Abraham R Lundquist

Född:1817-01-18 – Finska församling, Stockholms län
Död:1892-04-04 – Hedvig Eleonora församling, Stockholms län

Musikhandlare


Band 24 (1982-1984), sida 340.

Meriter

Lundquist, Abraham Reinhold, f 18 jan 1817 i Sthlm, Finska, d 4 april 1892 där, Hedv El. Föräldrar: bokhållaren Carl Henrik L o Catharina Reinholdson. Biträde i Östergrenska bok- o musikhandeln i Sthlm 30 — 37, tills med Ninian Caron inneh av firman Caron & Lundquist dec 37—44, en av stiftarna av Sv förlagsfören (från 53 Sv bokförläggarefören) 43, drev egen förlagsverksamhet 44—49, drev tills med LG Rylander musikhandel under namnet Rylander & Co 1 okt 49 — 56, inköpte firman Rylander & Svanberg 19 dec 55, drev musikhandel under eget namn från 10 okt 56, tills med OH Klemming inneh av Salmsonska stentryckeriet jan 63—ljuli 71, hovmusikhandlare 65. - LM A 64.

G 25 juni 1862 i Sthlm, Ty, m Mathilda Fredrika Adolfina Werner, f 19 aug 1840 där, ibid, d 11 dec 1909 där, Osc, dtr till fabrikören Carl Adolf W o Gustava Elisabeth Mathilda Cassow.

Biografi

När A Hirsch (bd 18) övertog Östergrenska bok- och musikhandeln i Sthlm, valde Abraham L att sluta sin anställning där för att i stället tillsammans med Ninian Caron starta en egen bok- och musikhandel. Firman öppnade våren 1838 på Regeringsgatan 4. I likhet med de flesta dåtida musikhandlare hade man eget musikförlag och sålde förutom inhemska och utländska musi-kalier även instrument och instrumenttillbehör. Firman utgav bla fyra musiktidskrifter, som enbart innehöll musikalier, tre för gitarr och en för piano. Bolaget upplöstes 1844, varvid Caron övertog sortimentshandeln, medan L behöll förlaget. Han fortsatte med att ge ut musikalier men förlade också litografier, bla porträtt av kungafamiljen och andra kända svenskar.

L hade redan 1844 planer på att starta en egen detaljhandel, men först 1849 öppnade han i kompanjonskap med LG Rylander en musikhandel på Malmtorgsgatan 8. I anslutning till musikhandeln byggdes ett omfattande musikaliskt lånebibliotek upp, som stod öppet även för abonnenter i landsorten. En detaljerad katalog över biblioteket och musikhandeln utkom 1851. För kunderna tillhandahölls kataloger från utländska musikförlag, och musikalier skaffades hem på beställning. Även försäljning av instrument ingick i firmans verksamhet. Det gemensamma musikförlaget gick mycket bra och var i storlek snart jämförbart med A Hirschs förlag.

Trots framgången tyckte L tydligen att kompanjonskapet var ett hinder för fortsatt expansion. Från 1856 drev han firman under eget namn och fortsatte den tidigare gemensamma firmans alla verksamhetsgrenar. Tack vare sina goda förbindelser med musikförlagen på kontinenten — han var bl a sv agent för Peters Verlag i Leipzig — kunde han snabbt och ofta till rabatterade priser erbjuda sina kunder utländska nyheter. Det egna musikförlaget växte och blev så småningom Sveriges största. Utgivningen dominerades av pianomusik av lättare karaktär som dansmusik och s k salongsstycken och av olika sångalbum av både utländska och sv kompositörer. Bland de senare kan nämnas A Hallen, I Hallström, J Jacobson, PU Stenhammar och A Söderman. L gav också ut läroböcker i olika instrument och sångböcker för skolan. 1863 utökades rörelsen, då L tillsammans med H Klemming (bd 21) köpte Salmsonska stentryckeriet, som de drev under namnet Abr Lundquist & Co fram till försäljningen 1871. 1865 blev L hovmusikhandlare. Detaljhandeln fick därför i fortsättningen heta Abr Lundquists Hofmusikhandel, medan förlaget behöll det gamla firmanamnet. L utgav flera kataloger över musikhandeln och förlaget.

Vid L:s död 1892 övertogs firmans ledning av sonen Georg A:sonL (1869—1953), som 1894—1940 var dess ägare. Georg L hade redan efter avslutad skolgång arbetat hos fadern, innan han 1888 åkte på en studieresa till kontinenten. När han två år senare återkom, inträdde han ånyo i firman. Han behöll faderns goda förbindelser med de utländska förlagen och annonserade såväl nyheter från utlandet som egna förlagsprodukter. 1891 öppnades en filial till musikhandeln på Stureplan 2. Verksamheten utvidgades ytterligare 1910, då Elkan & Schildknechts förlag inköptes. Sortimentshandeln överläts 1913 på Svala och Söderlund, och 1920 lades instrumenthandeln ned. Förlaget gav ut många verk av sv tonsättare och var bl a huvudutgivare av W Peterson-Berger.

Författare

Veslemöy HeintzSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från L i KB (även från sonen Georg L), MAB (till Richard Andersson), Musikmus o UUB (till J A Josephson).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Katalog öfver musikalier som äro att tillgå uti Rylander & Komp. musikhandel och musiklånbibliothek i Stockholm, Sthlm 1851, 110 s (anon); motsv för Abr. Lundquists förlag: 1858, 103 s, med Supplement ... 1861, 35 s, o Nya musikalier ... [1861], (4) s, 1875, 58 s, 1876, (8), 227 s.

Utgivit: Lördags-magazin för guitarr-spelare, 1839, 12/3-30/11, Tv-8:o, 39 nr å 8 s (tills med N Caron); Nytt musikaliskt lördags-magazin för 1839, 14/9-7/12, Tv-4:o, 13 nr å 8 s (d:o); Biblio-. tek för guitarr-spelare, månadsskrift, 1840—41, nov—jan, Tv-8:o, 3 nr å 12 s (d:o); Nytt lördags-magazin för guitarr-spelare, 1842, 16/4—9/7, Tv-8:o, 13 nr å 4 s (d:o); Tidning för theater och musik, 1858-59, 18/12-22/6, Fol, 13 nr å 4 s (red av L Norman, A R[ubenson] o [F H]ed[berg]); allt Sthlm.

Källor och litteratur

Källor o litt: Elkan & Schitdknechts o A L:s musikförlag [1860-1916] (handskr, 39 s), MAB.

I A Bonnier & A Hånell, Anteckmar om sv bokhandlare intill år 1935, 2 (1935); A Helmer, Något om musikaliedatering. Litet lörläggarlex. Förlags-kat 1794-ca 1900 (Sv musikhist arkiv, Bulletin 4, 1970); Lundstedt; A Wiberg, Den sv musikhandelns hist (1955).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Abraham R Lundquist, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9871, Svenskt biografiskt lexikon (art av Veslemöy Heintz), hämtad 2023-09-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9871
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Abraham R Lundquist, urn:sbl:9871, Svenskt biografiskt lexikon (art av Veslemöy Heintz), hämtad 2023-09-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se