Herman Martinsson

Född:1834-04-05 – Katarina församling, Stockholms län
Död:1901-07-15 – Södertälje församling (Hedvig Eleonora församling, Stockholms län)

Skådespelare, Frälsningsofficer


Band 25 (1985-1987), sida 228.

Meriter

Martinsson, Herman, f 5 april 1834 i Sthlm, Kat, d 15 juli 1901 i Södertälje (enl db för Hedv El, Sthlm). Föräldrar: sjökaptenen Abraham Wilhelm M o Anna Sophia Lundelius. Elev vid K teatern 4951, engagerad vid olika resande teatersällsk 5257, skådespelare vid Mindre teatern, Sthlm, 5758, aktör vid Sv teatern, Hfors, 6163, medarb i Söndags-Nisse 6184, turnerade med eget teatersällsk i Sverige o Finland 6670, aktör o lärare i deklamation vid Sv teatern 7279, medarb i tidn Kurre, Hfors, 7378, i Kasper, Sthlm, 8084, soldat i Frälsningsarméns (FA:s) första kår 10 okt 84, medarb i Hemlandsvännen 84—86, i Sthlms missionsblad 85, specialofficer i FA 86, medarb i Arbetarens vän 86, i Sanning o frihet 87, red för Stridsropet maj 88april 89, stabskapten i FA maj 88, red o utg av Rundt jorden 88, kandidatsekr vid FA:s högkvarter i Sthlm från 90, utg av Stridsropet från 94 (utg:bevis okt 94), av Stridsmusik o Framåt 94 (utg:bevis 23 okt 94) 96, av Den unge soldaten 94 (utg:bevis 26 okt 94) - 95, major i FA 00.

G 12 april 1860 i Hfors odelade förs m skådespelerskan Olivia Erika Florentina Lundin, f 19 juni 1841 i Sthlm, Hovförs d 30 dec 1873 där (enl bouppt 1874-111-53, SSA; jfr Hydén, s 19 f), dtr till vaktmästaren vid K teatern Anders L o Brita Christina Widlund.

Biografi

M antogs 1849 som elev vid K teatern i Sthlm och engagerades sedan av olika resande teatersällskap. En tid var han skådespelare vid Mindre teatern i Sthlm och turnerade på 60-talets slut med eget teatersällskap i Sverige och Finland, där han engagerades av Sv teatern i Hfors som skådespelare och lärare i deklamation.

I Sthlm tillhörde M den litterära klubben Gröna stugan vars ordförande var August Blanche. M hade då gjort sig känd som författare av folklustspel i Blanches stil. Flera av dem är tryckta i serien Sv teatern, bl a Carl Sabelträff och hans rivaler, flera gånger omtryckt. Emellertid tycks de snabbt ha blivit glömda. Åtminstone saknas de helt i folkparkernas repertoar alltsedan 1905. Samtiden uppskattade dem dock. Mest populär att döma av uppförandestatistiken var Allas vår tant, eller Det stora K! som uppfördes 35 gånger på Ladugårdslandsteatern och 29 gånger på teatern i Davidssons paviljong 185962. Carl Sabelträff verkar med grova medel: schablonartad personteckning och hejdlös drift med bortkomna landsortsbor.

M:s bidrag i Kasper och Söndags-Nisse bestod till större delen av dikter. Han hade utpräglad fallenhet för tillfällesdiktning i bunden och rimmad form. Tonen i dessa dikter är ofta mild och förstående, ibland sentimental.

När Frälsningsarmén i dec 1882 uppträdde i Sthlm, blev M en av dess argaste vedersakare. I Söndags-Nisse 21 jan 1883 infördes en lång dikt av H M-n, som skildrade ett väckelsemöte med grov, bitvis rå och plump satir. Hanna Ouchterlony beskrevs t ex så här: I spetsen för hären där står en major/klädd i kjolar/Så morsk som Akilles hon fäktar och glor/gällt hon gnolar.

M antogs därefter stå bakom den satiriska förföljelse som Frälsningsarmén utsattes för i Kasper och Söndags-Nisse. Bidragen till Kasper är dock samtliga osignerade. I Söndags-Nisse förekom snärtar i notisform utan signatur. I sept 1884 höll Frälsningsarmén invigningsmöte i sitt nybyggda tempel i Sthlm. Det väckte stort uppseende när M böjde knä vid dess botbänk. Hanna Ouchterlony skildrade händelsen i Stridsropet på rörelsens speciella idiom: "Vi drogo även iland med 18 fiskar, däribland en stor fisk ... under många år har personen i fråga varit korrespondent för Stockholms skämttidningar" (19 okt 1884).

M ställde sig nu helt i arméns tjänst. Han kommenderades 1886 till England för utbildning och verkade där som förkunnare till dess han 1888 anförtroddes redaktörsysslan för Stridsropet. Hans förvandling var förvisso stor, men han behöll sin humoristiska stil även som frälsningsofficer. Anekdotfloran kring honom var rik. Hans talang som diktare togs nu i bruk för frälsningen. Bl a inflöt i Stridsropets julnummer 1884 dikten Jesus all ära, signerad H M.

Från 1890 verkade M som kandidatsekreterare, dvs han hade ansvaret för rekryteringen av officerare inom Frälsningsarmén. På denna post stannade han, mot slutet med reducerad tjänstgöringsskyldighet, till sin död drygt 10 år senare.

Författare

Karl-Hugo WirénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från M i SSA.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Den sällsynte ynglingen, eller Ett rendezvous i Friesens park. Vaudeville i eh akt. Sv original. Sthlm 1858. 20 s. ([Omsl:] Sv. theatern. N:o 79.) 2. uppl: ... rendez-vous ... Vådevill ... 1892. [Ny uppl] Chicago u å. 12 s. (Teater-biblioteket. N:o 28.) Allas vår tant, eller Det stora K! Skämt i två tablåer, med kupletter. Sv orig. Sthlm 1858. 23 s. (Ibid, 80.) Carl Sabelträff och hans rivaler. Lustspel i en akt med kupletter. Sv orig. Sthlm 1861. 22 s. (Ibid, 107.) 2.-3. uppl: Karl ... 1890, 1906. [Ny uppl] Karl Sabelträff... Chicago u å. 15 s. (Teater-bibi, 2.) Sven och liten Anna. Sv folkpjes i 3 akter med sång. Uppförd å Ladugårdslands-theatern i Stockholm 1858, och å Nya theatern i Helsingfors 1861. Sthlm 1861. 48 s. (Ibid, 111.) Studenthataren eller "Jan och April-narr!" Komedi i två akter med sång. Sv orig. Sthlm 1862. 41 s. (Ibid, 125.) Artistens album. Komedi i 2 akter med sång. Sthlm 1869. 43 s. ([Omsl:] Bibliotek för teatervänner. N:o 106.) Maskrosor. Vår- och ungdomsminnen af Nolens Volens. 1*. Sthlm 1869. 50 s. [Pseud.] - Om Carl Michael Bellman. Uppteckningar af H. M-n. [Omsl.] Sthlm 1884. 51 s. [Sign.] Jesus allena. Andeliga sånger. Sthlm 1885. 127 s. På lifvets haf. Poem ... Uppläst vid årsfesten i Blasieholmskyrkan d. 31 jan. 1887 (Stockholms sjömans-missions-förenings årsberättelse för 1886 jemte Sthlm 1887, s 1416). Till Hasse W. Tullberg. Halfsekeldagen 9 november. Sthlm 1894. (3) s. [Anon.] Bidrag i bl a Söndags-Nisse 186184, Sthlm, fol (sign), Kurre 187378, Hfors, o Kasper, illustr veckotidn, 1880-84, Sthlm, fol, samt Hemlandsvännen 188486, Stockholms missionsblad 1885, Arbetarens vän 1886, Sanning och frihet 1887, Socialdemokraten 1887 (tillf bidr sign Arminius) o Hvad nytt från Stockholm, 1890-talet, alla Sthlm, fol, vidare i Läsning vid husliga härden, årsbok ... utg af J G Carlén, Budkaflen o de nedan nämnda; även anon, sign o pseud Agapetus eller Arminius.

Utgivit (redigerat): Rundt jorden 1888 (anon red); Strids-ropet 1894 (red 1888-89); Den unge soldaten 189495; Stridsmusik 1894; Framåt, illustr kvartalsskrift, 189496 (även red); allt Sthlm.

Källor och litteratur

Källor o litt: A M Engel, Teater i Folkets park 19051980. Repertoarbilaga (1982); F A Dahlgren, Förteckn öfver sv skådespel uppförda på Sthlms theatrar 17371863... (1866); N Hydén, H M (1939); Kasper 188284; H Lagercrantz, I skilda världar (1944); M Lüchov, Sv teatern i Hfors... 18601975 (1977); SPG 16 (1897); Stridsropet 188489; Sv folkrörelser, 2 (1937); Sv pressreg, 2, 1886-1890 (1969); Söndags-Nisse 188284.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Herman Martinsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9143, Svenskt biografiskt lexikon (art av Karl-Hugo Wirén), hämtad 2022-07-02.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9143
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Herman Martinsson, urn:sbl:9143, Svenskt biografiskt lexikon (art av Karl-Hugo Wirén), hämtad 2022-07-02.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se