Nachmanson, släktBand 26 (1987-1989), sida 362.

Biografi

Nachmanson, släkt, härstammande från diversehandlanden Hirsch Nachman i Sthlm (enl hfl f 1764 eller 1765 i Prekutten, Kurland, d 1825), som enligt sin gravsten var son till Menahem från Schöden.

Hirsch Nachman kom till Sverige 1786, hade olika anställningar i Sthlm och fick 1817 skyddsbrev på handel i öppen bod där. En av hans söner, handlaren i Sthlm Michael Hirsch N (1794–1846), var far till grosshandlaren där Abraham N (1842–1912) vilken under många år innehade lärftskramhandelsfirman Nachmanson & Ericson för att senare helt ägna sig åt filantropisk verksamhet. Enligt Hugo Valentin (1924) torde ingen sv jude ha "utfört ett sådant kärlekens storverk, ja kanske har ingen sv man så personligen arbetat för och bland de fattiga som han".

Abraham N:s bror Emanuel N (1843–1897) var grosshandlare i Sthlm och gift med donatorn Rosalie (Rosa) N, f Davidson (1852–1916), dotter till den sk "Hasselbackskungen" Jacob Wilhelm D (bd 10). Hon efterlämnade en förmögenhet på 3,3 milj kr, varav nära hälften testamenterades till privatpersoner och betydande belopp till sjukvårds-, välgörenhets- och understödsändamål. Av de återstående medlen skulle hälften — vilken kom att uppgå till 400000 kr — "användas i och för allmänt välgörande eller allmännyttigt ändamål eller i syfte, som befrämjar skön konst eller vetenskap". Boutredningsmannen, bl a hennes bror Isaac Ernst Davidson (bd 10, s 342 f), använde detta belopp som en grundplåt till Sthlms konserthus, kompletterad av brodern med ytterligare gåvor på 600000 kr.

Abraham och Emanuel N:s äldre bror grosshandlaren Herrman N (1839–1901) startade 1886 en manufakturfirma i Sthlm. I äktenskap med Rosa Davidson — kusin till sin namne och svägerska samt dotter till bankdirektören Henrik Isac D (bd 10) — var han far till bankmannen Joseph N (N 1), filologen Ernst N (N 2) och finansmannen August N (N 3).

Son till N 1 var bankdirektören i Sthlms enskilda bank Herrman N (1899–1986).

Författare

CHCSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: [P Meijer-Granqvist,] Det sv Israel, av L v Rothschild (1933); Sv släktkal 1936 (1935); B Tarschys, Chevra Kaddischa 1789-1939 (1944).

Hirsch Nachman: Skriv:er till K M:t från överståth, vol 109, jan 1807, RA; Ellen Raphaels saml, nr 6 o 18, Mosaiska förs:s arkiv, dep RA; Handelskoll:s prot, AI:184, f 67f o Nikolai kyrkoarkiv AI:13, f 208, SSA; Gamla judiska gravplatser i Sthlm (1927); A Isaac, Minnen (1932), s 319, 321f o 352. Michael Hirsch N: Bouppt 1846-1-67, SSA; Gamla judiska gravplatser i Sthlm (1927). Abraham N: Bouppt 1913—9rII, SSA; 100-årsdagen av A N:s födelse (Förs:blad för Mosaiska förs i Sthlm 1942, s 15); Mosaiska förs:s i Sthlm donationsfonder den 1 jan 1923 (1924); H Valentin, Israelitiska ynglingafören (1919), s 89, 115 f; dens, Judarnas hist i Sverige (1924); dens, Judarna i Sverige (1964).

Emanuel o Rosa N: TU 7:81, KB; Bouppt 1897-691noo 1917-70-rII,SSA; Mosaiska förs:s i Sthlm donationsfonder ... (1924); J Sachs, Mitt livs sal-do, 1 (1949),s92o217;SMoK; Sthlms konserthus, Minnesskr vid invign den 7 april (1926), s 23; H Valentin, aa 1919, s 89.

Herrman N (d 1901): TU 7:81, KB; Bouppt 1901 — 233no, SSA; C—G Thomasson, Sthlms högskola 1878-1887. Matrikelbiografier (1969), s 44.

Herrman N (d 1986): U Olsson, Bank, familj o företagande (1986); Väv, Stor-Sthlm, 2. uppl (1962); P Wallenberg, H N död (DN 24 okt o SvD 25 okt 1986).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nachmanson, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8747, Svenskt biografiskt lexikon (art av CHC), hämtad 2022-05-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8747
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nachmanson, släkt, urn:sbl:8747, Svenskt biografiskt lexikon (art av CHC), hämtad 2022-05-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se