Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
27 träffar, sida:  1 
Adlerbeth, Gudmund Jöran, Författare, Översättare, Statsråd, Riksantikvarie (1751 – 1818)

1. Gudmund Jöran Adlerbeth, f. 21 maj 1751 i Jönköping, d 7 okt. 1818 å Ramsjöholm. Föräldrar: hovjunkaren, sedermera hovrättsassessorn Jakob Fredrik Adlerbeth och Anna Maria Spalding. Student i Uppsala 22 apr. 1768; avlade kansliexamen juni 1771. E. o. kanslist vid krigsexpeditionen 10 juli s. å.; erhöll tillstånd att jämväl tjänstgöra i utrikesexpeditionen 17 dec. s. å. samt i nedre justit...

Axehiälm, Johan Henriksson, Riksantikvarie (1608 – 1692)

Axehiälm, Johan (Jahan) Henriksson, f. 3 aug. 1608 i Norrköping, † 10 nov. 1692. Föräldrar: handelsmannen Johan Henrik de Gebern och Valborg Andersdotter. Student i Uppsala 27 aug. 1625. Auditör i Svea hovrätt 1629 (ed 14 dec.); erhöll jämte M. Aschaneus fullmakt som antikvarie med 300 daler årligen i lön 20 maj 1630; sekreterare vid Åbo hovrätt 5 apr. 1633; advokatfiskal 20 nov. s. å.; asse...

Bure, Johan, Språkforskare, Fornforskare, Riksantikvarie, Mystiker (1568 – 1652)

1. Johan Bure (Johannes Thomae Agrivillensis Bureus), f. 1568 (enligt egen uppgift 25 mars, enligt andra uppgifter 15 mars) i prästgården Berga i Åkerby socken i ärkestiftet, d. 22 okt. 1652. Föräldrar: kyrkoherden Thomas Matthiae och Magdalena Andersdotter. Elev vid Uppsala skola febr. 1577 och i skolan på Gråmunkeholmen, i Stockholm vid midsommartiden 1583; inträdde i kansliet 7 apr. 1590 ...

Bureus, Laurentius, Historiker, Riksantikvarie (1623/24 – 1665)

5. Laurentius Bureus (Lars Bure), den föregåendes kusins son, f. 1623 eller 1624, troligen i Stockholm, d. 1665 (själaringning 30 dec.) därstädes. Föräldrar: hovpredikanten, sedermera biskopen i Strängnäs Jacobus Zäbråzynthius (Bureus) och Katarina Nilsdotter Bothniensis Stiernman. Åtnjöt undervisning i hemmet av Er...

Cederström, C O Rudolf, Antikvarie, Konservator (1876 – 1944)

14. Carl Olof Rudolf Cederström, brorson till C. 12, f. 3 sept. 1876 i Stockholm. Föräldrar: stabsadjutanten, kabinettskammarherren friherre Karl Gustav Rudolf Cederström och Anna Charlotta Skjöldebrand. Elev vid h. latinläroverket å Norrmalm ht. 1886; avlade mogenhetsexamen därstädes 17 maj 1895; officers-volontär vid livregementets dragoner 28 maj—1...

Curman, J Sigurd, Arkitekt, Riksantikvarie, Arkitekturhistoriker (1879 – 1966)

3. Jon Sigurd Curman, de båda föregåendes son, f. 29 apr. 1879 i Stockholm. Elev vid Östermalms h. allmänna läroverk ht. 1889 och vid h. latinläroverket å Norrmalm i Stockholm ht. 1893; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 17 maj 1897; student i Uppsala ht. 1897; fil; kand. 15 sept. 1900; elev i tredje gruppen av tekniska afton- och söndagsskolan i Stockholm läroåret 1900...

Dal, Nils H:son, Antikvarie (1690 – 1740)

Dal, Nils Hufwedsson (Nicolaus Hugonis), f. enligt osäker uppgift 19 jan. 1690 (döpt 22 jan. 1690) i Borås, d. 1740 i Stockholm. Föräldrar: rådmannen Hufvud Nilsson och Maria Andersdotter Kämpe. Inskriven i Skara skola 1697; erhöll avgångsbetyg från gymnasiet därstädes 30 apr. 1707; student i Uppsala 18 sept. 1707 (inskriven i Västgöta nation 8 sept. 1707); disp. 16 nov. 1710 (Margaretas, Ni...

Dybeck, Richard, Antikvarie, Fornforskare, Jurist (1811 – 1877)

Richard Dybeck, f. 1 sept. 1811 i Odensvi sn (Vm.), d 28 juli 1877 i Södertälje. Föräldrar: kontraktsprosten Carl Dybeck och Marie Ulrica Remmer. Elev i Västerås trivialskola ht. 1822— vt. 1828 och gymnasium ht. 1828—vt. 1831; student vid Uppsala univ. ht. 1831; hovrättsex, maj 1834; auskultant i Svea hovrätt 18 juni s. å.; e. o. notarie där, tjänstledig 19 juni 1835 och på obestämd tid 17 d...

Eckhoff, Per Emil Cornelius, Tidskriftsredaktör, Antikvarie, Arkeolog, Fornforskare (1846 – 1923)

Eckhoff, (före 1919 Ekhoff, jfr släktart. Eckhoff ovan), Per Emil Cornelius, f. 30 mars 1846 i Stockholm (Hovf.), d. 6 okt. 1923 i Djursholm. Föräldrar: revisorn i Kammarrätten Pehr Wilhelm Ekhoff och Mathilda Gustafva Benedikta Holmgren, Student vid Uppsala univ, 18 sept. 1866; fil. kand. 15 sept. 1873; fil. doktor där 31 maj 1875; e. o. amanuens vid Vitterhetsakademien 3 febr, 18...

Ekdahl, Nils Johan, Präst, Historiker, Samlare, Antikvarie (1799 – 1870)

Ekdahl, Nils Johan, f. 27 april 1799 i Fågeltofta sn (Krist.), d. 20 dec 1870 i Stockholm (Ad. Fredr.). Föräldrar: åbon å Tjörnered Jöns Nilsson och Christina Olsdotter. Student vid Lunds univ. 3 juni 1820; prästvigd i Lund 22 dec. 1822 till pastorsadjunkt i Fjälkinge; pastorsadjunkt i S:t Ibb 18 juni 1823, i Görslöv och Särslöv 30 dec. 1824 samt i Bara och Mölleberga 14 dec. 1825; erhöll 14...

Festin, Eric Emanuel, Antikvarie (1878 – 1945)

Eric Emanuel Festin, f. 12 okt. 1878 i Hackås sn (Jämtl.), d. 4 mars 1945 i Östersund. Föräldrar: lantbrukaren Jon Jonsson och Brita Ericsdotter. Mogenhetsex. vid Östersunds h. allm. läroverk 27 maj 1900; student vid Uppsala univ. 28 jan. 1902; jur. fil. ex. där 14 dec. 1903; arkeologiska, kyrkliga och folkmålsundersökningar 1905–11; museistudier i Finland och Petersburg 1910; fil....

Göthe, A Georg, Antikvarie (1846 – 1933)

Göthe, Anders Georg, f 5 okt 1846 i Sthlm (Maria), d 14 maj 1933 i Djursholm. Föräldrar: bankokommissarien Adrian G o Anna Sofia Wilhelmina Lundström. Inskr vid UU ht 65, FK där 30 maj 73, disp pro gradu där 17 mars 75, FD där 31 maj 75, eo amanuens vid Nat:mus 4 aug 73, 2:e amanuens där 1 febr 75, 1:e amanuens där 80, föreståndare för måleri- o skulptursaml 31 jan 81, intendent 1 ...

Hammarstedt, N Edvard, Folklivsskildrare, Antikvarie (1861 – 1939)

Hammarstedt, Nils Edvard, f 3 mars 1861 i Torstuna (Vm), d 9 febr 1939 i Lidingö. Föräldrar: kh o kontraktsprosten Nils Oscar H o Elma Jakobina Melander. Mogenhetsex i Sthlm 81, elev vid Edward Perséus målarskola där 82—84, konststudier i Düsseldorf 84—85, eo amanuens vid Nord mus 1 nov 90, ord 93, intendent där 1 jan 07— 28. — Fil hedersdr vid UU 24 maj 07, LVSL 20, HedLGAA 32.

G 9 j...

Hazelius, Artur I, Antikvarie, Museigrundare (1833 – 1901)

2 Hazelius, Artur Immanuel, son till H 1, f 30 nov 1833 i Sthlm (Ad Fredr), d 27 maj 1901 där (Hedv El). Inskr vid UU ht 54, FK 18 april 60, disp pro gradu 25 maj 60, mag 31 maj 60, allt vid UU, lär vid Nya elementarskolan i Sthlm ht 60, bitr lär vid Högre lärarinnesem i Sthlm 61–62, adjunkt vid Nya Elementarskolan 64, tf lektor vid lärarinnesem 12 sept 64–5 sept 68, rektor för A W...

Hildebrand, Bror Emil, Fornforskare, Numismatiker, Riksantikvarie (1806 – 1884)

1 Hildebrand, Bror Emil, f 22 febr 1806 i Madesjö, Kalm, d 30 aug 1884 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: bergsmekanikus, bruksdirektören Hildebrand Hildebrandsson o Lovisa Mörck. Inskr vid LU 23 sept 20, teol ex ht 21, FK vid LU 22 maj 26, disp pro gradu 3 juni 26, mag 23 juni 26, disp för docentur 16 dec 29, doc i numismatik 26 febr 30, allt vid LU, biträdde med vården o ordnandet av s...

Humbla, K Philibert, Antikvarie (1896 – 1952)

Humbla, Knut Philibert, f 2 juni 1896 i Kristianstad, d 29 juli 1952 i Gävle. Föräldrar: borgmästaren Frans Wilhelm Philibert H o Alma Linnea Elin Rydberg. Studentex i Kristianstad 29 maj 14, inskr vid LU ht 14, till sjöss några år, inskr vid Gbgs högsk 21 jan 24, FK där 28 mars 25, anställd vid Gbgs konstmus 25—26, vid Röhsska mus i Gbg o Nord mus i Sthlm 26, FL vid Gbgs högskola 31 maj 27,...

Karlson, William, Kulturhistoriker, Antikvarie (1895 – 1959)

Karlson, William, f 26 dec 1895 i Augerum, Blek, d 25 aug 1959 i Lund. Föräldrar: lantbrukaren Anders Peter K o Hanna Bengtsson. Studentex vid privata elementarskolan i Lund vt 15, inskr vid LU 24 okt 16, FK 31 maj 18, FL 15 sept 23, disp 19 nov 28, FD 30 maj 29, eo amanuens vid LUB 20 aug 21 o amanuens där 15 sept 23—31 aug 26, eo amanuens vid Kulturhist mus 9 sept 21, förs...

Liljegren, Jon (Johan Gustaf), Riksantikvarie, Urkundsutgivare, Arkivman (1791 – 1837)

Liljegren, Jon (Johan Gustaf), f 27 febr 1791 i Fryele, Jönk, d 2 juni 1837 i Sthlm, Hovf. Föräldrar: hemmansbrukaren Jonas Jonsson o Catharina Nilsdtr. Elev vid Växjö gymn 08, inskr vid LU sept 11, disp pro exercitio april 12, amanuens vid LU:s mynt- o antikvitetskabinett 31 mars 14, FK april 14, disp pro gradu 14 maj 14, mag 22 juni 14, antiquitatum patri

Lundberg, Erik J, Arkitekt, Kulturhistoriker, Antikvarie (1895 – 1969)

Lundberg, Erik Johan, f 1 febr 1895 i Malmö, S:t Petri, d 9 maj 1969 i Lidingö. Föräldrar: disponenten Carl Theodor Ansgarius L o Emma Lovisa Bong. Studentex vid h reallärov på Norrmalm i Sthlm 14 maj 14, inskr vid StH 14 sept 14, FK där 30 maj 17, specialelev vid KTH 16 sept 18, FL vid StH 28 maj 21, studier i ornamentik, arkitektur, sv arkitekturens hist, stadsanläggmlära o fotografi vid K...

Montelius, G Oscar A, Arkeolog, Riksantikvarie (1843 – 1921)

1 Montelius, Gustaf Oscar Augustin, f 9 sept 1843 i Sthlm, Maria, d 4 nov 1921 där, ibid. Föräldrar: hovrättsrådet Oscar Augustin M o Clara Octavia Norin. Inskr vid UU 18 maj 61, anställd vid Statens hist mus 3 febr 63, eo amanuens där 15 dec 68, FK vid UU 14 dec 68, disp 22 maj 69, FD 31 maj 69, led av styr för Antropologiska sällsk från 71, andre ama...

Nordberg, Tord K G O, Antikvarie, Museichef (1898 – 1980)

Nordberg, Tord Karl Gustaf O:son, f 18 jan 1898 i Sthlm, Maria, d 4 jan 1980 där, ibid. Föräldrar: lärov:adjunkten Karl Leonard Olsson o Ida Sofia Amalia N. Studentex vid h a l å Södermalm i Sthlm 11 maj 16, inskr vid StH ht 16, FK där 29 maj 20, ordf för Hum fören där 20–22, assistent, arbetsledare o kontrollant vid undersökn:ar o restaureringar av bl a Vreta kloster 20, Alvastra kloster 21...

Oldeberg, Andreas E, Historiker, Antikvarie (1892 – 1980)

Oldeberg, Andreas Emil, f 15 aug 1892 i Vänge-Läby, Upps, d 31 dec 1980 i Uppsala, Domk. Föräldrar: folkskolläraren Erik August Andreas Andersson o Nanna Maria Cecilia Hollvaster. Studentex vid Uppsala h a l 25 maj 14, affärs- o bankanställd 1723, inskr vid StH ht 23, FK där 28 maj 26, amanuens vid Statens hist museum 1 febr 28, inskr vid UU ht 32, FL där 15 dec 32, disp 27 maj...

Olsson, A V Martin, Arkitekt, Riksantikvarie (1886 – 1981)

Olsson, Axel Vilhelm Martin, f 30 april 1886 i Tensta, Upps, d 27 aug 1981 i Sthlm, Osc. Föräldrar: trädgårdsarkitekten Axel Vilhelm O o Hulda Charlotta Lindquist. Mogenhetsex vid H reallärov å Norrmalm i Sthlm 14 dec 07, ord o tillfällig elev vid KTH 28 sept 08vt 10, inskr vid UU ht 10, FK där 28 maj 12, specialelev inom fackskolan för arkitektur vid KTH ht 13vt ...

Peringskiöld, Johan, Antikvarie, Fornforskare (1654 – 1720)

Peringskiöld, Johan, före adl Peringer, f 6 okt 1654 i Strängnäs, d 24 mars 1720 i Sthlm (själaringn bl a 25 mars där, Nik). Föräldrar: lektorn Laurentz Fredrik Peringer o Anna Andersdtr. Elev vid gymnasiet i Strängnäs, inskr vid UU 16 maj 74, auskultant vid Antikvitetskoll i Uppsala 12 febr 78, eo kanslist 80, kanslist 82, ritare 83, assessor 23 febr 89, allt vid Antikvitetskoll, sekr o ant...

Rasmusson, Nils Ludvig, Antikvarie, Numismatiker (1904 – 1973)

Rasmusson, Nils Ludvig, f 3 maj 1904 i Svedala, Malm, d 26 nov 1973 i Sigtuna. Föräldrar: lantbrukaren Per Ludvig R o Anna Erlandsson. Studentex vid Lunds privata elementarskola 12 dec 22, inskr vid LU jan 23, eo amanuens vid hist museets mynt- o medaljkabinett jan 27, andre amanuens där 1 jan–31 dec 30, FK 16 mars 29, allt vid LU, amanuens vid Statens hist museum med placering vid K myntkab...

Schmid, Antonie (Toni) E M, Historiker, Antikvarie (1897 – 1972)

Schmid, Antonie (Toni) Elisabeth Magdalena, f 25 sept 1897 i Fischamend, Nieder-österreich, Österrike, d 16 dec 1972 i Uppsala, Helga Tref. Föräldrar: godsägaren Georg Josef Leander S o Antonia Maria Lindemmer. Studentex i Wien 5 juli 17, inskr vid Wiens univ 25 sept 17, examina rigorösa 16 febr 22, Dr Phil där 5 april 22, inskr vid LU 19 nov 25, FK 19 mars 26, FL 16 se...

Selling, C Gösta A, Riksantikvarie (1900 – 1996)

Selling, Carl Gösta August, f 28 sept 1900 i Danderyd, Sth, d 20 okt 1996 i Sthlm, Matt. Föräldrar: hovrättsrådet Carl Gustaf S o Gurli Elisabeth Nyrén. Studentex vid H reallärov å Norrmalm, Sthlm, 10 maj 19, inskr vid StH ht 19, deltog bl a i NordM:s byundersökn:ar i Skåne 20, i Samf S:t Eriks bebyggelseundersökmar i Sthlm 22–32, i E Kleins (bd 21) Runö-undersökn 23, e o amanuens ...

27 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se