Molin, släktBand 25 (1985-1987), sida 655.

Biografi

Molin, släkt, härstammande från mjölnaren Peder Andersson (d 1744, 77 år gammal) i Kvarngården i Ekeryd, Långaryd, Jönk; släktnamnet torde vara bildat på det latinska ordet mola, som betyder kvarn. Hans son hospitalssysslomannen och predikanten Andreas M (1698–1741) i Växjö blev i äktenskap med en dotterdotter till Olof Rudbeck morfar till Pehr Henrik Ling (bd 23) och far till apotekaren Pehr Olof M (1735-87) i Sundsvall. Den sistnämndes bror prosten Carl Anders M (1738–1809) i Algutsboda, Kron (nu Kalm), var svärfar till orientalisten Carl Magnus Agrell (bd 1). Andreas M:s bror, handelsmannen Samuel M (d 1754, 51 år gammal) i Halmstad, var kyrkvärd 1742–46. Hans son gästgivaren Peter M (1738–1801) i Kvibille, Hall, var far till inspektören Gustaf Eric M (1787–1858) vid Araslöv i Färlöv, Krist, som var far till kh Fredrik (Frits) Ludvig M (1819-87) i Östra Torp, Malm. Gustaf M:s äldre bror inspektören Carl Peter M (1777–1824) vid Araslöv var far till kontraktsprosten Gustaf Abraham M (1811–94) i Sörby, Krist, av vars söner en var far till l:e bibliotekarien vid StU:s humanistiska bibliotek fil lic Nils M (1899–1977) och en annan var svärfar till Nils Hasselskog (bd 18).

Carl Peter och Gustaf M.s bror bagaremästaren Anders (i dpb Andreas) M (1781–1853) i Gbg var far till stadsläkaren med dr Carl Fredrik M (1816–57) i Vänersborg. Dennes äldre bror skulptören professor Johan Peter M (M 1) var i äktenskap med målarinnan Emma Amalia Erhardina M f, Broberg (1831-1922), far till arkitekten Carl Hjalmar Valentin M (M 2). Andra barn till M 1 var målarinnorna Emma Eleonora (Elin) Johanna M (1855–1948) och Gerda Amalia Sophia Ljungstedt, f M (1860–1942), som sedan 1903 var gift med major Kristian Georg Ljungstedt, samt Johan Arthur Erhard M (1866–1954). Arthur M avlade hovrättsexamen i Uppsala 1894 och blev 1899 byråingenjör i Patent- och registreringsverket. Han var sekreterare i 1905 års yrkesfarekommitté och ledamot av den kommitté vars förslag 1912 föranledde tillkomsten av socialstyrelsen. Där blev M då sekreterare, och 1918–33 var han där byråchef för lagärenden. Han var också ledamot av 1918 års arbetstidskommitté och 1920 års trustlagstiftningskommitté. Vid den internationella arbetsorganisationens konferenser i Genève var M 1921 den sv regeringens expert och 1922–37 den sv regeringens ombud, och han var adjungerad ledamot av Internationella arbetsbyråns i Genève styrelse 1927 och ordinarie ledamot där 1928–30. 1923–34 var han v ordförande i Arbetsrådet, och 1927–37 v ordförande i Delegationen för det internationella socialpolitiska samarbetet. Bland M:s skrifter märks Sv arbetslagstiftning (4 uppl 1932–41; suppl 1946).

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Agronom Göran M:s släkttavlor över släkten M, kopierade för SBL; prof Carl Ludvig Kiellandcrs genealog korrespondens, Djursholm; SjSk2, s 47. – Andreas M: SjSmål; Växjö hm; Omberg, 6, s 456, o 14, s 142. – Pehr Olof M: SjSmål; Sveriges apotekarhist, 3–4 (1923–27). – Carl Anders M: P G Vistrand, Smålands nation i Uppsala, 1 (1894), s 308; Växjö hm. – Samuel M: SjGbg, s 196; A Westman, Äntrar till Halmstads hist (Föreningen Gamla Halmstads A 1936), s 9; dens, Några ant:ar om kyrkliga förh:n inom Halmstads pastorat (ibidem 1941), s 124. – Peter M: Skara hm, 2 (1874), s 503; Sv släktkal, 21 (1978), s 238. – Fredrik Ludvig M: Lunds hm, 2:3 (1951); SjSk2. – Gustaf Abraham M: SjGbg; SjSk2, s 374; F A Westerling, Ecklesiastik-M öfver Sverige (10. uppl, 1883). – Nils M: E Adelsköld, StH:s M 1888-1927 (1978); Sv biblioteksM 1966 (1967). – Carl Fredrik M: G Hasselberg, Tiden 1834-1944 (Vänersborgs hist, 2, 1944); SLH 1:5, 2:2. – Emma Amalia Erhardina M: SKL. – Emma Eleonora Johanna M: Elin M t (SvD 5 sept 1948); SKL. – Gerda Amalia Sophia Ljungstedt, f M: SKL. – Johan Arthur ErhardM: Arthur M f (SvD 5 april 1954); Förteckning över stat! utredmar 1904–45 (1953); SMoK; SPG; Väd 1953 (1953).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Molin, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9420, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2022-12-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9420
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Molin, släkt, urn:sbl:9420, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2022-12-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se