Margaretha

Född:1899-06-25 – Hovförsamlingen, Stockholms län
Död:1977-01-04 – Danmark (på Tranemosegård, Kongsted vid Rönnede)

Prinsessa


Band 25 (1985-1987), sida 149.

Meriter

Margaretha Sofia Lovisa Ingeborg, f 25 juni 1899 i Sthlm, d 4 jan 1977 på Tranemosegård, Køngsted vid Rønnede, Danmark. Föräldrar: prins Oscar Carl Wilhelm, hertig av Västergötland, o Ingeborg Charlotta Carolina Fredrika Lovisa av Danmark (bd 20).

G 22 maj 1919 i Sthlm m prins Axel Christian Georg, f 12 aug 1888 i Khvn, d 14 juli 1964 där, son till prins Valdemar av Danmark o Marie Amelie Francoise Hélene av Orleans.

Biografi

M var äldst i en syskonskara, som kom att bestå av ytterligare två systrar, Martha och Astrid, samt brodern Carl. Familjen bodde under två decennier på Djurgården, först i villa Parkudden, där M föddes, och från 1905 i den s k Byströmska villan. 1909 hade hennes far prins Carl låtit bygga Fridhem nära Bråviken i Östergötland och från 1910 tillbringades alla somrar där. Fridhem blev en fast punkt för M även sedan hon kommit till Danmark. I de olika hemmen levdes ett, enligt samstämmiga uppgifter, okonstlat och harmoniskt familjeliv.

M och systrarna undervisades privat i olika ämnen. Infödda engelska och tyska lärarinnor bodde periodvis i familjen för att ge barnen tillfälle till ingående språkstudier. Utöver denna grundutbildning fick M utanför hemmet undervisning i husligt arbete och sömnad. 1916 gick hon en kurs hos Sällskapet Barnavård, där f ö hennes mor, prinsessan Ingeborg, var ordförande.

Genom prins Carls omfattande sociala arbete, bl a som ordförande i Sv Röda korset, blev barnen medvetna om olika sociala frågor, och M bedrev tidigt välgörenhet. Särskilt intresserade hon sig för missgynnade barn och deras problem. I sitt nya hemland fortsatte M detta arbete och deltog bl a vid tillkomsten av Gentofte Børnevenner, där hon var ordförande till sin död. Hon var även beskyddare för flera andra välgörenhetsinrättningar; i samtligas arbete deltog hon mycket aktivt.

I sin uppfostran av barnen betonade prinsessan Ingeborg hemlivets betydelse och vikten av en stark familjesamhörighet. M hade ärvt sin mors inställning i detta avseende; hon upprätthöll livet igenom nära kontakt med sina släktingar och kom att betyda mycket för sina i de europeiska kungahusen spridda anförvanter. Hon knöts nära till kungahusen i Norge och Belgien genom sina systrar, och efter deras bortgång blev det något av en livsuppgift för henne att besöka och hjälpa deras familjer. Även efter sina föräldrars bortgång besökte M ofta Sverige och deltog bl a vid upprepade tillfällen i nobelfestligheterna.

Knappt tjugo år gammal kom M till Danmark och fann sig väl tillrätta i sin nya miljö. Prins Axel var sjöofficer och amiral men tjänstgjorde från 1921 på allt mer framträdande poster inom Det østasiatiske Kompagni. Dessutom innehade han flera andra uppdrag, bl a i styrelsen för SAS. I äktenskapet föddes sönerna Georg och Flemming. Familjen levde ett tillbakadraget liv på egendomen Bernstorffshøj i Gentofte. M själv undvek publicitet kring sin person. En av de få gånger hon blev omskriven var i samband med sitt bröllop: det var det första prinsessbröllopet i Sverige på 50 år och väckte stor uppmärksamhet.

Författare

Gunilla KarlssonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: R Amenius, Ingeborg (SBL, bd 20, 197375); DBL 1 (3 uppl 1979) o 9 (3 uppl 1981); B Drabel, Prinsessen var en dynamisk socialar-bejder (Berlingske Tidende 5 jan 1977); M Fjellman, Astrid, belgiernas drottning, Sveriges prinsessa (1968); O Magnergård, nekr över M (SvD 5 jan 1977); SMoK; Till prinsessan M:s förmälning (H8D, årg 20, 191819, s 545 f o 552 !)¦

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Margaretha, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9103, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunilla Karlsson), hämtad 2024-02-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9103
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Margaretha, urn:sbl:9103, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunilla Karlsson), hämtad 2024-02-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se