Ernst G Lundquist

Född:1851-02-03 – Nyköpings Sankt Nicolai församling, Södermanlands län
Död:1938-01-18 – Matteus församling (AB-län), Stockholms län

Författare, Översättare


Band 24 (1982-1984), sida 346.

Meriter

Lundquist, Ernst Gustaf, f 3 febr 1851 i Nyköpings västra förs, d 18 jan 1938 i Sthlm, Matt. Föräldrar: provinsialläkaren MD Gustaf Mauritz L o Catharina Charlotta Rydström. Mogenhetsex i Nyköpings h elementarlärov 27 maj 69, inskr vid UU 16 sept 69–ht 77, litterär rådgivare vid Dramatiska teatern 81–98 o 04–07. Förf, översättare.

G 10 jan 1882 i Kvillinge, Ög, m Ida (Iris) Amalia Hoflund, f 5 jan 1852 där, d 16 febr 1919 i Sthlm, Matt, dtr till lantbrukaren Carl Magnus H o Amalia Maria Törnbohm.

Biografi

Redan som skolyngling i Nyköping visade Ernst L håg och fallenhet för författarskap. Hans rika fantasi tog sig uttryck i talrika berättelser och följetonger i lokalorganet Södermanlands läns tidning. De sex novellerna i den 18-årige studentens debutsamling Första försöken (1869) under pseud Stern bär följetongsstilens typiska kännemärken: melodramatiska urladdningar hos såväl naturen som människorna, svart-vit-tecknade som demoner och änglar. Mångåriga studier i Uppsala ledde inte till examen. Under dessa år skrev han enaktaren Cornelius Nepos, som i komediton tar upp motsättningen mellan en boklärd make och en praktiskt uppfostrad illitterat maka. Efter några års väntan gavs den med framgång hos Edvard Stjernström på Nya teatern i Sthlm. Kort därefter etablerade sig L som litteratör och dramaturg i huvudstaden. Han hade under ungdomsåren bedrivit teaterstudier i Paris. Tack vare sin flyhänthet anlitades han ofta som översättare och bearbetare av främst fransk salongsdramatik, särskilt när det gällde versifierade partier, men han hann även med några originalarbeten. Från 1881 var L i många år litterär rådgivare vid Dramatiska teatern. Samtidigt producerade han sig med noveller i bl a Sv familj-journalen Svea, Ny illustrerad tidning, Idun, Nornan m fl. Som berättare prövade han sig fram inom olika genrer bl a som folklivsskildrare. I en självbiografisk uppsats (1924) påstår han skämtsamt, att han omkr 1880 med några av sina noveller i själva verket föregrep 80-talsrealismen. Men "gråvädersstämningen" var hos L inte påtaglig och den sociala indignationen tempererad. Hans ambition var att åstadkomma en lättsmält underhållning i vänlig vardagston. Litteraturhistoriskt har han snarast betraktats som en utlöpare av berättartraditionen från 1800-talets mitt (Blanche, Flygare-Carlén mfl).

Väl förtrogen med teaterns värld hämtade L upprepade gånger uppslag därifrån. Novellen Siamesiska tvillingarne i Sannsagor och fantasier (1881) – det första alster han själv förklarade sig nöjd med – är en genomförd karaktärsstudie av två säregna aktörer av äldre och yngre generation. Smink (1887) är samlingsnamnet på all förhatlig förställning och allt tomt effektsökeri, som karakteriserar teaterbarnet Liah (av Thalia) Österman och gör henne omöjlig i makens småborgerliga miljö, men ordet betecknar även den där rådande konventionella pliktmoralen, ett anständighetens utanverk. Den kvinnliga huvudpersonen i De röda skorna (1917) finner i H C Andersens saga en symbol för den obetvingliga konstnärskallelsen. Det bäst genomförda porträttet av en teaterprimadonna tecknar L i Ragnhild Örn (1927). I L:s rika porträttgalleri intar kvinnostudierna det främsta rummet, och åt dem ägnar han sin finaste psykologiska insikt.

Aldrig blir L:s färger varmare och språket livfullare än när han rör sig på italiensk mark. Hans berättelser utvecklas till en blandning av reseskildring, kulturhistorisk essay och diktskapelse. Här har Paul Heyse varit hans föregångare och läromästare. 1930 samlade sig L i romanen Familjen Roberti till en omfattande italiensk släktkrönika löpande genom flera generationer.

L:s långa författarbana från tonåren till åttiårsåldern speglar en inre utveckling fram till allt större behärskning av uttrycksmedlen. Han är inte nämnvärt påverkad av de litterära strömningarna men närmar sig undan för undan en måttfull realism. Språket blir klart och lättfattligt. Kompositionelit arbetade L gärna med motsatspar: borgare–bohem, tro–vetande, förtryck–underkastelse, överflöd–armod etc. Humanitet och tolerans är hans andliga signum: för religiöst svärmeri och politiska ytterligheter hade han föga till övers. Hans skönlitterära produktion vann många läsare och arbeten översattes till finska, holländska och tyska. Sin främsta litterära insats har L emellertid gjort som flitig och framgångsrik översättare av dansk, engelsk, fransk, italiensk, norsk, spansk och tysk skönlitteratur. Sammanlagt översatte han ca 300 böcker och därtill teaterpjäser och noveller. Hans översättningar bedömdes av kritiker som kongeniala. L:s namn borgade för hög kvalitet hos såväl original som översättning, och han har spelat en betydelsefull roll som introduktör för sv publik av författare som Daudet, Zola och Jack London.

Författare

Gunnar WallinSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Ms, anteckn:böcker, tidn:klipp mm i UUB. – Brev från L i Bonniers förlags arkiv o i KB (bl a till H Molander o K Warburg).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Första försöken. Novellsaml af Stern. Nyköping 1869. 200 s. [Pseud.] – Cornelius Nepos. Proverb. Uppförd första gången å Nya teatern i Stockholm d 29 aug 1875. Sthlm 1876. 34 s. ([Omsl:] Svenska teatern. N:o 207.) - Mellan barken och trädet. Proverb. Uppf ... 22 maj 1876. Örebro 1877. 36 s. – Vingåkersbruden. Lustspel med sång ... Örebro 1877. 84 s. – Romangriller (Svea. Folk-kalender ..., årg 36, 1880, Sthlm 1879, s 171-182). - En lifsgåta. Utkast. Gbg 1880. 36 s. [Även i: Handels-tidningens följetonsbibliotek för 1880, h 10 (omsl).] – Den gula dominon. Interiör (Ny svensk tidskrift, 1880, Upsala, s 341-357). -Brottslingens son. Taflor ur lifvet af Emmy Stern. Nyköping 1881. 343 s. ("Pseud.1 – Byhistorier. Upptecknade i Södermanland af Emmy Stern. [Omsl: Sörmländska byhistorier ...] Nyköping 1881. 123 s. [Pseud.] – Sannsagor och fantasier. Sthlm 1881. 184 s. - Agnes. Ett lefnadslopp. Gbg 1881. 180 s. [Handels-tidningens följetonsbibl 1881:3.] – Profiler. Noveller o skizzer. Saml [1]–3. [Sthlm, tr] Visby 1884-88. [1.] 1884. 254 s. 2. 1886. 245 s. 3. 1888. 239 s. Ny genomsedd [förk] uppl 1912. 175 s. ([Nordiska förlagets 25-öres-se-rie,] vol 110.) – April. Roman. Sthlm 1885. 346 s. – Det satt en fågel på lindeqvist. Bagatell i en akt (Ny sv tidskr, 1885, s 581-612). - Smink. Berättelse. Sthlm 1887. 192 s. [Ur Svenska familj-journalen Svea s å, fol.] – Skuggor och ljusglimtar. Berättelser o skizzer. Sthlm 1889. 248 s. – Prestgårds-Håkan. Skiss (Nornan, sv kalender ..., årg 17, 1890, Sthlm 1889, s 180-199). – Konstnärsblod. Berättelse. Sthlm 1890. 164 s. Ny uppl 1912. 127 s. [Albert Bonniers 25-öres-böckcr, 36 (omsl).] – Vid aftonlampan. Noveller. Sthlm 1891. 208 s. – Småflickor. Bagatell i en akt. Sthlm 1891. 24 s. (Sv teatern, 228.) 2. uppl 1907. 3. uppl: ... akt. Uppförd å Dramatiska teatern i Stockholm. 1934. 24 s. [Repertoaren. 14 (omsl).] – Nisse jämte flera berättelser och skisser. Sthlm 1894. 191 s. – Fortunas tempel (Vintergatan, saml skrifter på vers o prosa utg af Sveriges författarfören, årg 2, 1895, Sthlm, s 202-220). – Eine Weihnacht. Skizze (Die Woche, Jahrg 1, 1895, Berlin, 4:o, s 1601-03; ur Profiler, 2). - I elfte timmen. Ett Capri-minne (Nornan, 24, 1897, tr 1896, s 124-139). – Ett tjufpojkstreck. Det satt en fågel på lindekvist. Kardborrar. Tre lustspel. Sthlm 1898. 123 s. (För sällskapstcatern, 1.) 2. uppl 1923. 127 s. Härur övers: Kcpponen, 1898, 59 s. – Ett litet troll. Lustspel... Sthlm 1898. 108 s. (Ibid, 2.) Övers: Pikku veitikka, 1900, 112 s. - Talmi. Roman ur Stockholmslivet. Sthlm 1899. 308 s. 2. uppl 1908. 251 s. [Hugo Gebers enkronasbibliotek (omsl), 1.] Övers: Rotterdam 1906, 276 s. - Fortunas tempel jämte flera berättelser och skisser. Sthlm 1900. 255 s. – Påskägget. En historia från Abruzzerna (Svea, 59, 1903, tr 1902, s 175-188). – "La pazza." Ett reseminne (ibid, 60, 1904, tr 1903, s 195—204). – Fulvia jämte andra noveller. Sthlm 1909. 232 s. – Lyckans vägar. Roman. Pris-belönt vid Iduns romanpristäfling 1908. Sthlm 1910. 349 s. (Iduns romanbibliotek 49.) - Tantalus. Berättelse. Sthlm 1911. 190 s. (Ibid 52.) [Ny uppl] 1912. 224 s. [Ej i serien.] - Det gamla lusthuset och andra berättelser. Sthlm 1912. 110 s. ([Nord förlagets tio-öres-scrie,] vol 3.) – Svalboet och andra berättelser. Sthlm 1912. 114 s. ([Ibid,] 20.) – Gunnar. Roman. Belönt med första pris vid Iduns romanpristäfling 1911. Sthlm 1913. 317 s. (Iduns romanbibi 57.) Även 319 s. [Ej i ser.] – Askurnan (Till Hugo Geber den 30 augusti 1913, Sthlm 1913, 4:o, s 89-110). - Ett vådaskott. Roman. Sthlm 1914. 316 s. – Rosenvillan. Sthlm 1914. 202 s. [1-kronas-böcker från Albert Bonniers förlag.] — Askurnan och andra historier från Italien. Sthlm 1915. 231 s. – Ny vår. Roman. Sthlm 1915. 276 s. (Iduns romanbibi 64.) [Ny uppl] 1923. 243 s. [Ej i ser.] – De röda skorna. Roman. Prisbe- lönad vid Iduns romanpristäfling 1915. Sthlm 1917. 279 s. (Ibid 67.) [Annan uppl s å.] 2.-3. uppl 1917, 1918. 315 s. – Släktarvet. Roman. Sthlm 1918. 311 s. – Under askan. Roman. Sthlm 1919. 383 s. – Farmors pengar och andra historier. Sthlm 1919. 190 s. – Brända skepp. Roman. Sthlm 1921. 288 s. – Ninas vaxljus. (Ett reseminne.) (Barnbiblioteket Saga, 90. Pelle Frisk och Stygga Mimmi, berättelser av S Lagerlöf ... m.fl., Sthlm 1922, s 101-112; 2.-3. uppl 1927, 1943). – Vårens oro. Roman. Sthlm 1923. 280 s. – "Prinsessan." Roman. Sthlm 1924. 326 s. – Gamla minnen (Hågkomster och livsintryck ..., saml 5, Upps 1924, s 48—54). – Hämnden är min – Roman. Sthlm 1925. 242 s. – Succés och andra historier från norr och söder. Sthlm 1926. 286 s. – Fru Inger och hennes son. Roman. Sthlm 1927. 374 s. – Ragnhild Örn. En teaterhistoria. Sthlm (tr Uddevalla) 1927. 271 s. – Ungdomens rätt. Roman. Sthlm 1929. 310 s. – Familjen Roberti. Roman. Sthlm 1930. 323 s. – Den förklädde Eros. Roman. Sthlm 1931. 344 s. – Saskias ring. Roman. Sthlm 1932. 268 s. – Påiagelsfjädern. Roman. Sthlm 1933. 271 s. - Birgit Dorn. Roman. Sthlm 1934. 285 s. - Livets irrgångar. Roman. Sthlm 1934. 282 s. ("Femton svenska lörfattare.") – Bidrag i bla Vår tid, literär månadsskr med illustr (ill tidskr), utg av L v Krasmer (oj Beer), årg 1–2, 1877–78, OoB, 1893, 1908-09, 1913, 1915-16, 1922, o Bonniers månadshäften, 1908, 1910, 1913, 1915, allt Sthlm; även i Södermanlands läns tidning under pseud (Emmy) Stern.

Översatt: [O Meding, pseud] Gregor Samarow, Kavaljer eller dam 1878, 198 s (anon) [ur Nya följetongen ... så, n:o 4–8]; A Daudet: Lille parfvelns historia 1879, 278 s [Nya f ... 20-27], [ny uppl] 1906, 185 s; Numa Roumestan 1881, 266 s (Novell- o romanbibi 16); Jagten efter själar 1883, 212 s (ibid 18); Sapho 1884, 185 s (ibid 19), 2. uppl 1898; En odödlig 1888, 207 s; "Vackra nivernesis-kan" 1890, 80 s, 2. uppl 1919, 78 s; Nya Tarascon 1891, 195 s; Rose och Ninette 1892, 229 s; Det lilla annexet 1895, 280 s; Arlatans skatt 1897, 96 s; Familjens stöd 1898, 332 s; G Ebers: Uarda 1880, 319, 236 s [ur Nya f... 1-12], 2. uppl 1895, 368, 271 s; En egyptisk konungadotter 1880, 255, 280 s; A Kiclland: Garman & Worse 1880, 288 s (anon), 2. uppl 1923, 290 s (anon); Arbetare 1881, 252 s (anon); Novelletter 1881, 144 s (anon); Nya novelletter 1881, 116 s (anon); Skeppar Worse 1882, 231 s (anon), 2. uppl 1923, 230 s (anon), 3. uppl 1942, 213 s (anon); Gift 1883, 216 s (anon); Else ... Trofast, Karen, tre noveller, Visby 1883, 194 s; Fortuna, Visby 1884, 285 s (anon); Sankt Hans fest, Visby 1888, 168 s (anon); P. Chr. Asbjörnsen, Norska folksagor och huldre-sägner 1881, 346 s; dens o J Moe, Norska folksagor och äfventyr, 3. uppl 1884, 43, 44, 48, 44 s [Öreskrifter för folket, i n:o 35—37 o 59]; G Brändes, Björnson och Ibsen 1882, 160 s (anon); L Dilling: Hvardagsmenniskor 1882-83, 242, 245 s (anon), 2. sv uppl 1884-87, 242, 247 s (anon), 3. sv uppl 1889, 428 s (Samlade skizzer ... 1), 4. sv uppl 1898, 4:o, 427 s (Saml skisser ... 1[:2]), 5. sv uppl 1909-10, 231, 176 s [Fahlcrantz & Cos 1-kronasböcker 4 o 14]; Genom lorgnetten, [l]-3, 1883, 1884, 1885, 165, 159, 163 s (anon), 1: 2. uppl 1887, 167 s (anon), Ny uppl 1889, 192, 212 s (Saml skizzer ... 2), 1898, 4:o, 192, 215 s (Saml skisser ... 2[:1]); I kupén 1886-88, 159, 110 s (anon), Ny uppl 1889, 192 s (Saml skizzer ... 3), 1898, 4:o, 172 s (Saml skisser 2[:2]); Ett godt hufvud 1887, 191 s (anon), Ny uppl 1898, 4:o, IV, 148 s (Saml skisser ... 1[:3]); É Zola: Bättre slödder 1882, 438 s (anon); "Damernas paradis" 1883, 446 s, [ny uppl] 1927, 415 s; Lifvets glädje 1884, 344 s [ur Nya f... 10-17]; Konstnärs-lif 1886, 499 s; Penningen 1891, 465 s; I grus och spillror 1892, 573 s, 2. uppl så, [med nytt omsl:] 3. uppl (godtköpsuppl) så, 4. uppl 1908, 583 s (Hugo Gebers enkronasbibi [4-6]); Doktor Pascal 1893, 363 s [ur Nya f... 19-26]; Lourdes 1894, 546 s [Nya f... 22-32]; Rom 1896, 252, 471 s [ur d:o 5-22]; Paris 1898, 557 s ; Fruktsamhet 1898, 285, 315 s [De fyra evangelierna 1, d:o 24-43]; Eröfringen af Plassans 1900, 359 s; Hans excellens 1901, 400 s; Arbete 1901, 576 s [De fyra evang 2, urd:o 1-7 o 11-21], [ny uppl] 1913, 190, 190 s; Sanning 1903, 378, 360 s [De fyra evang 3]; Abbe Mourets felsteg 1902, 387 s; Drömmen 1902, 214 s, 2. uppl 1903, 216 s; G Flaubert: Fru Bovary 1883, XII, 369 s [Nya f ... 45-52], Madame Bovary 1921, 327 s; Q o W] Grimm: Bröderna Grimms sagor 1883, 313, 343 s, Ny uppl 1913, 338, 372 s, [3.] uppl 1920; ... sagor i urval för barn 1883, 252 s, Ny uppl 1913-14, 140, 275 s; [ÉJohn, pseud] E. Marlitt, Damen med rubinerna 1885, 374 s (anon, Saml berättelser 9) [ur Nya f... 4-12, 15-20], 2. sv uppl 1903, 320 s (anon, Saml romaner o berättelser 10); H Pontoppidan, Från landsbygden 1885, 223 s [ur d:o 9-10, 13-14 o 22-24]; J Stinde: Borgarfolk på resa 1885, 188 s, 2. sv uppl 1886, 3. sv uppl 1897, 189 s; Fru Buchholz i Orienten 1889, 279 s; Ett resande teatersällskap 1892, 237 s; Fru Buchholz' memoirer 1895, 290 s; Hotel Buchholz 1897, 239 s; U Adam, pseud] Paul Vasili: Från Londons salonger 1885, 346 s (anon [Ur det moderna samhällslifvet 4]); Från Madrids salonger 1886, 197 s (anon ); Från Petersburgs salonger 1886, 216 s (anon ); Från Roms salonger 1887, 397 s (anon ); I. A. Gontscha-row, Oblomow 1887, 443 s [ur Nya f... 9-20]; W. Krestowski mfl, Från Ryssland ... 1* 1887, 297 s (tills med M. A. Goldschmidt); L Tikhomirov, Ni-hilister och polismän 1887, 212 s; L Tolstoj, Min ungdom 1887, 147 s [Från mina barndoms- o ynglingaår 2]; L Gallet, Djamileh 1888, IV, 34 s [Loo-ströms operatext-bibi 4]; E Gondinet, En tvärvigg 1888, 40 s (anon [Sv. teatern 222]); P Lindau, Spetsar 1888, 400 s (anon, Berlin i våra dagar [3]); G Ohnet: "Hon vill det" 1888, 429 s (anon) [ur Nya f... 1-11]; Sista kärleken 1889[-90], 340 s [Nya f 1890, 1-7]; Hämnd! 1892, 396 s (anon) [Nya f ... 1-8]; Esther 1892, 420 s (anon) ; När kärleken slocknar 1893, 274 s (anon); [A Dudevant, pseud] George Sand: Djefvuls-kärret 1888, 85 s [Fahlcrantz & Cos universal-bibl 2], [ny uppl] (Världslitteraturen ... [35] Fransk romantik 2, 1928, s 203-276); Barnhusbarnet 1889, 151 s (ibid [17-18]); Syrsan 1890, 160 s (ibid [N F 2]), [ny uppl] (Världslitt ... [35], s 277-444); J San-deau, Fröken de la Seigliére 1888, 240 s (ibid [11- 12]); J. H. Wessel, Kärlek utan strumpor 1888, 48 s [ibid 6]; [P Grousset, pseud] André Laurie, Den stora magneten 1889, 341 s; F Coppée: Ungdomsdagar 1890, 213 s [Nya f... 16-20]; Pater-noster 1891, 30 s [Sv teatern 226]; Hvems är skulden? 1897, 266 s [ur Nya f... 7-12]; F C Philips, En präktig flicka 1890, 255 s; dens o P Fendall, Efterdyningar 1890, 182 s; dens o C. J. Wills, Den röda kristallflaskan, Gbg 1921, 125 s; [B Behrens, •pseud] W. Heimburg, En nolla 1891, 283 s (anon) [ur Nya f ... 13-23]; F Nansen, Eskimålif 1891, 260 s; P. Fr. Rist, Soldater 1891, 267 s; H Suder-mann, Sodoms undergång, drama ... 1891, 217 s; [A Boito, pseud] Tobia Gorrio, Gioconda 1892, 70 s [Operatexter 21]; A France, Sylvestre Bonnards brott 1892, 272 s [Nya f ... 9-14]; M Watson, I spindelns nät 1892, 284 s; E v Hesse-Wartegg: Chicago 1893, 210 s; Öst-Asien ... 1904-05, 380, 315 s; F Barrett, Ur dödens käftar 1894, 371 s (anon); S Weyman: En fransk ädling 1894, 215, 211 s, 2. sv uppl 1910, 216, 212 s [Fahlcrantz & c:os 1-kronasböcker 12—13]; I kardinalens ärenden 1895, 246 s; En lyckoriddare 1911, 174 s [B. Wahlströms 25 öres-böcker 4], [ny uppl] 1939, 256 s (Bruna bibi [4]); J. Östrup, Växlande horisont 1894, VIII, 392 s; F Reuter, Lifvet på landet, Ny uppl 1895-96, 360, 406 s, [ny uppl] 1914, 480 s [Nordiska förlagets 25-öresböcker 243-245]; [M V Victor,] En snäll gosses dagbok 1895, 135 s; P Bourget, En tragisk idyll 1896, 455 s [Nya f... 23-31]; G Reuter, Af god familj 1896, 239 s; C Doyle: Brigadgeneralens hjältedater 1896, 218 s; Onkel Bernac ... Parasiten, två berättelser 1897, 183 s; [S L Clemens, pseud] Mark Twain: Tom Sawyer som detektiv 1896, 93 s; Ur en landstrykares anteckningar, N F, 1898, 488 s, [ny uppl:] En landstrykares ... 1946, XV, 503 s; Frestaren o a nya skisser ... 1900, 218 s, 2. uppl 1910, 181 s [W.WS kron-böcker 55]; Dödssigillet iämte liera berättelser ... 1903, 110 s; K Waliszewski, Katarina II af Ryssland 1897, 539 s [Bibliotek för hist skildringar o memoar-verk 1]; L Yeats, Chevalier d'Auriac 1897, 243 s; M Crawford, Familjen Braccio 1898, 415 s (Iduns romanbibi 16[=17]); C Dickens: En julhistoria 1898, 136 s [ny uppl] ([WWS kronböcker 12:] En julhistoria o Klockorna, 1908, s 1-100, anon); Oliver Twist 1898[-99], 256 s [bilaga till Ljus så], [ny utg] 1926, 269 s; Två städer 1900[-01], 313 s , [ny uppl] 1913, 448 s; W. W. Jacobs: Lätt gods, skepparhistorier 1898, 238 s, 2. uppl 1910, 189 s [WWS kronböcker 54]; Sjögastar 1899, 234 s; Frisk bris 1901, 274 s; Filurer 1904, 259 s; En skepparhistoria 1905, 219 s; Kaptener allihop 1906, 199 s; På kryss 1908, 241 s; På landbacken 1909, 288 s; Sjömansknutar 1910, 229 s; Sjöfolk 1912, 236 s; [E] Erckmann o [A] Chatrian: Efter Moskvas brand 1899[-1900], 151 s [bil till Ljus så]; Waterloo 1900, 172 s ; G de Maupassant: Gubben Milon 1899, 251 s; En duell 1900, 244 s; E T Fowler, Dubbelspel 1900, 304 s; S Leopold, Prinsessan Charlotte 1900, 292 s; J Ruskin, Sesam och liljor 1900, 186 s; M Wotton, Professorns småttingar [1899-]1900, 217 s; P o V Margueritte, Med brusten klinga 1901, 252, 250 s; F Fabre, Abbe Tigranes 1902, 248 s; T Fontane, Effi Briest 1902, 337 s, [ny uppi] (Modern världslitteratur ... [17], Hfors 1944, s 153-463); K Hamsun: Pan 1902, 237 s, [nya utg:] 1920, 157 s, [ny uppl] 1922, o 1920, 122 s (Saml romaner 1[:2]), [nya tr] 1926, 1929, 1937; Landstrykare 1927, 224, 227 s, [ny tr] 1929; B Lie: Syster Judit 1902, 231 s [Nya f... 15— 19]; En uppenbarelse 1904, 184 s (anon) [Nya f... 11-14]; V Hegeler, Ingeniör Horstmann 1902, 394 s; P Hervieu, Själfporträtt 1902, 264 s; P Mérimée, Carmen (Valda arbeten af framstående förf, 1, 1902, s 3-62); G v Ompteda: Adel 1902, 315, 246 s, 2. uppl 1910, 284, 226 s; Cecilia von Sarryn 1903, 537 s; Hofmarskalken 1903, 267 s; Monte Carlo 1903, 263 s; Öfver afgrunder 1905, 218 s; W Scott: Ivanhoe ... i förk övers 1902, 312 s [bil till Ljus så]; Kenilworth 1917, 128 s ([Nord förlagets 25-öresböcker,] vol 112); J Wassermann: Renate Fuchs 1902, 419 s, 2. uppl 1913, 404 s; Moloch 1903, 381 s; Alexander i Babylon 1905, 215 s; Systrarna 1906, 157 s; Erwin Reiners masker 1910, 317 s; M Serao, Dansösen 1903, 121 s; J Böjer: En pilgrimsgång 1903, 188 s [Nyaf... 10-13]; Trons makt 1904, 241 s (anon) , [nya uppl:] 1924, 230 s, 1931 (Valda skrifter, jubileumsuppl, 3); J Skjoldborg: Gyldholm 1903, 207 s; Bjerregår-den 1904, 233 s; H Bang: Mikael 1904, 305 s; Utan fädernesland 1907, 386 s, 2. uppl 1910, 391 s [C. E. Fritzes en-kroneböcker 7—8]; S Bauditz, Brokiga blad 1904, VII, 411 s [s 1-288 = Nya f... 45-50]; A Bellessort: Från Japan 1904, 290 s; Japanska dagar och nätter 1911, 209 s; F Huch, Peter Michel 1904, 259 s; J R zur Megede, Félicie 1904, 327 s; H Rosenberg, Det nya Sibirien 1904, 437 s; Börge Janssen, Ungmön från Lucca 1905, 255 s; W v Polenz, Framtidens land 1905, 306 s; B Cellini, Benvenuto Cellinis liv ... 1906, XII, 413 s (Mästerverk ur världslitteraturen 8), [ny uppl] 1915, 240, 173 s (Bonniers klassiker bibi); Johannes V. Jensen: Kungens fall 1906, 263 s; Himmerlands historier 1907, 316 s; Hjulet 1907, 296 s; P Louys, Aphrodite 1906, IV, 357 s, [ny uppl] 1925, 4:o, 315 s; A Murray, Tommy Brown 1906, 188 s; T H Ritter, Lifvets konst 1906, 159 s; O Wilde: Spöket på Canterville o a noveller ... 1906, 338 s [Nya f... 1-7], 2.-3. uppl 1913, 1915, 151 s, [ny uppl] 1921, 153 s (anon, Skrifter [5]); Den unge konungen ..., 2.-3. uppl 1913, 1915, 151 s [ur föreg]; Den lycklige prinsen ... 1919, 224 s (Skrifter [3]); A Bisson o A Mars, Duvals skilsmässa, lustspel, Hjo 1907, 77 s; H Heijermans j:r, Diamantstaden 1908, 252 s [Nya f... 30—34]; M Leblanc: Arséne Lupin mot Sherlock Holmes 1908, 223 s (Arséne Lupins märkvärdiga äfventyr 2), 2. uppl s å, 3. uppl 1918, 212 s; Chifferskriften 1909, 220 s (d:o 3), [ny utg] 1938, 223 s; 813, roman, 1910, 196, 223 s (d:o 4), 2. uppl 1918, 198, 223 s; Tigertänderna 1917, 212, 211 s (d:o 7); Den gyllne triangeln 1918, 175, 182 s (d:o 8), 2.-4. uppl så; Sarkofagön 1920, 196, 176 s (d:o 9), 2.-3. uppl så; De tre ögonen 1922, 230 s; Lindanserskan Dorothée 1924, 215 s; Barnett & Co. 1929, 205 s [Arséne Lupins äventyr]; G H Lorimer, Den förlorade sonen 1908, 292 s; H Bordeaux, Vid skiljevägen 1910, 251 s; E Reumert, Jag älskar dig 1910, 224 s; [G H Borchardt, pseud] Georg Hermann, Kubinke 1911, 267 s; M Rooses, Målarkonsten från 1400 till 1800, 1911, 4:o, (8), XIII, 376 s; H Söiberg, Af jordens släkte 1911, 176 s; L Halévy, Abbe Constantin 1912, 157 s [Nordiska förlagets tjugofem-öres-serie,] 141); S Michaelis, "1812", den eviga sömnen, 1912, 272 s; K Schön-herr, Ur min anteckningsbok 1912, 130 s; L Béné-dite, Målarkonsten i nittonde århundradet 19[12-]13, 4:o, XVII, 373 s; G Ferrero: Romerska kejsarinnor 1913, XV, 168 s; Fredens tragedi 1923, 275 s; Augustus och världsväldet 1924, 277 s (Rom, dess storhet o förfall 5); M Futrelle, Privatsekreteraren 1913, 155 s [ny uppl] 1918, 222 s (anon); A de Gobineau: Renässansen 1913, 368 s; Asiatiska noveller 1914, 253 s; H Pylkkänen, Senator So-nerva 1913, 206 s; E Robins, Min lilla syster 1913, 212 s; J Swift, Gullivers resor ... 1913, 241 s, 2. uppl 1923, 242 s, [ny uppl] 1942, 244 s; E M Tybout, Smugglaren 1913, 155 s; E v Heyking, Tschun 1914, 302 s; T Birt, Romare 1915, 309 s; Gunnar Gunnarsson, Borgsläkten 1915, 273, 252 s, 2. uppl 1924, 248, 233 s; H S Harrison, En egoist 1915, 382 s; J London: Myteriet på "Helsingör" 1915, 408 s, 2. uppl 1916, [ny utg] 1919, 477 s (Samlade skrifter 23), 4. uppl 1925, [ny utg] 1929, 400 s (Valda arbeten, serie 1[:4]), 2. uppl 1945 (ibid); Tvångströjan 1916, 370 s, [ny utg] 1920, 414 s (Saml skr 24), 3. uppl 1926;Jerry 1917, 296 s, [ny utg] 1920, 280 s (ibid 26[:1]), 3. uppl 1926, 271 s, [annan utg] 1926, 208 s [Vårt hems blå böcker], [ny utg] 1929, 318 s (Valda arb 1[:2]), 2. uppl 1945 (ibid); Afgrundsdjuret 1917, 168 s, 2. uppl 1920, 102 s (Saml skr 31[:1]), 3. uppl 1926, 119 s; På kryss med "Blixten" 1917, 149 s (även ibid 4[:1]), 2. uppl 1921, 3. uppl 1924, 146 s, [nya utg:] 1942, 134 s [B. Wahlströms ungdomsböcker 348], 2. uppl 1945, Upps 1961, 140 s; Fiskepatrullens berättelser 1917, 116 s (även Saml skr4[:2]), 2. uppl 1921, 3. uppl 1924, 112 s, Fiskepatrullen, berättelse ... 1943, 139 s [ibid 375], 2. uppl 1944; En solens son 1918, 254 s, [ny utg] 1920, 239 s (ibid 27[:1]), 3. uppl 1926, 254 s, [ny utg] 1936, 253 s (Gröna bibi [6]); Köldens barn 1918, 189 s (Saml skr 10[:1]), 2. uppl 1922, 3. uppl 1926, 190 s, [ny utg] 1955, 252 s (Wahlströms romanbibi, Grå serien [8]); Kärlekens väsen 1918, 197 s (Saml skr 12[:1]), 2. uppl 1922, 3. uppl 1926, 200 s; Solguld o a berättelser 1918, 154 s (ibid 12[:2]), 2. uppl 1922, 3. uppl 1926, 155 s; Månansiktet o a historier 1918, 190 s (ibid 13[:1]), 2. uppl okänd, 3.-4. uppl 1925-27, 188 s; Michael, Jerrys bror, 1919, 396 s, [ny uppl] 1920 (ibid 29), [ny utg] 1929, 367 s (Valda arb 1[:5]), 2. uppl 1945 (ibid); Klasskamp 1919, 127 s (Saml skr 17[:1]), 2. uppl 1927; Revolution oa essayer 1919, 214 s (ibid 17[:2]), 2. uppl 1927, 204 s; Nigger Bellew 1919, 381 s (även ibid 22), 2. uppl 1926, [ny utg] 1929, 365 s (Valda arb 1[:8]), 2. uppl 1946 (ibid); När gudarna skratta oa historier 1920, 212 s (Saml skr 25[:1]); Nattens barn oa berättelser 1920, 207 s (ibid 25[:2]), [ny uppl] 1956, 252 s (Wahlströms romanbibi, Röda elitserien [13]); Den röde guden 1920, 147 s (Saml skr 27[:2]), [ny utg, med tillägg ur Saml skr 13:2 av annan övers] 1948, 253 s (Röda cirkelserien [14]); Kvinnofejd, pjäs ..., 1920, 115 s (ibid 28[:1]); Stöld, pjäs ... [1920], 131 s (ibid 28[:2]); Ollonodlaren, ett californiskt skogsdrama avsett att sjungas ... [1920], 50 s (ibid 28[:3]); Spelet [1920], 62 s (ibid 28[:4]); Den lilla damen i det stora huset 1920, 384 s (ibid 30), [ny utgl 1929, 368 s (Valda arb 1[:3]), 2. uppl 1945 (ibid); Glödande kol o a noveller 1920, 187 s (ibid 31[:2]); Efterskörd 1920, 125 s (ibid 31[:3]); Hawaji-noveller 1922, 204 s (även ibid 32[:1]), 2. uppl 1927; Tre hjärtan 1922, 416 s (även ibid 32[:2]); Saml skr 4, 10[:1], 12, 13[:1], 17, 22-25, 26[:1] o 27-32, utkomna i 181 häften 1917-22, samt Valda arb 2-5 o 8, 1929, 2. uppl 1945—46, se ovan; S Michaelis, Hellener och barbarer 1915, 302 s; E Poole, Hamnen 1915, 451 s; G Stratton-Porter: Kardinalens frieri 1915, 154 s; Freckles 1916, 266 s, 2.-4. uppl 1916, 1917, 1919; [J B M E] Vachée, Napoleon i fält 1915, XI, 228 s; E v Wertheimer, Napoleons son 1915, 348 s; F. W. Bain, Trolldrycken 1916, 118 s;J James: Vår smekmånad 1916, 212 s, 2. uppl 1917; Evas döttrar 1921, 203 s; Choklad-Lola 1921, 124 s; P de Ségur, Marie-Antoinette 1916, 309 s; E de Amicis, Hjärtat på rätta stället 1917, 242 s (Barnbibi Saga 60), 2.-3. uppl 1919, 1932; R Huch, Fallet Deruga 1917, 263 s; V Tornius: Salonger 1917, 316 s; Kavaljerer 1918, 269 s; Äventyrare 1919, 245 s; Sköna själar 1921, 151 s; A Wien, Kärleken och romantiken 1917, 341 s; [RJ Kreutz,] Den stora frasen 1918, 351 s, 2.-3. uppl så; [FM Arouet de] Voltaire, Karl den tolftes historia 1918, 308 s; E. J. Dillon, Fredskonferensen 1920, VIII, 232 s; O v Bismarck, Kejsaren och jag 1921, XIX, 204 s (Tankar o minnen 3); H Caine: Inför högre rätt 1921, 318, 259 s, [nya uppl:] 1924, 320, 263 s, Malmö 1942, 303, 309, 323 s; Mona 1923, 176 s, [ny uppl] Malmö 1942, 182 s; C London: Jack London och Hawaji 1921, 241 s; Jack London 1922, 432, 401 s; Det nya Hawaji 1923, 164 s; Tusen och en natt ... 4-5, 1921-22, 8, 1922, 9-10, 1923, 421, 420, 317, 307, 301 s (Bonniers klassiker bibi); J Benavente, Mors rival 1922, 123 s; P G Wodehouse, Psmith som journalist 1922, 259 s (anon), [ny uppl] 1939, 198 s (anon) [Vårt hems idealbibi]; The English-Swedish magazine (Engelsk-svenska tidskriften), Year 2, 1922, 4:o, s 35-95 [nr 2-3]); D. E. En-field, Flauberts väninna 1923, 156 s; E Hutton, Pietro Aretino 1923, 149 s; [A L] Imbert de Saint-Amand: Marie-Antoinette ... 1923, 392 s (Historiska kvinnor 1); Josephine ... 1923, 348 s (ibid 2); Marie-Louise ... 1924, 295 s (ibid 3); G Lombroso-Ferrero, Kvinnans själ 1923, XX, 259 s; S Rohmer, Det hemlighetsfulla Egypten 1923, 234 s, [nya utg:] Norrköping 1944, 256 s [Sörlins detektivserie], Hfors 1947, 264 s; J Conrad, Fribytåren, Upps 1924, 314 s, 2. uppl 1939, 245 s; G L Dickinson, Kriget, freden och framtiden, Upps 1924, 160 s; P Levin, Herslövs gård 1924, 251 s; K Michaelis, Det satt sju systrar--- 1924, 286 s; K Telmann, Pater Innocenz 1924, 260 s; R Blaumans, I dödens skugga 1925, 350 s; E Bönnelycke: Ny ungdom 1925, 292 s; Margrethe Menkel 1926, 333 s, [ny uppl] 1946, 184 s [Hemmets bokklubb 5]; D Grew, Vildhästen, Upps 1925, 198 s, 2. uppl 1955, 200 s; E Lie, Från skolbänken till Pampas 1925, 144 s [Boh-lins pojkböcker 4]; J Lincoln: En hederspamp 1925, 384 s; Kapten Eri 1926, 301 s; F Marryat, Barnen i nya skogen, Upps 1925, 308 s (Blå böckerna 2), 2. uppl 1947, 288 s; F Nitti, Freden 1925, 146 s; G Deledda: Murgrönan 1926, 261 s, 2.-3. uppl 1927, 1928; Andras synder 1928, 328 s, 2. uppl så; F Loliée, Hovets damer under Napoleon III:s tid 1927, 252 s; J Paludan, Fåglar omkring fyren 1927, 282 s; H de Balzac: Häxan o a lustiga historier 1928, 183 s (anon), [ny uppl] 1935; Den sköna Imperia o a ... 1928, 183 s (anon), [ny uppl] 1935; Den sköna Imperia gift o a ... 1928, 199 s (anon) [ny uppl] 1935; Konungens älskarinna o a ... 1928, 181 s (anon), [ny uppl] 1935; Den förtvivlade älskaren o a ... 1944, 118 s; Frispråkiga historier, London ... 1955, 303 s; M Dekobra, Prins eller pajas 1928, 222 s; i allm tr Sthlm.

Källor och litteratur

Källor o litt: Rec:klipp i Bonniers arkiv, Sthlm. – R G:son Berg, E L 70 år (SvD 2 febr 1921); K O Bonnier, Bonniers, 4 (1931); G Fredrikson, Teaterminnen (1918), s 151, 181, 189, 193, 196 o 203; E G[randinson], Sv romaner o noveller (OoB 1892), s 96; T Hedberg, De viktigaste strömningarna i den nutida sv literaturen (1891), s 10; E Lidforss, Sv novellistik (Ny sv tidskr 1885), s 83 f; K-E Lundevall, Från åttital till nittital (1953); M Luchou, Sv teatern i Hfors ... 1860–1975 (1977); G Nordensvan, Sv teater o sv skådespelare ..., 2 (1918); J O Olsson, Kvartetten kring Kubinke (Böckernas värld 1971, nr 8, s 43–46); rec:er i Biblioteksbladet 1916–35; M Rehn, Jack London i Sverige (1974); P Rydén, En kritikers väg, Studier i O Levertins litteraturkritik 1883–1896 (1974); dens, En kritikers värderingar 1897–1906 (1977); [F A v] S[chéel]e, Romaner o noveller (Ny sv tidskr 1885), s 365 f; S S[elande]r, E L död (SvD 20jan 1938); S Torsslow, Dramatenaktörernas republik ... 1888–1907 (Dramatens skriftser, 2, 1975); K Wåhlin, Från literaturens arbetsfält (Nornan 1890, s 141).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ernst G Lundquist, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9876, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Wallin), hämtad 2024-03-03.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9876
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ernst G Lundquist, urn:sbl:9876, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Wallin), hämtad 2024-03-03.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se