Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
20 träffar, sida:  1 
Aken, Frantz Joachim von, Apotekare (1738 – 1798)

Frantz Joachim von Aken, f. 7 juli 1738 i Örebro, d 23 juli 1798 därstädes. Föräldrar: hovapotekaren, sedermera hovmedikus Frans Mikael von Åken och Fredrika Margareta Bagge. Farmaceut på faderns apotek Hjorten i Örebro till 1755, i Stockholm å apoteket Markattan hos Jakob Bark till 1758; föreståndare för brunnsapoteket vid Loka sommaren 1761; avreste till England 1761 och praktiserade dels ...

Berchelt, Simon, Apotekare (– troligen 1601)

Berchelt, Simon, d enligt uppgift 1601, kallas av Palmskiöld i en anteckning, som blott i sitt sista moment är bestyrkt, »en osterreichs von adel, k. Johans den 3:djes geheimeråd såsom och en vida bekant matematicus och apotekare». Simon apotekare namnes i varuhusräkenskaperna 1566 (Hildebrand) och möter under de följande åren då och då i Stockholms tänkeböcker. Han var ursprungligen i tjäns...

Borgström, Ludvig, Bokhandlare, Apotekare (1788 – 1862)

1. Ludvig Borgström, f. 30 sept. 1788 i Jönköping, d 18 dec. 1862 i Karlstad. Föräldrar: organisten Laurentius Borgström och Fredrika Lovisa Estberger. Intogs i Jönköpings trivialskola 1796; elev å apoteket Lejonet i Växjö maj 1804; farm. kand. 1809; avlade apotekarexamen 4 juli 1814 och apotekareden s. d. Tjänstgjorde å apoteket Lejonet i Stockholm 1810, å apoteket i Falun 1811—12 och däref...

Camin, Lars Michael, Apotekare (1767 – 1829)

Camin, Lars Michael, f. 3 nov. 1767 i Gävle, d. 18 apr. 1829 i Stockholm. Föräldrar: skomakaren i Gävle Anders Camin och Magdalena Törnberg. Elev å apoteket Svanen i Stockholm; provisor å apoteket Korpen; inköpte apoteket Morianen 26 juni 1797; avlade apotekarexamen 3 aug. 1797; amiralitetsapotekare 1797; änkedrottning Sofia Magdalenas hovapotekare 1803; ledamot av apotekarsocietetens d...

de Rees, Jacob (Jacques, Jacomo), Köpman, Apotekare (1575 – 1648)

1. Jacob de Rees (skrev sig även Jacques eller Jacomo), f. 13 mars 1575 i Hamburg, d. 4 april 1648 i Stockholm. Föräldrar: köpmannen i Antwerpen Thomas de Rees och Clara de Greve (van Grewe). Skolundervisning i Hamburg från 1584; utbildning till köpman från 1591 i Niirnberg och några år senare i Venedig; köpman i Amsterdam från omkr. sekelskiftet; överflyttade till Sverige sommaren 1607 och ...

Ekecrantz, Thor Emanuel, Apotekare (1856 – 1939)

Thor Emanuel Ekecrantz, f. 18 jan. 1856 i Stockholm (Maria), d. 1 nov. 1939 där (Hedv. El.). Föräldrar: apotekaren i Sala Olof August Ekecrantz och Maria Fredrika Holmgren. Genomgick 5 klasser vid Maria lägre elementarläroverk i Stockholm; elev på. apoteket Kronan i Göteborg 1872–75; farmacie kandidatex. 7 okt. 1875; apotekstjänst i Göteborg (Kronan), Skene och Stockholm (Enhörningen) 1875–7...

Enell, Henrik Gustaf Olof, Apotekare (1850 – 1929)

Henrik Gustaf Olof Enell, f. 13 sept. 1850 på Vallby gård i Skirö sn (Jönk.), f 28 april 1929 i Stockholm (Gustav Vasa). Föräldrar: regementsskrivaren Anton Gustaf Enell och Hedvig (Hedda) Jacquette Nordenskjöld. Undervisning i hemmet till 1860; elev vid privatskola i Vimmerby, vid Eksjö läroverk 1861–62 och vid högre elementarläroverket i Falun till 1867; elev på apoteket i Falun 1 dec. 186...

Ferber, Johan Eberhard, Apotekare, Naturaliesamlare (1678 – 1764)

1. Johan Eberhard F., f. 13 aug. 1678 i Karlskrona, d. 29 juni 1761 i Ronneby. Föräldrar: amiralitets- och stadsapotekaren i Karlskrona Johan Ferber och N. N. Amiralitetsapotekare på Göta Lejon i Karlskrona 14 maj 1701; tillika stadsapotekare där 21 juni 1705 (k. fullmakter 30 juni 1719 och 11 maj 1721); brunnsmedicus vid Ronneby brunn 19 febr. 1726; avsked som apotekare med assess...

Hamner, John W, Apotekare (1870 – 1950)

Hamner, John Wilhelm, f 15 sept 1870 i Sthlm (Kungsh), d 29 okt 1950 i Djursholm (Danderyd). Föräldrar: folksskollär Jonas H o Hilda Fredrika Wilhelmina Selling. Elev vid N latinlärov i Sthlm 80—88, på apoteket Elefanten där 1 dec 88, farm stud-ex 25 jan 92, inskr vid farmaceutiska inst sept 93, apotekarex 18 maj 95, anställd på apoteket i Visby 1 april 96—31 aug 09, förest för apoteket vid ...

Huss, Harald A, Apotekare, Biolog, Bakteriolog (1875 – 1959)

4 Huss, Harald Axel, f 13 sept 1875 i Umeå, d 16 maj 1959 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: länsbokhållaren Magnus H o Fanny Emilia Adolfina Grape. Läroverksstudier till 92, farm studiosi-ex 95, anställd vid apoteket i Örnsköldsvik (92—) 95—97, apotekar-ex 18 maj 99, tjänstg vid olika apotek 99— 02, studier o assistenttjänster vid olika tyska institutioner 02—03, 05—07, studier vid univ i Zürich ...

Julin, Johan, Apotekare, Naturalhistoriker (1752 – 1820)

Julin, Johan, f 26 sept 1752 i Västerås, d 29 maj 1820 i Åbo. Föräldrar: tullförvaltaren Eric J o Anna Maria Törngren. Skolgång i Enköping, apotekselev där 66, i Strängnäs 69, i Sthlm 20 april 75, elev hos apotekaren G W Scheele i Köping 76, apotekselev i Örebro 3 april 77, ämnessven i VA 12 juli 80, provisorsex 14 sept 80, provisor vid apoteket Korpen i Sthlm 80–19 mars 82, apotekarex 11 ju...

Lindberger, Anton F, Journalist, Apotekare, Ekonomisk skriftställare (1885 – 1968)

Lindberger, Anton Fromhold, f 28 maj 1885 i Sthlm, Jak, d 11 juli 1968 där, Västerled. Föräldrar: handl Ernst Kristian L o Anna Stirel Hillelson. Elev vid N latinlärov i Sthlm ht 95, mogenhetsex där vt 03, anställd inom apotekareyrket 03 — 10, farm kand 06, inskr vid UU vt 10, medarb i Upsala Nya Tidn (UNT) 10, FK vid UU 29 maj 15, red: sekr i UNT 17, red:chef för Sv telegrambyråns malmöfili...

Luhr, Robert E, Kommunalpolitiker, Apotekare (1836 – 1905)

Luhr, Robert Emanuel, f 4 april 1836 i Västerås, d 29 maj 1905 i Zurich, Schweiz (enl db för Masthuggs förs, Gbg). Föräldrar: slottsin-spektoren Axel Gabriel L o Johanna Gustava Ekbom. Elev vid Västerås h elementarlärov 51—52, elev vid apotek i bl a Västerås o Jönköping 51–56, farm stud:ex 13 nov 54, apotekarex 2 febr 59, tjänstg vid apoteket Morianen i Sthlm 59–60, vid apoteket Gripen i Sun...

Meves, F Wilhelm, Apotekare, Ornitolog, Konservator (1814 – 1891)

Meves, Friedrich Wilhelm, f 14 april 1814 i Delligsen, Braunschweig, Tyskland, d 10 april 1891 i Sthlm, Ty. Föräldrar: pastorn Ludewig Christian Friedrich M o Auguste Wilhelmine Lüders. Apotekselev i Braunschweig 29, provisor 34, inskr vid univ i Kiel 23 okt 40, amanuens vid anatomisk-zoologiska museet där 41, konservator vid Naturhist riksmuseet, Sthlm, april 42

Perman, Samuel, Apotekare, Kommunalman (1760 – 1839)

1 Perman, Samuel, f 6 april 1760 i Vänersborg (fb saknas), d 16 sept 1839 i Östersund. Föräldrar: borgmästaren Magnus P o Anna Catharina Svinhufvud. Inköpte apoteket på Frösön, Jämtl, 16 aug 87, provisorsex vid Collegium medicum i Sthlm 6 sept 87, apotekare på Frösön 87–94, erhöll Collegii medici tillstånd att vara apotekare i Östersund 7 jan 88 (k privilegium 20 febr 98), drev verksamh...

Peterson, Numa W, Affärsman, Apotekare (1837 – 1902)

Peterson, Numa Wilhelm, f 25 (enl fb 24) maj 1837 i Kristinehamn, d 30 maj 1902 i Wiesbaden, Tyskland (enl db för Sthlm, Klara). Föräldrar: handl Jonas Petersson o Carin Petersson. Elev vid lärov i Kristinehamn, vid apoteket i Örebro 1 okt 54, farmacie studiosi-ex 1 okt 58, tjänstg vid apoteket i Filipstad jan 59sept 60, inskr vid Farmaceu...

Plagemann, Carl J Fredrik, Industriledare, Apotekare (1779 – 1864)

Plagemann, Carl Johan Fredrik, f 3 maj 1779 i Sthlm, Tyska, d 3 jan 1864 där, Ad Fredr. Föräldrar: rektorn Johan Joachim Fredrik P o Margareta Dorothea Lange. Ex vid Tyska skolan i Sthlm 12 maj 95, elev vid apoteket i Karlstad maj 95, farmacie studiosus-ex där 6 juli 99, tjänstg vid apoteket Ugglan i Sthlm okt 99, vid apoteket Enhörningen där okt 01, apotekarex 2 mars 03, inköpte apoteket i ...

Rising, Adolf A, Företagsledare, Apotekare, Kemist (1866 – 1947)

Rising, Adolf Abraham, f 21 dec 1866 i Sthlm, Maria, d 28 jan 1947 där, S:t Göran. Föräldrar: viktualiehandlanden Carl Isaac R o Julia Jacobina Grundén. Studier vid H latinlärov å Södermalm, Sthlm, ht 82–6 juni 83, apotekselev i Sthlm 12 juni 83, farmacie studiosi-ex 24 sept 86, tjänstg vid apotek i Halmstad 12 okt 86–22 sept 88, inskr vid Farmaceutiska inst i Sthlm ht 88, apotekarex där 23 ...

Scheele, Carl Wilhelm, Apotekare, Kemist (1742 – 1786)

1 Scheele, Carl Wilhelm, f 9 (Hildebrand, s 97 f), dp 21 dec 1742 i Stralsund, S:t Nikolai, d 21 maj 1786 i Köping. Föräldrar: handelsmannen Joachim Christian S o Margaretha Eleonora Warnekros. Anställd vid apoteken Enhörningen, Gbg, 57, Fläkta örnen, Malmö, 65, Förgyllda korpen, Sthlm, 68, o Upplands vapen, Uppsala, 70, apotekare i Köping från 75, apotekarex vid Collegium medicum 11 nov 77....

20 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se