Ljungström, släktBand 24 (1982-1984), sida 68.

Biografi

Ljungström (Liungström), släkt, härstammande från Johan Liungström (d tidigast 1730), vilken enligt mantalslängderna bodde 1716–24 som häradsskrivare i Holsteryd i Norra Sandsjö, Jönk, och 1726–30 som länsman i Lillegården i Ekekull, Skede, Jönk. Han var far till inspektören Bengt Liungström (1727 –1813) vid Ålhult i Södra Vi, Kalm, och till länsmannen och kronokommissarien Carl Gustaf Liungstnm (1724–1803) i Ekekull. Den senares son Christian Fredrik Liungström (f omkr 1756; d före 1812) blev volontär vid Kalmar regemente redan 1764, länsman i Östra härad, Jönk, 1778 och mönsterskrivare i Gbg 1785 samt var på 1790-talet länsman i Östersbyn i Steneby, Älvsb. Han var far till Johan Patrik L (1784–1859), som först var guldsmed i Uddevalla och 1831–36 i S:t Petersburg men under de sista decennierna av sitt liv var juvelerare i Sthlm. Han konstruerade en dykarapparat och gasbelysning (Utdrag ...) samt publicerade bl a Strödda anteckningar rörande dykeri- och lotsinrättningarna (1827). L var herrnhutare, och den andra av hans tre hustrur var sondotter till den kände radikalpietistiske tullinspektören Peter Spaak i Uddevalla. I detta äktenskap var han far till Jonas Patrik L (1827–98), som blev kommissionslantmätare i Göt 1864 och var kartograf i rikets ekonomiska karteverk 1873–88. Denne konstruerade 1864–91 en rad nya lantmäteriinstrument, framför allt avståndsmätarens komplettering med apparat för reducering till horisontalplanet. En av honom grundad fabrik för tillverkning av finare precisionsinstrument övertogs av sonen Axel L (1864–1919) och ombildades 1903 till Axel L:s fabriksab. Han sålde 1917 fabriken och lade om verksamheten till agenturrörelse, från 1923 Axel L:s agentur ab. Två andra söner publicerade en rad teosofiska skrifter, nämligen statskartografen i rikets allmänna kartverk Georg L (1861–1930) och arkivarien i Sthlms stadsingenjörskontor, fastighetsregisterföraren Oscar L (1868–1943), vilken deltog i finska frihetskriget 1918 och efter sin pensionering i flera år var bosatt i Teosofiska samfundets huvudsäte Point Loma i Kalifornien. Hans efterlämnade papper finns i LUB. En tredje son var läkaren Viktor L (1865–1939) i Sthlm. Kända som uppfinnare blev deras bröder Birger L (L 1) och Fredrik L (L 2). Son till den sistnämnde är överingenjören Gunnar L (f 1905) i Trollhättan.

Författare

HG-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Johan o Carl Gustaf L: Utredn av förste arkivarie Birgit Arfwidsson Bäck 22jan 1982, SBL. Bengt L: D:o o dens:s utredn 8 mars 1982, SBL. Christian Fredrik L: Bäcks utredn 22 jan 1982 samt utredn:ar av fil kand Olga Dahl 15 o 21 dec 1981, SBL. Johan Patrik L: E Andrén mfl, Guld- o silverstämplar (Sv silversmide 1520–1850 [4], 1963); L Bäcksbacka, S:t Petersburgs juvelerare, guld- o silversmeder 1714–1870 (1951); S Kristiansson, 1806-63 (Uddevalla stads hist, 3, 1956); Utdrag ur Uddevalla kämners-rätts o Åmåls rådhus-rätts protocoller (1827). Jonas Patrik L: Ekstrand; SMoK; Sveriges äldsta foretag inom handel, industri, press, penningväsen, sjöfart o andra näringar (1923), s 246. Axel L: Patent- o registreringsverkets bolagsbyrås arkiv DIAA: 52, uppslag 157–160, o 351, uppslag 169-170, RA; Sveriges äldsta företag ... Georg L: Sv bok-kat för åren 1886–95 (1900); d:o 1896–1900 (1904); d:o 1901–05 (1961); d:o 1906–10 (1966); d:o 1921–25 (1928–29); d:o 1926–30 (1934); d:o 1931–35 (1942); d:o 1936-40 (1947). Oscar L: O R Landelius utlandssv saml, SBL:s dep i RA; A Henning, Oscar L in memoriam (SvD 23 aug 1943); Oscar L, Grand canyon (Hågk o livsintr, 10, 1929); Sthlms kommunalkal 1928; Sv bok-kat 1906–10, 1916–20, 1921–25 o 1936–40. Viktor L: Doktor V L in memoriam (SvD 13 aug 1939); SLH 3:4, 4:3 (1897-1933); V L t (SvD 10 aug 1939).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ljungström, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9626, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2021-12-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9626
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ljungström, släkt, urn:sbl:9626, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2021-12-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se