Percy F Luck

Född:1844-02-14 – Storbritannien och Nordirland (i Brighton, England)
Död:1915-12-22 – Stockholms stad, Stockholms län (enl db för Fresta, Sthlm.)

Affärsman


Band 24 (1982-1984), sida 161.

Meriter

Luck, Percy Frère, f 14 febr 1844 i Brighton, England, d 22 dec 1915 i Sthlm (enl db för Fresta, Sth). Föräldrar: reverend Charles L o Caroline Cardale Pyne. Studier vid Eton College, England, utbildn o affärsverksamhet inom trävaruhandeln där, började grosshandelsrörelse i Sthlm 74, öppnade en tebod 75, drev handels- o agenturrörelse under firma Percy F Luck & Co 80-15 juli 90, ombildade firman till Percy F Luck & Co:s handelsab 90 (bolagsordn fastställd av K M:t 15 mars 90), VD där från 90, allt i Sthlm, led av styr för Nässjö-Oskarshamns jernvägs ab 94–97, för Pease's & Tenows patentträhusbyggnader 03-05.

G 25 juni 1874 i Sthlm, Klara, m Wendela Carolina Hildur Evangelina Wikström, f 4 juni 1854 i Östersund, d 1 juli 1921 i Sthlm, Ad Fredr, dtr till grosshandl o sågverksäg Nils W o Emelie Helena Hallström.

Biografi

Percy L mottog livsavgörande intryck från sin uppväxt i ett engelskt prästhem och rönte påverkan av modern, som ända till sin död vid hög ålder ägnade sig åt filantropisk verksamhet, framför allt bland valdenserna. Efter skolgång vid Eton College förberedde sig L för aflärsbanan genom studieresor på kontinenten, innan han anställdes vid Englands största trävarubolag. Som dess representant kom han småningom till Sverige och Sundsvall, där han knöt kontakt med sågverksägaren och trävarugrosshandlaren Nils Wikström, vars dotter blev hans hustru.

1874 startade L i Sthlm eget företag i trävarubranschen. Då han under sina resor bjöd sina affärsvänner på äkta engelskt te, som då ännu inte stod att uppbringa på den sv marknaden, uppmanade de honom att införskaffa sådant. Detta blev närmaste anledningen till att han följande år öppnade den s k Theboden i Cervinska huset vid Malmtorgsgatan i Sthlm. Sortimentet utvidgades att omfatta även kaffe från eget rosteri 1879, konserver, kex (70 sorter), marmelad och karameller. Affärerna lyckades väl, och han upphörde med trävaruhandeln. Tillsammans med landsmännen John Trotter och S H Gladstone bildade L 1880 ett handelsbolag med kontor i London. Butiken flyttades till större lokaler i Sv läkaresällskapets hus vid Gamla Kungsholmsbrogatan 19 (sedermera Jakobsgatan 19). På skylten stod "Britiska magasinet och Oriental Tea Depot".

Till en början salufördes här en brokig provkarta även på andra engelska produkter som apoteksartiklar, tyger, sportredskap och toalettillbehör, men snart nog koncentrerades försäljningen till de ursprungliga kolonialvarorna. Företaget ombildades efter kompanjonernas utträde till Percy F Luck & Co handelsab 1890 med 300 000 kr i grundkapital. Samtidigt startades fabrikation i egen regi for förädling av importerade råvaror som choklad, torkade och färska frukter, konserver av grönsaker från egna odlingar i Sthlms grannskap, köttsoppor, safter, sylter, geléer mm. Redan 1882 hade den första filialen öppnats i Sthlm (Sturegatan 8) och även i Sundsvall. Under de följande årtiondena fram till och strax efter L:s död expanderade firman i snabb takt: 15 filialer i Sthlm (1882–1925) och filialer i Örebro 1885, Gävle 1897, Uppsala 1899, Karlskrona och Jönköping 1915.

Det var till en början svårt för L som utlänning att etablera sig på den sv marknaden, men han visade tidigt prov på smidig anpassning och djärv framsynthet. Tack vare sina förbindelser med välkända utländska firmor kunde han som den förste introducera nya artiklar (bla bananer i början av 1890-talet). Han tillämpade kontant försäljning. Lokaler för kontor, fabrik och lager centraliserades 1903 inom samma av firman ägda fastighet i hörnhuset Tegnérgatan 20 B–Saltmätargatan 8. Han var även före sin tid, när han anförtrodde ledande befattningar på olika nivåer inom firman åt kvinnliga befattningshavare. L var en i bästa mening patriarkalisk natur, som ådagalade personligt intresse för de anställdas privata förhållanden.

Vid 1890-talets början hade L köpt en sommarbostad i byn Hoberg vid sjön Torrön i Kall i norra Jämtland, där naturen påminde honom om Skottland. Han lät införskaffa skotska får för att genom faravel ge ortsbefolkningen en ny inkomstkälla. Ullen sändes till beredning i Nälden i landskapets södra del, men försöket slog inte väl ut. Som ivrig jägare introducerade han ripjakt med engelskajakthundar av setterras och fällde även en och annan älg. Till hans vänner hörde bl a Johan Tirén och Carl G Laurin. På lediga stunder målade han landskap i naivistisk stil.

Författare

Gunnar WallinSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: C G Laurin, Minnen, 1 (1929), s 290; Percy F Luck & Co, handelsab, Sthlm (Sveriges äldsta företag ed C Forsstrand, 1923, s 247 f); Percy F Luck & Co. HAB 1875–1925 (1925); SMoK. - Nekner över L i SvD o Sv mor-gonbl 23 dec 1915. – Personl meddel från Andolie Luck.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Percy F Luck, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9728, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Wallin), hämtad 2019-02-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9728
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Percy F Luck, urn:sbl:9728, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Wallin), hämtad 2019-02-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se