Margareta

Död:1209 – Norge (i Norge)

Prinsessa


Band 25 (1985-1987), sida 143.

Meriter

Margareta, d 1209 i Oslo. Föräldrar: konung Erik "den helige" (bd 14) av Sverige o Kristina (bd 21) av Danmark.

G 1185 m konung Sverre av Norge, som kallade sig Sverre Magnus, d 9 mars 1202 i Bergen, son till Unas kammakares hustru Gunhild, enligt obestyrkt uppgift i en förbindelse med konung Sigurd "mun" av Norge.

Biografi

M är uteslutande känd genom isländska annaler och sagor. Den från 1200-talets senare hälft härrörande Knytlingasagas uppgift, att hennes mormor var konung Inge d ä:s (bd 19) av Sverige dotter Katarina, tyder på att hon var uppkallad efter dennas syster Margareta "fredkulla" (s 141). M:s äktenskap med konung Sverre torde ha varit ett led i de goda politiska förbindelserna mellan honom och hennes bror konung Knut Eriksson (bd 21) av Sverige.

Om M:s verksamhet under äktenskapet med Sverre är föga känt. Den redan i början av 1200-talet tillkomna Sverres saga uppger, att hennes syssling Nikolaus Arnesson (jfr bd 24, s 647) skrev till henne och förmådde henne att tala för honom hos Sverre, så att denne gick med på att låta Nikolaus bli biskop i Stavanger 1189 eller 1190. Samma källa nämner också, att M var på slottet i Bergen, då en av Sverres motståndare belägrade detta 1198. Hon skall då ha blivit så skräckslagen att hon bett befälhavaren där att kapitulera; han lät dock i stället låsa in henne och fortsatte försvaret, tills han genom en krigslist lyckades få belägringen upphävd. I M:s äktenskap föddes endast ett barn, dottern Kristina. Efter makens död 1202, då hans utomäktenskaplige son Håkan blev konung, for M enligt Boglungasagorna till Götaland, medförande många av den avlidnes dyrbarheter. Då konung Håkan mot M:s vilja lät föra Kristina till sig, återvände även M till Norge hösten 1203 och vistades i Bergen hos sin styvson sista vintern han levde. Förhållandet mellan dem var emellertid inte gott, och efter hans oförmodade död 1 jan 1204 misstänktes hon ha förmått en av sina män att förgifta honom. Denne måste underkasta sig järnbörd, och då han därvid fick brännskador, dränktes han. M måste nu fly till Sverige. Hon återvände emellertid 1209 i samband med sin dotters bröllop i Oslo med Nikolaus Arnessons systerson Filip Simonsson, vilken Sverre-kretsens motparti baglerna utropat till konung av Norge. Kort därpå dog M.

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: N Beckman, Konungagravar o medeltidshist (Fornv 1921), s 32; Eirspennil (1913-18); Isländske Annaler indtil 1578 (1888); O Kolsrud, Den norske Kirkes Erkebiskoper og Biskoptr indtil Reformationen (DN 17 B, 1913), s 232; H Koht, Norske dronningar (1926), s 26 f; dens, Margret Eriksdatter (Norsk biografisk leksikon, 9, 1940); dens, Sverre Sigurdsson (ibid, 15, 1966); P A Munch, Det norske Folks Historie, 3 (1857); SMoK; Sogur Danakonunga (191925); Sverris saga (1920).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Margareta, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9096, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2023-09-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9096
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Margareta, urn:sbl:9096, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2023-09-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se