Sigfrid O Medelius

Född:1878-11-24 – Kalmar stadsförsamling, Kalmar län
Död:1930-08-23 – Halmstads kommun (M-län), Skåne län

Präst, Botanist, Bryolog


Band 25 (1985-1987), sida 302.

Meriter

Medelius, Sigfrid Olof, f 24 nov 1878 i Kalmar, d 23 aug 1930 i Halmstad, Malm. Föräldrar: kontraktsprosten Johan Otho M o Christina Maria (Mimmi) Andersson. Mogenhetsex vid Kalmar h a l 26 maj 96, inskr vid UU ht 96, FK där 31 maj 07, inskr vid LU 3 maj 10, TK 14 sept 15, prakt teol prov där 15 dec 15, prästv 17 dec 15, innehade olika prästtjänster i Skåne o Blekinge, bl a i Tryde, Ystad, Asarum o Karlshamn, dec 15–april 19, komminister i Jämshög, Blek, 21 sept 18 (tilltr 1 maj 19), kh i Halmstad o Sireköpinge, Malm, från 21 juni 24. – Botanist, bryolog.

G 20 febr 1920 i Jämshög m Elisabeth Sundewall, f 23 aug 1892 där, d 11 sept 1979 i Helsingborg, Maria, dtr till stationsinspektoren Gustaf Reinhold Oscar S o Emma Lovisa Trägårdh.

Biografi

Sigfrid M:s far hade bestämt att sonen skulle förbereda en teologisk bana med en examen i humaniora och efter 10 års studier blev han i Uppsala fil kand med latin som huvudämne. Under dessa år hade han haft god tid för botaniska studier och exkursioner – ett intresse grundlagt under gymnasieåren – och för ett mångsidigt och ombonat studentliv. Hans fortsatta utbildning förlades till Lund där han avlade teol kand:examen. Uppmuntrad av professor G Aulén – hans studentkamrat i Kalmar och hans lärare i Lund – översatte han och kompletterade med litteraturhänvisningar O Kirns Den evangeliska dogmatiken.

M prästvigdes för Lunds stift och befordringarna följde raskt; efter sex år som komminister i Blekinge valdes han till kyrkoherde i v Skåne. Som präst blev M aktad och omtyckt genom enkla och uppbyggliga predikningar och genom vacker liturgisk sång (Lysander).

M hade under tiden i Uppsala fått anseende som specialist på mossor och detta anseende ökade han under lundaåren. 1913 publicerade han sin första botaniska skrift, en uppsats om skandinaviska vitmossor. – Vid sidan av sin prästgärning fortsatte M de botaniska studierna. Han företog omfattande exkursioner och publicerade bl a uppsatser om Blekinges och Ölands mossfloror. I sitt viktigaste arbete Mossvegetationen i Storlien med omnejd (1926) redogjorde han efter grundliga fältstudier av två kvadratmil i v Jämtland för 372 mossor och påvisade bland dem 75 för landskapet dittills okända arter. Han har i en uppsats även behandlat mossarter från Kreta.

M fick internationellt rykte som skicklig bryolog. Han hade en skarp botanisk blick både i naturen och vid mikroskopet och var ytterligt samvetsgrann i sina undersökningar. Han var försynt och anspråkslös och enligt studentkamraten W Swahn hade han "ett mjukt och vänligt sätt och angenäma sällskapsgåvor".

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från M i UUB o VA.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Mossvegetationen i Storlien med omnejd. [Rubr.] [Sthlm, tr] Upps 1926. 77 s. (Arkiv för botanik [utg av VA]. Bd 20 A. N:o 10.) – Bidrag i Botaniska notiser 1913, 1921-22, 1925–26, 1929-30, Lund, o Svensk botanisk tidskrift 1922, 1925, 1927, Sthlm (tr Upps); se G Carlquist, Lunds stifts herdaminne, Ser 2. Biografier, 8, Lund 1961, s 493).

Översatt: O Kim, Den evangeliska dogmatiken i dess grunddrag, Lund 1917, (10), 169 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: J Barnhart, Biographical notes upon botanists, 2 (1965); Krok; Lunds hm, 2:8 (1961); A Lysander, De bortgångnas minne 1926–1932. Minnestal över präster i Lunds stift ... (1932); H Möller, SOM (Botan notiser 1930); SjKalm; W Swahn, Från Kalmarsund till Stilla havet (1943), s 100. – Nekr över M i SvD 25 aug 1930.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sigfrid O Medelius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9225, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2020-05-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9225
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sigfrid O Medelius, urn:sbl:9225, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2020-05-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se