Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
125 träffar, sida:  1 2 3 
Adelcrantz, Carl Fredric, Arkitekt, Teaterdirektör (1716 – 1796)

2. Carl Fredric Adelcrantz, den föregåendes son, f. 30 jan. 1716, d 1 mars 1796. Student i Uppsala 22 febr. 1734 (samt ånyo 12 okt. 1738?); auskultant i kammarrevisionen 10 mars 1735; deltog i ritarakademins undervisning på slottet från 1735; ägnade sig efter faderns död, 1739, helt åt arkitekturstudier och företog i sådant syfte med ett Helmfelts stipendium och ärvda medel över Tys...

Adelcrantz, Giöran (Georg) J, Arkitekt (1668 – 1739)

1. Giöran (Georg) Josuse Adelcrantz, före adlandet Törnqvist, f. 15 nov. 1668, d 26 febr. 1739. Föräldrar: kammarskrivaren Josua Törnqvist och Cecilia Andera. Student i Uppsala 4 maj 1678. Auskultant; kopist vid slottsbyggnadsstaten 1697; konduktör därstädes 1702; företog en utländsk studieresa 1704–06; hovarkitekt 10 juli 1707; adlad 25 okt. 1712; stadsarkitekt i Stockholm 23 mars 1715; byg...

Adler, Bror Victor, Arkitekt, Skolman (1848 – 1910)

Adler, Bror Victor, f. 20 juni 1848 på Sjuntorp i Fors socken, Västergötland, d. 12 jan. 1910 i Stockholm. Föräldrar: fabriksdisponenten Ture Maurits Adler och Sara Wettergren. Elev vid Chalmerska slöjdskolan 9 sept. 1863–15 juni 1868 samt vid konstakademins läroverk 30 sept. 1870–1 maj 18J5 och erhöll vid avgången därifrån K. medaljen; företog studieresor till Danmark, Tyskland, Österrike o...

Almquist, Bror E, Arkitekt (1864 – 1940)

Almquist, Bror Edvard, f. 9 aug. 1864 i Borgviks kapellförsamling, d. 25 april 1940 i Sthlm, Sankt Göran. Föräldrar: bruksägaren August Almquist och Hanna Unger. Genomgick Karlstads h. allmänna läroverk 1874–82 samt Chalmers tekniska läroanstalt, fackavdelningen för husbyggnadskonst, ht. 1882–vt. 1887; studerade vid konstakademins läroverk 28 sept. 1887 t. o. m. vt. 1890; erhöl...

Améen, C Gustaf, Arkitekt (1864 – 1949)

2. Carl Gustaf Améen, f. 19 mars 1864 i Lovö församling. Föräldrar: direktören Adolf Herman Améen och Julie Vilhelmina Forsberg. Avlade mogenhetsexamen vid Stockholms norra realläroverk 21 maj 1883; studerade vid tekniska högskolan, fackavdelning för arkitektur, 13 sept. 1883–30 apr. 1887, vid konstakademins läroverk 28 sept. 1887–vt. 1890; erhöll vid avgången K. medaljen; har såsom innehava...

Anderberg, Axel J, Arkitekt (1860 – 1937)

Anderberg, Axel Johan, f. i Kristianstad 27 nov. 1860. Föräldrar: verkmästaren Henrik Anderberg och Matilda Lindberg. Studerade vid Östermalms elementarskola, Stockholms gymnasium och tekniska skolan samt vid tekniska högskolan, fackavdelningen för arkitektur, 13 sept. 1880–15 apr. 1884, vid konstakademins läroverk 26 sept. 1884–1886; har företagit resor till Tyskland, Frankrike och Italien ...

Arborelius, K Rudolf Teodor, Arkitekt (1861 – 1917)

3. Karl Rudolf Teodor Arborelius, den föregåendes broder, f. 24 dec. 1861 i Orsa, d 6 juli 1917 i Stockholm. Avlade mogenhetsexamen vid h. realläroverket i Stockholm 17 maj 1882; ordinarie elev vid tekniska högskolan 13 sept. 1882–vt. 1883; extra elev därstädes ht. 1883–vt. 1886. Ritare vid Wengströms snickerifabrik; anställd vid I. G. Clasons ritkontor och hos G. Lindgren: innehad...

Benckert, Elis H, Arkitekt (1881 – 1913)

2. Elis Herman Benckert, den föregåendes son i hans första gifte, f. 27 sept. 1881 i Stockholm, d. 1 jan. 1913 därstädes för egen hand. Genomgick Beskowska skolan i Stockholm; avlade mogenhetsexamen därstädes 20 maj 1899; praktiserade på snickarverkstad; elev vid tekniska högskolan 15 sept. 1900; avlade avgångsexamen därstädes 10 juni 1904; företog studieresor till Frankrike 1904–0...

Bergsten, Carl Gustaf, Arkitekt (1879 – 1935)
Bergsten, Carl Gustaf, f. 10 maj 1879 i Norrköping. Föräldrar: med. doktorn Per Vilhelm Bergsten och Oktavie Sofie von Koch. Utexaminerad från tekniska högskolan 1901; elev vid konstakademien 25 sept. s. å.; erhöll K. medaljen; å dess högtidsdag 1903; har företagit studieresor till Tyskland, Frankrike, Belgien och Holland s. å., Tyskland och Österrike 1904, Italien, Grekland, Turkiet, Mindre A...
Bjerke, Arvid, Arkitekt (1880 – 1952)

Bjerke, Arvid, f. 26 dec. 1880 i Göteborg. Föräldrar: grosshandlaren August Mattsson och Fanny Elvira Linderholm. Elev vid Göteborgs h. realläroverk ht. 1890; avlade mogenhetsexamen därstädes 1 juni 1899; inskrevs vid tekniska högskolan 15 sept. s.å.; avlade avgångsexamen från dess avdelning för arkitektur 30 apr. 1903; elev vid Konstakademien 25 sept. s.å.–30 maj 1905; har företagit studier...

Blom, Fredrik, Arkitekt, Överintendent (1781 – 1853)

Blom, Fredrik, f. 24 jan. 1781 i Karlskrona, d 25 sept. 1853 i Stockholm i kolera. Föräldrar: kompassmakaregesällen Peter Andreas Blom och Ingeborg Pihl. Började tidigt utbildas till såväl tekniker som byggnadskonstnär; åtnjöt undervisning av den vid amiralitetet i Karlskrona anställde träskulptören Johannes Törnström och dennes broder; fortsatte sin arkitektutbildning vid Konstakademien och...

Blom Carlsson, Carl Gustaf, Arkitekt (1799 – 1868)

Blom Carlsson, Carl Gustaf, f. 2 maj 1799 i Stockholm, d 12 juli 1868 därstädes. Föräldrar: snickarmästaren Karl Henrik Blom och Hedvig Eleonora Berg. Biträdde fadern i hans yrke; samtidigt elev i principskolorna från 1811 och i h. arkitekturskolan från 1814. Konduktör vid överintendentsämbetet 3 febr. 1818 (erhöll lön 18 maj 1836); anställd vid stadens bro- och hamnbyggnader 1823; förordnad...

Boberg, G Ferdinand, Arkitekt (1860 – 1946)

1. Gustaf Ferdinand Boberg, f. 11 apr. 1860 i Falun. Föräldrar: gruvfogden Lars Gustav Boberg och Abigael Broberg, av vallonsk härstamning. Genomgick Falu h. elementarläroverk 1871−78; avlade mogenhetsexamen därstädes 31 maj 1878; elev vid tekniska högskolan 13 sept. s. å.−15 apr. 1882 och vid Konstakademien 4 sept. 1882−vt. 1884; e. o. arkitekt (utom stat) vid överintendentsämbetet 31 maj 1...

Boy, Willem, Arkitekt, Skulptör (– 1592)

Boy, Willem, f. antagligen, omkr. 1520 i Mecheln, d 1592 (antagligen mellan 19 apr. och 29 nov.). Konterfejare vid Gustav Vasas hov 1558 och sedermera hos Erik XIV; kallas i Stockholms slotts räkenskaper 11 nov. 1560 »bildemästare» (bildhuggare); vistades i Antwerpen för utförande av Gustav Vasas epitafium och andra uppdrag 1562—juli 1565 och 1566—68; hovkonterfejare hos Johan III 28 febr. 1...

Brunius, Carl Georg, Arkitekt, Konsthistoriker, Akademisk lärare (1792 – 1869)

1. Carl Georg Brunius, f. 23 mars 1792 i Tanum, d. 12 nov. 1869 i Lund. Föräldrar: kyrkoherden i Tanum och Lur, prosten Gomer Brunius och Mariana Rodhe. Efter enskild undervisning student i Lund 28 mars 1803 och i Uppsala 15 okt. 1811; återvände till Lund, disp. där 19 dec. 1812 (Dissertatio physicoastronomica de propagatione luminis successiva; pres. K. E. Kjellin); filol. kand. 15 dec. 181...

Bryde, Vilhelm J:son, Skådespelare, Inredningsarkitekt, Scenograf (1888 – 1974)

Bryde, Vilhelm J: son, f. 28 apr. 1888 i Stockholm. Föräldrar: handlanden Fredrik Vilhelm Johansson och Emilia Matilda Eriksson. Elev vid Östermalms h. allmänna läroverk ht. 1899—vt. 1905; elev vid tekniska skolans aftonskola i Stockholm 1 okt. 1905 och vid dess byggnadsyrkesskola 3 nov. 1906; avlade avgångsexamen 30 apr. 1909; elev vid Dramatiska teatern s. å.; premiärelev därstädes 1910—11...

Callmander, G Ivar, Arkitekt, Företagsledare (1880 – 1951)

2. Gösta Ivar Callmander, den föregåendes son, f. 19 juli 1880 i Göteborg. Elev vid Göteborgs h. realläroverk ht. 1890; avlade mogenhetsexamen därstädes 31 maj 1899; praktiserade på arkitekten Eugen Thorburns ritkontor i Göteborg ett år; elev vid Chalmers tekniska institut 1902—03; tillfällig elev vid tekniska högskolan 28 sept. 1903—vt. 1905; har för...

Carlberg, Carl Wilhelm, Fortifikationsofficer, Stadsarkitekt (1746 – 1814)

6. Carl Wilhelm Carlberg, son till C. 5, f. 9 mars 1746 i Örgryte, f 8 (ej 14) apr. 1814 i Göteborg. Volontär vid Göteborgs och bohuslänska fortifikationsbrigaden 24 nov. 1764; konduktör vid finska fortifikationsbrigaden 27 nov. 1765; konduktör vid Göteborgs och bohuslänska brigaden 22 apr. 1766; stadsarkitekt och ingenjör i Göteborg 12 maj 1775; löjtnant vid Göteborgs och bohuslän...

Carlberg, Johan Eberhard, Fortifikationsofficer, Stadsarkitekt (1683 – 1773)

4. Johan Eberhard Carlberg, den föregåendes brorson, son till C. 2, f. 24 febr. 1683 i Göteborg, d. 22 okt. 1773 i Stockholm. Volontär vid fortifikationen 1700; konduktör vid fortifikationen i Marstrand 11 jan. 1702; fänrik vid svenska livregementet till fot 10 sept. 1703 och gjorde med sitt kompani garnisons t...

Chiewitz, Georg Theodor P, Arkitekt, Mariningenjör (1815 – 1862)

2. Georg Theodor Policron Chiewitz, den föregåendes brorson, f. 5 okt. 1815 i Stockholm, d 28 dec. 1862 i Åbo. Föräldrar: gravören Johan Georg Chiewitz och Katarina Acrel. Elev vid teknologiska institutet i Stockholm 27 sept. 1827—jan. 1829 och vid Konstakademiens arkitektskola jan. 1829—mars 1832; belönades därstädes med jeton 29 jan. 1831 samt med jeton och Meyerska med...

Clason, I Gustaf, Arkitekt (1856 – 1930)

4. Isak Gustaf Clason, den föregåendes broders son, f. 30 juli 1856 å Rottneby, Stora Kopparbergs församling. Föräldrar; direktören Isak Gustav Clason och Maria Charlotta Lorichs. Elev vid Klara l. elementarläroverk ht. 1869 och vid Stockholms gymnasium ht. 1870; avlade studentexamen vid sistnämnda läroanstalt 21 maj 1874; elev vid tekniska högskolans fackskola för maskin...

Cronstedt, Carl Johan, Arkitekt, Ämbetsman (1709 – 1777)

4. Carl Johan Cronstedt, den föregåendes brorson, son till C. 1, f. 25 apr. 1709 i Stockholm, d. 9 nov. 1777 därstädes. Uppfostrades tillsammans med Augustin Ehrensvärd; studerade arkitektur och teckning för Karl Hårleman samt mekanik för Kr. Polhem; hovjunkare 29 juli 1731; idkade konststudier i Paris 1732 —35 och i Italien 1736—37; erhöll hovintendents titel 5 mars 1733...

Cronstedt, O S (Sigge), Arkitekt, Utställningsarkitekt (1869 – 1958)

11. Otto Sigfrid (Sigge) Cronstedt, den föregåendes brorson, f. 16 juli 1869 i Karlskrona. Föräldrar: kabinettskammarherren greve Otto Kasimir Cronstedt och Ebba Maria Amalia Tamm. Elev vid Uppsala h. allmänna läroverk ht. 1880, vid norra latinläroverket i Stockholm ht. 1883, vid h. realläroverket därstädes ht. 1884—vt. 1885, vid tekniska byggnadsyrke...

Curman, J Sigurd, Arkitekt, Riksantikvarie, Arkitekturhistoriker (1879 – 1966)

3. Jon Sigurd Curman, de båda föregåendes son, f. 29 apr. 1879 i Stockholm. Elev vid Östermalms h. allmänna läroverk ht. 1889 och vid h. latinläroverket å Norrmalm i Stockholm ht. 1893; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 17 maj 1897; student i Uppsala ht. 1897; fil; kand. 15 sept. 1900; elev i tredje gruppen av tekniska afton- och söndagsskolan i Stockholm läroåret 1900...

Dahl, Frans Gustaf Abraham, Arkitekt (1835 – 1927)

3. Frans Gustaf Abraham Dahl, den föregåendes kusins son, brorson till D. 1, f. 13 febr. 1835 i Stockholm, d. 21 sept. 1927 därstädes. Föräldrar: läraren vid Hillska skolan å Barnängen Sven Abraham Dahl och Karolina Ulrika Mineur. Elev vid Konstakademiens förberedande byggnadsskola 17 okt. 1851 och vid dess hög...

Dahlander, Magnus E., Arkitekt, Museiman (1862)

2. Magnus Emil Dahlander, den föregåendes kusins son, f. 2 aug. 1862 i Bispbergsgården i Säters stadsförsamling. Föräldrar: apotekaren Axel Esaias Dahlander och Emelie Augusta Nordfeldt. Elev vid B. K. Rodhes skola i Göteborg vt. 1872—ht. 1874, vid nya elementarskolan i Stockholm vt. 1875—vt. 1879, vid södra realläroverket därstädes ht. 1879 och vid K...

Dahlbergh, Erik J, Arkitekt, Landshövding, Fältmarskalk, Fortifikationsofficer, Generalguvernör (1625 – 1703)

Dahlbergh, Erik Jönsson, f. 10 okt. 1625 i Stockholm, d. 16 jan. 1703 därstädes. Föräldrar: landsbokhållaren Jöns Eriksson (Dahlberg) och Dorotea (Dordi) Matsdotter. Åtnjöt undervisning hos kyrkoherden i Simtuna Johannes Marci Simtelius 1630–31; gick i skola i Västerås 1631, i Uppsala 1632–34, i Norrköping 1635–36 och i Söderköping 1637–maj 1638; elev vid Nikolaus Detris skriv-och räkneskola...

de Besche, Gillis d.ä., Industriidkare, Arkitekt (1579 – 1648)

2. Gillis de Besche d. ä., den föregåendes broder, f. 1579 i Liége, d. 24 aug. 1648 i Nyköping. Inkom till Sverige i början av 1600-talet som medhjälpare åt brodern Willem de Besche; arrenderade stora tullkvarnen i Nyköping av kronan 3 juli 1606—1627 och S:t Anna; kvarn därstädes av brodern Willem från 20 jan. 1627; erhöll beställning som bryggare i S...

de Besche, Gerard, Industriidkare, Arkitekt (1585 – 1656)

4. Gerard de Besche, de föregåendes broder, f. i mars 1585 i Liége, d. 18 juni 1656 på Forsmark. Åtföljde 1601 fadern till »Hög-Tyskland», dit denne inkallats, »förnämlige arkitektur och konstrike byggningar ther att ställa i verket», och utbildades under hans ledning till arkitekt; inkallad till Sverige 1608; byggde jämte brodern Hubert de Besche Sto...

de Besche, Hubert d.ä., Industriidkare, Arkitekt (1582 – 1658)

3. Hubert de Besche, f. 1582, d. 1658, de båda föregåendes broder. Studerade arkitektur och bergsvetenskap; bosatt i Liége i Nederländerna; flyttade under Karl IX:s regering till Sverige; byggmästare vid Gripsholm och Åkers styckebruk samt i Gripsholms län 6 dec. 1609; byggde Stora Tuna kyrkas torn jämte brodern Gerard från 1610 samt Tyska kyrkans i S...

de Besche, Willem, Arkitekt, Bruksidkare (1573 – 1629)

1. Willem (Willime) Giliusson de Besche, f. 3 dec. 1573 i Liége, d. 10 febr. 1629 på Finspång. Föräldrar: arkitekten och köpmannen Gillis (Gilius) de Besche och Helena de Besche. Invandrade till Sverige 1595; erhöll beställning som järndragare i Nyköping 7 juli 1598; byggmästare 1604 (K. brev 16 och 24 jan.) —11 juni 1609; togs samtidigt i anspråk för ledningen av järnindustrien i Södermanla...

de la Vallée, Christopher Johan, Arkitekt, Fortifikationsofficer (1661 – 1700)

3. Christopher Johan de la Vallée, den föregåendes son, f. 1661 i Stockholm, d. 24 aug. 1700 i Narva. Student i Uppsala 12 febr. 1676; åtnjöt undervisning i fortifikationskontoret. Konduktör vid fortifikationskontoret med till en början illuminists lön 1682; erhöll 600 dlr smt årligt stipendium på tre år för studier utomlands i matematik samt militär ...

de la Vallée, Jean, Arkitekt, Trädgårdsarkitekt (1620 – 1696)

2. Jean de la Vallée, den föregåendes son i h. 1:a g. m. Pauline de Courlas (i K. brev 15 nov. 1653 uppgives Pauline de Courlas dock vara J:s styvmoder, se nedan), f. 1620; d 9 mars 1696 i Stockholm, begraven i Katarina kyrka. D. följde fadern till Holland och flyttade 1637 med honom till Sverige; erhöll 2 maj 1646 ett kungligt stipendium under tre år...

de la Vallée, Simon, Arkitekt (1590-talet – 1642)

1. Simon de la Vallée, f. på 1590-talet i Paris, d. 28 nov. 1642 i Stockholm, sedan han på kvällen 20 nov. på Stortorget blivit kullriden och slagen med pistolkolven av översten frih. Erik Oxenstierna. Föräldrar: Marin de la Vallée och Jeanne Marisaut.

Efter studier i arkitektur under faderns ledning och studieresor i medelhavsländerna knöts D. i maj 1633 av prins Fredrik Henrik av Or...

de Roy, Arent, Arkitekt (– 1590)

de Roy, Arent, d. 1590. D. blev redan under Erik XIV:s regering inkallad i riket och ledde från 1566 till sin död byggnadsarbetet vid Vadstena slott. Han var till börden nederländare och förmodligen av samma släkt som en Andries de Roy, vilken vid samma tid verkade i Holland som fortifikationsingenjör. Anställningsåret börjar han med en lön på 300 mark förutom vissa naturaförmåner, 1572 uppb...

Dehn, Hans Christian, Arkitekt, Fortifikationsofficer (1722 – 1797)
Dehn, Hans Christian, f. 2 aug. 1722 i Lund, f 3 mars 1797 i Landskrona. Föräldrar: snickaren Assmus (Asmund) Dehn och Sofia Christensdotter. Åtnjöt privat undervisning. E. o. instru-mentmakare vid fästningsbyggnaden i Landskrona 12 juni 1748; undergick examen i matematik och andra vetenskaper jämte fortifikationens och civilarkitekturens teori 1750; erhöll anställning vid fästningsarbetet och...
Desprez, Louis Jean, Arkitekt, Målare, Tecknare, Teaterdekoratör (1743 – 1804)

Desprez, Louis Jean (ej Jean Louis), f. i maj 1743 i Auxerre, dep. Yonne, Frankrike, d. 19 mars 1804 i Stockholm. Föräldrar: perukmakareåldermannen Louis Mathieu Desprez och Perrette Bourbon. Lärjunge i Académie Royale d'Architecture i Paris i början av 1760-talet; teckningslärare i École Militaire till 1776; K. fransk stipendiat i Italien 1777—82; föreståndare för dekorationsavd. på Operan ...

Destain, Joseph Gabriel, Arkitekt, Tecknare, Fortifikationsofficer (– 1740)

Destain, Joseph Gabriel, födelseår okänt, d. dec. 1740 i Stockholm. Var av fransk börd; undervisades från fjorton års ålder av sin fader i teckning, arkitektur och matematik; gick sedan i lära hos flera framstående arkitekter i Paris; skulpterade under två år; var tre år i tjänst hos prinsen av Lothringen vid ett slottsbygge nära Nancy; tjänstgjorde ett år hos en ingenjör Thomas vid konstruk...

Düren, van, Adam, Arkitekt, Byggmästare (efter 1450 – tidigast 1532)

van Düren, Adam, en byggmästare av tysk härkomst, som under slutet av 1400-talet och första tredjedelen av 1500-talet, antagligen mellan 1487 och 1532 utövade sin verksamhet i Sverige och Danmark. Språket i de inskrifter, som han anbragt i Lunds domkyrka, visar, att han var westfalare till börden, och förmodligen härstammade han från staden Düren i Westfalen.

G. m. Birgitte, d. 13 dec...

Döteber, Christian Julius, Arkitekt, Skulptör (– 1675)

Döteber, Christian Julius, f. i Leipzig, d. sannolikt omkr. 1675. Fader: bildhuggaren och arkitekten Frantz Julius Döteber. Fadern, vars namn bl. a. är knutet vid några ståtliga arbeten i Tyskland, nämligen graven över hertigliga geheimerådet Daniel ven Behr samt gravkapellet över hertig Friedrich Adolph (1643), båda i domen i Doberan, har vidare tillskrivits en dopfunt samt det Leicherska e...

Edelsvärd, Adolf Wilhelm, Arkitekt, Militär (1824 – 1919)

2. Adolf Wilhelm Edelsvärd, den föregåendes son, f. 28 juni 1824 i Östersund, d. 15 okt. 1919 i Stockholm (Finska). Kadett vid Karlberg 17 april 1838; utex. 28 mars 1844; underlöjtnant vid Dalreg. 10 april s. å.; kommenderad officer vid Strömsholms kanalbyggnad s. å.; transporterad till Ingenjörkåren 18 aug. 1845; tjänstgjorde vid byggnadsarbetena å Vaxholms fästning och i Stockhol...

Ekman, Pehr Johan, Skriftställare, Arkitekt (1816 – 1884)

Ekman, Pehr Johan, f. 12 aug. 1816 i Stockholm (.Tak.), d. 2 jan. 1884 där (Maria). Föräldrar: ciselören Johan Ekman och Gustafva Charlotta Lebeman. Skolgång i Stockholm; elev vid Teknologiska institutet 28 april 1831; studier i arkitektur vid Akad. för de fria konsterna; deltog i tävlingar där 1835 och 1836; stadsarkitekt i Gävle 1836; till Göteborg 1840; ritning till och övervakning av arb...

Ekman, Per Frithiof Laurentius, Arkitekt (1871 – 1941)

Per Frithiof Laurentius Ekman, f. 18 okt. 1871 i Gnarps sn (Gävleb.), d. 21 nov. 1941 i Strängnäs. Föräldrar: bergsingenjören Wilhelm Ottokar Ekman och Hilda Maria Öberg. Mogenhetsex. i Hudiksvall 23 maj 1890; student vid Uppsala univ. 9 sept. 1890; ord. elev vid Tekniska högskolan 1892—93; ex. som specialelev i arkitektur 1897; studieresor i Danmark, Tyskland, Belgien, England, Frankrike, I...

Eliander, Clas, Arkitekt (1708 – 1754)

Eliander, Clas, f. 9 (ej 18) juli 1708 i Sunnersbergs sn (Skarab.), d. 4 maj 1754 i Stockholm (Klara). Föräldrar: inspektören och byggmästaren Håkan Eliander och Annicka Åbohm. Elev i Skara skola; studerade en tid i Uppsala; elev hos slottsbyggmästaren Petter Gerdes i Stockholm; elev hos Chr. Polhem 1738–41; erhöll av Manufakturkontoret anslag till utrikes studiefärd och reste maj 1...

Elméus, Carl Konrad Julius, Arkitekt (1868 – 1940)

Elméus, Carl Konrad Julius, f. 5 jan. 1868 i Stockholm (Maria), d. 7 april 1940 där (Kat.). Föräldrar: eldaren Carl Henrik Johansson och Helena Almström. Avgångsex. från Byggnadsyrkesskolan i Stockholm 1887; kortare tids anställning hos arkitekt C. F. Ekholm, Stockholm; studier i byggnadsfacket i Hamburg; anställd vid rådhusbyggnadsbyrån där 1888–90, hos prof. Chr. Hehl i Hannover 1890–93, h...

Enblom, Rudolf Samuel, Arkitekt (1861 – 1945)

3. Rudolf Samuel Enblom, son till E. 1, f. 25 aug. 1861 i Hilleshögs sn (Sth.), d. 27 febr. 1945 i Djursholm. Huvudsakligen enskild undervisning; elev vid det Tekniske Selskabs Skole och Kunstakademiet i Köpenhamn 1882–84; extra elev vid Tekniska högskolan 1884–86; ett stort antal studieresor i olika europeiska länder; praktiserande arkitekt i Stockholm från 1887 och sedermera i Dj...

Eosander, Johan Friederich, Diplomat, Arkitekt, Fortifikationsofficer (1670 trol omkr – 1729)

4. Johan Friederich Eosander, adlad och friherre G ö t h e, den föregåendes son i första giftet, skrev sig efter adlandet 1712 Eosander genannt Göthe eller Eosander Göthe men 1718 blott Göthe, i Tyskland vanligen kallad Eosander von Göthe, trol. f. omkr. 1670, d. 1729 i Dresden. Lärkonduktör i Riga vid fortifikationen, trol. 1686; konduktörlöjtnant 28 april 1690 och placerad i Stet...

Estenberg, Pehr, Arkitekt (1772 – 1848)

2. Pehr Estenberg, f. 12 sept. 1772 i Stockholm (Kungsh), d. 3 febr. 1848 där (Klara). Föräldrar: hovrättsrådet Carl E. och Catharina Christina Reiss. Elev vid Målare- och bildhuggareakademien 1783 och hos L. J. Desprez 1791–1802; vice konduktör vid överintendentsämbetet 1794; agrée vid akademien 24 jan. 1795; ord. konduktör vid överintendentsämbetet 1 okt. s. å.; kondukt...

Fahlström, Carl Gustaf, Arkitekt (1854 – 1920)

Fahlström, Carl Gustaf, f. 6 okt. 1854 i Göteborg (Domkyrkoförs.), d. 5 okt. 1920 där (Carl Johan). Föräldrar: inspektören Daniel Fredrik Fahlström och Eva Charlotta Wernqvist. Utexaminerad från Chalmerska slöjdskolan 1874; elev vid konstakad.s högre byggnadsskola 15 aug. 1875–78; studieresa till Tyskland och Italien 1879; arkitektverksamhet i Göteborg; tf. stadsarkitekt där 1884; stadsbyggm...

Fant, Erik Johan, Arkitekt (1889 – 1954)

5. Erik Johan Fant, f. 10 aug. 1889 i Stockholm (Maria), d. 12 april 1954 där (Joh.). Föräldrar: fängelsedirektören Erik Fridolf Laurentius Fant och Emmy Charlotta Wennerström. Mogenhetsex. vid Högre realläroverket å Norrmalm i Stockholm 2 maj 1908; elev vid Tekniska högskolan i Stockholm s. å., avgångsex. från fackavdeln. för arkitekter där 1912; elev vid konsthögskolan 16 okt. 19...

125 träffar, sida:  1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se