Carl Adolph Muhr

Född:1783-08-18 – Snavlunda församling, Örebro län
Död:1839-11-04 – Ramundeboda församling, Örebro län

Handboksförfattare, Bruksman


Band 25 (1985-1987), sida 758.

Meriter

Muhr, Carl Adolph (i fb även Sigfrid), f 18 aug 1783 i Snavlunda, Ör, d 4 nov 1839 i Ramundeboda, Ör. Föräldrar: studenten senare bruksinspektören Jacob Christiernsson o Greta Lisa Egnell (g 1786 m kronolänsmannen Carl Fredrik Muhr). Elev på häradsskrivarekontor 97, brukselev på Ölsboda bruk, Nysund, Ör, 9 maj 99, bruksinspektör där 04, förvaltare på Laxå bruk, Ör, från 15. Handboksförf.

Trolovad (–1831) m Hedvig Christina Ringström, f 21 dec 1788 i Örebro, d 25 nov 1869 där, dtr till skepparen Carl R o Maja Lisa Bergman.

Biografi

M hade förmånen att få sin utbildning i brukshantering hos den driftige och kunnige brukspatron Elias Strokirk på Olsboda bruk, vilken personligen intresserade sig för den ambitiöse ynglingen och lät honom ta del av den på herrgården anställda informatorns undervisning i modersmål, räkning och franska. M praktiserade på brukskontoret och i stångjärnssmedjan samtidigt som han studerade. Inom kort avlönades han som bokhållare och blev vid 21 års ålder bruksinspektör. Då Strokirk avled 1811, blev M ett ovärderligt stöd för hans unge son, som övertog Olsboda bruk, medan Laxå bruk, också i Strokirks ägo, köptes av dennes måg dispaschören C Cassel, som var bosatt i Sthlm. Från 1815 anställdes M som förvaltare på Laxå bruk, där driften samlats till en stor och tidsenlig bruksanläggning med ny masugn, härdar och hammarverk vid Röfors. Koncentrationen slutfördes av M 1821 med överförandet av smidet från Brattfors stångjärnssmedja.

M var speciellt intresserad av tekniska frågor, som han studerade under resor till olika bruk, och han anlitade Jernkontorets övermasmästare angående utformningen av masugnen vid Röfors. 1827 utfördes där experiment, ledda av övermasmästaren J Schedin med en "rostugn för vedflamma" avsedd för rostning av järnmalm.

På grund av bruksnäringens stora behov av bränsle blev skogshanteringen en viktig sida av verksamheten vid Laxå bruk, och M gjorde sig känd som en föregångsman i fråga om rationell skogsdrift. Han utarbetade bl a en skogvaktareinstruktion, som sedermera v presidenten i bergskollegium C M af Robson skall ha låtit trycka 1830.

Mest bekant är M emellertid pga sin s k brukskatekes, en handledning (Laxå contoir till minnes) för bruksbetjänter. Denna användes för undervisning av unga bruksägarsöner, som inackorderades som elever på Laxå, och fick i övrigt stor spridning i avskrifter bland bruken. Första upplagan trycktes så sent som 1892. Hos den nye bruksgossen inpräntades bla att "taga skriftligt på all ting och på eget bevåg giva skriftligt på intet". Nyttan av kunskaper i lagboken, räkning, lanthushållning, historia och geografi samt av ett spartanskt leverne inskärptes också. Brukskatekesen ger i sin detaljerade utformning – också lämplig matsedel anges – en god kulturhistorisk inblick i levnadsförhållandena på ett bruk under tidigare delen av 1800-talet.

Författare

Elsa-Britta GrageSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Muhrs Brukskatekes. Utg af G Lindberg. Gefle 1892. 52 s. 2. uppl Filipstad (tr Sköfde) 1904. 48 s. 3.–4. uppl Filipstad 1953, 1956. 5.-10. uppl 1958, 1960, 1964, 1967, 1967, 1975. 46 s. [Andra utg:] Gbg 1918. 74 s. [Sthlm, tr] Katrineholm 1929. 72 s. Karl Adolf Muhr och hans brukskatekes. [Laxå, tr] Hallsberg 1959. 67 s. [Med inl av B Löwenström.] Muhrs Brukskatekes. Sthlm 1961. 103 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: Handl:ar ang M i Laxå bruks arkiv.

Bidr till Engelsbergs bruks hist, ed P Norberg (1934), s 208, 228 o 237; G Sahlin, Bruksförvaltaren vid Laxå, KAM... (MHoF 10, 1939), o där anf litt; O Sillen, Studier i sv företagsekonomi (1943), s 53 f; SMoK.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Adolph Muhr, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9533, Svenskt biografiskt lexikon (art av Elsa-Britta Grage), hämtad 2021-02-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9533
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Adolph Muhr, urn:sbl:9533, Svenskt biografiskt lexikon (art av Elsa-Britta Grage), hämtad 2021-02-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se