Ljungman, släktBand 24 (1982-1984), sida 47.

Biografi

Ljungman (Liungman), släkt, härstammande från Petter Liungman (d 1708, 54 år gammal). Dennes patronymikon var enligt Mariefreds dödboksnotis för sonen 15 juni 1760 "Hinricsson", men enligt Östra Ny dödbok 1691 var hans far en då avliden "Fredrich" Svensson, som skall ha varit född på "Wästerby" (utan närmare lokalisering) och tjänat som ryttare i 32 år samt vid sin död varit 82 år. I rullorna har ingen ryttare med namnet Fredrik Svensson kunnat återfinnas men däremot en Henrik Svensson, som bodde i Ljunga i Dagsberg, Ög. Troligen har faderns förnamn blivit felskrivet i Östra Ny dödbok. Petter Liungman kom som hovmästare hos hertig Adolf Johan (Mariefreds dödbok) att bli en av de tre personer som denne 1688 förgäves utsände för att förfölja sina från faderns tyranni flyende barn. L bodde på den till Adolf Johans förläning Stegeborg hörande kronogården Såntorp i Östra Ny, Ög, och blev senast 1693 (Östra Ny födelsebok) jaktlöjtnant "i swenska skären" (Mariefreds dödbok). Hans son rådmannen och postmästaren i Mariefred Henrik Liungman (1685–1760) var far till slottsförvaltaren vid Gripsholm Carl Fredrik Liungman (1722–94), som fick hovkamrerares titel 1757. Denne skrev En kort beskrifning om Gripsholms slott (2 upp:lor 1755 och 1790; ms i KB), till stor del bestående av uppgifter om namn på och data för de personer som avbildats i porträttsamlingen där. Senare var han verksam vid de reparations- och nybyggnadsarbeten som på 1770-talet utfördes på Gripsholm på Gustav III:s initiativ. Brev från och till L finns i SIA liksom flera inventarieförteckningar av honom för Gripsholm. Han och hans familj har blivit föremål för en skönlitterär skildring i Elisabeth Kuylenstierna-Wensters (bd 21) roman Dagen föds och dör. Bilder från Gripsholm 1755–1809 (1924). Han var far till Gustaf Fredrik Liungman (1773–1826), som sårades i striden vid Oravais 1808 och blev kapten 1812 samt var kommendant i Vadstena under de sista åren av sitt liv. Sonson till denne var Carl Gustaf L (1845–86). Carl L blev kh i Munsö, Sth, 1880, komminister i Klara församling i Sthlm 1882 (tilltr 1883), eo hovpredikant 1883 och kh i Klara 1884 (tilltr 1886). Han var far till docenten Carl Gudmund Waldemar Liungman (bd 23). Äldre bror till denne var disponenten vid Värmskogs zinkgruvor i Värmland löjtnant Carl Ernst L (1874–1938). Ernst L var i äktenskap med en dotter till disponenten Anders Henrik Göransson (bd 17) far till Kjerstin Gertrud Elisabeth Göransson-L (1901–71), g 1) 1928–33 m arkitekten Edvard Stenlåås, 2) 1944–51 med skådespelaren Curt Norin. Kjerstin Göransson-L bedrev konststudier i Sthlm och Paris 1921–23 och utbildade sig 1924–28 vid KTH till arkitekt. Hon är som målarinna representerad i Gävle museum men är mer känd som författarinna, framför allt till en rad detektivromaner 1939–60, präglade av socialt medvetande och god person- och miljöskildring. Bror till Ernst L och Waldemar Liungman var bitr direktören i Sv handelsbanken Carl John Daniel L (1876–1956). John L var i äktenskap med en dotter till justitierådet Karl Fredrik Silverstolpe far till prof emeritus i civilrätt vid StU Seve L (f 1909).

Författare

HG-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: John L, L (T Uggla o V Ljungfors, Sv släkter, 1908); Sv släktkal, 20 (1976). Petter Liungman: Mariefreds dödbok 15 juni 1760, ULA; O v Feilitzen, Bidr till historien om pfalzgreven hertig Adolf Johans sista lefnadsår o familjeförhållanden [HB 3, 1876), s 124, 170, 172. Henrik Liungman: Öfverpostdirektörens arkiv E 3D: 101, RA; Grape. Carl Fredrik Liungman: Allm verks skr till K M:t, vol 464: 1 juli 1768, Kammarkolks kanslis arkiv H I a: 17: 15 april 1740, RA; Å Setterwall, Gripsholms slotts byggnadshist under Gustaf III:s regering (Gripsholm. Slottet och dess samkar 1537–1937, 1937); dens, Erik Palmstedt 1741–1803 ( 1945). Gustaf Fredrik Liungman: M 1106, RA; Sveriges krig åren 1808 och 1809, 5:2 (1910), s 259, 275. Carl Gustaf L: TU 7:68, KB; Carl Gustaf L d. (Ny illustr tidn 1886); G Montan, Carl Gustaf L (En julbok till församkarna från sthlmspräster 1913, s 82–123); Sthlms hm. Carl Ernst L: SPG. Kjerstin Gertrud Elisabeth Göransson-L: J Elgström och Å Runnquist, Sv mordbok 1900–50 (1957); Kjerstin Göransson-L (SvD 23 april 1971); Littdex. Sv litt under 100 år (1974); SFL 1900–40, 1941–50, 1951–55, 1956–60, 1961–65; SKL; SMoK; Sv litt:lex (1964); SvTeknF. Carl John Daniel L: SPG; SvjuristM 1950 (1950).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ljungman, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9605, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2021-12-02.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9605
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ljungman, släkt, urn:sbl:9605, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2021-12-02.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se