Moberg, släktBand 25 (1985-1987), sida 573.

Biografi

Moberg, släkt, härstammande från dagakarlen Lars Ersson (f 1735 enl obestyrkt hfluppg; d 1805, ej 1785) i Löten, Österlövsta, Upps, som enligt denna sockens äldsta hfl var född i Hållnäs, Upps, men ej kan vara identisk med den ende person med detta namn som förekommer i Hållnas' födelsebok för detta år. Hans uppgivna (Swartz) födelseort Mo har ej kunnat identifieras. Klart är emellertid att han var far till extra vaktmästaren vid sjötullen i Sthlm Eric M (f 1762; d tidigast 1818) och till vaktmästaren vid sjötullen i Gävle Anders M (1769–1844).

Den senares son rektorn vid provskolan i Gävle magister Karl Johan M (1811–80) var far till översten för Positionsartilleriregementet John Agathon M (1858–1911) och till häradshövdingen i Rönneberga, Onsjö och Harjager, Malm, Carl Anders Emanuel M (1860–1909). John och Carl M:s äldre bror överstelöjtnanten Carl Gustaf Vilhelm M (1854–1903) var far till Arvid M (1885–1949), som blev överste i armén 1935 och var överste för Älvsborgs regemente 1937 (tf 1936–38, chef för arméstabens utbildningsavdelning 1938–40 samt ställföreträdande chef för fjärde arméfördelningen 1940–42. Han befordrades till generalmajor 1942 och var ställföreträdande militärbefälhavare i fjärde militärområdet 1942–44 samt tf militärbefälhavare där och tf överkommendant i Sthlm 1944–45. M skrev Biografiska anteckningar om officerskåren på aktiv stat vid K Göta livgarde 1741–1939 (1941).

Karl Johan M.s äldste bror, inspektören vid Larsbo bruk i Söderbärke, Kopp, Lars Eric M (17981872), var i äktenskap med en faster till professor Hjalmar Stolpe far till Carl Wilhelm August M (1832–80). Wilhelm M blev med dr i Uppsala på avhandlingen Om accomodationsbredden och refractionsanomalierna hos ögat (1862) och utnämndes 1863 till lasaretts- och kurhusläkare i Norrköping, där han var den drivande kraften under förberedelserna för och tillkomsten av 1881 års lasarettsbyggnad. I äktenskap med en syster till de betydande norrköpingska företagsledarna Gustaf och Edward Ringborg var han far till barnträdgårdspionjärerna Ellen Catharina M (M 2) och Maria Elisabeth M (M 3). Deras äldre bror Wilhelm Ludvig M (1866–1935) tjänstgjorde 1893–96 som läkare vid ett belgiskt järnvägsbolag i Kongo och blev med dr vid Kl på avhandlingen Studier över eksem och impetigo contagiosa (Hygiea 67:1, 1905). Ludvig M var 1905–35 docent i dermatologi vid KI, men hans vetenskapliga produktion blev inte stor och har heller inte uppfattats som särskilt betydande (Hellerström). Från 1900 var han också praktiserande läkare i Sthlm, och under långa tider var han den ende av läkarna där som hade praktik enbart inom hudsjukdomarnas område. M var en av stiftarna av Dermatologiska sällskapet i Sthlm, där han var sekreterare 1903–08 och ordförande 1923–24, och av Nordisk dermatologisk förening, där han var styrelseledamot från dess stiftande 1910 och fungerade som president vid dess 8:e kongress i Sthlm 1932. Hans bror professor Carl Axel M (M 1) var i äktenskap med en systerdotter till biskop Edvard Rodhe dä far till professor emeritus i ortopedisk kirurgi med handkirurgi i Gbg Erik M (f 1905), fd föreståndaren för Statens maskinprovningar i Uppsala professor Harald M (f 1906) och professor emeritus i arkeologi, särskilt nordeuropeisk, i Gbg Carl-Axel M (f 1915).

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: E C:son Swartz, Genealogia gothica, J (1930-32); Sv släktkal, 14 (1950). -Eric M: Äldre centrala tullarkiv: Arkiv 6: Personella berättelser 1818, f 37, RA; Hedv El kyrkoarkiv B I a: 1, f 108 v, Kat kyrkoarkiv B 1:3, uppsl 35, o B 11:3, uppsl 23, Klara kyrkoarkiv B II a: 1, p 27, Maria kyrkoarkiv B 1:4, uppsl 70 o 131, samt B II a: 2, uppsl 29, SSA. Anders M: Äldre centrala tullarkiv: Arkiv 3: Personella berättelser 1824:18 o 1830, f 98 v-99, RA. Karl Johan M: H Palmgren, Matr öfver Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1811-1912 (1913). - JohnAgathon M: TU 7: 77 o 85:27, KB; Hulthander; SPG; [O W Virgin,] John Agathon M (KrVAH 1911, s 234-237). Carl Anders Emanuel M: TU 7: 77, KB; A Borgström, Kongl hofrätten öfver Skåne o Blekinge 18211900 (1901); H Gullberg, Justitiematr (1902); Lags o doms; Palmgren, a a; SPG. Carl Gustaf Vilhelm M: TU 7: 77, KB; [T Ch Bratt,] Gustaf Wilhelm M (KrVAH 1903, s 251 IT); Generalstaben 1873-1923 (1923); Hulthander; S A:son Sparre, Biogr ant:ar om officerare o vederlikar anställda 17801926 (K Västmanlands reg:s hist, 5, 1933); SPG. Arvid M: Arvid M t (SvD 23 febr 1949); N Djurberg, K Älvsborgs reg:s chefer 1624-1956 (1956), s 60; En bok om I 15. K Älvsborgs reg 16241974 (1974); General M död (S-T 23 febr 1949); [M E Giron,] Generalmajoren A M (KrVAH 1949, s 250); Arvid M, Biogr ant:ar om officerskåren på aktiv stat vid K Göta livgarde 1741-1939 (1941); SMoK; B Steckzén, Arvid M in memoriam (SvD 24 febr 1949); Väd 1949 (1948); Väv? Sthlmsdelen (1945). Carl Wilhelm August M: N Hellström, Norrköpings lasarett (1926), s 73; R Myrdal, Sty- relse. Förvaltning. Politik 1863-1919 (Norrköpings hist, 5: 11, 1972); E Ringborg, Till Norrköpingskrönikan, 4 (1921); dens, Konterfejer förbundna med minnen vid Norrköping o Norrköpingsbygd (1929); SLH 2:2 (1876); SPG. Wilhelm Ludvig M: K Asklund, Porträtt o biogr uppg:er (Karolinska mediko-kirurgiska inst:s hist 191060, 2, 1960); S Hellerström, Dermato-venereologi (d:o 3:2, 1960); S Jolin, Porträtt o biogr uppg:er till karolinska mediko-kirurgiska inst:s hist (Karolinska mediko-kirurgiska inst:s hist, 2, 1910); F Lenn-malm, Sv läkaresällsk:s hist 18091908 (1908); G Liljestrand m fl, Allmän översikt av inst:s utveckl o verksamhet (Karolinska mediko-kirurgiska inst:s hist 191060, 1, 1960); Ludvig M död (SvD 16 okt 1935); Oden; SLH 4:3 (1933); SMoK; SPG; Väd? 1935 (1934).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Moberg, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9371, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2022-12-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9371
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Moberg, släkt, urn:sbl:9371, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2022-12-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se