Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
75 träffar, sida:  1 2 
(Björnram), Hans Larsson, Diplomat, Häradshövding, Amiral, Guvernör (– 1571)

2. Hans Larsson (Björnram) till Isnäs, den föregåendes son i första äktenskapet, d i Viborg apr. eller maj 1571. Befallningsman på Helsingfors gård 1554; avfärdad till Reval 1561 (instruktioner 6 jan., 28 febr. och 4 mars); adlad 20 juli 1561; häradshövding i Borgå län 1561—71 och i Lappvesi härad i Viborgs län 1567—69; amiral över flottan »på de Narv...

Anckarcrantz, Hans, Sjöofficer, Amiral (1690 – 1768)

Anckarcrantz, Hans, f. 1690, d 13 mars 1768. Föräldrar: schoutbynachten Hans Vilhelm Anckarcrantz och Katarina Nop. E. o. lärstyrman 1703; lärstyrman 31 dec. 1706; underlöjtnant 10 sept. 1711; löjtnant 10 okt. 1712 (K. konfirmation 22 dec. s. å.); överlöjtnant 11 jan. 1716; skeppskapten vid sluproddarregementet 28 juni 1718; skeppskapten 5 maj 17...

Anckarhielm, Mårten, Amiral (– 1657)

Anckarhielm, Mårten, före adlandet Thijssen (Thyssens), f. i nederländska provinsen Zeeland, d 21 mars 1657 i Göteborg. Gick tidigt till sjöss på handelsfartyg; gjorde även sjökrigstjänst och deltog 1631 som v. amiral i striderna med spanjorerna i de sydamerikanska farvattnen; ekipagemästare i provinsen Zeeland; amiral över en av [a:17...

Ankarcrona, Theodor, Affärsman, Sjöofficer, Landshövding, Amiral (1687 – 1750)

1. Theodor Ankarcrona, före adlandet Christophers, f. 15 febr. 1687, d 2 nov. 1750. Föräldrar: rådmannen i Karlskrona Teodor (Tore) Christophers och hans första hustru, Cecilia von Schoting. Gick i holländska västindiska kompaniets tjänst samt därpå i fransk örlogstjänst 1706 och i engelsk 1708; återkom till Sverige mars 171...

Ankarstierna, Kornelius, Sjöofficer, Amiral, Kapare (1655 – 1714)

Ankarstierna, Kornelius, före adlandet Thyssen, f. 25 jan. 1655 i Stockholm, d 21 apr. 1714 på sin egendom Knutstorp i Skåne. Fadern Didrik Thyssen var kapten vid svenska flottan. Gick enligt egen uppgift i utländsk sjötjänst redan 1664 samt »blev och for för officerare» 1669; kryssade som kapare 1675; besegrades och tillfångatogs i juli...

Aschling, Carl Fredric, Landshövding, Amiral, Artilleriofficer (1751 – 1820)

Aschling, Carl Fredric, f. 18 juli 1751 i Stockholm, d. 5 juli 1820 i Härnösand. Föräldrar: hovrättsrådet Jonas Aschling och Anna Margareta Gröning. Student i Uppsala 20 sept. 1759; gjorde upprepade resor med handelsfartyg 1765–72; volontär 1768; lärstyrman vid galärflottan 25 juli 1769; medelstyrman 31 dec. 1770; undergick löjtna...

Bagge, Jakob, Amiral, Ståthållare (1502 – 1577)

1. Jakob Bagge d. ä. till Boo, f. enligt den sannolikaste uppgiften 1 maj 1502, d 14 jan. 1577. Föräldrar: Tord Olofsson Bagge, en man av antagligen halländsk släkt, vilken 1522 gick i svensk tjänst, och Ingeborg Jakobsdotter, som lär ha härstammat från Norge. Erhöll 28 okt. 1532 kvitto på »all den del, han uppburit i Viken»...

Banér, Peder Axelsson, Amiral, Hovjunkare (– 1565)

4. Peder Axelsson Banér, f. 1540 eller 1541 enligt gängse uppgift, d 7 juli 1565. Föräldrar: riksrådet Axel Nilsson (Banér) och Margareta Bielke. Studerade i Odense 1551–54; hovjunkare hos Erik XIV; hövitsman på det stora skeppet Finska svan 1563–65; tillika underamiral i Jakob Bagges flotta våren 1563 samt i Klas Flemings och K...

Behm, Isak, Amiral, Ståthållare (– kort efter 1622)

Behm (Bhem), Isak, d. kort efter 1622. Nämnes kansliskrivare hos hertig Karl 1597; befälhavare på småfartyget Enhörningen i Joakim Skels flotta 1598; befullmäktigad att tillse skeppsvarven i Gävle och Härnösand 7 jan. 1599; ryttmästare för en fana ryttare (från Gästrikland, Hälsingland och Bergslagen) 4 nov. 16...

Bergenstjerna, Johan Olofsson, Sjöofficer, Amiral (1618 – 1676)

Bergenstjerna, Johan Olofsson, före adlandet Berg, f. 23 juni 1618 i Norrtälje, d 20 maj 1676 på skeppet Viktoria utanför Landsort. Föräldrar: borgaren Olof Andersson Berg och Karin Andersdotter. Åtnjöt skolundervisning i fädernestaden under åtta år. Var därefter i enskild tjänst i Stockholm och Åbo, bl. a. ett år hos sin äldre broder, Anders Olofsson Berg, där han övade sig i räknande och s...

Bernadotte, Oscar C A, Sjöofficer, Amiral, Prins, KFUM-ordförande (1859 – 1953)

1. Oscar Carl August Bernadotte, f. 15 nov. 1859 i Arvfurstens palats i Stockholm. Föräldrar: dv. hertigen av Östergötland Oskar Fredrik, sedermera konung Oskar II, och prinsessan, sedermera drottning Sofia. Erhöll titeln hertig av Gottland. Studerade under ledning av lektorerna K. E. J. Rogberg, K. A. Lundberg o...

Bielke, Sten Nilsson, Diplomat, Lagman, Riksråd, Amiral, Kammarherre, Riksskattmästare, Statskontorspresident (1624 – 1684)

24. Sten Bielke d. y., den föregåendes broder, f. 8 aug. 1624 på Åbo slott, d 8 sept. 1684 i Stockholm. Friherre till Korpo, herre till Leals län, Gäddeholm, Gräsö, Mellå, Örboholm och Tånga. — Företog en utrikes studieresa och inskrevs därunder som student i Leiden 13 jan. 1644. Kapten vid amiralitetet 13 ...

Bielkenstierna, Hans Klasson, Sjöofficer, Amiral, Hovjunkare (1574 – 1620)

1. Hans Klasson Bielkenstierna, f. 25 sept. 1574 på Åkerö, d 28 febr. 1620 på Årsta i Österhaninge. Föräldrar: amiralen Klas Hansson och Kerstin Ryning. Hovjunkare hos hertig Karl; befallningsman på Kastelholms slott och över Åland 8 mars 1598 (förnyad fullmakt 27 dec. s. å.); befälhavare över några skepp på kryssning i Östersjön 14 aug. 1599; underam...

Bielkenstierna, Klas Hansson, Sjöofficer, Amiral, Guvernör (1615 – 1662)

2. Klas Hansson Bielkenstierna, den föregåendes son, född 24 april 1615 i Stockholm, d 30 juli 1662 på Göksholm. Skeppskapten 1638; förde ett skepp i Erik Rynings transportflotta till Tyskland 1638; skeppsmajor 28 maj 1641; förde en handelsexpedition till Portugal 1641—42; amirallöjtnant 1 febr. 1644; chef för tredje eskadern i den stora flottan 1644—...

Billberg, Gustaf Johan, Entomolog, Kammarrättsråd, Amiralitetsöverkommissarie (1772 – 1844)

1. Gustaf Johan Billberg, f. 14 juni 1772 i Karlskrona, d 26 nov. 1844 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden i Bunkeflo, kontraktsprosten Elias Billberg och Lovisa Maria Hjelm. Erhöll enskild undervisning och inskrevs samtidigt, 3 febr. 1779, som student i Lund, där han år 1788 började sina akademiska studier; avlade jur. examen 23 mars 1790. E. o. kanslist vid varvsamiralsämbetet i Karlskrona...

Blume, Peter, Amiral (– 1650)
Blume (Blom), Peter, f. på Rügen, d maj 1650. Amiral på den av Wallenstein utrustade flottan i Östersjön 1628; tillfångatogs och gick i svensk tjänst 1629; erhöll befäl över fem skepp vid flottan i Stralsund 17 okt. s. å.; viceamiral 1634; befälhavare över flottan i Stralsund s. å.—1650; erhöll befäl över en s. k: strussflotta i Frisches Haff 1636; adlad 16 maj 1642; erhöll befäl över en lodje...
Brahe, Nils, Diplomat, Riksråd, Amiral, Överkammarherre (1633 – 1699)

10. Nils Brahe d. y., den föregåendes son, f. 10 apr. 1633 i Anklam, d 25 jan. 1699 i Stockholm. Greve till Visingsborg, friherre, till Kajana, herre till Rydboholm, Lindholmen, Bogesund och Skokloster i Uppland, Brahehus, Lyckas, Östanå och Västanå i Småland, Sesswegen i Lifland och Spiker på Rügen. Uppfostrades efter moderns död 1643 hos farbrodern,...

Bäckström, Per Olof, Skriftställare, Journalist, Militärhistoriker, Amiralitetskammarråd, Populärhistoriker (1806 – 1892)

1. Per Olof Bäckström, f. 21 dec. 1806 i Stockholm, d. 12 maj 1892 därstädes. Föräldrar: kryddkramhandlaren Olof Bäckström och Katarina Kristina Immerman. Åtnjöt undervisning dels enskilt, dels i privata skolor från 1812; elev vid Stockholms katedralskola (från 1821 gymnasium) 1820; student i Uppsala 8 okt. 1822; avlade kame...

Carlheim-Gyllensköld, Carl J E, Diplomat, Sjöofficer, Teaterdirektör, Amiral (1768 – 1819)

1. Carl Johan Edvard Carlheim-Gyllensköld, före adlandet Brelin, f. 1768 (döpt 23 apr.) i Karlskrona, d. 18 febr. 1819 i Augsburg. Föräldrar: majoren vid Kalmar infanteriregemente Per Brelin och Eva Henrietta Spalding. Kadett vid andra volontärrege-mentet i Karlskrona 1774 och vid amiralitetets kadettkår 1779; fänrik vid örlogsflottan 29 aug. 1782; avlade artilleri- och fortifikationsof...

Cederström, O Rudolf, Sjöofficer, Statsråd, Amiral (1764 – 1833)

4. Olof Rudolf Cederström, sonson till C. 1 och kusin till C. 2, f. 8 febr. 1764 i Landskrona, d 1 juni 1833 på Lövsta i Funbo socken. Föräldrar: översten friherre Klas Cederström och Margareta Elisabet von Mevius. Student i Uppsala 5 mars 1778; inträdde i krigstjänst vid amiralitetet 1779; arklimästare därstäde...

Chapman, af, Fredric Henric, Sjöofficer, Amiral, Skeppsbyggmästare, Skeppsbyggnadsteoretiker (1721 – 1808)
Fredric Henric af Chapman, före adlandet Chapman, f. 9 sept. 1721 i Göteborg, d 19 aug. 1808 i Karlskrona. Föräldrar: holmmajoren Tomas Chapman och Susanne Colson. Kom till sjöss 1736; lärde skeppsbyggeri dels å kronans och enskilda varv i Göteborg, dels å enskilda varv i Stockholm 1736—38; idkade studier i London 1741—44; innehade tillsammans med handlanden S. Bagge enskilt varv i Göteborg; st...
Christerson, Jarl C E, Sjöofficer, Amiral, Artilleriofficer, Sjöförsvarsminister (1833 – 1922)

Christerson, Jarl Casimir Engéne, f. 2 okt. 1833 i Karlskrona, d 7 nov. 1922 i Mariefred. Föräldrar: justitieborgmästaren, lagmannen Håkan Fredrik Christierson och Ulrika Abelin. Åtnjöt skolundervisning i Karlskrona; student i Lund 19 febr. 1850; kadett vid krigsakademien å Karlberg 1 okt. 1850; korpral 1853; avlade sjöofficersexamen 17 dec. ...

Christiernin, af, Harald, Diplomat, Sjöofficer, Amiral (1751 – 1799)

3. Harald af Cristiernin, före adlandet Christiernin, den föregåendes sysslings son, f. 25 dec. 1751 i Hille socken, d 1 maj 1799 i Karlskrona. Föräldrar: protokollsnotarien i bergskollegiet Harald Christiernin och Maria Charlotta Laurin. Student i Uppsala 21 sept. 1759; gick till sjöss 1767; lärstyrman vid amiralitetet och galärflottan...

Clerk, Hans Hansson, Riksdagsledamot, Sjöofficer, Landshövding, Amiral, Hovrättspresident, Kungligt råd (1639 – 1711)

3. Hans Hansson Clerk, den föregåendes son, f. 3 juni 1639 i Stockholm, d 18 apr. 1711 i Arboga. Student i Uppsala febr. 1647; avsändes som ambassadjunkare till England 1661; kvardröjde utomlands samt blev därunder student i Leiden 19 dec. 1661 och gick sedermera till sjöss i holländsk krigstjänst; löjtnant vid amiralitetet 25 nov. 1663; amiralitetska...

Clerk, Richard, Sjöofficer, Amiral (1604 – 1668)
1. Richard Clerk (den yngre), före adlandet Clerck, f. 12 dec. 1604 i Happingworth i Skottland, d 6 apr. 1668 i Stockholm. Fadern var antagligen holmamiralen Johan Clerck. Skeppskapten vid svenska amiralitetet 1628; holmkapten 1630; holmmajor 1638; ledde en handelsexpedition med några kronans skepp till Amsterdam 1640; major i tredje eskadern av Klas Flemings flotta 1644 och i Erik Rynings flot...
Coyet, Carl Fredric, Amiral, Skärgårdsofficer, Kammarjunkare (1768 – 1857)
5. Carl Fredric Coyet, f. 30 dec. 1768 på säteriet Stjärnehult i Anderstorps socken, d. 23 jan. 1857 i Stockholm. Föräldrar: överstelöjtnanten Hindrich Gideon Coyet och Apollonia Kristina Gyllenhöök. Furir vid arméns flottas finska eskader 30 sept. 1772; fänrik därstädes 9 mars 1780; genomgick kurser i land och praktiska övningar till sjöss 1784—85, bl. a. som volontärofficer på fregatten Gripe...
Creutz, Lorentz d.ä., Lagman, Landshövding, Riksråd, Amiral, Kammarråd, Vice bergskollegiepresident (1615 – 1676)
1. Lorentz Creutz d. ä., f. 1615, d. 1 juni 1676 i slaget vid Öland. Friherre till Kasseritz i Rauge socken i Lifland, herre till Sarvlaks i Pernå socken, till Sippola och Liikkala i Veckelaks socken, till Abborfors och Petjärvi i Pyttis socken, Liuksiala i Kangasala, Saaris i Tammela, Selkis i Vichtis, Gästerby i Sibbo, Ekois i Tyrvis, Degerby i Pernå, Kullo i Borgå och Ispois i St. Karins soc...
Cronstedt, Carl Olof, Amiral, Skärgårdsofficer (1756 – 1820)

8. Carl Olof Cronstedt, sonson till C. 2, den föregåendes syssling, f. 3 okt. 1756 på Botby i Helsinge socken i Finland, d. 7 apr. 1820 på Härtonäs i samma socken. Föräldrar: majoren Johan Gabriel Cronstedt och Hedvig Juliana Jägerhorn av Spurila. Volontär vid prins Fredrik Adolfs regemente maj 1765; volon...

Cronstedt, Claes A, Sjöofficer, Amiral (1785 – 1860)

9. Claes August Cronstedt, sonson till C. 4 och brorson till C. 6--7, f. 14 juni 1785 på Sundbyholm i Sundby församling, d. 4 sept. 1860 i Karlskrona. Föräldrar: generalmajoren greve Nils August Cronstedt och Margareta Hedvig Alströmer. Kadett vid krigsakademien å Karlberg 22 sept. 1794 (jmfr K. brev 11 se...

Dahlin, Jacob Efraim, Företagsledare, Vice häradshövding, Amiralitetsråd, Marinöverkommissarie (1848 – 1932)

2. Jacob E f r a i m Dahlin, den föregåendes broder, f. 5 apr. 1848 i Handog, Lits socken. Elev vid h. elementarläroverket i Östersund ht. 1855—vt. 1858 och ht. 1859—vt. 1866, vid Uppsala katedralskola vt. 1859 och vid Härnösands h. elementarläroverk ht. 1866—vt. 1868; tillika volontär vid Jämtlands fältj&aum...

Dalman, Lars, Riksdagsledamot, Landshövding, Amiralitetskammarråd (1680 – 1752)

1. Lars Dalman, före adlandet Dahlman, f. 7 maj 1680 i Stockholm, d. 27 jan. 1752 i Karlskrona. Föräldrar: bankbokhållaren i Stockholm Lars Dahlman och Elisabet Wibling. Student i Lund 2 dec. 1699 och i Uppsala 21 mars 1702; innehade informatorsplatser samt auskulterade i ämbetsverken; lektor vid Göteborgs gymnasium 1709; interimssekreterare, dels guvernements-, dels fält-, i Skåne 1710...

Danckwardt, Carl Adolph, Amiral, Skärgårdsflotteofficer (1743 – 1806)

4. Carl Adolph Danckwardt, den föregåendes kusins, sonson, broders sonson till D. 2, f. 12 okt. 1743 på Hörröd (Göingeholm) i Häglinge socken, d. 5 dec. 1806 på Sveaborg. Föräldrar: lagmannen Karl Gustav Danckwardt och Katarina Sabina Crail. Extra kadett vid amiralitetets kadettkår i Karlskrona 3 maj 1760;...

Drake, Anders, Köpman, Amiralitetskommissionär (1699 troligen – 1764)

Drake, Anders, f. trol. i Göteborg 1699; d. 29 aug. 1764 där. Fader: soldaten, sedan borgaren Olof Drake. Begav sig 1718 till Gävle, där han trädde i tjänst hos landshövding Hugo Hamilton men återkom efter några år till Göteborg; burskap som »timmermän» där 25 sept. 1723; fortsatte främst som trävaruhandlande; Bryggaregillets ålderman 12 okt. 1739—1 mars 1748; erhöll titeln amiralitetskommis...

Ehrenskiöld, Erik Nilsson, Lagman, Ståthållare, Amiralitetskollegieöverkommissarie (1634 – 1684)

1. Erik Nilsson Ehrenskiöld, f. 19 okt. 1634 (enl. huvudbanér i Kalmar domkyrka), d. 31 mars (enl. nämnda huvudbanér; själaringning 2 april i Jakobs församling) 1684 i Stockholm. Föräldrar: stallmästaren på Björneborgs kungsgård Nils Olofsson och Wendela Eriksdotter. Kammarskrivare i Kammarkollegium 1654; landsbokh&a...

Ehrensvärd, Carl August, Tecknare, Amiral (1745 – 1800)

4. Carl August Ehrensvärd, son till E. 2, f. 5 maj 1745 i Stockholm (Art-förs.), d. 21 maj 1800 i Örebro. Student vid Åbo akademi 9 okt. 1754, vid Uppsala univ. 4 nov. 1755; kadett vid Artilleriet 28 juli 1753; fänrik vid Åbo läns infanterireg. 9 okt. 1760; löjtnant vid arméns flotta 10 nov. 1761; kapten där 18 (ej 8) sept. 1770...

Fleming, Ivar, Amiral, Godsägare (– 1548)

1 Fleming, Ivar, f trol före 1487, förmodl på faderns sätesgård Sundholm i Nykyrko sn (Eg Finl), d 1548 på Nynäs, Ösmo sn (Söd). Föräldrar: riksrådet Joakim F o Elin Björnsdtr till Svidja av Ragvaldssönernas stjärnkorsätt. Fogde i Kumogårds län (Satak) 1512–våren 151...

Fleming, Herman, Amiral, Ståthållare, Fältöverste (– 1583)

3 Fleming, Herman (Pedersson), f omkr 1520, d 25 mars 1583 i Helsingfors o begr 9 juni s å i Villnäs. Föräldrar: häradsh i Masko hd Peder F till Villnäs o Elin Hansdtr (Lydeke; vit duva). Hovjunkare hos Gustav Vasa 1544, fogde i Norrfinland 29 maj 1545–jan 1549, häradsh i Vemo hd 1547–68 o 1572–83, befallningsman ...

Fleming, Herman, Lagman, Riksråd, Amiral, Överståthållare (1619 – 1673)

10 Fleming, Herman (Klasson), son av F 8 i hans 1:a g, f 17 okt 1619 på Villnäs (likpredikn:uppg), d 28 juli 1673 i Sthlm, begr i koret i Jakobs kyrka där 23 juli 1674. Inskr vid Uppsala univ 26 maj 1637, vid Leidens univ 11 aug 1640, i holländsk örlogstjänst 1642, holmkapten 1644, amirallöjtn o holmamiral 10 maj 1645, riks- o amiralite...

Fleming, Klas, Riksråd, Amiral, Riksmarsk, Ståthållare (– 1597)

5 Fleming, Klas (Eriksson), son av F 2, f på 1530-talet, d 13 april 1597 i Pojo sn (Nyland), begr i Pargas kyrka. Hövitsman under kriget mot Ryssland 13 febr 1556, ridd vid Erik XIV:s kröning 29 juni 1561, lagman i Söderfinne lagsaga 12 mars 1562–1576, utnämndes till ståth i Pernau 8 juli (tilltr senast 5 okt) 1562 o till &o...

Fleming, Klas, Lagman, Riksråd, Amiral, Kammarherre, Överståthållare (1592 – 1644)

8 Fleming, Klas (Larsson), brorson till F 6, f i mars 1592 på Villnäs (Eg Finl), d 26 juli 1644 på sitt amiralsskepp i Kielbukten, begr 22 sept s å i Värmdö kyrka. Föräldrar: ståth Lars (Hermansson) F o Anna Henriksdtr (Horn af Kanckas). Inskr vid Wittenbergs univ 5 okt 1609, kornett vid fältmarskalkens livkomp 1613, kammar...

Gyllenhielm, Karl Karlsson, Lagman, Landshövding, Fältmarskalk, Riksamiral (1574 – 1650)

Gyllenhielm, Karl Karlsson, f 4 mars 1574 i Nyköping, d 7 mars 1650 på Karlberg, begr 6 febr 1651 i Strängnäs domkyrka. Föräldrar: konung Karl IX o Karin Nilsdtr, dtr till kh Nicolaus Andreæ i östra Husby (Ög). Uppfostrad på Julita, adl 8 juli 92, av fadern sänd till Frankrike 95, till grev Katarina av Ostfriesland 97, befälh över krigsfolket i Uppland, Södermanland o Östergötland 11 aug 99,...

Juusten, Bengt S, Häradshövding, Amiral, Tygmästare (– 1609)

2 Juusten, Bengt Söffringsson (Severinsson; oftast nämnd utan släktnamn), brorson till J 1, d 23 sept 1609. Far: kh i Hauho, Tavastehus län, Söfrin Persson Justen. Skeppshövitsman senast hösten 67, slottsfogde på Reval senast 10 juli 75—77, underamiral från mellan 1 juli o 30 okt 78 till hösten 79, befälhavare över den kexholmska skeppsflottan 3 ...

Klerk (Klärich), Hans, Amiral, Sjöartilleriofficer (1607 – 1679)
2. Hans Klerk (Klärich), f. 1 jan. 1607 i Örebro, d 9 nov. 1679 i Stockholm. Föräldrar: kaptenen William Clerck, som 1606 inkom i Sverige med ett skotskt värvat regemente, och Malin Duncan. Konstapel 1632; fänrik vid amiralitetsartilleriet 1633; löjtnant därstädes 1634; kapten 1637; chef för uppstädernas bösseskyttekompani 1638—4 maj 1668; adlad 20 aug. 1648; bevistade riksdagarna 1649 och 1650...
Klint, af, Eric, Sjöofficer, Kartograf, Amiral (1732 – 1812)

1 af Klint, Eric (före adl Klint), f 25 (dp 29) sept 1732 på Kölby i Ljungby, Kalm, d 10 nov 1812 på Visborgs kungsladugård, Visby. Föräldrar: häradshövd Esaias K o Brita Maria Bubb. Anställd på köpmansskepp på Östersjön o Nordsjön 49—50, kofferdibåtsman vid amiralitetet 28 nov 50, extra lärstyrman 9 april 51, inskr vid LU 23 okt 51, lärstyrman 12 mars 52, e varvslöjtn i Karlskrona 27 sept 5...

Kreuger, Johan Henrik, Skriftställare, Amiral (1782 – 1858)

1 Kreuger, Johan Henrik, f 31 mars 1782 i Lovisa, Finland, d 24 jan 1858 i Sthlm, Skeppsh. Föräldrar: tullförvaltaren Johan Fredric K o Anna Sara Cederhvarf. Sergeant vid arméns flottas sveaborgseskader 12 jan 92, sjöoff:ex på Sveaborg 10 maj 99, flaggjunkare 19 maj 99, seglade på handelsfartyg 00—07, fänrik vid arméns flotta 23 jan 01, underlöjtn vid sveaborgseskadern 7 febr 04, löjtn 8 dec...

Krusenstierna, von, Henning V M, Sjöofficer, Amiral, Sjöförsvarsminister (1862 – 1933)

5 von Krusenstierna, Henning Vilhelm Mauritz, f 19 febr 1862 på Nedre Bräcke, Bäve, Göt (nu: Uddevalla), d 30 okt 1933 i Sthlm, Skeppsh. Föräldrar: kaptenen Carl Sebastian v K o Selma Amanda Margareta Berggren. Elev vid sjökrigsskolan 30 sept 76, kadettkorpral 3 okt 81, sjöofficersex 1 okt 82, underlöjtn vid flottan 18 okt 82, deltog i fregatten ...

Krusenstierna, von, Salomon Mauritz, Riksdagsledamot, Sjöofficer, Amiral (1794 – 1876)
3 von Krusenstierna, Salomon Mauritz, son
till K 2, f 27 nov 1794 i Karlskrona, Amirali-tetsförs, f 2 febr 1876 där. Kadett vid Karlberg 30 sept 07, avgångsex från krigsakad 3 okt 10, underlöjtn vid örlogsflottan 25 juni 11, löjtn 11 maj 18, premiärlöjtn 30 nov 24, kapten 12 maj 32, deltog i riksdagarna 34— 35, 53—54, 56—58, kommendörkapten 30 mars 41, tf kommendant vid flottans station i Karl...
Lagerbjelke, Johan Gustaf, Sjöofficer, Amiral, Kammarrättspresident (1745 – 1812)

1 Lagerbjelke, Johan Gustaf, f 22 maj 1745 i Karlskrona, d 16 okt 1812 i Sthlm, Skeppsh. Föräldrar: riksrådet frih Axel Lagerbielke o frih Sophia Maria v Psilander. Kadett vid örlogsflottan i Karlskrona jan 57—61, löjtn vid amiralitetet 13 sept 62, sjöartillerilöjtn 31 jan 70, deltog i riksdagarna 71—72, 78—79, 86, 89, 00 o 09—10 (lagutsk 10), major vid sjöartilleribataljonen 20 juni 74...

Lejonanker, Fredrik Wilhelm, Riksdagsledamot, Amiral (1737 – 1801)

2 Lejonanker, Fredrik Wilhelm, sonson, till L 1, f 21 aug 1737 i Stettin, d 26 mars 1801 i Norrköping. Föräldrar: v amiralen Gustaf Fredrik L o Maria Elisabet Baar. Lärstyrman vid amiralitetet 5 juli 50, medelstyrman där 13 april 53, inskr vid UU 24 aug 53, löjtn 4 okt 55, deltog i riksdagarna 60—62, 69—70, 71—72, 78—79, 86 o 89, kaptenlöjtn 19 mars 63, tjänstg vid kadettkåren i Karlskr...

Leuuenhaupt, Axel J, Amiral (– 1717)

4 Leuuenhaupt, Axel Johan, son till L 2, f 1657 (Palmskiöld) eller 30 april 1660 (Åkerstein), d 26 febr 1717 på Edshult i Edshult, Jönk (L:ska släktarkivet, vol 347). Inskr vid UU 30 jan 72, överlöjtnant vid flottan 28 (ej 20) maj 77, skeppskapten 8 maj 78, permission för utrikes tjänst 31 mars 80, gjorde därefter under fem år två sjöresor med engelska flottan o en med den holländska "å...

75 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se