Montelius, släkterBand 25 (1985-1987), sida 678.

Biografi

Montelius, släkter

1 Nicolaus Danielis M (f omkr 1668; d 1733) inskrevs 1678 i Kalmar skola och uppgavs då vara 10 år gammal och bondson från Madesjö, Kalm. Enl Omberg var fadern bonde i Pukaberg (varav namnet, av lat mons = berg), där, och är sannolikt identisk med kronobonden Daniel Nilsson där (d 1717) som omnämns i mtl redan 1667, och som skatteköpte nämnda hemman 1708.

Nicolaus M inskrevs vid UU 1688. Liksom andra senare medlemmar av släkten innehade han olika prästtjänster i Kalm. Han blev kollega i Kalmar 1695, prästvigd så, kh i Kristvalla, Kalm, 1696 och i Halltorp, Kalm, 1713. Hans son Georg M (1697–1764) blev FM vid UU 1728, kh och prost i Ryssby 1734, kh i Ljungby 1743, kontraktsprost i S Möre 1755 och preses vid prästmötet 1758. Han var rdgm 1740–41, 1742–43 och 1746–47 samt elektor vid sistnämnda riksdag. Hans son Daniel M (1738[1]–1810) blev FM vid UU 1764, kh i Kristvalla 1769 och i Vissefjärda 1785, prost 1791 samt kontraktsprost 1808. Han var rdgm 1792.

Daniel M:s kusin kontraktsprosten Thomas M (1736–1802) i Söderåkra, var rdgm 1786 och 1789. Hans sonsons sonson var kommendören i marinen Sture Carl Gustaf M (1895–1976).

2 Bonden Hans Månsson (levde ännu 1714) i Holmbro, Skogs-Tibble, Upps, var far (Uppsala ärkestifts tidn 14 juni 1782) till docenten i vältalighet magister Johan M ( 1683–1768), som blev utnämnd kh i Edebo, Sth, 1722 (tilltr 1723) och prost 1748. Från en av hans söner härstammar en släkt Montell. En annan son var magister Eric M (1725–1802), kh i Estuna, Sth, 1768, kontraktsprost 1785, kh i Vendel, Upps, 1789 samt riksdagsman så. Hans bror magister Augustin M (1736–1816) gjorde som skeppspredikant resor till Ostindien 1766 och 1769 och blev kh i Edebo 1773 och kontraktsprost 1782. Dennes sonson Augustin M (1808–88), grosshandlare i Sthlm 1845–59 och därefter bankkamrer i Uddevalla, var far till Knut Johan (John) M (1852–1923). John M prästvigdes 1878 och blev komminister i Kjula, Söd, 1879. Han var även lärare på uppfostringsanstalten Hall, Östertälje, Sth, och kom genom föreståndaren där, Hjalmar Kylberg (bd 21), sedermera hans svärfar, i kontakt med missionsarbete. Han var föreståndare för Malmqvistska barnuppfostringsanstalten (jfr bd 24) 1883–87, invaldes i Evangeliska fosterlandsstiftelsens styrelse 1887, var föreståndare för dess missionsinstitut å Johannelund 1888–93 och dess sekr 1893–1926 samt skrev Människosonen – medlaren (1910). Brev till M ingår i Evangeliska fosterlandsstiftelsens arkiv i SSA.

Grosshandlaren Augustin M:s halvkusin Oscar Augustin M (1811–94) avlade hovrätts-ex vid UU 1829, blev auskultant i Svea hovrätt 1829 och var assessor där 1845–59 och hovrättsråd 1859–81 (tf president 1877 och 1879). Oscar M var ledamot av Sthlms stadsfullm 1863–78 och ombudsman hos direktionen över allmänna änke- och pupillkassan där 1863-87. Brev till honom finns i RA. Han var far till riksantikvarien, prof Gustaf Oscar Augustin M (M 1), g m socialpolitikern Agda Georgina Dorothea Alexandra M, född Reuterskiöld (M 2).

M 1:s bror häradshövdingen i Ö Värends domsaga, Kron, Lars Henning August M (1847–1909), var far till häradshövdingen i Västmanlands västra domsaga Lars Oscar August M (1885–1950) och till Alvar Henning M (1880–1949). Alvar M blev FK vid UU 1902 och jur dr 1918. Han var assessor vid Svea hovrätt 1924–31, hovrättsråd 1931–32, revisionssekreterare 1932–36 och häradshövding i Folkungabygdens domsaga 1936–47. Han var 1919–20 sekreterare hos sakkunniga för frågan om dödsstraffets avskaffande samt 1920–22 ledamot av och sekreterare i den s k lilla strafflagskommissionen. Han publicerade bl a Om försökslärans objekt (drsavh 1918), Om vanhederlighets rättsverkan (1920), Om internering av vissa återfallsförbrytare (1923) och Häradsnämnden är i fara (1944). Söner till honom är chefsrådmannen Lars M (f 1917, d 2011[2]) och expeditionschefen Jan-Christian M (f 1922, d 2011[3]). M 1:s och Henning M:s bror Carl Wilhelm Henrik M (1852-1918) avlade jur fil ex vid UU 1872 och hovrättsex 1875 och var från sistnämnda år advokat i Sthlm. Wilhelm M blev v häradshövding 1878 och ombudsman vid Riksbanken 1879, tillika bankosekreterare. Han var en av grundarna av och styrelseledamot i Sthlms allmänna telefon ab 1883–1916, styrelseordförande i ab L M Ericsson & co 1901–16 samt ledamot i styr för flera av dessa företags dotterbolag.

Hans son Carl Oscar Josef M (1881–1954) blev FK vid UU 1902 och civilingenjör vid KTH 1904. Carl M var anställd vid SJ 1905–15 och vid Sv ackumulatorab Jungner, Sthlm, 1915–29, från 1918 som överingenjör. Han var 1931–53 överingenjör och ledamot av styrelsen för ab Imo-industri, Sthlm, som byggde sin verksamhet på en uppfinning, den s k Imoskruven, som Carl M börjat konstruera under 1920-talet och fått civilingenjör Bengt Ingeström (bd 20) att stödja finansiellt. Uppfinningen fick stora användningsområden inom hydrauliken, såväl som pump, motor, kompressor, vätskemätare mm och blev en världsartikel med tillverkning i Sverige, USA, Storbritannien, Frankrike, Italien och Japan. Om sin uppfinning skrev Carl M i Imoskruven – en ny motor- och pumpkonstruktion (1933). Son till honom är fd VD:n i ab Imo-industri, Torsten M (1907).

Författare

CHCSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

1 Källor o litt: Allmänt: Kalmar hm; Örnberg, 8 (1892). – Nicolaus Danielis M; B Edlund, Kalmar skolas matrikel 1655–94, 1 (Sancte Christophers Gilles Chroenica, 34, 1984), s 42. – Daniel Nilsson: Kalmar länst mtl, bl a 1667, f 74v o Kalmar läns jb 1714, f656, RA. - Georg M: S P Bexell, A Ahlqvist o A Lignell, Bidrag till sv kyrkans o riksdagarnes historia ur presteståndets archiv (1835), s 304 fT, 314 f, 320 f, 324 f, 328 o 331 f. – Sture Carl Gustaf M: Sv ofTtmatr, 3, ed P G Sjövall (1935); Väd.

2 Brev från släktmedl till M 1 och M 2 i M 1:s arkiv, ATA.

Källor o litt: Allmänt: Jungbecks geneal saml, KB; Lars Oscar August M:s ms till en omfattande familjekrönika hos chefsrådmannen Lars M, Linköping; Sv släktkal 1962; Uppsala hm; Omberg, 2 (1886; tr 1885). – Hans Månsson: Uppsala läns jb 1693, f260v, RA; Uppsala läns mtl, bla 1696, f 518 o 1710, f 678v samt Skogs-Tibble kyrkoarkiv, L 1:2, uppbörd 1714, ULA. – Johan M: Stambok från hans resa i Europa 1716–19 hos Lars M, Linköping; C Callmer, Sv studenter i Giessen (Lychnos 1969–70, s 189); B Nylund, Slättens söner (1926), s 140–59; S G Sjöberg, Schwedische Studenten in Altdorf (Jahrbuch fur Landesforschung, 44, 1984); Uppsala ärkestifts tidn 14 juni 1782. – Augustin M (dl888): TU 7:78, KB. – Knut Johan (John) M: EFS genom 75 år, 2 (1931); A Hofgren, Med Gud o hans vänskap, EFS genom 100 år (1956); [S Montelius], K J M (1924); N Rodén, Johannelunds missionsinst genom 75 år (1938); Strängnäs hm; Sv folkrörelser, 2 (1937); Väd. – Oscar Augustin M: TU 7:78, KB; J Ahrenberg, Människor som jag känt, 4 (1909, s 155-82);Anjou; A Liljencrantz, Holmiensis 1827-29, ur OAM:s brevväxling (Holmiana 5, 1957); Minnesskrift vid Sthlms stads- [ullm:s 50-årsjubileum ... (1913); A Munthe, Västra Södermalm från mitten av 1800-talet (1965). – Lars Henning August M: TU 7:78, KB; Anjou; Lags o doms; SPG. – Lars Oscar August M: Justitiematr 1941 (1941); Lags o doms; Sv Juristmatr 1950 (1950); Nekr i SvD 21 dec 1950. – Alvar Henning M: Justitiematr 1941 (1941); Lags o doms; SjSm; SMoK; Nekr i SvD 12 mars 1949. – Carl Wilhelm Henrik M: TU 7:78, KB; L M Ericsson 100 år, 1 o 2 (1976); T Gårdlund, Marcus Wallenberg 1864–1943 (1976); H Johansson, Telefonab L M Ericsson, 1 (1953); J Larsson, Diplomati o industriellt genombrott (1977); SPG; Sthlms nations medl 1800–1881, ed C Blackstadius (1882); Sv bank-matr 1916 (tr 1915); – Carl Oscar Josef M: H Hylander, Carl M ... (Dödsrunor utg av S:te Orjens gille, 5, 1952–1955); SMoK; SvTeknF; Väd; Carl M 60 år (SvD 6 okt 1941); Nekr i SvD 15 maj 1954.

Gjorda rättelser och tillägg

1. Korrigering av tidigare uppgift om födelseår2016-09-09
2. Dödsår tillagt2016-09-09
3. Dödsår tillagt2016-09-09

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Montelius, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9457, Svenskt biografiskt lexikon (art av CHC), hämtad 2022-01-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9457
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Montelius, släkter, urn:sbl:9457, Svenskt biografiskt lexikon (art av CHC), hämtad 2022-01-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se