Carl Fredrik Lorichs

Född:1780-02-04 – Klara församling, Stockholms län
Död:1851-10-06 – Klara församling, Stockholms län

Arméofficer


Band 24 (1982-1984), sida 120.

Meriter

2 Lorichs, Carl Fredrik, f 4 febr 1780 i Sthlm, Klara, d 6 okt 1851 där, Konungens andra livgardes förs. Föräldrar: landshövdingen Nils L o Maria Charlotta Hassel. Kvartermästare utan lön vid Södra skånska kavallerireg 8 juli 80, fänrik vid Tavastehus reg 14 dec 86, stabsfänrik vid Änkedrottningens livreg (senare Göta garde o Andra gardet) 24 april 91, sekundlöjtn vid Livreg: brigadens lätta infanteri 30 juni 93, premiärlöjtn där 6 mars 94, stabskapten vid Livreg:s värvade infanteri 12 juni 00, kapten o reg:kvartermästare vid Göta garde 25 nov 01, kompanichef där 29 mars 02, tredje major vid Andra gardet 19 juni 10, andre major 20 nov 10, förste major 14 maj 11, överstelöjtn i armén 14 jan 12, överste där 19 jan 14, överstelöjtn o sekundchef för Andra gardet 4 juli 17, generaladjutant i armén 11 maj 18, generalmajor i armén 4 juli 23, led av komm ang ackorden vid de värvade reg:na april 33, ständig ordf i dir över Allm garnisonssjukh 33, förste adjutant hos Karl XIV Johan 24 juni 34, tf ordf i krigshovrätten 11 aug 37, överkommendant för Sthlms garnison 28 maj 38, generallöjtn i armén 1 dec 39, led av komm ang livgardesreg:nas avlöning jan–febr 41. – LKrVA 18, HedLKrVA 28. – Ogift.

Biografi

L började som seden var sin militära bana redan i koltåldern och blev 1801 kapten vid Göta garde, som han sammanlagt tillhörde i 60 år, varav 34 som regementschef. Han kommenderades som löjtnant med fältbataljonen till kriget i Pommern 1805 och var chef för ett fältkompani under finska kriget 1808. Från Åland deltog han i flera landstigningsförsök i södra Finland och var med i striden vid Viais 27 sept, då han sårades och tilldelades tapperhetsmedalj. Senare deltog han i återmarschen på isen över Ålands hav.

L ledde fältbataljonen av Göta garde till Tyskland under 1813 års fälttåg och satt med i den krigsrätt som dömde G C von Döbeln till döden för orderbrott (domen mildrades till en tids fängelse). Följande år var han med om det norska fälttåget. Han förordnades att granska pommerska domändirektionens räkenskaper 1820 och förslaget till nytt infanterireglemente 1822. Som överkommendant i Sthlm 1838 förde han befälet över trupperna under Crusenstolpefejden 1838 och vid marsoroligheterna 1848, då man slog sönder fönstren på hans hus vid Röda bodarna.

L stod högt i gunst hos Karl XIV Johan och åtnjöt inom armén ett gott rykte för ordningssamhet och ridderlighet.

Författare

Alf ÅbergSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Enstaka brev från L i KB, RA o UUB.

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor och litt: Meritförteckn:ar, KrA.

G Bergenstråhle, Historiska anteckn:ar om Göta lifgarde (1907); C G Löwenhielm, Minnen, 3 (1929); A Moberg, Biogr ant:ar om officerskåren på aktiv stat vid K Göta Livgarde 1741–1939 (1941); C Stenhammar, Bilder ur riksdags- o hufvudstadslifvet, 3 (1903); Sveriges krig åren 1808–09, 5:2 (1910), s 253; S M Waller, Georg Carl v Döbeln (1947); J af Wingård, Minnen af händelser o förhållanden under en lång lifstid, 8 (1848). – Nekr över L i KrVAH 1852.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Fredrik Lorichs, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9675, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf Åberg), hämtad 2024-04-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9675
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Fredrik Lorichs, urn:sbl:9675, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf Åberg), hämtad 2024-04-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se