Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
14 träffar, sida:  1 
Bergegren, H (Hinke) B, Agitator, Tidningsredaktör (1861 – 1936)

Bergegren, Henrik (Hinke) Bernhard, f. 22 apr. 1861 i Stockholm. Föräldrar: bokhandlaren Evald Teodor Bergegren och Karolina Hillberg. Elev i nya elementarskolan 1871—77; idkade estetiska, litterära och sociala studier i utlandet 1878 —83. Redaktionssekreterare i Socialdemokraten sommaren 1890; utgav Under röd flagg våren redigerade Proletären i Norrköping juli 1891—jan. 1892 och Brand dec. ...

Berglund, Carl V L, Agitator, Tidningsredaktör (1859 – 1921)

Berglund, Carl Vilhelm Laurentius, f. 3 sept. 1859 å Gimmene, Vättaks socken, d 30 juni 1921 därstädes. Föräldrar: godsägaren David Vilhelm Berglund och Sofia Alana Eriksson. Elev vid Skara h. elementarläroverk 1871—73 och vid Jönköpings h. elementarläroverk 1874—76; lantbrukselev å Gimmene 1877; genomgick högre kursen å Alnarps lantbruksinstitut 1878—80; idkade lantbruksstudier i England 18...

Dalström, Anna Maria Katarina (Kata), Agitator, Skriftställare (1858 – 1923)

Dalström, Anna Maria Katarina (Kata), f. Carlberg, f. 18 dec. 1858 på Emtöholm i Dalhems församling, Kalmar stift, d. 11 dec. 1923 i Stockholm. Föräldrar: professorn Johan Oskar Carlberg (se denne) och Maria Augusta Carlswärd. Elev i Emilie Risbergs elementarskola i Örebro 1868—72; idkade därefter en kort tid studier för studentexamen. Flyttade till Bångbro i Ljusnarsbergs socken 1...

Henricsson, J Aron, Agitator, Kommunalpolitiker, Tidningsman (1859 – 1941)

Henricsson, Johan Aron, f 15 febr 1859 i Istorp (Älvsb), d 16 mars 1941 i Augerum (Blek). Föräldrar: folkskollär Henrik Jonasson o Anna Maria Bryngelsson. Rallare 79—81, anst vid Svea livgarde 81—86, rörarb o grovarb i Härnösand 88 o Sundsvall 90, anst vid Sundsvalls stads arb:kommun 95—97, ordf där 97—05, agitator o ledare för arbetarnas motåtgärder under lockouten i Sundsvall 99, red för N...

Janhekt, Anders Hansson, Agitator, Tidningsdistributör (1861 – 1942)

Janhekt, Anders Hansson, f 22 febr 1861 i Kvistofta, Malm, d 29 okt 1942 i Gbg, Osc Fredr. Föräldrar: lantbrukaren Hans Jönsson o Elna Nilsdtr Hiller. Skräddarlärling 75, socialistisk agitator 88, red för tidn Proletären (Kommunen), Norrköping, 2 maj —24 okt 90, innehavare av A H J:s distributionsaffär i Gbg okt 91—31 dec 18 (VD vid ombildn till ab 03).

G 15 aug 95 i Falköping m Ebba ...

Lennstrand, Viktor E, Agitator, Tidningsredaktör (1861 – 1895)

Lennstrand, Viktor Emanuel, f 30 jan 1861 i Gävle, d 1 nov 1895 där. Föräldrar: koppar-slagarmästaren o gårdsäg Claes Johan L o Ewa Larsdtr. Mogenhetsex vid h a l i Gävle 24 maj 81, inskr vid UU 27 sept 81–ht 87, red för tidskr Sveriges ungdom tills med D S Hector 10 jan 83–20 maj 84, led av Utilistiska samf april 88—23 okt 90 o jan 91–95, red för Fritänkaren 1 juni 89–1 dec 94, för Tänk sje...

Ljungberg, G F Einar ("Texas"), Agitator, Politisk skriftställare, Nykterhetsman (1880 – 1974)

Ljungberg, Georg Frithiof Einar, f 26 aug 1880 i Gbg, Kristine, d 6 dec 1974 i Sthlm, Matt. Föräldrar: källarmästaren Johannes Hansson o Hilda Amalia Ljungberg. Led av centralstyr för Sveriges soc:dem ungdomsförb (SSU) 07-13, av verkst utsk där 09, bokförläggare i Gbg 07—12, led av styr för soc:dem vänsterfören 12—14, bokförläggare i Sthlm från 13 (från 24 under namnet Ljungbergs förlag), or...

Olsson, G Adolf (Adolv), Agitator, Tidningsman, Nykterhetsman, Riksdagspolitiker (1886 – 1958)

Olsson, Gustaf Adolf (Adolv), f 15 jan 1886 i Malmö, Caroli, d 7 juli 1958 i Sandviken (kbf i Gävle, Hel Tref). Föräldrar: muraren Jöns O o Lovisa Sjölin. Ordf i sydsv distr av Nykterhetsorden Verdandi 04, medarb i Nya Samhället 06–08, i Arbetarbladet 08–15, i Ljus o Jord 14–15, led av Hudiksvalls stadsfullm 12–13, av styr för Gävleborgs läns distr av SAP 14–54, ombudsman där 14–40, ordf där...

Palm, August T, Agitator, Tidningsredaktör, Skräddare (1849 – 1922)

Palm, August Theodor, f 5 febr 1849 i Södra Sallerup, Malm, d 14 mars 1922 i Sthlm, Matt. Föräldrar: skolläraren Nicolaus (Niklas) P o Anna Andersdtr. I skräddarlära 59, gesäll i Malmö 67, gesällvandr i Sverige, Danmark o Tyskland 67–74, skräddarmästare i Haderslev, Tyskland, 74–77, utvisad ur Tyskland 27 febr 77, tillskärare i Store Heddinge, Danmark, 77, skräddare där 78–81, socialistisk a...

Spak, H Fredrik, Skriftställare, Lantbrukare, Präst, Agitator, Teolog (1876 – 1926)

Spak, Henrik Fredrik, f 21 maj 1876 i Sthlm, Hedv El, d 17 aug 1926 där, Kungsh. Föräldrar: registratorn Carl Henrik S o Laura Charlotta (Lotten) Christina Boman. Mogenhetsex vid Högre latinlärov å Norrmalm, Sthlm, 17 maj 95, inskr vid UU ht 95, teol fil ex 18 april 96, teor teol ex 15 sept 97, prakt teol ex 24 maj 98, allt vid UU, prästv 26 juni 98, domkyrkoadjunkt o fattighuspredikant i Vi...

Sterky, Fredrik, Agitator, Tidningsredaktör, Partifunktionär, Fackföreningsordförande (1860 – 1900)

2 Sterky, Fredrik, f 11 jan 1860 i Sthlm, Jak o Joh, d 11 jan 1900 där, Ad Fredr. Föräldrar: kaptenen o godsägaren Fredrik August S o Eleonora Dorothea Sundqvist. Mogenhetsex vid Sthlms Ateneum 2 juni 77, e o kanslist vid Generalpoststyr 21 april 79, extra biträde 21 jan 81, tf kammarskrivare o tf bokhållare periodvis 81-83, allt vid Generalpoststyr, kontorschef vid firma C W & A Brinck (por...

Svensson, Greta Valborg Elisabet, Agitator, Kommunalpolitiker, Feminist (1903 – 1983)

Svensson, Greta Valborg Elisabet, f 29 jan 1903 i Rogberga, Jönk, d 20 april 1983 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: gjutaren Ernst Johan Reinhold S o Selma Maria Sandström. Anställd i jordbruk o i hushåll, vid linnefabrik i Jönköping 23–27, som hembiträde i Sthlm 28–30, led av red:komm för Arbetarkvinnornas tidning (AKT) 30, kaderutbildn i Moskva 30–33, led av Sverges kommunistisk...

Svensson, Carl Alfred, Agitator, Fackföreningsman, Riksdagspolitiker (1861 – 1925)

Svensson, Carl Alfred, f 9 okt 1861 i Söne, V Göt, d 28 maj 1925 i Skön, Vnl. Föräldrar: torparen o arbetaren Sven Larsson o Maria Brita Carlsdotter. Jordbruksarbetare, sågverksarbetare vid Kramfors o andra sågverk 78–93, vid Heffners sågverk, Skön, 93–99, ordf för avd 10 i Sv sågverks- o brädgårdsindustriarb:förb (från 00 Sv sågverksindustriarb:förb) 97–99, ombudsman i peri...

14 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se