Nathhorst (Nathorst), släktBand 26 (1987-1989), sida 389.

Biografi

Nathhorst (Nathorst), släkt, inkommen till Sverige med stadsfältskären i Sthlm Johan Theophilus N (1723-93). Hans bror läkaren Gottlieb (eller Theophilus) Erdman N (1734–1804) kallas i UUM "Berolstadius Silesius", vilket tyder på härstamning från Bernstadt (Bierutów) i Schlesien. En förmodad härstamning från England kan inte styrkas.

Johan Theophilus var far till Johan Theophilus N (1760–98) som 1789 (ej 1790) blev regementsläkare vid Smålands kavallerireg och 1790 fick assessors namn. Dennes son agronomen Johan Theophil N (N 1) var morfar till Ernst Jonas Nathorst-Böös och Sofi Louise Nathorst-Böös (se s 407) samt farfars far till direktör Carl-Bertel N (N 4). En son till honom är direktören fil dr Bertel N (f 1937).

En äldre bror till N 4:s farfar var professor Hjalmar Otto Nathorst (N 2), vars son Carl Edward Nathorst (1861–1945) 1927 blev chef för den amerikanska poliskåren på Filippinerna med brigadgenerals grad. Han omkom i japansk fångenskap. Carl Nathorsts bror jordbruksläraren vid Ultuna lantbruksinstitut och Skogshögskolan John Louis Nathorst (1860—1943) har skrivit handböcker och uppsatser om lanthushållning. Hans dotter bitr föreståndarinnan för Djursholms samskola, teol lic Anita Nathorst (1894–1941) är bekant för sin diktsamling S:t Elmseld (1926).

Äldre bror till John och Carl Nathorst var professor Alfred Gabriel Nathorst (N 3), vars dotter Ruth Gabriella Nathorst (1883–1961) efter lärarinneexamen studerade teologi vid UU. 1918 utsändes hon som missionär till Kina, där hon verkade som lärare vid olika skolor till 1944. Hon har utgivit läroböcker i kristendomskunskap på kinesiska och för svensk publik bland annat böckerna Kinas kvinna i forntid och nutid (1924) och Sun Yat Sen, det nya Kinas frihetskämpe (1933). En bror till henne var bergsingenjör Harry Johan Hjalmar Nathorst (1882–1938), som tillsammans med H Lundberg (bd 24, s 187) 1918 utvecklade en förbättrad elektrisk malmletningsmetod, den galvaniska. Han var 1916–27 VD för Margretelunds grufab och 1918–23 även för ab Bergsbyrån. En son till honom är Helmer Nathorst (f 1910, d 2000[1]), fd VD i Bulten-Kanthal ab.

Författare

AWSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: C Meurling, Olof Meurlings stamträd (1902), s 67-68; Sv släktkal, 23 (1982); Örnberg 5 (1889).

Johan Theophilus N (1723-93): SLH 1: 1 o 2:2. Gottlieb Erdman N: Sthlms stads förmyndarkamma-re EIIal:2:350, f 5411T, SSA (bou); SLH 1:3; UUM 3 (1925-4-6).

Johan Theophilus N (1760—98): Krigsexp:s arkiv AIIIa:31, f 275 r, 21 nov 1789; Inrikes civilexp:s konselj- o kabinettsprot 23 (ej 21) aug 1790, RA; SLH 1:1 o 2:2, UUM 3.

Carl Edward Nathorst: Alnarps matr 1862-1933 (1935), s 112; SvD 16 juni 1945; SMoK. John Louis Nathorst: Alnarps matr 1862—1933, s 113; Skogshögskolan 1917. Festskrift (1917), s 176; SvD 12 dec 1943; SMoK.

Anita Nathorst: M Abenius, Drabbad av renhet (1950); G Björck, A N (SLT 1963); B Rengmyr, "En originalitet i att leva" (KÅ 1981); dens, Personlighetens sakrament (1982); SFL 1900-40; SvD 21 aug 1941; L Wahlström, Trotsig o försagd (1949).

Ruth Gabriella Nathorst: SFL 1941-50; SMoK; SvD 27 jan 1961.

Harry Johan Hjalmar Nathorst: Patent- o registreringsverkets bolagsbyrås arkiv DIAA:215 (nr 13235), 261 (nr 15515), RA; SMoK; SvTeknF, s 696.

Gjorda rättelser och tillägg

1. Dödsår tillagt2015-10-12

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nathhorst (Nathorst), släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8759, Svenskt biografiskt lexikon (art av AW), hämtad 2022-07-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8759
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nathhorst (Nathorst), släkt, urn:sbl:8759, Svenskt biografiskt lexikon (art av AW), hämtad 2022-07-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se