Milles, släktBand 25 (1985-1987), sida 509.

Biografi

Milles, släkt, härstammande från majoren och överkontrollören vid statens kontroll över brännvinstillverkningen August Emil Sebastian Anderson (18431910), som på grundval av sina upplevelser skrev Minnen från fransktyska kriget 1870. Ur dagbok förd vid Metz (1891), och vars farmor var dotter till Fredrique Löf (bd 24). Emil Anderson kallades Mille, och hans barn kallade sig därför M, bl a sonen skulptören prof Wilhelm Carl Emil M (M 1), som var gift med konstnären Olga M, f Granner (M 2).

M 1:s syster Ruth Anna Maria M (18731941) var 189293 elev vid Tekniska skolan i Sthlm och 189498 vid FrKA. Hon deltog också (189596) i Axel Tallbergs teckningskurs. Efter avslutad utbildning for Ruth M till Paris, där hon utställde på Salongen och tilldelades hedersutmärkelse. En tid vistades hon i München, innan hon bosatte sig i Islinge på Lidingö, även om hon stora delar av året bodde i Italien, där hon avled. Hon deltog i flera internationella utställningar och uppmärksammades med medaljer. M var framför allt skulptris och tecknare. I sin skulptur höll hon sig till broderns tidiga impressionistiska stil. Hon utförde mest småskulptur med vardagliga motiv, som Bondhustrun och Blåsväder, men också porträttbyster och porträttreliefer för gravstenar, och hennes alster har vunnit en mycket stor spridning. Som tecknare illustrerade hon sagoböcker, både för andras berättelser och för egna, som Trollskrattet (1923). Hon utgav också diktsamlingen Dagarnas grå och drömmarnas blå (1918) samt skrev en artikel om sin far (se nedan).

Bror till Ruth M och till M 1 var chefen för S Gumaelius annonsbyrås ackvisitionsavdelning direktör Stig Viktor Valdemar M (18791970). Stig M ledde organiserandet av gästhamnar för småbåtsägare längs den sv kusten och var också en av initiativtagarna till sportstugebyggandet vid Trolldalen på Lidingö. Son till honom var läroverksadjunkten Åke Stigsson M (191484) i Nacka, som skrev flera barn- och ungdomsböcker med illustrationer av hans hustru Ingvor M, f Person (f 1918). Halvbror till honom är producenten vid Sveriges radio i Malmö Svante M (f 1923).

Halvbror till Ruth M, M 1 och Stig M var arkitekten Evert Joel August Vionville M (18851960). Evert M samarbetade från 1911 med M 1 vid tillkomsten av Millesgården på Lidingö. Han gjorde ritningarna till kyrkorna i Tureberg, Dorotea och Töre och var även verksam vid restaureringar av kyrkor, slott och herrgårdar.

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: X 231 d (OF Strokirks kultur- o personhist ant:ar): nr 23, f 6, 10, 12, 18 IT, UUB; Sv släktkal, 21 (1978); Örnberg, 9 (1893), s 294 T. August Emil Sebastian Anderson: H Corneli, Carl M. Hans liv o hans vänner (1968); Ruth M, En krigsman o konstnär (Hågkomster o livsintryck av sv män o kvinnor, 5, 1924); SPG; E Akerhielm, Sv gods o gårdar, 2.uppl, 2 (1930), s 563. Ruth Anna Maria M: Klipp i NM:s klipparkiv; Corneli, a a; L Hellström, RM in memoriam (Idun 1941, nr 11); B v Malmborg, Sv porträttkonst under fem århundraden (1978); nekr:er i Konstvärlden 1941, nr 4, o i SvD 13 febr 1941; SFL 190040 (1942); SKL; SMoK; E Wägner, Hos RM (Idun 1908, nr 26). Stig Viktor Valdemar M: Patent- o registreringsverkets bolagsbyrås arkiv D I AA: 121, uppslag 93 ff, o 254, uppslag 34 (T, samtD I ABA: 12, uppslag 261266, RA; Corneli, a a; A Janhem, Stig M död (SvD 16 juli 1970); Lidingön i våra dagar (1925); Stig M (DN 16 juli 1970); [W v Sydow,] S Gumaelius annonsbyrå 18771927 (1927), s 75, 169 f. Åke Stigsson M: Väv. Stor-Sthlm, 2. uppl (1962); SFL 1951-55 (1959); Åke M (SvD 27 april 1984). Ingvor M: SKL. Evert Joel August Vionville M: Corneli, a a; Evert M död (DN 30 april 1960); Evert M d (SvD 30 april 1960); R Nydahl, Evert M in memoriam (SvD 5 maj 1960); SMoK; SvTeknF; Sveriges kyrkor. Sthlm, 8 (194064); d:o. Uppland, 1, 3, 5, 6, 8 (191867); Väv? Sthlmsdelen (1945).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Milles, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9353, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2023-09-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9353
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Milles, släkt, urn:sbl:9353, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2023-09-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se