Mankell, släktBand 25 (1985-1987), sida 56.

Biografi

Mankell, släkt. Uppgiften (Norlind) om dess härstamning från den kända tyska musikersläkten Mangold från Gross-Umstadt i Hessen har ej kunnat verifieras (Deutsches Geschlechterbuch).

Lantbrukaren Johann Hermann Mankel (d senast 1801) i Nieder Asphe i Ober-Hessen, där släkten kunnat spåras åtminstone sedan 1725, hade enligt Christiansfelds vigselbok 1801 i sitt äktenskap med Elisabeth Dersch fyra barn, av vilka den yngste var Johann Hermann M (17631835). Efter att i Holland ha blivit herrnhutare, blev han 1794 skollärare i den herrnhutska församlingen i Niesky i Schlesien, där han snart kom att dirigera musiken på seminariet och ge musikundervisning. 1799 blev M organist i Christiansfeld i Sönderjylland, där han dock på grund av den låga lönen även måste ägna sig åt glastillverkning. 1801 ingick han ett ekonomiskt fördelaktigt äktenskap med en dotter till den rike herrnhutske sthlmsköpmannen Abraham Keyser (bd 21), men detta äktenskap upplöstes 1814 med anledning av en utomäktenskaplig förbindelse från M:s sida. M måste nu lämna Christiansfeld och flyttade 1816 till Sverige, där han 1824 gifte om sig i Karlskrona. I denna stad bodde han under sitt återstående liv. M titulerades där musikdirektör, men litteraturuppgiften att han skulle ha varit musikdirektör i flottan har ej kunnat verifieras. Johann Hermann M var svärfar till universitetskapellmästaren Wilhelm Theodor Gnosspelius (bd 17, s 166) och far till musikdirektör Carl Abraham M (M 1) och prof Gustaf Adolf M (M 2), av vilka den förre var far till krigshistorikern och riksdagsmannen kapten Julius M (M 3). Abraham och Gustaf M:s bror pianofabrikören Wilhelm August M (180374) i Gbg var far till Otto August M (183885). Denne studerade vid Chalmersska slöjdskolan i Gbg och 185863 vid FrKA:s byggnadsskola. Han blev arkitekt i överintendentsämbetet 1863, tf lärare i linearteckning vid FrKA 1867 och agré där 1868. 187880 var M ordinarie lärare i perspektiv- och skugglära där. Han blev mest känd som kulturhistoriskt intresserad tecknare av stadsvyer. Många teckningar av M publicerades i Ny illustrerad tidning och Sv familj-journalen.

Halvbröder till Abraham, Wilhelm August och Gustaf M var musikdirektören Johan August M (182568) i Skara och teckningsläraren Emil Theodor M (183499) i Härnösand. Den senare, vilken även var verksam som violinist, blev far till tonsättaren Ivar Henning M (M 4). Den sistnämndes son häradshövding har Henningsson M (190672) i Borås var far till författaren Henning M (f 1948).

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Brevsvar 24 sept 1984 från Hessisches Staatsarchiv i Marburg, SBL; Deutsches Geschlechterbuch, 69 (1930); Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 8 (1960); La musica, Dizionario, 2 (1971); Norlind; Sohlman. Johann Hermann M: Christiansfelds vigselbok 18 april 1801, fotokopia i landsarkivet i Åbenrå; S Revent-low, Musik og sang (A Pontoppidan Thyssen, Herrnhuter-samfundet i Christiansfeld, 2, 1984). Otto August M: TU 7:75, KB; G Bodman, Chalmers tekn inst. Matr 18291929 (1929); SKL; SMoK; SPG. Emil Theodor M: TU 5:11 o 7:75, KB; SG Dahl, Lärovärks-matr for läsåren 189799 (1900); SKL. Ivar Henningsson M: Lags o doms; Svjuristmatr (1964); Väd 1971 (1970); Väv: Götaland utom Skåne, Halland, Blekinge (1965). Henning M: SFL 197175 (1981).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Mankell, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9018, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2021-04-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9018
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Mankell, släkt, urn:sbl:9018, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2021-04-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se