Mjöberg, släktBand 25 (1985-1987), sida 533.

Biografi

Mjöberg, släkt, härstammande från Petter Hansson M (d omkr 1737, ej 1719), som mellan 1704 och 1707 befordrades från uppbördsskrivare till gymnasieinspektor och sistnämnda år köpte skattehemmanet Horndal i Kinna, Älvsb, som ännu i början av 1800-talet tillhörde kvinnliga ättlingar till honom.

Han var far till kh:arna Johannes M (d 1764) i Kville, Göt, och Georg (Jöran) M (171985) i Morup, Hall. Den förre var far till apotekaren Carl Adam M (1757tidigast 1785) i Hjo, den senare till prostarna Pehr M (17591839) i Laholm, Bengt M (17611833) i Ölmevalla, Hall, och Carl M (1763-1841) i Slättåkra, Hall. Bengt M var farfars far till Bengt Julius M (18781934). Denne Bengt M blev kronolänsman i Vette hd, Göt, 1910, var rådman i Strömstad 191525 och blev landsfiskal i Vette 1917 och i Fässberg (nu Mölndal) 1932 (tf 1925). Brorson till honom är fd kh Lennart M (f 1912) på Styrsö, Göt.

Som en kuriositet kan nämnas att Carl M i äktenskap med en dotterdotterdotter till Christen Gathenhielm (bd 16) var mormors far till författaren och riksdagsmannen Fredrik Ström. Han var också far till kh Ludvig Wilhelm M (18341911) i Berghem, Älvsb. Ludvig M:s äldste bror, komminister Carl Georg M (182493) i Veddinge, Hall, var far till fil dr Eric Georg M (M 2). Carl Georg o Ludvig M:s bror komminister Lars Johan M (18311904) i Fässberg, Göt, var far till rektor Karl Josua M (M 1). Söner till den sistnämnde är civilingenjör Lars M (f 1910), fd universitetslektorn i litteraturhistoria i Växjö docent Jöran M (f 1913) och arkitekt Harald M (f 1916).

Författare

HG-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Gbgs hm; SjGbg; Sv släktkal, 11 (1936; tr 1935). Petter Hansson M: Rgk 1188, p 379, o 1189, f 319v, RA; Marks hds dombok 14 jan 1702 (källa för hans patronymikon), vintertinget 1704, § 28, hösttinget 1707 20 sept o hösttinget 1709, p 156. Horndals senare ägare: Marks hdsrätts arkiv F 11:30, p 937, o F 11:34, p 143, GLA. Johannes M: Gbgs konsistoriums skr till K M:t, vol 10: 20 nov 1754, RA; Jöran M, Broderlig åminnelse då ... Johan M ... blef begrafven ... 1764 (u å). Georg M: Gbgs konsistoriums skr till K M:t, vol 13: 1 mars 1769 o vol 15: 25 okt 1775, RA. Carl Adam M: Sveriges apotekarhist, 2, 4 (1918-27). Pehr M: A Ejwertz, Laholms hist, 1 (1961). Bengt Julius M: LandsstatsM 1933 (1933). Carl M: F Ström, Min ungdoms strider (1940), s 19 f. Ludvig Wilhelm M: TU 7:77, KB; SPG. Carl Georg M: TU 7:77, KB. Lars Johan M: TU 85:25, KB; Ström, a a, s 103.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Mjöberg, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9368, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2021-07-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9368
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Mjöberg, släkt, urn:sbl:9368, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2021-07-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se