Maja Lundbäck

Född:1906-11-02 – Gudmundrå församling, Västernorrlands län
Död:1980-11-24 – Oscars församling, Stockholms län

Textilkonstnär


Band 24 (1982-1984), sida 239.

Meriter

Lundbäck, Maja, f 2 nov 1906 i Gudmundrå, Vnl, d 24 nov 1980 i Sthlm, Osc. Föräldrar: komministern John Petter Vestin och Helga Sofia Ödlund. Ex vid Tekn skolans i Sthlm högre konstindustriella avd 27, anställd vid Östergötlands hemslöjdsfören i Linköping 27–31, vid Sv hemslöjd i Sthlm 31–37, dir i Hemslöjdsförb för Sverige 37–47, facklär vid Konstfackskolan i Sthlm 1 sept 47–31 aug 69, ordf i Konstfackskolans lärarsällsk 60. Textilkonstnär, pedagog.

G 1) 5 nov 1933 (-41) i Sthlm, Kungsh, m vissångaren Johan Vilhelm Julinder, f 26 sept 1890 där, Ad Fredr, d 21 juli 1974 i Södertälje (kbf i Högalid, Sthlm), son till revisorn Daniel J och Tekla Charlotta Eriksson; 2) 19 okt 1941 i Sthlm, Osc, m agronomen Sven Vilhelm Lundbäck, f 18 mars 1897 där, Hedv El, son till bokhållaren John Wilhelm L och Anna Maria Forsberg.

Biografi

L var född och uppvuxen i ett prästhem i Ångermanland. Efter skolår i Härnösand kom hon till Tekniska skolan i Sthlm, där hon utexaminerades 1927. Därpå följde några års anställning vid hemslöjden i Linköping och vid Sv hemslöjd i Sthlm. Till sistnämnda institution var hon även fortsättningsvis nära knuten såsom intresserad och verksam styrelseledamot. Under tio år verkade hon som direktör i den stora försäljningsorganisationen Hemslöjdsförbundet för Sverige. Slutligen var hon under drygt 20 år lärare i textilkunskap vid Konstfackskolan. Sedan hon vid pensionsåldern lämnat denna tjänst, ledde hon under flera år kurser i flamskvävnad vid bl a Kursverksamheten och inom Engelbrekts församling i Sthlm.

L var en framstående textilkonstnär som utfört åtskilliga uppmärksammade kompositioner, bland vilka kan nämnas den stora väggtextilen Gyllene rågfält i Engelbrekts församlings kyrksal och ett liknande arbete med titeln Tidevarv komma i Hjorthagens församlingshem i Sthlm. Dessa båda krävande konstverk broderades av församlingsbor under L:s ledning.

Sin främsta insats gjorde L måhända dock som utgivare av handböcker i textilteknik och av stora samlingar mönsterblad för hemslöjden. Hon byggde i sina egna skrifter, när det gäller material och mönster, på rika kunskaper om äldre tradition, men med den allmänna målsättningen att "skapa fritt och förutsättningslöst i den tid man lever i, för dess behov och villkor och med de material som finns i dag" (Annorlunda vävbok, s 8). Hon var öppen för idéer och förslag av elever och medarbetare men höll bestämt fast vid sina krav på kvalitet i material och utförande. Hennes insatser fick härigenom stor betydelse för hemslöjdens sunda utveckling i en tid, när skolorna, kursverksamheten och hemslöjdsorganisationerna fått överta uppgiften att föra traditionen på detta område vidare.

L hade vid sidan av sin konstnärliga blick en betydande organisationsförmåga och verkade som generalkommissarie vid flera stora utställningar som betytt så mycket för hemslöjdens popularisering. Hon hade huvudansvaret för utställningarna i Liljevalchs konsthall i Sthlm 1937 och 1948 liksom i New York 1939.

L:s lärareverksamhet vid den skola, där hon en gång varit elev, inföll under en period, när denna hade att växa sig in i nya lokaler och en i många stycken ny organisation. Hennes insatser i detta sammanhang var betydande. "Energisk och engagerad i sin undervisning gav hon också tid och intresse åt skolan som institution, en förmedlare av traditioner från ett tidigare skede in i den nya tillvaron. Hon blev också en självskriven, hängiven och framförallt orädd förespråkare för lärarkårens intressen och sammanhållning" (Huldt).

Författare

Gunnel Hazelius-BergSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Vi väver till hemmet. Möbeltyger, gardiner, sängtäcken, draperier. Västerås (tr Gbg) 1954. 119 s, 6 pl-bl. ([Omsl:] ICA-förlagets vävbibliotek, d 2.) 2. uppl 1956. Övers: Vi vever til hjemmet. Oslo 1956. 124 s. (Cap-b0kene.) – "Textiltitt" i Oslo (Hemslöjden, [1955, Nr 1–2.] Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbunds årsbok 1954, Malung 1955, s 63–66). – Småvävar. Västerås (tr Upps) [1957J. 104 s, 8 pl-bl. (Tills med M Rinde-Ramsbäck.) Overs: Small webs. Västerås 1959. 104 s, 8 pl-bl. – Textiliernas utställning på Liljevalchs (Hemslöjden, utg av Sv hemslöjdsföreningarnas riksförb, 1964, Sthlm, 4:o, nr 3, s 4–8). – Annorlunda vävbok, textila bilder sammanställda. Sthlm (tr Borås) 1971. 72 s (Svensk hemslöjds mönsterböcker.) – Vävda växter och andra bildvävar. Sthlm (tr Helsingborg) 1978. S 7-58. (Ibid.)

Redigerat: Hemslöjdens handarbeten. Utarb på uppdr av Sv hemslöjdsföreningarnas riksförb. D [l]-2. Sthlm 1944-53. 1. 1944. 162 s. (Tills med G Ingers o M Hörlén.) 2.-7. uppl 1944, 1945, 1946, 1948, 1950, 1952. 8. omarb uppl 1955. 93 s. 2. 1953. 157 s, 8 pl-bl. (Tills med G Ingers o E Ljungkvist.) 2.-4. uppl 1954, 1956, 1958. - Mönsterblad utg av Föreningen för svensk hemslöjd. Kartong 3-11, 13-15. Sthlm 1945-60. Tv-8:o. [Lösa pl i konvolut.] (3-4: i red, 5-11, 13-15: i redaktionskomm; tills med M Hörlén, G Boéthius, G Ingers mfl; 13—14 även: huvudred.) 3. Möbeltyger, överdragstyger, gardiner, sängöverkast. 1945. 19 s, 16 pl. 2.-3. uppl 1949, 1952. 4. Prydnadsvävar: kuddar - löpare - dukar. 1948. 16 s, 16 pl. 2.-5. uppl 1949, 1950, 1951, 1952. 6. uppl [1958]. 15 s, 16 pl. 5. Handarbetsmodeller för skola och hem. 1949. (4) s, 36 pl. 2.-4. uppl 1951, 1952, 1953. 6. Trasmattor och sängöverkast. 1950. 24 s, 16 pl. 2.-3. uppl 1950, 1952. 7-9. Manlig slöjd för skola och hem [1-3]. [Rubr.] [1950, 1950,] 1952. (2) s, 21 pl, (2) s, 21 pl, (2) s, 20 pl. 10. Mönster för ryamattor vävda eller knutna på bottnar. 1952. 5, (27) s, 12 pl. Texten även sep: 1953. 5, 27 s. [Nya tr] 1955, 1956, 1958, 1961. 11. Mönster för yllevävnader. 1954. 32 s, 8 pl. [Anon.] 13. Nya handarbetsmodeller i materialbundna sömsätt. 1956. (4) s, 48 pl. 2.-3. uppl 1957, 1961. 14. Broderier i fria sömsätt. [1959.] (7) s, 30 pl. 15. Mönster för trasmattor. 1960. 31 s, 16 pl. [Ny tr] 1963. - Idé - väv, modeller för småvävstolar. Utg av Fören för sv hemslöjd. Sthlm (tr Borås) 1969. 124 s. (I redak-tionskomm tills med K Malmberg, B A:dotter Sundblad och M Wassén; Sv hemslöjds mönsterböcker.)

Källor och litteratur

Källor o litt: G Hazelius-Berg, M L till minne (SvD 29 nov 1980); Å H Huldt, M L till minne (SvD 5 dec 1980); SKL; Väd 1979; Väv, Stor-Sthlm (2 uppl 1962). – Nekr:er över L i DN o SvD 28 nov 1980.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Maja Lundbäck, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9782, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnel Hazelius-Berg), hämtad 2024-07-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9782
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Maja Lundbäck, urn:sbl:9782, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnel Hazelius-Berg), hämtad 2024-07-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se