Ruprecht Miller

Död:senast 1630

Medaljgravör


Band 25 (1985-1987), sida 506.

Meriter

Miller, Ruprecht (Roprecht, Robbert, Robrecht, Rubbrecht), f under 1500-talets andra hälft trol i Tyskland, d senast 1630 trol i Sthlm. Guldsmed, medalj konstnär, verksam i Sverige från 06. G m okänd, d efter M.

Biografi

M fick anställning hos Kristina d ä. Av ett brev daterat Hamburg 13 febr 1606 framgår att han då stod i begrepp att avresa till Sverige. M arbetade i Sthlm för Karl IX och därefter för Gustav II Adolf och hade till hjälp flera mästersvenner. M:s räkenskaper avslöjar att han var en efterfrågad guldsmed och medaljkonstnär. Ett av hans allra första arbeten i Sverige var Kristina d ä:s krona (delar av denna finns bevarade i Karl Gustavs furstehatt). Andra arbeten av hans hand är bl a Jehovatecknet på en furstlig ordenskedja (1606), de rikt smyckade sadelbeslag som beställdes av Karl IX men levererades först av hans änka 1631, två fjäderbuskar, dvs ägret-ter eller plymhållare för hästen, utförda för Karl IX:s kröning och de tre regalierna (krona, spira och äpple) för Maria Eleonora.

M har även utfört en rad medaljer eller nådevedermälen avsedda att bäras i kedja runt halsen. Tidigare forskare har med all rätt antagit att M varit den konstnärlige upphovsmannen till de många medalj bilderna. Genom jämförelser med en medalj över Karl IX och dennes söner Gustav Adolf och Karl Filip på frånsidan (1609), vilken genom arkivaliska belägg säkert kan hänföras till M, kan den överväldigande delen av det bevarade medalj beståndet 160919 tillskrivas honom.

M:s äldre arbeten kännetecknas av en mästerlig komposition och ett ålderdomligt motivförråd, medan hans yngre är utförda i en modernare stil. M räknas bland de skickligaste guldsmeder som någonsin har verkat i Sverige.

Författare

 Tamás SárkánySök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o lilt: Strödda kamerala handl:ar, vol 54 (Handl:ar rör Vasakungarnas silverkammare, 2), KA; Skuldbok 11 (för 1624); vol B II a:9. 12-13 (registr 1620, 162324), Kammarkolks kanslis arkiv; Räntekammarböcker 15261630, vol 6970 (161019); K 76 (brev till drottn Kristina d ä från Peter Topsen 1606); allt i RA. Regaliearkivet: inventarier, Kammarkolks arkiv.

N L R[asmusson], R M (SKL 4, 1961) o där anf litt; S Strömbom, Iconographia Gustavi Adolphi (1932).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ruprecht Miller, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9351, Svenskt biografiskt lexikon (art av Tamás Sárkány), hämtad 2021-05-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9351
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ruprecht Miller, urn:sbl:9351, Svenskt biografiskt lexikon (art av Tamás Sárkány), hämtad 2021-05-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se