Jarl V Malmros

Född:1897-04-06 – Trelleborgs stadsförsamling, Skåne län
Död:1969-05-21 – Trelleborgs stadsförsamling, Skåne län

Skeppsredare


Band 25 (1985-1987), sida 5.

Meriter

3 Malmros, Jarl Vilhelm, son till M 2, f 6 april 1897 i Trelleborg, d 21 maj 1969 där. Studier vid h a l o handelsinst, praktik på skeppsmäklerikontor 1519, studier i USA, England o Tyskland 1921, v VD i Trelleborgs ångfartygs nya ab 2230, VD där (mars 44april 68 Trelleborgs ångfartygs ab; från april 68 Malmros rederi ab) 3157, led av styr där från 31, ordf i styr från 57, VD i o led av styr för Sv Hamburglinien ab, Trelleborg, 2843, led av styr för Trelleborgs ångkvarns ab 3055, för Färg- o fernissfabriks ab Standard där 3043, fullm i Skånes handelskammare 30, led av styr för Nordisk transport & spedition ab, Trelleborg, 27 juli 3147, för Trelleborgs stuveri ab 31—66, för Trelleborgs stenkolsab 3145, för Sjöförsäkringsab Öresund, Malmö, 31, för ab Kolkompaniet där 3145, led av handels- o sjöfartsnämnden i Trelleborg 31, av styr för Kockums mek verkstads ab, Malmö, 3465, dansk v konsul i Trelleborg 9 jan 3556, led av styr för Skånska banken, Malmö, 37 (ordf för dess avd:kont i Trelleborg), för ab Kvarnintressenter där 39, för Trelleborgs sparbank 40, för Brand- o livförsäkringsab Skåne, Malmö (från 49 Försäkringsab Skåne, Skåne-Malmö) 40, för Helsingborgs jacquard väfveri ab 4253, för ab Atlanttrafik, Gbg, 20 febr 4666 (ordf), för ab Malmros' fartygsagentur, Trelleborg, 18 nov 46, för ab Olson & Wright, Sthlm, från 47 (ordf), för Helsingborgs fryshus ab (från 27 mars 68 Frigoscan-dia ab) från 7 april 48 (ordf), för Munksjö ab, Jönköping, 4866, för Facklams järnab, Sthlm, 4864 (ordf), för ab Sjö-Öresund, Malmö (från 27 juni 62 Investmentab Öresund) 9 okt 5666, för Helsingborgs kvarn ab från 19 sept 61 (ordf), för bl a Sydsv ömsesidiga ångförsäkringsbolaget, Helsingborg, Sv redarfören, Sv allm sjöfartsfören o Nordisk Skibsrederforen.

G 10 jan 1925 i Skien, Norge, m Aasne Tången, f 1 april 1901 där, d 1 mars 1980 i Trelleborg, dtr till grosshandlaren Jacob Olaus T o Ottilie Konstance Larsen.

Biografi

Redan som 25-åring blev Jarl M vice VD i Trelleborgs ångfartygs nya ab, som grundats av farfadern (M 1) och ytterligare utvecklats av fadern (M 2). Efter den sistnämndes död 1931 blev M VD. Rederiet började 1926 att bygga upp en modern flotta med motortankbåtar och fyrdubblade sitt tonnage under perioden fram till 1941. Samtidigt kom verksamheten allt mer att internationaliseras och förskjutas från trampfart till tidsbefraktning. Företaget klarade sig ganska bra igenom mellankrigsdepressionerna och andra världskrigets påfrestningar. Motortankfartyget Castor torpederades dock i mars 1941 på väg hem från Amerika, och 15 man omkom.

De närmaste åren efter krigsslutet kom företaget att expandera mycket kraftigt. Ett flertal företag startades och inköptes av M och införlivades i Malmros-gruppen, bl a Malmros' fartygsagentur i Trelleborg och Facklams järnab i Sthlm. Tillsammans med Broström-koncernen bildades 1946 ab Atlanttrafik, som byggde upp en flotta av kylfartyg, i trafik över hela världen. Ett av Sveriges största speditionsföretag, Olson & Wright, inköptes 1945 och kom av M att utvecklas ytterligare, bl a som pionjär inom flygfrakt. M skaffade sig även stora intressen i Munksjö pappersbruk och senare i Helsingborgs kvarn ab m m.

Det allra framgångsrikaste av dotterbolagen blev Helsingborgs fryshus ab, senare omdöpt till Frigoscandia ab, vilket M bildade tillsammans med Tore Lauritzson. Detta företag utvecklades snabbt till Europas ledande serviceföretag inom djupfrysningsindustrin och hade vid M:s död 16 fryshus i Europa. Inom Frigoscandia-gruppen startades också företag inriktade på transport och utvecklingsarbete.

Även rederiverksamheten kom att expandera mycket kraftigt under 1940-, 50- och 60-talen. Kännetecknande för företaget var en satsning på fa, men mycket stora, båtar. 1956 levererades ett fartyg om 25 000 tons dead weight (tdw), 1959 ett om 32 000, 1965 ett om 98000 och 1968 två stycken om 108000 tdw. Flottans anskaffningsvärde ökade under M:s tid från ca 13 milj kr till ca 260 milj kr, och i tonnage räknat kom rederiet senare att bli det tredje största i landet efter Saléns och Broströms.

Rederiet omdöptes 1968 till Malmros rederi ab. M överlämnade den verkställande ledningen till sonen Frans 1957, men kvarstod som synnerligen aktiv styrelseordförande till sin död. Han beskrivs som en de stora linjernas man, visionär, kreativ och impulsiv, snarare lik sin farfar (M 1) än den klokt försiktige fadern (M 2).

Författare

Carl Henrik CarlssonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Patent- o registreringsverkets arkiv, bolagsbyrån o Sv bankföreningens klippsaml, RA.

E Bosaeus, Munksjö bruks minnen (1953); K Englund, Försäkring o fusioner ... (1982); S T Kjellberg, Ett rederibolag under 75 år, Trelleborgs ångfartygs ab 18701945 (1945); Kockums mek verkstads ab Malmö 18401940 (1940), s 509 o 515; Malmros rederi ab 18701970 (1970); T Rin-man, Handelsflotta o sjöfart, Sverige på världshaven (1956); Skånes handelskammare ... 19051955 (1955); SMoK; Sv bankmatr 1961 (1961); Sv rederier (1938); Trelleborgs stads minnesskr 1942, ed H Lindal (1942); UD:s kal 1955 (1955); M Utbult, art i Expressen 21 juni 1981; Vem är vem inom handel o industri? 194445 (1944); Väd.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jarl V Malmros, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8983, Svenskt biografiskt lexikon (art av Carl Henrik Carlsson), hämtad 2020-04-03.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8983
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jarl V Malmros, urn:sbl:8983, Svenskt biografiskt lexikon (art av Carl Henrik Carlsson), hämtad 2020-04-03.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se