Mannerskantz, släktBand 25 (1985-1987), sida 88.

Biografi

Mannerskantz (Mannerskants), släkt, härstammande från Håkan Thorsson (d 1690), som uppges (Sköldebrevsaml) ha härstammat från Danmark. Ättartavleuppgiften, att han skulle ha härstammat från en dansk adlig släkt med namnet Raabiergh, måste emellertid vara oriktig eftersom någon dansk adelsätt med detta namn ej kunnat beläggas. Han blev proviantmästare i Helsingborg 1658 och senare även rådman där. Under kriget 167579 fick han sin fastighet där förstörd, och själv fördes han fängslad till Khvn (RR). 1687 blev han tullnär vid stora sjötullen i Helsingborg (ej Gbg). Hans son kaptenlöjtnanten Lorents Råbergh (d 1706) var far till Gustaf Adolph Råbergh (16991752), som tjänstgjorde i sv flottan under stora nordiska krigets sista år och i holländska ostindiska kompaniet, bl a i Batavia och Bengalen, 172237 samt befordrades till varvskaptenlöjtnant i sv tjänst 1742. Han son Gustaf Adolph Råbergh (17491823) deltog i slaget vid Högland 1788 och Viborgska gatloppet 1790 samt fick 1799 avsked med kaptens n hov. Den sistnämndes son Fredrik Adolph Råbergh (17721840) deltog i finska kriget 1808 och blev kapten i flottorna 1812 och vid örlogsflottan 1820 samt vid flottornas sammanslagning premiärlöjtnant 1825.

En äldre son till Håkan Thorsson var Jonas Råbergh (d 1731), som anställdes vid fortifikationen i Malmö 1684 och från 1687 tjänstgjorde i Narva. Han blev tillfångatagen vid ryssarnas stormning av Narva 1704 och återkom först 1722 från fångenskapen samt fick majors avsked 1723. Hans son Carl Magnus Råbergh (170078) fick 172225 undervisning i Dresden av sin morbror, den sachsiske generallöjtnanten och fortifikationschefen Johan Friedrich Eosander Göthe (bd 14), och deltog 173435 i polska tronföljdskriget. I Sverige befordrades han till generalkvartermästarelöjtnant 1763 men fick avsked redan följande år.

Hans söner major Carl Råbergh (17471817) och revisionssekreterare Johan Fredric Råbergh (17501831), vilken 1810 blev ledamot av rikets allmänna ärenders beredning, adopterades 1802 på Nils Mannerskants' adliga ätts namn och nummer, eftersom dennes och dennes brors söner dött som barn. Även de fick därigenom namnet Mannerskants. Carl Mannerskants hade 1789 köpt godset Värnanäs i Halltorp, Kalm, åt vilket han ägnade sin tid, sedan han 1790 fatt avsked från sin tjänst som fortifikationsofficer. Han lät uppföra en ny huvudbyggnad 1791 och anlägga en engelsk park. M var far till kaptenen och riksdagsmannen Carl Axel M (M 1) och ryttmästaren och postmästaren i Landskrona Adolf Fredrik M (181789). Släkten utdog på manssidan med den förres sonson kaptenen och riksdagsmannen Axel Fredrik M (M 2), och Värnanäs såldes 1983 av dennes äldsta dotter.

Författare

HG-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Hakan Thorsson: RR 1684 majjuni, f 614, Sköldebrevsaml, Likv, RA; GoB Bergström, Tullförvaltarna i Hälsingborg 16581900 (Kring Kärnan 1968), s 116; A Erlandsson, Skånska gene- ralguvernementet 165893 (1967); T Mårtensson, Tomtägare i Hälsingborg intill 1850 (Kring Kärnan 1940-41), s 65. Lorents Råbergh: Likv 810:2: Håkan Thorsson, RA; Bergström, a a; Lewenhaupt. Gustaf Adolph Råbergh d ä: Medelstads häradsrätts arkiv FIIa:7 (bouppt), LLA; Hj Börjeson, Biogr ant:ar om örlogsflottans officerare 17001799 (1942). Gustaf Adolph Råbergh dy: Medelstads häradsrätts arkiv FIIa:7 (faderns bouppt), Karlskrona rådhusrätts arkiv FIIa:33 (egen bouppt), LLA; Börjeson, a a. Fredrik Adolph Råbergh: Karlskrona rådhusrätts arkiv FIIa:33 (faderns bouppt) o 51 (egen bouppt); Börjeson, a a; LL v Horn, Biogr ant:ar, 3:1 (1934); Sveriges krig åren 1808 o 1809, 5:1 (1910), s 349, o 5:2 (1910), s 194. Jonas Råbergh: M 1151, RA; Bergström, aa; Fortifik, 4:1 o 6; M Hofrén, Råbergh M. Tre generationer fortifikationsofficerare o arkitekter (Rig 1936), s 210 f; Lewenhaupt. Carl Magnus Råbergh: M 1151, RA; Arkivet på Kalmar slott (Kalmar län 1960); Fortifik, 4:1, 4:11, s 217 f, o 6; Hofrén, aa, s 211 ff; dens, Herrgårdar o boställen (1937); dens, Kalmar. Karolinska borgarhus i sten (1970). Carl Mannerskants: M 1151, Sköldebrev-saml, RA; E Areen, Gustavianska konstnärsbref (1916); A v Fersen, Dagbok, 4 (1936), s 371; Fortifik, 4:1; A Hahr, Värnanäs (Sv slott o herresäten vid 1900-talets början. Småland, 1909), s 129, 131, 134; Hofrén, aa:n 1936 o 1937; dens, Värnanäs, ett berömt segelfartygsvarv i Småland (Unda maris 1944), s 35; dens, Människor o miljöer (1945), s 109-23; dens, Värnaby bruk (Daedalus 1959), s 117 ff; S Högberg, Matr över led:er av PS 17661815 (1961); H Schiller, Jonas Carl Linnerhielm (1939); B Söderberg o M Hofrén, Värnanäs (Slott o herresäten i Sverige. Småland jämte Oland o Gotland, 1971). Johan Fredric Mannerskants: Biographica, Sköldebrevsaml, RA; Areen, aa; S Carlsson, Ståndssamhälle o ståndspersoner 17001865 (1949); J Kleberg, Amiralitetskoll Marinförvaltn (1934); W Swalin, Bidr till KM:ts kanslis perso-nalhist efter 1809 (1892). Adolf Fredrik M: Grape; Hulthander; T Lidman, Adlig partipolitik vid 1800-talets mitt (1979), s 21, 44, 93, 145, 147, 162; GB Nilsson, Partiarbetare o partimän på 1865 års riddarhus (Partiliv i ståndsriksdagen, 1977), s 338; dens, Banker i brytningstid (1981).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Mannerskantz, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9051, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2023-09-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9051
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Mannerskantz, släkt, urn:sbl:9051, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2023-09-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se