Mellgren, släktBand 25 (1985-1987), sida 386.

Biografi

Mellgren, släkt, härstammande från halvbröderna Anders M (1764—1815), hökeri-handlare i Uddevalla, o Johan M (1773 — 1824), handelsman i Marstrand o senare lantbrukare på Kvillebäcken, Lundby, Göt. De var söner till Sara Nilsdtr (1729-1801) i hennes äktenskap med Jan Ersson (d 1764, enl db 50 år gammal) resp Olof Andersson (trol 1742-1813), båda skattebönder i Mel-gården, Södra Ny, Värml. Johan M var far till medaljgravören Carl Magnus M (1806— 86). Efter studier vid FrKA gick M i lära hos myntgravören L P Lundgren. 1834—38 utgav han en serie medaljer över kända svenskar som C M Bellman, E Tegnér, E G Geijer. I medalj porträtten eftersträvade han realistisk personkaraktäristik, men resultatet tyngs dock av en viss stelhet. M utförde också minnespenningar åt SA samt den medalj som slogs till akademins 50-årsjubileum. 1838 flyttade han till Hfors, där han också var verksam som skulptör.

Anders M var far till Eric M (1799-1848), som fick burskap som handlande i Gbg 1823 och tre år senare igångsatte snustillverkning i mindre skala. Rörelsen övertogs 1850 av sonen Johan August M (1829—77) under firmanamn Eric M:s snus- & tobaksfabrik. August M lät installera en ångmaskin 1863 och utökade produktionen avsevärt. Han innehade flera kommunala förtroendeuppdrag, bl a som ledamot av stadsfullmäktige 1869—72.

Efter August M:s död övertogs firmans ledning av hans änka. Från 1893 var sönerna, eo hovrättsnotarien Olof Erik August M (1861 — 1941) och sedermera franske konsuln i Gbg Anders Waldemar M (1866-1933), meddeläga-re. Företaget expanderade ytterligare och var vid sekelskiftet den näst största tobaksfabriken i Gbg med en årsproduktion på 501 tkr. Firman uppgick 1913 i ab Förenade sv tobaksfabriker (från 1915 ab Sv tobaksmonopolet).

Erik M var ledamot av styrelsen för ab Sv tobaksmonopolet 1914—18 och innehade ett stort antal förtroendeuppdrag i hemstaden bl a som ledamot av folkskolestyrelsen 1896— 1911 (ordf 1905-11) och av stadsfullmäktige 1905—30, v ordf i Gbgs orkesterförening 1908—34 och ledamot av drätselkammaren 1909—13 och av dess andra avdelning 1918-28. Han var förlikningsman i arbetstvister inom västra distriktet 1920 — 26, ledamot av styrelsen for Handelshögskolan i Gbg 1921 — 35, överförmyndare 1924—32 och inspektor för Filip Holmqvists handelsinstitut.

Son till konsuln Anders M var Jan Anders M (1911-81) som blev med lic vid UU 1939, med dr 1945, prof i allmän patologi och patologisk anatomi vid LU 1948—52 och prof i patologi vid medicinska högskolan i Gbg (från 1954 GU) 1952-77. Jan M:s forskning omfattade två huvudområden: endokrin patologi och experimentell cancerforskning. Hans avhandling 1945 och fortsatta studier under 1950-talet behandlade hypofys-binju-resystemet, medan han senare främst kom att ägna sig åt tumörcellskinetik (cancercellernas tillväxt) och metastasering (spridning från modertumören till olika organ i kroppen), en forskning vars resultat väckte internationell uppmärksamhet. Han blev LFS 1950 och LVVS 1959, deltog i grundandet av European Society of Pathology och initierade anslutning av Sv patologforening till International Academy of Pathology.

En yngre bror till August M var Eric M (1838—98) som först var verksam i broderns firma som föreståndare för butiken. Tillsammans med sin son Carl M (1866—1937) grundade han 1894 tobaksfirman Eric Mellgren & son i Gbg, 1897 ombildad till ab med Carl M som disponent. Firman konkurrerade aktivt med det gamla familjeföretaget och blev vid sekelskiftet den största tobaksfabriken i Gbg med en årsproduktion på 522 tkr 1900 och 897 tkr 1910. Företaget uppgick 1913 i ab Förenade sv tobaksfabriker.

Författare

CHCSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: G Bodman, Gbgs äldre industri (1923); C R A Fredberg, Från vår merkantila o industriela verld (1902); S Gulin, Gbgs hjärta, 2 (1978); Hantverkare o fabriker inom sv tobakshantering 1686-1915 (1950); [G Nycander-Lind,] August o Hulda Mellgrens ättlingar (1964); O Nycander, släkten Norraeus-Hanson-Hasselgren (1917). - De äldsta leden: Utredn av O Dahl, Gbg, i SBL:s arkiv; L Linder, C M M (Finlands ovalmärken, ed Post- o telegrafstyr, 1956); H Schiick o N L Rasmusson, SA:s minnespenningar (NNÅ 1941); SKL. - Eric M (d 1848): C R A Fredberg, Det gamla Gbg, 2 (facsmppl 1977), s 848; Gbgs stads borgarelängd 1621-1864, ed E Långström (1926), s 166. — Johan August M: Gbgs stads borgarelängd ..., s 197; Gbgs stadsfullm. — Olof Erik August M: Gbgs stadsfullm; Sv tobaksmonopolet 1915—40 (1940), s 530; Väd. - Anders Waldemar M: Matr öfver Gbgs handelsinst:s elever, 1, 1826—85, ed A Ahlström (1918). - Jan Anders M: LUM 1949-50 (1951); PSourander, J M 1911-1981 (VVS. Min- nestal ... 1982 o 1983, 1983); Väd. - Eric M (d 1898): Patent- o registreringsverkets arkiv, bolagsbyrån, E 3 a: 156, RA; TU 7: 76, KB. - Carl M: Matr öfver Gbgs handelsinst: elever, 1, 1826-85 ed AAhlström (1918).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Mellgren, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9280, Svenskt biografiskt lexikon (art av CHC), hämtad 2020-07-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9280
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Mellgren, släkt, urn:sbl:9280, Svenskt biografiskt lexikon (art av CHC), hämtad 2020-07-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se