Ljunglöf, släktBand 24 (1982-1984), sida 41.

Biografi

Ljunglöf, släkt, härstammande från Jahan Christiansson (d 1708), på 1670-talet verksam i Dunker, Söd, men från senast 1680 kronolänsman i Lilla Malma, Söd. I äktenskap med Brita Larsdtr Liung hade han flera barn, vilka antog släktnamnet Liunglöf. Sonen Petter Johansson Liunglööf (1685–1734) efterträdde sin far som kronolänsman och blev far till komministern i Nyköping östra, sedermera domkyrkosysslomannen i Strängnäs Carl Peter (i fdb Carl) Liunglöf (1718–1803). Dennes son Carl Peter L (1752–1817) var hovpredikant hos hertig Carl (sedermera Karl XIII) och från 1805 kh i Kjula och Sundby, Söd. Av dennes fem söner blev tre tobaksodlare, bl a den L:ska firmans grundare, Jacob Fredrik L (L 1). Dennes söner grosshandlaren Jacob Theodor L (1825–55) och tobaksfabrikören Carl Robert L (1835-68) inträdde i rörelsen 1854 resp 1861. Deras bror tobaksfabrikören Knut Fredrik L (L 2) var far till Knut Fredrik L (1873–1946), vilken etablerade sig som cigarrfabrikör 1899 med firma Knut Ljunglöf j:r i Sthlm och drev firma Hamburgercigarrfabriken Knut Ljunglöf j:r där 1904–10. Hans yngre halvbror var grosshandlaren Knut Robert L (L 3).

Författare

CHCSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: E Mossberg o O Borgvall, Knut Robert L:s fädernehärstamning (ms 1939; kop hos SBL); [P Meijer-Granqvist], Rikt folk o andra av Lazarus v Rothschild (1932); L Nordström, En gammal stockholmsfirmas hist (1930); Omberg, 12 (1898). Jahan Christiansson o Petter Johansson Liunglööf: Södermanlands dombok nr 28, Villåttinge hd 11 febr 1709, f 546 vf, RA; Mossberg o Borgvall, aa, s 63–90; brev från arkivarie Gunilla Lundberg 17 sept o 9 dec 1981 hos SBL; Leijonhufvud, s 793 o 795. Carl Peter Liunglof (d 1803): Mossberg o Borgvall, aa, s 54–62; J Lagerholm, Södermanland-Närkes nation i Uppsala 1595–1900 (1933); Strängnäs hm, 1 (1897), s 271. Carl Peter L (d 1817): Mossberg o Borgvall, a a, s 35-53; Lagerholm a a; Strängnäs hm, 3 (1899), s 620 f. Jacob Theodor L: Mossberg o Borgvall, aa, s 26 f; Hantverkare o fabriker inom sv tobakshantering 1686–1915 (1950); Lagerholm, aa. Carl Robert L: Mossberg o Borgvall, a a, s 9; Hantverkare ... (1950); Nordström, aa, s 220. Knut Fredrik L (d 1946): Hantverkare ... (1950); Nekr i SvD 17 nov 1946.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ljunglöf, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9599, Svenskt biografiskt lexikon (art av CHC), hämtad 2021-01-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9599
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ljunglöf, släkt, urn:sbl:9599, Svenskt biografiskt lexikon (art av CHC), hämtad 2021-01-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se