmar A C O Möller, urn:sbl:8666, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Rinman), hämtad 2023-05-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se