Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
21 träffar, sida:  1 
Aurivillius, Samuel, Anatom (1721 – 1767)

5. Samuel Aurivillius, son till A. 3, f. 21 juli 1721 i Stockholm, död av en »smittosam fläckfeber» 24 mars 1767. Student i Uppsala 17 sept. 1729; vistades där med informator i två år; åtnjöt sedan undervisning av fadern i hemmet; kom ånyo till Uppsala 1736; studerade matematik för Samuel Klingenstierna och astronomi för Anders Celsius samt efter faderns död mineralogi och »proberk...

Barfoth, Andreas, Anatom (1738 – 1819)

Barfoth, Andreas, f. 19 aug. 1738 i Lund, d 9 jan. 1819. Föräldrar: sedermera kontraktsprosten och kyrkoherden i Gudmuntorp Hilarius- (Eilert) Barfoth och Anna Nelander. Student i Lund 12 jan. 1748; disp. 9 nov. 1757 (Delineatio genuini scientiarum systematis, p. IV, pres. S. Cronander); fil. kand. 20 juni 1758; idkade medicinska studier i Lund och Stockholm; med. lic. 1766; med. doktor vid ...

Broman, Ivar, Anatom (1868 – 1946)

Broman, Ivar, f. 18 sept. 1868 i Östraby församling. Föräldrar: handlanden och skräddaren Jöns Broman och Boel Andersson. Elev vid Lunds h. allmänna läroverk ht 1882; avlade mogenhetsexamen därstädes 2 juni 1890; student vid Lunds universitet 5 sept. s. å.; med. fil. kand. 15 sept. 1891; med. kand. 30 okt. 1895; med. lic. 1 febr. 1899; disp. 11 febr. s. å.; med. doktor 31 maj s. å.; har före...

Clason, Edward C H, Anatom (1829 – 1912)

3. Edward Claes Herman. Clason, den föregåendes sonsons son, f. 17 okt. 1829 på Furudals brak i Ore socken, d 9 okt. 1912 i Uppsala. Föräldrar: brukspatronen Isak Gustav Clason och Henrika Gahn. Åtnjöt undervisning i Rättviks kaplansgård; elev vid Uppsala katedralskola ht. 1841—vt. 1849; student i Uppsala 2 juni 1849; disp. 7 nov. 1849 (Om reductionen af krono- och adeliga gods und...

Düben, von, Gustaf W J, Anatom (1822 – 1892)

9. Gustaf Wilhelm Johan von Düben, sonsons sonson till D. 3, f. 25 maj 1822 på Vargarn i Lista sn (Söd.), d. 14 juli 1892 på sin egendom Nysund i Vårdinge sn (Sth.). Föräldrar: friherre Gustaf Henrik von Düben och Petronella Sutthoff. Student vid Lunds univ. 18 dec. 1837; filol. kand. 20 juni 1842; fil. kand. 3 juni 1844; fil. doktor 22 juni s. å.; studieresa på uppdrag av Vetenska...

Fürst, Carl M, Anatom, Antropolog (1854 – 1935)

Furst, Carl Magnus, f 14 dec 1854 i Karlskrona (Am:förs), d 12 april 1935 i Lund. Föräldrar: 1:e bataljonsläk Carl Absalon Furst o Betty Wilhelmina Hubendick. Studentex vid Karlskrona h elementarlärov 5 juni 1874, inskr vid Uppsala univ 9 okt s å, med fil ex där 29 maj 1876, innehade olika militärläk: tjänster 1878–83, med kand vid Karol inst 24 maj 1882, inskr vid Lunds univ 19 sept s å, me...

Hammar, J August H, Anatom (1861 – 1946)

1 Hammar, Johan August Harald, f 21 aug 1861 i Karlskrona, d 17 april 1946 i Uppsala. Föräldrar: landskamreraren Olof Rudolf H o Sally Maria Zethraeus. Mogenhetsex vid Sthlms gymn 19 maj 79, inskr vid UU 16 sept 79, med fil ex 28 jan 81, amanuens vid anatomiska institutionens histologiska avd 83—85, MK 14 sept 85, tf lär i histologi vt 86 o läsåren 88—94, amanuens vid Akad sjukhuse...

Hellman, Torsten J:son, Anatom (1878 – 1944)

Hellman, Torsten J:son, f 3 april 1878 i Längjum (Skarab), d 14 dec 1944 i Lund. Föräldrar: kontraktsprosten Karl Ludvig Johansson o Beata Olivia Hellman. Mogenhetsex vid h latinlärov i Gbg 29 maj 99, inskr vid UU 7 sept 99, med fil ex 15 sept 00, MK 29 maj 05, ML 30 maj 10, förordn att uppehålla prof:s i hygien o bakteriologi undervisningsskyldighet i bakteriologi 1 jan 13—23 maj 14 o 1 sep...

Hultkrantz, J Vilhelm, Anatom (1862 – 1938)

2 Hultkrantz, Johan Vilhelm, son till H 1, f 11 dec 1862 i Uppsala, d 14 febr 1938 där. Mogenhetsex vid Uppsala h a l 24 maj 80, inskr vid UU 13 sept 80, med-fil ex 28 maj 83, amanuens vid fysiolog institutionen läsåren 85—87, MK 14 sept 88, allt vid UU, inskr vid Karol inst 18 juni 89, ML där 3 okt 91, leg läk 5 okt 91, underläk vid Sofiahemmet i Sth...

Ingelmark, Bo Eric, Anatom (1913 – 1972)

Ingelmark, Bo Eric, f 24 sept 1913 i Helsingborg, d 25 juli 1972 i Gbg, Osc Fredr. Föräldrar: lokomotivmästaren Oscar Reinhold I o Louise Elvira Johnsson. Studentex vid h a l i Uppsala vt 32, inskr vid UU ht 32, MK 27 maj 35, amanuens vid anatomiska instit 1 jan 38—10 juli 42, ML 15 dec 41, disp 14 maj 43, MD 31 maj 43, docent i anatomi 15 juni 43, prosektor vid anatomiska instit 1 dec 45—31...

Kjellberg, Knut E O, Anatom, Folkbildare, Riksdagspolitiker (1867 – 1921)

7 Kjellberg, Knut Erik Ossian, bror till K 5 o K 6, f 9 april 1867 i Gbg, Kristine, d 25 mars 1921 i Åre, Jämtl (enl db för Engelbr, Sthlm). Mogenhetsex vid Gbgs realgymn vt 86, inskr vid UU 17 sept 86, med fil ex 29 maj 88, MK 30 maj 94, ordf i Med fören i Sthlm okt 95—okt 98, ML vid Kl 10 sept 98, legitimerad läk 30 sept 98, amanuens vid medicinalstyrelsen maj 00—juni 1...

Lindgren, Hjalmar O, Anatom (1837 – 1919)

Lindgren, Hjalmar Ossian, f 17 maj 1837 i Växjö, d 25 maj 1919 i Lund. Föräldrar: kh prof Nils L o Hedvig Tugendreich Richter. Elev vid h elementarlärov i Växjö 46—55, studentex vid LU 17 sept 55, med filos kand 30jan 58, amanuens vid anatom instit 15 dec 60-1 juli 63 o 4 jan 69-1 april 76, MK 15 dec 62, ML 3 okt 66, disp 5 okt 67, docent i anatomi 13 nov 67, MD 29 maj 68, prosektor i anatom...

Lindström, C Albert, Anatom (1853 – 1910)

Lindström, Carl Albert, f 19 dec 1853 i Härnösand, d 3 dec 1910 i Sthlm, Klara. Föräldrar: fabrikören Anders L o Magdalena Christina Åström. Mogenhetsex i Sthlm 14 maj 72, inskr vid UU 17 sept 72, med fil ex där 14 dec 74, amanuens i anatomi vid Kl läsåren 76—78 samt 7 1/2 mån under läsåren 79—83, innehade olika lärarförordnanden i plastisk anatomi vid FrKA från omkr 80, MK vid Kl 28 maj 81,...

Murray, Adolph, Anatom (1751 – 1803)

3 Murray, Adolph, bror till M 1 o M 2, dp 4 febr 1751 i Sthlm, Ty, d 6 maj 1803 i Uppsala. Inskr vid UU 20 juni 64, ämnessven i VA 13 maj 67, tf prosektor i anatomi i Sthlm 70, filos ex vid UU 7 juni 71, MK 29 juni 71, ML 26 nov 71, disp pro gradu 25 maj 72, MD 15 juni 72, allt vid UU, anatomie prosektor i Sthlm 13 april 74, prof i anatomi o kirurgi vid UU 21 juni 74 (tillt...

Müller, Erik G, Anatom, Histolog (1866 – 1923)

Müller, Erik Gottlieb, f 5 aug 1866 i Helsingborgs stadsfors, d 15 juli 1923 där, ibid (skriven i Kungsh, Sthlm). Föräldrar: hamnkassören Frans M o Maria Elisabeth Forsberg. Mogenhetsex vid h a l i Helsingborg 23 maj 84, inskr vid LU 12 sept 84, med fil ex 30 maj 85, amanuens vid anatom o histolog instit:erna febr 86-febr 89, MK 23 febr 89, allt vid LU, inskr vid Kl 3 febr 90, tf lär i histo...

Odenius, M Victor, Anatom, Patolog (1828 – 1913)

Odenius, Maximilian Victor, f 16 mars 1828 i Gbg, Domk, d 28 dec 1913 i Lund. Föräldrar: handl Magnus Gabriel O o Wilhelmina Johanna Jungqvist. Elev vid Gbgs gymn 41–45, inskr vid LU 21 febr 46, disp pro exercitio 6 juni 46, FK 31 maj 53, disp pro gradu 10 juni 53, FD 23 juni 53, eo amanuens vid anatomiska instit 4 okt 56, MK 19 sept 57, ML 1 nov 59, allt vid LU, underläk vid Malmöhus läns k...

Ramström, O Martin, Anatom (1861 – 1930)

Ramström, Oskar Martin, f 10 nov 1861 i Sthlm, Ad Fredr, d 17 aug 1930 i Uppsala. Föräldrar: grosshandlaren Frans Oskar R o Matilda Lovisa Ljunggren. Mogenhetsex vid Beskowska skolan i Sthlm 22 maj 80, inskr vid UU 16 sept 80, FK 29 maj 85, inskr vid medicinska fak 9 april 87, amanuens vid anatomiska instit 1 sept 94–30 nov 95, MK 29 nov 95, tf prosektor 1 sept 97–31 aug 99, ML 13 dec 01, al...

Retzius, Anders A, Anatom, Antropolog (1796 – 1860)

2 Retzius, Anders Adolph, son till R 1, f 13 okt 1796 i Lund, d 18 april 1860 i Sthlm, Kungsh. Inskr vid LU 19 sept 12, med fil kand där 14 juni 14, underläk vid Skånska husarreg 1 mars 15, ord bataljonsläk där 19 dec 1824, MK vid LU 2 april 17, ML där 26 mars 18, kir mag i Sthlm 5 dec 18, disp vid LU 15 maj 19, MD där 8 juli 19, tf lär v...

Retzius, M Gustaf, Anatom, Histolog, Antropolog (1842 – 1919)

4 Retzius, Magnus Gustaf, son till R 2 i hans andra g, f 17 okt 1842 i Sthlm, Kungsh, d 21 juli 1919 där, Ad Fredr. Inskr vid UU 11 maj 60, med fil kand 30 maj 61, MK 28 febr 66 där, ML vid Kl 19 maj 69, disp vid LU 30 nov 70, doc i anatomi 23 mars 71, MD vid LU 30 maj 71, e o prof i histologi vid Kl 1 juni 77 (tilltr 1 jan 78), tf prof i anatomi vid Kl okt 88, ord 31 dec 89–31 dec ...

Roberg, Lars, Anatom, Naturforskare (1664 – 1742)

Roberg, Lars, f 4 (egen uppg, se Dintler, s 14), dp 10 jan 1664 i Sthlm, Hovförs, d 21 maj (Dintler, s 113 o där ang källor), begr 30 maj 1742 i Helga Tref, Upps. Föräldrar: hovapotekaren Daniel R o Ingrid Meinich. Inskr vid UU 24 sept 75, studieresor till Tyskland, Holland, Frankrike o England 80–89 o tidigast 91–93, inskr vid univ i Wittenberg 17 maj 81, i Leiden 18 juli 84, MD där 3 juli ...

Rudbeck, Olof (Olaus), Anatom, Historiker, Naturforskare (1630 – 1702)

2 Rudbeck, Olof (Olaus), son till R 1, dp 12 dec 1630 i Västerås, Domk, d 17 sept 1702 i Uppsala. Elev vid gymn i Västerås 44–47, inskr vid UU febr 48, disp där 22 maj 52, studerade utomlands sept 53–juli 54, med adjunkt vid UU 55, e o prof 29 maj 58, prof i teor medicin 23 juni 60–11 jan 91, rektor dec 61–dec 62, dec 68–juni 69 o maj–dec 79, en av kuratorerna 14 febr 63–juli 70, al...

21 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se