Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 



Född
Död



Bläddra bland yrken
Rensa formulär
42 träffar, sida:  1 
Alin, Oscar J, Historiker, Statsvetare, Akademisk lärare, Riksdagsman (1846 – 1900)

1. Oscar Josef Alin, f. 22 dec. 1846 i Falun, d 31 dec. 1900 i Stockholm. Föräldrar: auditören Oskar Jonas Alin och Maria Josefa Ekman. Studerade vid Säters pedagogi och Falu h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen 30 maj 1865; inskriven vid Uppsala universitet ht. s. å. och tillhörde där Västmanlands-Dala nation; fil. kand. 14 dec. 1871; disp. 21 maj 1872; fil. doktor 31 maj s. å.; för...

Annerstedt, Daniel, Teolog, Akademisk lärare (1721 – 1771)

1. Daniel Annerstedt, f. 25 febr. 1721 i Femsjö socken av Jönköpings län, d 12 maj 1771. Föräldrar: kyrkoherden i Femsjö Petrus Johannis Annerstadius och Brita Nsestadia. Genomgick Växjö skola och gymnasium; inskrevs som student i Uppsala 22 aug. 1741; disp. dec. 1751 och 15 maj 1752; fil. magister 15 juni 1752. Docent i svenska litteraturen mot fakultetens avstyrkande men på J. Ihres förord...

Ask, John A, Jurist, Akademisk lärare (1854 – 1907)

2. John Adolf Ask, den föregåendes son, f. 17 nov. 1854 i Lund, d därstädes 14 okt. 1907. Intogs ht. 1863 i Lunds h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 29 maj 1874; student vid Lunds universitet 7 sept. s. å:; avlade jur. fil. examen 29 jan. 1876; jur. utr. kand. 31 okt. 1879; företog hösten 1882, sommaren 1884 samt, såsom innehavare av von Reiserska resestipendiet...

Assarsson, Pehr, Jurist, Akademisk lärare (1838 – 1894)

Assarsson, Pehr, f. 27 mars 1838 i Asmundstorps församling, d 3 juni 1894 i Lund. Föräldrar: hemmansägaren Assar Jeppsson och Kerstina Andersdotter. Genomgick Lunds katedralskola; avlade studentexamen vid Lunds universitet 11 dec. 1858; inskriven som student 14 dec. s. å.; fil. kand. 1 okt. 1862; disp. för filosofiska graden 7 maj 1864; fil. doktor 7 juni 1865; jur. utr. kand. 15 dec. 1866; ...

Beckman, Nils, Jurist, Akademisk lärare (– tidigast 1680)

Beckman, Nils, f. omkr. 1635 i Heide i Ditmarsken, antagligen av burgna föräldrar, då han vid sin inskrivning vid universitetet erlägger »doppelt gebühr». Student i Königsberg 17 juli 1655 (Nicolaus Keckmannus!); informator för riksmarskalken Gabriel Gabrielsson Oxenstiernas äldste son samma eller följande år och vistades i denna egenskap sex år i Stockholm; reste 1662 till Helmstädt, där ha...

Björling, Carl Georg E, Kommunalpolitiker, Jurist, Akademisk lärare (1870 – 1934)

4. Carl Georg Emanuel Björling, den föregåendes son, f. 16 sept. 1870 i Halmstad. Elev vid karolinska katedralskolan i Lund vt. 1880–ht. 1883; åtnjöt enskild undervisning; avlade mogenhetsexamen vid Kristianstads h. allmänna läroverk 28 maj 1887; student vid Lunds universitet 16 sept. s. å.; jur. fil. kand. 31 maj 1888; jur. utr. kand. 29 apr. 1891; jur. utr. lic. 16 maj 1896; jur....

Bring, Ebbe Samuel, Akademisk lärare, Lärd (1785 – 1855)

2. Ebbe Samuel Bring, brorson till B. 1, f. 24 juli 1785 i Össjö, d. 20 febr. 1855 i Lund. Föräldrar: prosten Olof Bring och Anna Sofia Hallström. Student i Lund 22 okt. 1798; filol. kand. 12 dec. 1807; disp. 10 juni s. å. (Systematis paedagogici brevis delineatio, p. I; pres. K. S. Collnér); fil. kand. 12 apr. 1808; disp. maj s. å. (De magnificentia Chalifarum; pres. M. Norberg); ...

Brunius, Carl Georg, Arkitekt, Konsthistoriker, Akademisk lärare (1792 – 1869)

1. Carl Georg Brunius, f. 23 mars 1792 i Tanum, d. 12 nov. 1869 i Lund. Föräldrar: kyrkoherden i Tanum och Lur, prosten Gomer Brunius och Mariana Rodhe. Efter enskild undervisning student i Lund 28 mars 1803 och i Uppsala 15 okt. 1811; återvände till Lund, disp. där 19 dec. 1812 (Dissertatio physicoastronomica de propagatione luminis successiva; pres. K. E. Kjellin); filol. kand. 15 dec. 181...

Calonius, Matthias, Jurist, Domare, Akademisk lärare (1737 – 1817)

Matthias Calonius, f. 27 dec. 1737 i Saarijärvi, d. 13 sept. 1817 i Åbo. Föräldrar: kyrkoherden i Saarijärvi, prosten Mattias Calonius och Elisabet Silander. Erhöll undervisning i hemmet från jan. 1744; elev vid gymnasiet i Borgå 17 febr. 1750; student i Åbo 7 mars 1757; kurator för Viborgs nation 1759—78; disp. 20 mars 1762 (De juribus civium concessis et reservatis, p. I; pres. o. förf. H....

Delldén, Carl Olof, Jurist, Akademisk lärare (1800 – 1854)

Delldén, Carl Olof, f. 4 april 1800 i Arnäs sn (V.norrl.), d. (efter en längre sjukdom) 10 juni 1854 i Uppsala. Föräldrar: kontraktsprosten Olof Delidén och Margareta Gertrud Genberg. Student i Uppsala ht. 1816; fil. kand. 22 nov. 1820; disp. pro gradu (præs. N. F. Biberg) 1821; fil. mag. 14 juni 1821; docent i praktisk filosofi 4 febr. 1822; jur. utr. kand. 22 maj 1822; auskultant i Svea ho...

Ekerman, Petrus, Retoriker, Akademisk lärare (1697 – 1783)

1. Petrus Ekerman, f. 15 juni 1697 i Vadstena, d. 1 okt. 1783 i Uppsala. Föräldrar: skolrektorn och kyrkoherden, sedermera kontraktsprosten Paulus Nicolai Ekerman och Maria Löfgren. Student vid Uppsala univ. 2 mars 1715; disp. pro gradu 3 mars 1722; promov. 12 juni s. å.; docent i fil. fakulteten 15 okt. 1727; adjunkt där 29 juli 1728; akademisekr. 9 okt. 1729; eloquentiae professo...

Eschelsson, Elsa O K, Jurist, Akademisk lärare (1861 – 1911)

Elsa Olava Kristina Eschelsson, f. 11 nov. 1861 i Norrköping, d. 10 mars 1911 i Uppsala. Föräldrar: grosshandlaren och fabriksägaren, konsul Anders Olof Eschelsson och Carolina Lovisa Ulrika Frestadius. Privatundervisning i hemmet; elev vid Wallinska skolans i Stockholm gymnasium 1879; mogenhetsex. där 19 maj 1882; student vid Uppsala univ. 29 sept. s. å.; fil. kand. där 29 jan. 18...

Faxe, Vilhelm, Biskop, Akademisk lärare (1767 – 1854)

2. Vilhelm Faxe, f. 18 maj 1767 i Kvistofta sn (Malm.), d. 22 sept. 1854 i Lund. Föräldrar: häradsprosten och tit. teologie professorn Jacob (Wilhelmsson) Faxe och Petronella Hjort. Student vid Lunds univ. 12 dec. 1782; examen theologicum där 29 nov. 1783; disp. pro exercitio 25 febr. 1786; disp. pro gradu 9 maj 1787; fil. magister 23 juni s. å.; docent i romersk vältalighet vid Lu...

Forssman, M John C A, Patolog, Bakteriolog, Akademisk lärare (1868 – 1947)

Forssman, Magnus Johan (John) Carl August, f 22 nov 1868 i Kalmar, d 12 mars 1947 i Lund (Domk). Föräldrar: generallantmätaren i Transvaal Magnus Fredrik Johan F o Gustava Lewenhagen. Mogenhetsex i Kalmar 9 juni 1887, inskr vid Lunds univ 16 sept s å, med fil ex 14 dec 1888, med kand 29 nov 1893, med lic 31 maj 1897, disp för drsgrad 27 maj 1898, med dr 31 maj s å, allt i Lund, amanuens vid ...

Geijer, Per Adolf, Romanist, Akademisk lärare (1841 – 1919)

5 Geijer, Per Adolf, f 9 april 1841 på Uddeholm, N Råda (Värml), d 16 april 1919 i Uppsala. Föräldrar: disponenten Carl Gustaf Reinhold G o Sofia Lovisa v Geijer. Studentex vid UU 28 jan 60, inskr där 30 jan s å, FK 28 mars 68, disp 20 maj 69, FD 31 maj s å, lär i franska vid Uppsala priv elementarlärov ht 66–vt 73, adj i franska o italienska vid UU 16 febr 72, eo prof i romanska språk där 1...

Gyldenstolpe, Michaël, Jurist, Akademisk lärare (1609 – 1670)

1 Gyldenstolpe, Michael Olsson Wexionius, f 16 febr 1609 i Pjätteryd (Kron), d 28 juni 1670 i Åbo. Föräldrar: kaplanen, sedermera hospitalssysslomannen Olof Olai Angermannus o Gunilla Erlandsdtr. Elev vid Växjö katedralskola 17, inskr vid UU 19 april 26, mag där 13 mars 32, inskr vid univ i Marburg 10 jan 34, i Leiden 30 maj 36, sekr hos riksamiralen [a:13376:Karl Karlsson Gyllenhi...

Hamilton, Gustaf A K, Nationalekonom, Jurist, Akademisk lärare (1831 – 1913)

10 Hamilton, Gustaf Axel Knut, brorson till H 6, f 29 nov 1831 i Österplana (Skar), d 14 april 1913 i Djursholm. Föräldrar: v häradsh greve Hugo David H o Maria Charlotta v Hofsten. Genomgick Skara skola o gymn 40—48, studentex vid UU 25 sept 48, jur-fil ex där 5 juni 50, JK där 25 april 55, eo notarie i Svea hovrätt 28 sept 55, tjänstg i Svea hovrätt o tingstjänstg 55—57, disp för...

Holmbergson, Johan, Jurist, Akademisk lärare (1764 – 1842)

1 Holmbergson, Johan, f 26 juni 1764 i Härnösand, d 26 maj 1842 i Lund. Föräldrar: kh Olof Holmberg o Christina Berlin. Skolgång i Härnösand, inskr vid UU 13 febr 81, mag 16 juni 88, jur utr kand 90, doc i kyrkolagfarenhet 1 okt 90, e notarie i Svea hovr 92, v notarie där 94—99, jur lic vid UU 06, adj vid jur fak där 28 maj 07, sekr i lagutsk 09—10, jur utr dr vid UU 13 juni 10, prof i allm ...

Ihre, Johan, Språkforskare, Akademisk lärare (1707 – 1780)

2 Ihre, Johan, son till I 1 i hans 1:a g, f 3 mars 1707 i Lund, d 1 dec 1780 i Uppsala. Inskr vid UU 15 nov 20, disp pro exercitio 28, ex philosophicum 10 maj 29, disp 9 juni 29, studier vid utländska univ 30—33, därav vid univ i Jena juli 30—aug 31 o vid univ i Utrecht o Leyden vintern 31—32, mag (absens) vid UU 15 juni 31, curator honorarius vid Östgöta nation 33, doc 29 sept 34,...

Kallenberg, Ernst A, Jurist, Akademisk lärare (1866 – 1947)

Kallenberg, Ernst Anton, f 16 aug 1866 i Malmö, S:t Petri, d 30 okt 1947 i Lund. Föräldrar: grosshandl Anton Edvard K o Nona Augusta Wieslander. Mogenhetsex vid Malmö h a l vt 84, inskr vid LU 19 sept 84, jur utr kand där 8 febr 89, auskultant i hovrätten över Skåne o Blekinge 14 febr 89, v häradsh 31 maj 92, jur utr lic vid LU 10 dec 94, disp 14 dec 94, jur utr dr 31 maj 95, prof i processr...

Lagerlööf, Petrus, Rikshistoriograf, Akademisk lärare, Skald (1648 – 1699)

1 Lagerlöof, Petrus, f 4 nov 1648 på Östanås, Sunne, Värml, d 7 jan 1699. Föräldrar: komministern Måns Petri Schivedius o Catharina Brun. Genomgick Karlstads skola o gymn, inskr vid UU 23 febr 65, disp 24 nov 75, informator för riksrådet Lars Flemings son 76, resa med denne till Tyskland, England o Frankrike 79—81, bibi o sekr hos Magnus Gabriel De la Gardie 28 juni 81, logices et metafysice...

Lindblad, Anders F, Akademisk lärare, Skeppsbyggnadsingenjör (1888 – 1956)

1 Lindblad, Anders Fredrik, f 3 juni 1888 i Bjuv, Malm, d 8 febr 1956 i Gbg, Vasa. Föräldrar: bergsingenjören Robert Fredrik L o Eva Agnes Bergström. Läroverksstudier i Helsingborg, elev vid skeppsbyggeriet vid Helsingborgs varfs ab juli—sept 06, juli—dec 07 o sept 10—april 11, anställd vid ritkontoret där dec 06—juni 07 o jan—juni 08, elev vid Chalmers tekn läroanstalt ht 08, avgångsex från...

Lindström, K Arvid, Uppfinnare, Elektroingenjör, Akademisk lärare (1866 – 1944)

Lindström, Karl Arvid, f 15 jan 1866 i Hedemora landsförs, t 25 okt 1944 i S:t Nikolai, Söd (nu Nyköping). Föräldrar: byggmästaren Anders Erik L o Maria Charlotta Kihlström. Mogenhetsex vid h a l i Falun 28 maj 85, inskr vid UU ht 86, FK där 25 maj 89, extra elev o lär vid Tekn elementarskolan i Örebro läsåret 89—90, arbetare vid ASEA:s verkstad i Arboga 1 juni 90—91, förest för provnings- o...

Ljunggren, Karl Gustav, Nordist, Ortnamnsforskare, Akademisk lärare (1906 – 1967)

Ljunggren, Karl Gustav, f 6 dec 1906 i Halmstad, d 11 jan 1967 i Lund, Domk. Föräldrar: lektorn Carl August L o Ester Amalia Andersson. Studentex vid Halmstads h a l 31 maj 24, inskr vid LU 15 sept 24, FM 31 okt 27, FL där 15 dec 30, medarb i SA:s ordboksredaktion 31–34, disp vid LU 2 april 32, doc i nordiska språk 10 maj 32, FD där 31 maj 32, led av styr för Sydsv ortnamnssällsk från 38, or...

Lovén, J Martin, Kemist, Akademisk lärare (1856 – 1920)

Loven, Johan Martin, f 1 aug 1856 i Åhus, Krist, d 5 juni 1920 i Lund, Domk. Föräldrar: kh Johan L o Emma Catharina Maria Aulin. Mogenhetsex vid Kristianstads h elementarlärov 26 maj 75, inskr vid LU 13 sept 75, amanuens vid kemiska institutionen 16 dec 76–aug 87, FK 29 maj 77, FL 1 mars 82, disp 30 maj 82, FD 31 maj 82, doc i kemi 28 juni 82–aug 87, allt vid LU, tf andre lär i kemi vid Chal...

Lundström, K J Vilhelm, Klassisk filolog, Journalist, Akademisk lärare (1869 – 1940)

Lundström, Karl Johan Vilhelm, f 7 maj 1869 i Sigtuna, d 20 mars 1940 i Gbg, Vasa. Föräldrar: handl Carl August L o Johanna Charlotta Molin. Mogenhetsex vid h latinlärov på Norrmalm i Sthlm 13 maj 86, inskr vid UU 17 sept 86, FK där 13 dec 88, en av stiftarna av studentfören Heimdal 91, sekr 91–92, ordf där 93–95, FL vid UU 31 jan 93, disp 1 sept 93, FD 6 sept 93, doc i latinska språket o li...

Malmgren, G Robert, Jurist, Akademisk lärare (1875 – 1947)

Malmgren, Gustaf Robert, f 18 juni 1875 i Uddevalla, d 16 sept 1947 i Lund. Föräldrar: järnhandl Gustaf Alexis Nicolaus M o Martina Theresia (Thérése) Nyberg. Mogenhetsex vid h latinlärov i Gbg 26 maj 93, inskr vid GH 5 sept 93, FK där 11 mars 98, tf lär i geografi vid Gbgs folkskolesem vt 99, inskr vid LU 22 sept 99, jur fil ex 14 dec 99, jur utr kand där 14 dec 03, eo notarie vid Göta hovr...

Naumann, Christian, Jurist, Akademisk lärare (1810 – 1888)

1 Naumann, Christian, f 1 juli 1810 i Malmö, S:t Petri, d 30 aug 1888 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: Snickaråldermannen Johannes N o Cecilia Florman. Inskr vid LU 9 okt 26, filol kand 20 juni 31, FK 30 maj 32, disp 16 juni 32, mag 23 juni 32, allt vid LU, kanslist i bondeståndet vid riksdagen 34/35, eo kanslist i ecklesiastikdep 21 nov 34, jur utr kand vid LU 3 aug 36, tf lär i lagfarenhet dä...

Neikter, Jacob Fredrik, Kulturhistoriker, Akademisk lärare (1744 – 1803)

Neikter, Jacob Fredrik, f 23 maj 1744 i Köpings landsförs, d 4 maj 1803 i Uppsala. Föräldrar: kronofogden Gustaf Neuchter o Margareta Fries. Gymnasiestudier i Västerås, inskr vid UU 23 febr 64, disp pro gradu 2 juni 73, mag 17 juni 73, doc i poesin 19 okt 74, eo adjunkt i fil fak 8 juli 79, allt vid UU, studieresa i Europa 79–84, eo prof vid UU 7 juli 80, univ:bibliotekarie 15 sept 83 (tillt...

Nordling, J Teodor, Orientalist, Akademisk lärare (1826 – 1890)

1 Nordling, Johan Teodor, f 19 jan 1826 i Sthlm, Kungsh, d 24 juni 1890 i Uppsala. Föräldrar: prosten Johan N o Fredrika Zenius. Elev vid Uppsala katedralskola vt 38–vt 45, studentex vid UU 12 juni 45, inskr 13 juni 45, FK där 13 juni 49, duplikant vid Uppsala katedralskola under ett år från 29 aug 49, disp pro gradu vid UU 19 april 51, mag 16 juni 51, doc i arabiska språket 22 nov 51, exami...

Notini, C Gösta, Zoolog, Akademisk lärare (1908 – 1964)

Notini, Carl Gösta, f 15 juni 1908 i Sthlm, Kat, d 25 jan 1964 i Sollentuna, Sth. Föräldrar: arkitekten Harald Elof N o målaren Hilma Elisabet Thudén. Studentex vid h a l på Södermalm i Sthlm 11 maj 28, inskr vid StH 14 sept 28, innehade olika assistenttjänster vid statens växtskyddsanstalts zoolog avd 1 nov 32–30 juni 45 (tjänstl från juli 43), FK vid StH 4 nov 33, led av styr för Sv faunis...

Rehn, L Gösta, Nationalekonom, Akademisk lärare (1913 – 1996)

Rehn, Lars Gösta, f 14 febr 1913 i Lilla Malma, Söd, d 1 dec 1996 i Danderyd, Sth. Föräldrar: kommunalkamreren John Teodor R o Maria Elisabet (Lisa) Andersson. Studentex vid Eskilstuna h a l 9 juni 31, inskr vid Socialinst i Sthlm 7 sept 33, utex där 10 okt 36, inskr vid StH 19 aug 35, anställd vid Landsorganisationens (LO) utredn:avd 41–52 o 58–59, bitr sekr i utredn ang grunderna för beräk...

Rosenadler, Johan, Ämbetsman, Akademisk lärare (1664 – 1743)

Rosenadler, Johan, före adl Upmarck, f sept 1664 i Uppsala (Åkersteins geneal:er, RHA), d 26 mars 1743 i Sthlm (Åkerstein; bet för ringn 31 mars där, Klara). Föräldrar: Erik Hansson Ångerman o Maria Folcker. Inskr vid UU 7 dec 72, disp 26 maj 88, fil adjunkt 9 dec 96, prof Skytteanus 14 nov 98, allt vid UU, censor librorum i Kanslikoll 5 okt 16–21 april 37, adl 15 maj 19, deltog i riksdagarn...

Sandels, Stina C, Akademisk lärare, Barnpedagog, Utvecklingspsykolog (1908 – 1990)

4 Sandels, Stina Claesdotter, sysslings dtr till S 2, f 4 jan 1908 i Mariestad, d 18 juni 1990 i Lidingö. Föräldrar: direktören Claes S o Herta Lovisa Charlotta Amnéus. Barnträdgårdslär.ex vid Fröbelinst, Norrköping, 1 juni 31, timlär 36–45, studierektor där 45–48, öppnade privat barnträdgård i Mariestad 31, ex från Socialinst i Sthlm 10 okt 36, inskr vid GH 8 sept 42, FK 29 jan 44,...

Silfverskiöld, Nicolaus (Niclas), Jurist, Akademisk lärare (1635 – 1702)

1 Silfverskiöld, Nicolaus (Niclas) (före adl Hyltenius, Hyltén), f 18 jan 1635 i Ölmstad, Jönk (originalgeneal:er, RHA), d 11 jan 1702 i Sthlm (bet för ringn, där, Klara, 17 jan). Föräldrar: kyrkoherden Andreas Jonas Hyltenius o Anna Jönsdtr Gahm. Inskr vid UU 28 sept 53, disp där april 58, handsekr hos hertig Adolf Johan (bd 1) 62, prof i svensk o dansk rätt vid LU 30 nov ...

Sjögren, K J Wilhelm, Domare, Rättshistoriker, Akademisk lärare (1866 – 1929)

Sjögren, Karl Johan Wilhelm, f 10 april 1866 i Visby, d 12 mars 1929 i Sthlm, Osc. Föräldrar: handlanden Jonas Petter S o Hedvig Elisabeth Charlotta Lyth. Mogenhetsex vid H a l i Visby 23 maj 84, inskr vid UU 16 sept 84, FK 30 jan 86, FL 28 maj 87, disp 2 nov 87, FD 31 maj 88, jur utr kand 16 nov 92, allt vid UU, e o notarie i Svea hovrätt 6 dec 92, disp för docentur vid UU 25 april 94, doc ...

Spole, Anders (Andreas), Matematiker, Astronom, Akademisk lärare (1630 – 1699)

Spole, Anders (Andreas), f 10 juli 1630 i Barnarp, Jönk (enl självbiogr, tr i Wilsta-dius), d 1 aug 1699 (Liung) i Uppsala (A A v Stiernman, Matr över Svea rikes ridder-skap o adel, 2, 1755, s 1105). Föräldrar: bergsmannen Peder Andersson o Gunilla Pedersdtr. Elev vid Jönköpings skola 41-52, inskr vid univ i Greifswald 31 aug 52, vid UU 2 okt 55, studier i artillerivetenskap o navigation vid...

Stjernberg, Nils Fredrik, Nationalekonom, Jurist, Akademisk lärare (1873 – 1943)

Stjernberg, Nils Fredrik, f 2 febr 1873 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 21 sept 1943 i Sthlm, Osc. Föräldrar: överlotsen Fredrik Leonard S o Sofia Catharina Lindquist. Mogenhetsex vid H a l i Karlskrona 12 juni 90, inskr vid UU 29 sept 90, FK 15 dec 93, jur fil ex 30 april 94, jur utr kand 5 okt 98, allt vid UU, e o notarie i Svea hovrätt 17 okt 98, tf domhavande vid Uppsala ...

Stobæus, Andreas, Historiker, Poet, Akademisk lärare (1642 – 1714)

1 Stobæus, Andreas, f 1642 (J L v Schantz´ geneal:er, RHA) trol i Stoby, Krist, d 15 dec 1714 (Tilas; själaringn 16 dec i Lund). Föräldrar: kyrkoherden Jens Lauridsen o Sidsela Christoffersdtr. Elev vid skolor i Khvn o Kristianstad, inskr vid univ i Greifswald 25 april 60, lär vid Kristianstad skola 64, rektor där 69, inskr vid LU vt 69, disp 22 sept 69, e o prof i poesi 16 ...

Svanberg, Jöns, Präst, Matematiker, Geodet, Astronom, Akademisk lärare (1771 – 1851)

1 Svanberg, Jöns, f 6 juli 1771 i Nederkalix, Nb, d 15 jan 1851 i Uppsala (enl db för Alunda, Upps). Föräldrar: bonden Nils Nilsson o Maria Jönsdtr. Inskr vid UU 23 nov 87, amanuens vid astronomiska observatoriet 89, disp pro exercitio 89, FK 5 dec 92, disp pro gradu 16 maj 94, mag 16 juni 94, doc i geometri 95, allt vid UU, grundare av Upsala simsällsk 96, direktor där från...

Svanberg, Lars Fredrik, Kemist, Akademisk lärare (1805 – 1878)

2 Svanberg, Lars Fredrik, son till S 1, f 13 maj 1805 i Sthlm, Ad Fredr, d 16 juli 1878 i Uppsala. Inskr vid UU ht 19, disp pro exercitio där 28 maj 23, e o elev vid Bergsskolan i Falun jan 32–juni 33, underlöjtn vid Flottans mek kår 30 mars 33, avsked med kaptens n h o v 26 maj 40, arbetade vid J J Berzelius (bd 4) laboratorium hösten 33–våren 35, analyt...

42 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se