Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
164 träffar, sida:  1 2 3 4 
Ankarcrona, Theodor, Affärsman, Sjöofficer, Landshövding, Amiral (1687 – 1750)

1. Theodor Ankarcrona, före adlandet Christophers, f. 15 febr. 1687, d 2 nov. 1750. Föräldrar: rådmannen i Karlskrona Teodor (Tore) Christophers och hans första hustru, Cecilia von Schoting. Gick i holländska västindiska kompaniets tjänst samt därpå i fransk örlogstjänst 1706 och i engelsk 1708; återkom till Sverige mars 171...

Axell, J Severin, Affärsman, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Botanist (1843 – 1892)

Axell, Johan Severin, f. 22 okt. 1843 i Torpshammar, Medelpad, d 1 jan. 1892 i Wiesbaden. Föräldrar: brukspatronen och grosshandlaren Karl Abraham Axell och Karolina Forssell. Studerade vid Östersunds och Sundsvalls elementarskolor samt Härnösands h. elementarläroverk; student i Uppsala 23-maj 1861; med. fil. kand. 31 jan. 1863; fil. kand. 28 maj 1867; disp. 22 ...

Danckwardt, Joakim (Jakob), Affärsman, Borgmästare (1565 – 1648)

1. Joakim (Jakob) Danckwardt, f. 8 sept. 1565 i Lybeck, d. 16 maj 1648 i Nyköping. Föräldrar: handelsmannen Henrik Danckwardt och hans hustru Katarina Danckwardt. Flyttade 1577 till Nyköping; tjänade i tre år hos borgmästaren därstädes Jon Olofsson och i fyra år hos handelsmannen Klas Bagare; borgare i Nyköping 1587 eller 1588; rådman därstädes 1610; politieborgmästare 1614; arrenderade...

De Geer, Louis, Affärsman, Bruksidkare (1587 – 1652)

1. Louis De Geer, f. 1587 (döpt 17 nov.) i Liége, d 19 juni 1652 i Amsterdam. Föräldrar: Louis De Geer de Gaillarmont och hans hustru i andra giftet Jeanne de Neille. Följde föräldrarna från Liége till Dordrecht omkr. 1596; vistades i Frankrike 1605—11 och var till en början anställd hos affärsmän på olika orter; köpman i La Rochelle 1608; köpman och bankir i Dordrecht 1611 och i Amsterdam 1...

de Moucheron, Hendrick, Affärsman, Arméofficer, Advokatfiskal, Kommerskollegiekommissarie (1612 – 1670)

de Moucheron, Hendrick, f. 6 maj 1612 i Amsterdam, d. 21 juli 1670 i Stockholm. Fader: översten i rysk tjänst Cosmo de Moucheron. Studerade matematik, krigsväsen, »seglation» och juridik; var först i rysk tjänst men övergick i holländsk; tjänstgjorde i Brasilien som ingenjör och överste, jämväl i civilförvaltningen, blev advokatfiskal, sedan ordinarie råd i höga justitierätten samt slutligen...

De Ron, Jean Martin, Affärsman, Kompositör (1789 – 1817)

De Ron, Jean Martin, f. 13 nov. 1789 i Stockholm, d. 20 febr. 1817 i Lissabon. Föräldrar: grosshandlaren Jacob de Ron (från Frankfurt am Main) och Maria Charlotta von Breda. 

Denick, Frans Cornelis, Affärsman (– 1670)

Denick, Frans Cornelis, d mars 1670- Holländare, var i Stockholm åtminstone sedan dec. 1666; bosatte sig i Göteborg aug. 1667; direktör över sillfiskeriet 4 sept. 1668. — Gift före inflyttningen till Sverige.

Depken, Christoffer, Affärsman, Bokhållare (– 1682)

4. Christoffer Depken, den föregåendes son, d. i sept. 1682. Handelsman i Falun; bokhållare vid kopparvågen där mars 1651.

G. 2 jan. 1653 i Stockholm (Nik.) m. Christina Trotzig, dotter av borgaren i Falun Johan Trotzig och Kerstin Groth.

Depken d.y. (Döpken), Simon, Affärsman (1586 – 1625)

2. Simon Döpken (Depken) d. y., den föregåendes son, f. 1586 i Västerås, d. 10 sept. 1625 där och begr. 18 sept. s. å. i familjegraven i Västerås domkyrka. Studerade som ung, enligt J. Rudbeckius med god framgång, »sin kristeliga tro och religion såsom ock tungomål och bokliga konster» och gav till en början »gott hopp om sig, att han skulle bliva en ...

Depken d.ä., Clas, Affärsman (– 1634)

3. Clas Depken d. ä., den föregåendes broder, son till D. 1, d. 24 maj 1634, borgare i Västerås och Falun, förmögen kopparbergsman och handelsman, kyrkovärd i Falun omkr. 1630, kronoarrendator.

Gr. m. Elisabeth Christoffersdotter, d 12 mars 1654 i Falun, dotter av bergsmannen Christoffer i Nor, adlad 1621 (i litteraturen senare kallad Gyllenkno...

Depken d.ä. (Döpke[n]), Simon , Affärsman (omkring 1565 – 1620)

1. Simon Döpke(n) d. ä., f. omkr. 1565, d. 1 mars 1620, borgare i Västerås, husägare i Stockholm, köpman och storfinansiär, en av Sveriges förmögnaste affärsmän under 1600-talets två första decennier.

G. omkr. 1585 i Västerås m. Anna Gunnarsdotter, d. 1626, dotter av en borgare där.

Dickson, James, Affärsman (1784 – 1855)

2. James Dickson, den föregåendes broder, f. 3 febr. 1784 i Montrose, Skottland, d. 17 nov. 1855 i Göteborg. På kontor i Edinburgh 1798; handlande i Leith 1805—09, i Göteborg 1809—16; burskap där 23 mars 1810; grundare och ledare av firman James Dickson & Co. 1816—55; kommitterad för. underhandling om statslån 1818; medlem av direktionen för segel...

Dickson, James, Affärsman (1810 – 1873)

3. James Dickson, son till D. 1, f. 10 mars 1810 i Göteborg, d. 4 juli 1873 på Billdal vid Göteborg. Studerade i pension i Montrose 1819—24, i skola i Greenwich 1824—26; bokhållare hos J. D. & Co. i Göteborg 8 jan. 1827, bolagsman där 1840; burskap i Göteborg 13 maj 1836; chef för Dicksonverken i Norrland 1836— 1849; utträdde ur familjefirman 1855...

Dickson, James, Affärsman, Mecenat (1815 – 1885)

6. James Dickson, son till D. 2, f. 17 sept. 1815 i Göteborg, d. 14 nov. 1885 där. Studerade vid Göteborgs handelsinstitut 1827—31, vid Uppsala univ. 1831—33; kontorist hos J. D. & Co. i Göteborg 1833—37, hos Peter Dickson i London 1837—40; burskap i Göteborg 15 nov. 1839; föreståndare för Dickson Brothers i London 1840—47; bolagsman 1840; led. av...

Dickson, Oscar, Affärsman, Grosshandlare (1823 – 1897)

8. Oscar Dickson, son till D. 2, f. 2 dec. 1823 i Göteborg, d. 6 juni 1897 på sin egendom Almnäs i N. Fågelås sn (Skarab.). Studerade vid Klügmanns handelsakademi i Lybeck 1839—41 och Göteborgs handelsinstitut 1841; tjänstgjorde på J. D. & Co:s kontor i Göteborg 1841—46, på Dickson Brothers 1846—47, d...

Dickson, Robert d.ä., Affärsman (1782 – 1858)

1. Robert Dickson d. ä., f. 18 juni 1782 i Montrose, Skottland, d. 11 dec. 1858. Föräldrar: handlanden James Dickson och Christian Moorie (Christina Murray eller Christian Murie). På kontor i Montrose och från 1802 i Göteborg, burskap där 6 aug. 1808; engros- och rederirörelse från 1807; delägare i firman James D. & Co. 1816; led. och ordf. (från 1842) i styr. för Göteborgs handelsinstit...

Dieden, Johan Henrik, Affärsman (1808 – 1879)

1. Johan Henrik Dieden, f. 1 okt. 1808 i Uddevalla, d. 6 mars 1879 i Malmö. Föräldrar: rådmannen Johan Henrik Dieden och Maria Elisabeth Bratt. Kom vid 20 års ålder till Malmö som gårdsskrivare hos handlanden Emanuel Bager, och var, med kort avbrott 1832, i hans tjänst till 1835; handelsbokhållare hos handlanden Johan Sjöberg; erhöll 11 dec. 1837 burskap i handel och köpenskap och började 18...

Dinnies, Johan Albert, Affärsman, Riksdagsledamot, Historiker, Kommunalpolitiker (1727 – 1801)

Dinnies, Johann Albert, f. 9 juli 1727 i Stralsund, d. 21 sept. 1801 där. Föräldrar: skräddaråldermannen och spannmålshandlanden Lorenz Dinnies och Barbara Regina Putter. Elev i Stralsunds gymnasium 1737; student vid Greifswalds univ. 3 okt. 1743; student vid Göttingens univ. hösten 1745—hösten 1747; advokat vid pommerska hovrätten 1748; borgare i Stralsund 8 febr. 1749; inträdde i bryggar- ...

Donner, Georg Mathias, Affärsman (1745 – 1808)

2. Georg Mathias Donner, son till D. 1, dp 14 okt. 1745 i Lybeck, d. 8 jan. 1808 i Visby, begr. i Follingbo. Efter att en kort tid ha åtnjutit undervisning vid ett tyskt handelsinstitut, öppnade han bodhandel i Ljugarn och verkade som agent för modern.

G. 1 mars 1795 m. Margaretha Elisabeth Bacherus, f. 2 okt. 1772 i Othem, f 3 juli 1846 i Foll...

Donner, Jürgen Hindrich, Affärsman (1718 – 1751)

1. Jürgen Hindrich Donner, dp 15 maj 1718 i Lybeck, d. 11 dec. 1751 i Visby, kom flera gånger såsom handelsresande till Visby, innan han bosatte sig där såsom köpman och borgare 1746.

G. 21 aug. 1744 i Visby m. Anna Margaretha Lythberg, f. 11 febr. 1726 i Visby, d. 24 sept. 1774 där, dotter av handelsmannen Mathias Lythberg och Johanna Wilhadi, som med sina syskon antagit namnet Garde...

Donner, Jacob Niclas, Affärsman (1749 – 1809)

3. Jacob Niclas Donner, broder till D. 2, f. 5 jan. 1749 i Visby, d. 6 dec. 1809 i Klinte. Affärsman.

G. 8 mars 1795 m. Hedvig Helena Romdahl, f. 2 febr. 1778 i Visby, f 4 juli 1840 i Klinte, dotter av kyrkoherden Henrik Pehrsson Romdahl och Elisabeth Molander, samt omg. m. köpmannen N. J. Schwan.

Dubbe, Jacob, Affärsman, Skeppsredare, Kalkbruksägare, Dykeriöverkommissarie (1769 – 1844)

Dubbe, Jacob, f. 11 nov. 1769 i Visby, d. 7 nov. 1844 i Stockholm, son av skepparen Jacob Jacobsson Dubb (som slutligen skrev sig Dubbe) och Christina Callander; affärsman, skeppsredare, kalkbruksägare; titulärassessor 1802; dykerikommissarie s. å.; dykeriöverkommissarie 26 juni 1804—16 nov. 1810.

G. 23 maj 1802 m. Anna Torsman, f. 14 sept. 1771 i Visby, d. 11 nov. 1837, dotter av öve...

Eberstein, Christian, Affärsman, Donator, Bruksidkare (1738 – 1816)

3. Christian Eberstein, f. 20 okt. 1738 i Norrköping, d. 3 juni 1816 där. Föräldrar: stadskirurgen Daniel Christian Eberstein och Maria Susanna Lindeman. Borgare i Norrköping 1763; uppsade burskapet 19 dec. 1792. Grosshandlare och skeppsredare i Norrköping, bruksägare. Ägde Lunda gård med Spånga och Bilsbro bruk (köp 1777), H...

Eberstein, Christian, Affärsman, Kommunalpolitiker, Bankdirektör (1829 – 1898)

4. Christian Eberstein, f. 12 maj 1829 i Norrköping, d. 9 april 1898 där. Föräldrar: grosshandlaren Carl Christian Eberstein och Carolina Elisabeth (Betty) Moselius. Gick först i Hillska internatskolan å Barnängen; överflyttades till Uppsala realgymnasium 1844; student vid Uppsala univ. 13 juni 1848; fortsatt utbildning utomlands, först...

Eijck, van, Abraham, Industriidkare, Affärsman (1620 – 1677)

2. Abraham van Eijck, den föreg:s son, f. 20 jan. 1620, d. 30 juli 1677 i Göteborg. Handlande i Stockholm omkr. 1644; sockerbagare och grundare av ett sockerraffinaderi där (privilegium 23 juni 1647); direktör i det 11 aug. 1662 privilegierade Generalfaktorikontoret; e. o. kommissarie i Kommerskollegium 16 mars 1665; kommersepresident i Göteborg 6 mars...

Ekman, Carl Edvard, Affärsman, Riksdagsledamot, Bruksidkare (1826 – 1903)

11. Carl Edvard Ekman, bror till E. 9 och E. 10, f. 27 mars 1826 i Göteborg (Domkyrkoförs.), d. 24 dec. 1903 där. Elev vid Beckmanska och Ekska privatskolorna i Göteborg 1833–40; elev vid Chalmersska slöjdskolan 1840, utex. därifrån 1842; elev vid bergsskolan i Filipslad 1843–44; brukselev vid Lesjöfors bruk i Ramens sn...

Ekman, Johan (Janne) Jacob, Affärsman, Kommunalpolitiker (1815 – 1908)

10. Johan (Janne) Jacob Ekman, bror till föreg., f. 25 okt. 1815 i Göteborg (Domkyrkoförs.), d. 14 jan. 1908 där (ibid.). Elev vid Göteborgs handelsinstituet 1829–31; utex. från Ghalmersska slöjdskolan 1832; anställd vid Ekman & Co:s kontor 1831–37; burskap som grosshandlare i Göteborg 1837; bolagsman i Ekman & Co. s...

Ekman, Johan, Affärsman, Riksdagsledamot, Donator (1854 – 1919)

14. Johan Ekman, den föregåendes bror, f. 11 mars 1854 i Stockholm (Skeppsh.), d. 18 febr. 1919 där. Mogenhetsex. vid Göteborgs latinläroverk 6 juni 1871; praktiserade på Vikmanshyttans järnbruk; extra elev vid Bergsskolan i Stockholm 1872–73; kontorist hos firman Ekman & Co. i Göteborg 1873, prokurist där 1878, delägare...

Ekman, Peter Petersson, Affärsman (1740 – 1807)

3. Peter (III) P(etersson) Ekman, den föregåendes son, dp 8 april 1740 i Göteborg (Kristine), d. 2 (ej 3) juli 1807 på Kilanda i Kilanda sn (Älvsb.). Affärsstudier och kommersiell anställning i Amsterdam; anställd hos Chr. Arfwidsson i Göteborg; led. av Handelssocieteten där 17 maj 1768; burskap 20 maj s. å.; ingick som hand...

Ekman, Peter, Affärsman (1704 – 1783)

2. Peter (II) Ekman, den föregåendes son, dp 9 aug. 1704 i Vänersborg, d. 21 mars 1783 på Holm i Tuve sn (Göt. o. B.) och begr. 28 mars s. å. i Göteborg (Kristine). Handlande först i Åmål, sedan i Vänersborg; burskap som handlande i Göteborg 1 sept. 1733; led. av Handelssocieteten där 1738; en av borgerskapets &a...

Ekman, Peter, Affärsman, Riksdagsledamot (i början av 1660-talet – 1716)

1. Peter (I) Ekman, säkert f. i början av 1660-talet (tidigast 1663), d. 1716. Föräldrar: handlanden och rådmannen i Vänersborg Daniel Jonsson Ekman och Elisabeth Marcus. Handlande i Vänersborg; borgare där 1684; riksdagsman i borgarståndet vid 1697 års riksdag; konstituerad som e. o. rådman där 11 aug. 1706, men valet...

Elers, Eggert, Affärsman (1610 – 1667)

1. Eggert Elers (Eliers, Ellersen), f. 18 juli 1610 i Itzehoe, Holstein, d. 4 okt. (ej 26 sepl.) 1667 i Hälsingborg. Föräldrar: Jürgen Elers i Burg på Femern och Mette Reers från Holstein. Uppfostrades först i Itzehoe, sedan på Femern, bl. a. hos sin frände borgmästaren Anders E. i Burg 1623–24; följde sin far till Ronneby 1624 ...

Eliasson, Axel Henrik, Affärsman, Barnens dag-rörelsegrundare (1868 – 1932)

Axel Henrik Eliasson, f. 16 febr. 1868 i Stockholm (Nik.), d. 23 jan. 1932 där (Osc). Föräldrar: klädeshandlaren Meyer Joseph Eliasson och Ida Augusta Davidson. Elev vid Norra latinläroverket i Stockholm 1880–82; handelsstudier i Stockholm och Berlin; kontorspraktik i Stockholm och utlandet; grundade 1890 Axel Eliassons konstförlag; anordnare av ...

Engström, John (Jon), Läkare, Affärsman, Publicist (1794 – 1870)

John (Jon) Engström, f. 7 april 1794 i Fliseryds sn (Kalm.), d. 27 jan. 1870 i Ryssby sn (Kalm.). Föräldrar: lantbrukaren Carl Engström och Margaretha Lindeström. Student vid Uppsala univ. 20 okt. 1813, vid Lunds univ. 25 aug. 1815; med. kandidat där 25 maj 1816; med. licentiat 26 mars 1818; disp. pro gradu 11 april s. å.; kir. magister 9 juni s....

Ennes, Pehr, Affärsman, Donator, Bruksidkare (1756 – 1829)

3. Pehr Ennes, f. 13 april 1756 i Gävle, d. 11 maj 1829 där. Föräldrar: borgmästaren Petter Ennes och Maria Eleonora Wulff. Skolstudier i Gävle, elev vid gymnasiet där 1769–73; revisionsuppdrag för firman P. Brändström & Co. i Gävle, kontorist där 1777; P. Brändströms kortpanjon i firman 1787; över...

Eriksson, Axel Wilhelm, Affärsman, Upptäcktsresande, Storviltsjägare, Ornitolog (1846 – 1901)

Eriksson, Axel Wilhelm, f. 24 aug. 1846 i Vänersborg, d. 30 maj 1901 i Ourupapa, Damaraland, Sydvästafrika. Föräldrar: slaktarmästaren Anders Eriksson och Sara Maria Andersdotter. Elev vid Vänersborgs högre allm. läroverk 1858–63; skogselev vid Mölnbacka i Värmland; utflyttade 1865 till Kapstaden och kvarblev i Sydafrika som aff&au...

Erskine, Thomas, Affärsman (1746 omkring – 1828)

Thomas Erskine, från 1793 sir Thomas Erskine, baronet, och från 1799 earl of Kellie, f. omkr. 1746, d. 6 febr. 1828 på Cambo House, Fifeshire, Skottland. Föräldrar: David Erskine, esq., och Anne Young Fisherrow. Kontorsbetjänt hos George Carnegie, Göteborg, 1759–65; handelsbokhållare hos John och Benjamin Hall dä...

Falck, Johan Johansson, Affärsman, Riksdagsledamot, Bryggare (1665 – 1742)

Johan Johansson Falck, f. 8 febr. 1665 i Stockholm, d. 23 juli 1742 där (begr. 29 juli, Kat.). Föräldrar: skepparen Johan Ersson och Catharina Michelsdotter. Burskap som spannmålshandlande i Stockholm 19 febr. 1695; bryggare där okt. 1698; bisittare i bryggareämbetet 15 dec. 1703; ålderman där april 1726; riksdagsman i borgarståndet 1...

Falk, Zacharias Simonsson, Affärsman, Häradshövding (– före 1629)

2. Zacharias Simonsson Falk, f före 16 sept. 1629 (omnämnd som död denna dag i Stockholms stads tankebok). Häradsskrivare i Färentuna och Bro (känd som sådan åren 1607–09); kammarskrivare i Kammaren omkr. 1612–19; underkamrerare; slottskamrerare på Stockholms slott och över Uppland omkr. 1623–26; proviantkommissarie i Pil...

Faxe, Cornelius, Affärsman, Riksdagsledamot, Grosshandlare (1847 – 1924)

4. Cornelius Faxe, f. 2 juni 1847 i Malmö (Petri), d. 24 april 1924 där (ibid.). Föräldrar: handlanden Adolph Faxe och Cecilia Kockum. Elev vid Malmö h. a. läroverk 1857–63; studerade vid handelsinstitut i Köpenhamn; inträdde i tjänst i faderns affär i Malmö; jämte brodern Lorens F. (F. 5) delägare d&a...

Faxe, Lorens, Affärsman, Grosshandlare (1850 – 1923)

5. Lorens Faxe, bror till F. 4, f. 5 febr. 1850 i Malmö (Petri), d. 30 maj 1923 där (ibid.). Elev vid Malmö h. a. läroverk 1859–66; köpmansutbildning i Tyskland och England; inträdde jämte brodern Cornelius F. i faderns affär; jämte Cornelius F. delägare där 1 jan. 1876 under firma Ad. Faxe & Söner; drev efter fa...

Flensburg, P August, Affärsman, Fabrikör (1811 – 1861)

2 Flensburg, Pehr August, son till F 1 i hans 1:a g, f 12 okt 1811 i Malmö (Petri), d 30 sept 1861 där (ibid). Handelsstud utrikes, bl a Newcastle, deläg i faderns f:a, burskap som handl i Malmö 10 april 1841, led av stadens äldste 17 jan 1842, 24 jan 1848 o 22 dec 1855, erhöll kommerskoll tillståndsbrev 29 april 1844 på tillverkning a...

Flensburg, M P Emil, Affärsman (1843 – 1919)

6 Flensburg, Mathias Peter Emil, son till F 2 i hans 2:a g, f 12 juli 1843 i Malmö (Petri), d 25 nov 1919 där (ibid). Elev vid herrnhutarnas skola i Christiansfeld i Slesvig 1855–57, elev vid Malmö tekn skola 1857–60, utbildades för handelsyrket i familjefirman i Malmö, därefter å utländska kontor (Köpenhamn, Amsterdam,...

Flensburg, Oscar F, Affärsman, Donator (1855 – 1932)

7 Flensburg, Oscar Fredrik, son till F 4, f 7 febr 1855 i Gävle, d där 6 mars 1932. Mogenhetsex vid h a läroverket i Gävle 1874, handelsstudier o kontorsanställnir i Tyskland 1874–80, bl a i Lübeck, biträde åt fadern vid sin återkomst, deläg jämte fadern i f:a F O Flensburg & Co i Gävle och dess verkst dir...

Flensburg, N Theodor, Affärsman (1822 – 1898)

5 Flensburg, Niclas Theodor, son till F 1, helbror till F 2 o F 4, f 25 aug 1822 i Malmö (Petri), d 16 jan 1898 där (ibid). Inskr vid Lunds univ 29 sept 1840, handelsstud i Tyskland, England o Danmark, anställd på faderns kontor, burskap som handl i Malmö 25 okt 1847 (borgared 3 nov), deläg i firman i sl av 1840-talet, del&aum...

Forselles, af, Jacob, Affärsman, Kommunalpolitiker (1696 – 1768)

1 af Forselles, Jacob (före adl Forsell), f 17 aug 1696 i Veckelaks (Fredrikshamn), d 28 aug 1768 i Lovisa. Föräldrar: rådmannen Henrik Jordansson o Johanna Malm. Köpman i Fredrikshamn 1721—4-2, vistades i Sthlm under kriget 1742—43, borgmästare i Degerby (från 1752 Lovisa) 5 maj 1747, assessors n h o v 13 juli 1752, avsked från borgm: ämbetet med kommerseråds titel 10 jan 1765, adl 24 ...

Forsgrén, C Robert, Affärsman, Donator (1838 – 1901)

Forsgrén, Carl Robert, f 5 sept 1838 i Sthlm (Finska), d 18 sept 1901 där (Hedv El). Föräldrar: grossh Berndt Gustaf F o Christina Hedda Carolina Wester. Inskr vid Sthlms nation i Uppsala 20 maj 1856, elev vid Gbgs handelsinst 1 nov 1856—16 juni 1857, anst i vinhandelsfirman Joh Cederlunds söner i Sthlm 1859—67, etablerade 1867 tills med grossh Christian Fredrik Wilcken vinhandelsfirman...

Fournier, Jean Antoine, Affärsman, Politisk aktör (1761 – 1824)

Fournier, Jean Antoine, f 1761 i Grenoble, Frankrike, d 1824 i Paris. Fader: jägmästaren Jean Louis F. Handelsexpedit i Gbg på 1780-talet, handl därstädes 1791—1804, Frankrikes v konsul i Gbg 1793—1804, fransk politisk agent i Sverige 1810—12. G m Adéle, som överlevde honom.

Friedländer, Herman P, Affärsman, Donator, Konstsamlare (1842 – 1920)

Friedländer, Herman Philip, f 7 april 1842 i Sthlm (Mosaiska), d 15 febr 1920 där (Hedv El). Föräldrar: köpmannen Siegmund F o Celly Schück. Kompanjon i firman H Schücks Enka efter faderns död 1865, ensam innehavare 1867—1901, därefter i kompanjonskap med sonen Harry F, kassadir i Bultfabriks ab i Hallstahammar 1873— 1919, styr:ordf där 1873—74 o 1912—19. Konstsamlare o donator.

...

Frykberg, Jard Emil, Affärsman, Donator (1862 – 1923)

Frykberg, Jard Emil, f 17 jan 1862 i Gbg (Domk), d 6 dec 1923 i Danderyd (Sth). Föräldrar: järnvägstjänstemannen Nils F o Karin Lundin. Affärsinnehavare i Uppsala 1884, bildade J E F:s handelsab i Sthlm 1900, ordf i Uppsala specerifören s å, led av Uppsala stadsfullm s å — 1916, ordf i Uppsala minuthandelsförb 1908 o i Uppsala ha...

164 träffar, sida:  1 2 3 4 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se