Lundholm, släktBand 24 (1982-1984), sida 317.

Biografi

Lundholm, släkt, härstammande från den i Bonderup, Malm, födde arbetskarlen Måns Jönsson (1759–1821) i Lund, som var far till vaktmästaren vid fattigvårdsinrättningen där Jöns Månsson L (1783–1847). Söner till denne var bl a fabriksidkaren Bengt L (1809–1868) i Sthlm o Ola (kallade sig Olof) L (1814–97). Den senare blev 1836 hovlakej vid Karl XIV Johans hov och befordrades s å till garderobslakej, 1838 till löpare, 1840 till kammartjänare, 1844 till hovfurir och 1845 till hovkvartermästare, i vilken egenskap han kom att tjänstgöra under tre monarkers regeringstid till sin pensionering 1897 ett par månader före sin död. Hans son Johan Bernhard L (f 1854; d 1917 eller 1918) var först sjökapten och senare överlots mellan Shanghai och Yokohama. Han dog i Nagasaki. En annan son, Gustaf Henric L (f 1861), var affärsman, först i Buenos Aires och sedan i Mexico.

Deras äldste bror, Carl Olof L (1850–1934), var 1866–70 elev vid Teknologiska institutet i Sthlm och blev efter anställningar på olika håll i Sverige 1878 ingenjör vid Nobels Explosives Co, Ltd, i Stevenstone, Skottland, 1879 förste ingenjör hos nämnda bolag i Westquarter, 1887 förste ingenjör vid Nobels sprängämnesfabrik i Ardeer nära Glasgow och 1889 disponent där samt var 1909–14 konsulterande ingenjör och inspektör för The Nobel Dynamite Trust Co i London, där han dog. Från honom härstammar en skotsk släktgren.

Carl, Bernhard och Henric L:s bror Oscar Eugène L (1852–1934) genomgick 1868–71 Teknologiska institutet i Sthlm och var 1875–82 ritare och maskinuppsättare vid Lindahl & Runers mekaniska verkstad i Gävle, 1884–1900 lektor i mekanik, maskinlära och mekanisk teknologi vid Tekniska elementarskolan i Malmö och 1900–17 prof i maskinlära (från 1912 ångmaskinlära) vid KTH. Oscar L var en av grundarna av Södra Sveriges ångpanneförening, vars förste sekreterare han var 1895–1900. Han intresserade sig också för bilismens och flygets tekniska utveckling och var ledamot av automobiltrafikkommittén 1903–04, den förste huvudredaktören för Sv motortidning 1907–11, ledamot av styrelsen för KAK 1907–14 och v ordf i Sv aeronautiska sällskapet (nu K sv aeroklubben) 1910–15. Bland L:s skrifter märkes Grafisk behandling af turbiner och turbinpumpar (1895; ny uppl 1904) och Förbränningsmaskiner (1899).

Oscar L var far till Oskar Helge L (1891–1955). Helge L blev 1919 fil dr vid StH på avhandlingen Om objektiva faktorer i konsten, en undersökning av konstpsykologiska grundproblem. Han kom så som en av den då nygrundade Sverige-Amerika-stiftelsens första stipendiater till USA, där han 1921–30 var chef för psykologiska laboratoriet vid Mc Lean Hospital i Waverley, Massachusetts. Under tjänstledighet därifrån var L 1923–25 sekreterare i IVA:s kommitté för psykoteknik. 1930 blev han associated prof i psykologi vid Duke University i Durham, North Carolina.

Helge L:s äldre bror Ragnar Olof L (1887–1967) blev fil kand vid StH 1909 och civilingenjör vid KTH 1911. Efter verksamhet vid ASEA i Västerås och vid Statens vattenfallsverk anställdes han i Vattenfallsstyrelsen 1920, där han befordrades till byråingenjör 1927 och förste byråingenjör 1935. 1929 blev Ragnar L tekn dr och docent i elektromaskinlära vid KTH på avhandlingen Das Rechnen mit Vektoren in der Elektro-Technik (1928), och 1946–54 var han prof i elektrisk anläggningsteknik vid Chalmers tekniska högskola i Gbg. Han skapade där ett förnämligt högspänningslaboratorium. Han publicerade ett antal vetenskapliga arbeten om elektrotekniska problem, blev hedersdoktor i Trondheim 1960 och tilldelades Polhems-medaljen i guld 1961. Son till honom är advokat Gösta L (f 1923) i Gbg.

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Bouppt 26 mars 1847 efter Jöns Månsson L, Lunds stadsarkiv, LLA; kopior av släkttavla av en av Carl L:s söner o av Ragnar L:s släktant:ar, översända av Gösta L med brev 26 aug 1982, SBL:s arkiv; Örnberg, 2 (1886; tr 1885). Olof L: Hovmatr 1857, SIA; TU 5:11 o 7:71, KB. Johan Bernhard L; TJ Arne, Svenskarna o Österlandet (1952). Carl Olof L: O R Landelius' utlandssv saml: England, SBL:s dep i RA; TU 7:71, KB; E Bergengren, Alfred Nobel (1960); A W Cronquist, Alfred Nobel, hans fader o hans bröder (1898), s 21, 25, 35; Matr öfver K teknolog institutets o KTH:s utexaminerade elever för tiden 1850–80 (1881); SMoK; Sv teknologfören 1911 (SPG, ser 2:1, 1911); SvTeknF. Oscar Eugene L: ED:s arkiv, E I: 3180, RA; TU 7:71, KB; G Eriksson, Kartläggarna (1978); P Henriques, Skildr:ar ur KTH:s hist, 2:2 (1927); W Odelberg, "En fond som aldrig kan åldras" (1981); Prof Oscar E L död (SvD 13 juli 1934; Sv motortidn 17 juli 1934); SMoK; SvTeknF; Södra Sveriges ångpanneförening 1895–1935 (1935). Oskar Helge L: O R Landelius' utlandssv saml: USA, SBL:s dep i RA; H De Geer, Rationaliseringsrörelsen i Sverige (1978); SMoK; Sthlms arbetareinst 50 år 1880–1930 (1930), s 119; B Sundin, Ingenjörsvetenskapens tidevarv (1981); Sverige-Amerika-stiftelsen. Jubileumsskr 1919–29 (1929), s 39; SvTeknF; M L Thornton, A biblio-graphy of North Carolina 1589-1956 (1958); Väd 1937. Ragnar Olof L: T Althin, Minnesord över bortgångna led:er av IVA framförda vid akademiens högtidssammankomst åren 1965–76 (1977); W Borgquist, Ragnar L 60 år (SvD 6 dec 1947); Jubileumsårets Polhemsbelöningar (TT 91, 1961, s 737f); Ragnar L (GHT 12 jan 1967); SMoK; SvTeknF. Arkivalier: W Pursche, Claes Robert Lundberg – en handelsresande i arkivalier (Arkiv-vetensk studier, 5, 1981), s 329.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lundholm, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9854, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-07-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9854
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lundholm, släkt, urn:sbl:9854, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-07-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se