Montelin, släktBand 25 (1985-1987), sida 676.

Biografi

Montelin, släkt, härstammande från skattebonden Håkan Bengtsson (164792) i Berga, Kuddby, Ög, som var far till kh Jonas (i dopboken Jon) M (16851757) i Östra Tollstad, Ög. Dennes yngste son, Magnus M (f 1730; d tidigast 1771) blev handlande i Holland. Hans brorson 2:e lantmätaren i Jönk Jonatan M (17651846) var farfar till apotekaren Carl Adolf Fredrik M (182995) i Lund. Efter dennes 1897 avlidna änka innehades apoteket av sonen Adolf Fredrik M (18711941). Fredrik M tillhörde Lunds drätselkammare 190032 (v ordf 191012; ordf 191232) och Lunds stadsfullmäktige 190534 (v ordf 192431; ordf 193134) samt var ledamot av Malm:s landsting från 1922 till sin död (ordf i förvaltningsutskottets finansavdelning från 1924). 1907 tog han initiativet till konstituerandet 1908 av Sveriges apotekareförbund, vars centralstyrelse han under många år tillhörde (ordf i Skånska kretsen 19191941).

Jonatan M efterträddes 1836 som 2:e lantmätare av sin bror David Ulrik M (17721851). Dennes son Carl Johan Walfrid M (181583) blev magister i Uppsala 1842 och var då sedan 1840 lärare i levande språk vid Jönköpings gymnasium. Då Jönköpings apologistskola fick särskild rektor 1845, fick Carl M denna tjänst. Sedan lärdoms- och apologistskolorna sammanslagits och Jönköpings högre elementarläroverk tillkommit 1858, var han under de närmast följande åren tidvis rektor för denna. Senare blev M lektor i främmande levande språk där 1860, rektor 1861 och kh i Virestad, Kron, 1873. Hans äldre bror kh Oscar Napoleon M (181188) i Barkeryd, Jönk, hade tre söner som emigrerade till USA. Denne var också far till provinsialläkaren Georg Walfrid M (18591924) i Hörby, Malm.

Walfrid M:s farbror kommissionslantmätaren i Jönk Nils Johan M (180195) var far till läroverksadjunkten Carl Oscar Ulrik M (184593). Dennes son Tor Gösta Emanuel M (18781946) blev fil kand i Lund 1899 och fil lic i Sthlm 1914. Gösta M var adjunkt i modersmålet, historia och geografi vid Nya elementarskolan i Sthlm, 191019, lektor i modersmålet vid Uppsala folkskoleseminarium 191920, granskningsman vid Statens biografbyrå 192042 och lektor i modersmålet vid Högre realläroverket å Norrmalm i Sthlm 194244. Han publicerade Lenau i lif o diktning (1902), Tysk litteratur i historisk framställning o sv tolkning (1923), Från främmande spaljärer, tysk o fransk lyrik, i tolkning (1928) och Världslitteraturens historia, 16 (Natur o kultur, 97, 112, 116, 117, 125 o 127, 193035). Tillsammans med John Berg utgav M Sv diktning, urval för gymnasier o andra högre skolor, 13 (del 1 i 5 uppl 193051; del 2 i 3 uppl 193050; del 3 i 2 uppl 1931 o 1945). Han översatte bla C F Meyer, Pescaras frestelse (1924) och H v Kleist, Prins Friedrich von Homburg (Världslitteraturen, 42, 1927).

Namnet M upptogs av Gösta M:s fasters söner i hennes äktenskap med disponenten vid Sunds glasbruk i Järsnäs, Jönk, Lars Johan Andersson, av vilka den ene var rektorn för samrealskolan i Säter Gustav Hjalmar (18901962).

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Setterdahl; T Uggla o V Ljungfors, Sv släkter (1908–15), s 175–182. – Jonas M: Series pastorum i Östra Tollstads kyrkoarkiv C:3 o O 111:1, VLA (for födelseorten); Linköpings hm, 4:2 (1925-33), s 366; Oden. – Jonatan M: Ekstrand; Jönköpings hist, 4 (1921); Jönköpings stads hist, 2 (1965). – Carl Adolf Fredrik M: TU 5:11, KB; [H Bendjz, CAFM (Lunds weckoblad 22 okt 1895);G Carlquist, Sparbanken i Lund 1833–1933 (1933), s 46 o Porträtt M ..., s 23; [Fredrik M,] Universitetsapoteket Svanen 1627–1921 (1921), s 86-91;Sveriges apotekarhist, 2, 5 (1918-36); A Wahlstedt, Minnespenningar över ensk sv män o kvinnor, 3:e följden (1937). – Adolf Fredrik M: E Bendz, Det M:ska hemmet i Lund (P Sjöbeck, Från gamla skånska hem, 1926); G Carlquist, Skånska brandförsäkringsinrättning-en 1828–1928 (1928), s 369 fo Skånska brandför-säkringsinrättningens styrelseledamöter 1828–1928, s 13; dens, aa 1933, s 46 o PorträttM ..., s 31; Dödsfall (Lunds weckoblad 22 okt 1895); [Fredrik M] aa, s 90 f; Fredrik M död (SvD 29 okt 1941); d:o (Sv farmaceutisk tidskr 1941); Fredrik M 70 år (SvD 16jan 1941); Fredrik M:s 70-årsdag (Sv farmaceutisk tidskr 1941); S Gullström, Fredrik M (ibidem); G Petrén, Lunda-medici o några andra (1943); SMoK; SPG; Sveriges apotekarhist, 2, 4–6 (1918–49); Wahlstedt, a a; W Wahlöö, Karlin, Collin, M o Mesopotamus Jönsson (Gamla Lund, Å 55, 1973); Väd? 1941 (1940). – David Ulrik M: Ekstrand. – Carl Johan Walfrid M: T Celander, Jönköpings studenter jämte rektorer åren 1864-1920 (1921), s 9-13; Jönköpings hist, 4 (1921); Jönköpings stads hist, 2–3 (1965–71); G Säve, Jönk:s k hushållningssällskaps hist 1814–1913, 1 (1914), s 426, 2 (1914); L Tingsten, Hågkomster (1938); P G Vistrand, Smålands nation i Uppsala, 1 (1894), s 556 f; Växjö hm; H S Östberg, Minnesord öfver de efter prestmötet 1881 aflidne lärare vid forsamlingarne o allm läroverken inom Wexiö stift (1887), s 8 f. – Oscar Napoleon M: J P Nyberg, Wieselska slägtregistret (1873), s 46; Vistrand, aa, s 557; Växjö hm. – Georg Walfrid M: Celander, a a; SjSmål; SLH 3:2–4, 4:3; SPG. – Nils Johan M: Ekstrand. – Carl Oscar Ulrik M: S G Dahl, Läroverks-M för år 1885 (1886); J A Leng-qvist, Minnesord öfver de efter 1887 års prestmöte aflidne lärarne ... (Handkar rör prestmötet i Wexiö den 25, 26 o 27 aug 1896, 1897), s 68; SjSmål; P Wilstadius, Smålands nation i Uppsala, 2 (1961). – Tor Gösta Emanuel M; Sveriges pressarkivs klippsaml, RA; Gösta M död (SvD 16 jan 1946); E Kölgren o C G Tengström, Läroverks- o seminarie-M (1915); SjSmål; SMoK; Väv? Sthlmsdelen (1945). – Gustav Hjalmar M: Celander, a a; Hjalmar M (SvD 9 aug 1962); LärarM:n 1946 (1946); Wilstadius, a a; Väv, Svealand, 2. uppl (1964).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Montelin, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9453, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-07-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9453
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Montelin, släkt, urn:sbl:9453, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-07-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se