Masreliez, släktBand 25 (1985-1987), sida 235.

Biografi

Masreliez, släkt, härstammande från slottsbildhuggaren Jacques Adrien M (M 1), som uppges ha varit född i Grenoble. Han var far till profer:na Louis Adrien M (M 2) och Jean Baptiste Edouard Barbe M (M 3). Den senares son grosshandlaren Edvard Adrian M (1797–1857) var far till protokollssekreteraren Wilhelm August M (183490). Son till den sistnämnde var Gustaf Vilhelm M (18801964), som i Svea hovrätt befordrades till hovrättsråd 1916. Gustaf M blev revisionssekreterare 1919 och var överdirektör för fångvårdsstyrelsen 192736. Han var häradshövding i Sollentuna och Färentuna, Sth, 1936–47 och ledamot av Sthlms stadsfullmäktige 1921–38. Gustaf M blev far till inredningsarkitekten och konsthandlaren Erik Gustaf M (191266) och till chefen för Sv arbetsgivareföreningens expertenhet för medicinska och yrkeshygieniska frågor koncernöverläkaren vid Telefonab L M Ericsson med lic Nils M (f 1916, d 2000[1]). Gustaf M var bror till rådmannen i Sthlm Karl Vilhelm M (18751937). Karl M var i sin tur far till fd rådmannen i Sthlm Gösta M (f 1909, d 1990[2]). En kusin till Karl och Gustaf M var far till Curt Jean Louis Edvard M (191979). Curt M var från 1939 skådespelare vid olika teatrar i Helsingborg, Sthlm, Malmö, Uppsala och Gbg samt medverkade från 1942 i en mängd filmer. På senare år blev han mest känd genom TV-teatern. Kusin till honom var kommerserådet Lennart M (f 1918, d 1997[3]).

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Anreps saml, KB; Heraldisk historik över familjen Masrelier, alias Marselaer, GF; Ch Meurling, Olof Meurlings stamträd (1902), s 50; Sv släktkal, 13 (1943; tr 1942). – Wilhelm August M: TU 7:75, KB; Anjou; W Swalin, Bidr till Kongl Maj:ts kanslis personalhist efter 1809 (1892); Sv justitiematr (1887). – Gustaf Vilhelm M: Gustaf M (SvD 7 jan 1964); Gustar M 60 år (SvD 14 juli 1940); Lags o doms; Y Larsson, Mitt liv i Stadshuset, 1–2 (1977); SMoK; Sollen-tuna-Färentuna (NDA 12 juli 1940); Sthlms stadsfullm 1913-38 (1938); Svjuristmatr 1950 (1950); R Tomson, Etik o politik, 2 (1963); Väd 1953 (1953); Väv, Sthlmsdelen (1945). – Erik Gustaf M: E Klingberg, Erik M in memoriam (SvD 20 febr 1966). - Karl Vilhelm Af: A Gullberg, Justitiematr 1934 (1934); Karl M död (SvD 27 okt 1937); A Munthe, Västra Södermalm från mitten av 1800-talet (1965). – Curt Jean Louis Edvard M: Sv filmo-grafi, 4, 6 (1977–80); S G Winquist o T Jungstedt, Sv filmskådespelarlex (1973); Väd 1979 (1978); Väv, 2. uppl, Stor-Sthlm (1962).

Gjorda rättelser och tillägg

1. Dödsår tillagt, 2018-04-04
2. Dödsår tillagt, 2018-04-04
3. Dödsår tillagt, 2018-04-04


Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Masreliez, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9147, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-02-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9147
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Masreliez, släkt, urn:sbl:9147, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-02-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se