Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
29 träffar, sida:  1 
Armfelt, Fromholt, Artilleriofficer (1721 – 1797)

2. Fromholt Armfelt, den föregåendes son, f. våren 1721 i Gävle, d 11 juni 1797 i Stralsund. Lärfyrverkare 6 dec. 1735; lärkonstapel 6 apr. 1736, furir 20 maj 1738, sergeant 20 maj 1740, underlöjtnant 4 dec. 1741 genom general en chef Lewenhaupts fullmakt, allt vid artilleriets finska bataljon; deltog i kriget mot Ryssland sistnämnda och följande år; kommenderad mot dalkarlarna 174...

Arrhenius, Carl Axel, Kemist, Artilleriofficer (1757 – 1824)

2. CarlAxel Arrhenius, f. 29 mars 1757 i Stockholm, d 20 nov. 1824. Föräldrar: protokollssekreteraren i K. m:ts kansli Jakob Larsson Arrhenius och Brita Sofia Georgii. Åtnjöt undervisning i hemmet och i kadettskolan; kadett 29 sept. 1769; furir 5 sept. 1770; sergeant 3 juli 1771; underlöjtnant vid artilleriet 17 febr. 1773; adjutant vid krigskollegiets fälttygmästarkontor 1776–81; löjtnant 2...

Aschling, Carl Fredric, Sjöofficer, Landshövding, Artilleriofficer (1751 – 1820)

Aschling, Carl Fredric, f. 18 juli 1751 i Stockholm, d. 5 juli 1820 i Härnösand. Föräldrar: hovrättsrådet Jonas Aschling och Anna Margareta Gröning. Student i Uppsala 20 sept. 1759; gjorde upprepade resor med handelsfartyg 1765–72; volontär 1768; lärstyrman vid galärflottan 25 juli 1769; medelstyrman 31 dec. 1770; undergick löjtnantsexamen 1771; löjtnant vid galärflottan 8 apr. 1772; sjöarti...

Bildt, D A Gillis, Diplomat, Landshövding, Artilleriofficer, Statsminister, Riksmarskalk, Riksdagsman (1820 – 1894)

1. Didrik Anders Gillis Bildt, f. 16 okt. 1820 i Göteborg, d 22 okt. 1894 i Stockholm. Föräldrar: överstelöjtnanten Daniel Fredrik Bildt och Kristina Elisabet Fröding. Åtnjöt undervisning vid privat läroverk; kadett vid Karlberg 9 febr. 1835–22 sept. 1837; underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 17 nov. s. å.; genomgick h. artilleriläroverket å Marieberg 1839–22 mars 1842; repetitör därstä...

Björkenstam, Fredrik Bogislaus, Artilleriofficer, Jägare (1858 – 1913)

Björkenstam, Fredrik Bogislaus, f. 17 aug. 1858 i Simtuna, d 13 apr. 1913. Föräldrar: ryttmästaren Fredrik August Björkenstam och Hedvig Augusta Amalia von Schwerin. Adelsman efter faderns död 17 maj 1872. Elev vid Uppsala h. elementarläroverk ht. 1870; avlade mogenhetsexamen därstädes 6 dec. 1878. Volontär vid Vendes artilleriregemente 13 nov; 1876; elev vid Karlberg 14 juli 1879; avlade av...

Blomcreutz, Didrik, Artilleriofficer, Ämbetsman (1715 – 1774)

Blomcreutz, Diarik, f. 24 nov. 1715, d 11 nov. 1774 i Helsingfors. Föräldrar: majoren Didrik Blom, adlad Blomcreutz, och Anna Maria Inseen. Konstapel vid artilleriregementet 20 juli 1732; sergeant 4 dec. 1734; styckjunkare 7 dec. 1737; underlöjtnant 10 okt. 1741 (erhöll lön 1 juni 1743); löjtnant 17 juni 1747; kapten vid Augustin Ehrensvärds artillerikompani på Vaxholm 5 apr. 1749; regements...

Breitholtz, Edvard Julius, Artilleriofficer (1830 – 1912)

Edvard Julius Breitholtz, f. 22 juli 1830 i Stockholm, d. 23 maj 1912 därstädes. Föräldrar: överstelöjtnanten Klas Josef Breitholtz och Emilia Hästesko-Fortuna. Kadett vid Karlberg 16 apr. 1847; avlade officersexamen därstädes 28 maj 1851; underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 12 juni s. å; avlade examen vid högre artilleriläroverket å Marieberg 31 aug. 1856; informationsofficer s. å.; l...

Böckman, Martin, Artilleriofficer (– 1702)

Böckman, Martin, d. 24 juni 1702 i London. Deltog i Karl X Gustavs krig och avancerade därunder från korpral till kapten; överflyttade till England och ingick där vid konungens livgarde till häst aug. 1660; firemaster vid engelska flottan 6 juni 1661; erhöll avsked ur engelsk tjänst maj 1663 och inträdde i spansk tjänst s. å.; fånge i Towern nov. 1663—1666; åter i engelsk tjänst 1667; third ...

Cardell, Carl Friedrich, Artilleriofficer (1764 – 1821)

Cardell, Carl Friedrich von, f. 1764 (döpt 19 apr.) 1 Demmin i preussiska Pommern, d. 17 sept. 1821 i Stockholm. Föräldrar: justitieborgmästaren i Demmin Karl Friedrich Kobes och Wilhelmine Elconore Kohlhard. Elev sannolikt vid Demmins latinskola och vid Stettins gymnasium 3 okt. 1779. Inträdde i preussisk krigstjänst vid pontonjärkåren i Berlin 1780; avlade officersexamen 1786; officer vid ...

Centerwall, Anders Fredrik, Kommunalpolitiker, Artilleriofficer (1845 – 1907)

2. Anders Fredrik Centerwall, den föregåendes syssling, f. 17 mars 1845 i Malmö, d 18 aug. 1907 i Stockholm. Föräldrar: rådmannen och auditören Olof Jonas Centerwall och Karolina Oskaria Felicia Gullander. Kadett vid krigsakademien å Karlberg 2 apr. 1861; avlade officersexamen 9 dec. 1864; underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 30 dec. 1864; elev vid krigshögskolan å Marieberg 3...

Charpentier, Robert C, Artilleriofficer (1766 – 1830)

1. Robert Carl Charpentier, f. 13 okt. 1766 på Sveaborg, d 1 febr. 1830 å Hahkiala i Hauhö socken i Finland. Föräldrar: majoren Robert Gustav l'Eclaire, adlad och adopterad Charpentier, och Margareta Blomcreutz. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 5 febr. 1775; underlöjtnant vid artilleriet 7 febr. 1779 (erhöll lön 28 aug. 1783); undergick artilleriexamen 2 maj 1780; stabslö...

Christerson, Jarl C E, Sjöofficer, Artilleriofficer, Sjöförsvarsminister (1833 – 1922)

Christerson, Jarl Casimir Eugène, f. 2 okt. 1833 i Karlskrona, d 7 nov. 1922 i Mariefred. Föräldrar: justitieborgmästaren, lagmannen Håkan Fredrik Christierson och Ulrika Abelin. Åtnjöt skolundervisning i Karlskrona; student i Lund 19 febr. 1850; kadett vid krigsakademien å Karlberg 1 okt. 1850; korpral 1853; avlade sjöofficersexamen 17 dec. 1853; sekundlöjtnant vid K. M:ts flotta 29 dec. 18...

Cronhielm, Otto August, Artilleriofficer, Riksdagsman (1800 – 1834)

4. Otto August Cronhielm, den föregåendes sonsons sonson, f. 10 febr. 1800 på Ryd i S: t Lars socken, d. 9 sept. 1834 i Stockholm. Föräldrar: majoren greve Karl Emil Cronhielm och friherrinnan Hedvig Ulrika Boije af Gennäs. Kadett vid Karlberg 29 sept. 1815; gjorde sjöexercisexpeditionerna med »Svalan» 1816 och 1817; extra korpral 1818; utexaminerad från Karlberg 22 sept. 1819; und...

Cronstedt, Carl, Artilleriofficer (1672 – 1750)

3. Carl Cronstedt, före adlandet Olderman, de båda föregåendes broder, f. 20 maj 1672 i Stockholm, t 13 dec. 1750 därstädes. Student i Uppsala 3 mars 1679; adopterad av sin styvfader direktören Mårten Cronstedt och adlad 18 mars 1693; överminör vid artilleriet i Stockholm 15 nov. 1699; regementsadjutant vid fältartilleriet med fänriks lön 7 apr. 1700; deltog i fälttåget i...

de Suremain, Charles Jean Baptiste, Memoarförfattare, Artilleriofficer (1762 – 1835)

de Suremain, Charles Jean Baptiste, f 9 okt 1762 i Auxonne, Bourgogne, Frankrike, d 24 sept 1835 i Dijon. Föräldrar: Jean Baptiste de S o Marguerite Mol Maise. Elev vid K artillerikårens skola i Auxonne 1 aug 80, underlöjtn vid Auxonnes reg:s första bataljon 7 aug 81, kaptens rang 1 april 91, kapten vid 1:a artillerireg de la Fère 30 mars 92, avsked 1 juni 92, emigrerade till Tyskland...

Duse, Samuel August, Författare, Kartograf, Artilleriofficer (1873 – 1933)

Samuel August Duse, f. 2 aug. 1873 i Stockholm (Tysk.), d. 9 febr. 1933 i Stockholm (Hedv. EL). Föräldrar: kammarjunkaren Carl Patrik Theodard Duse och Anna Mathilda Forssberg, Mogenhetsex. vid h. realläroverket på Norrmalm, Stockholm, 17 maj 1892; volontär vid Livgardet till häst 20 maj s. å.; sergeant där 6 juni 1893; elev vid krigsskolan 1 aug. s. å.; utexaminerad 5 nov. 1894; underlöjtna...

Ehrenström, Nils Fredrik, Artilleriofficer (1756 – 1816)

1. Nils Fredrik Ehrenström, f. 20 febr. 1756 i Helsingfors, d. 24 nov. 1816 i Träslövs sn (Hall.). Föräldrar: överstelöjtnanten och kommendanten på Vaxholms och Fredriksborgs fästningar Nils Albrecht Ehrenström och Christina Catharina Sederholm. Konstapel vid artilleriet 7 juni 1768; artilleriofficersex. 10 dec. 1771; kommenderad med expeditionen Sprengtporten till Stockholm 18 aug...

Ehrensvärd, Augustin, Tecknare, Fältmarskalk, Artilleriofficer (1710 – 1772)

2. Augustin Ehrensvärd, den föregåendes son, f. 25 sept. 1710 på Fullerö, Barkarö sn (Vm.), d. 4 okt. 1772 på överstebostället Saaris, Virmo sn, Finland, samt begr. på Sveaborg, varest han gravsattes 1 juli 1783. Volontär vid artilleriet 1726; överfyrverkare vid artilleriet i Göteborg 1 jan. 1728; fick K. tillstånd att med bibehållande av Jonen idka studier vid universitet 3 okt. s...

Ehrensvärd, Carl, Artilleriofficer (1713 – 1770)

3. Carl Ehrensvärd, den föregåendes broder, f. 29 jan. 1713 i Uppland, d. 25 jan. 1770 i Stockholm (Art.-förs.) och begr. i Solna. Kvartermästare vid hessiska livreg. 28 mars 1729; adjutant där 20 okt. 1731; kornett 24 dec. 1732; styckjunkare vid svenska artilleriet 4 dec. 1735; underlöjtnant där 29 mars 1736; avsked ur hessisk tjänst 26 juni 1739; löjtnant vid Artilleriet 18 febr....

Ehrensvärd, Jacob Johan, Artilleriofficer (1666 – 1731)

1. Jacob Johan Ehrensvärd (före adl. Schäffer), f. 11 maj 1666 (likpredikan, gravsten, huvudbanér) i Finland, d. 17 okt. 1731 på Karlstens fästning i Marstrand. Föräldrar: Petter Schäffer (se släktart.) och Maria Hein. Lärkonstapel vid artilleriet i Narva 1685; styckjunkare där 1700; fänrik 11 maj 1701; löjtnant 20 dec. 1704; fången vid Perevolotjna 1 juli 1709 men fick hempermissi...

Ekelöf, Nils Edvard, Artilleriofficer (1873 – 1933)

Nils Edvard Ekelöf, f. 15 juli 1873 i Karlskrona, d. 5 april 1933 i Karlsborg. Föräldrar: kommendörkaptenen Johan Adolf Ekelöf och Mathilda Catharina Beskow. Mogenhetsex. i Stockholm 17 maj 1892; Volontär vid Svea artillerireg. 17 juni s. å.; officersex. 20 nov. 1895; underlöjtnant vid nämnda reg. 6 dec. s. å.; kurs vid Artilleri- och ingenjörhögskolan 1896–98 och vid högre kursen där 1898–1...

Hammarskiöld, P A Ludvig R, Artilleriofficer, Militärhistoriker (1869 – 1958)

7 Hammarskiöld, Per Adolf Ludvig Regnell, brorsons son till H 2, f 26 juni 1869 på Sippersta, Dingtuna (Vm), d 4 juli 1958 i Sthlm (Engelbr). Föräldrar: majoren Per Theodor H o Sofia Gustafva Regnell. Mogenhetsex vid Västerås h a l 24 maj 87, underlöjtn vid Svea art:reg 8 nov 89, löjtn där 13 sept 94, genomgick artilleri- o ingenjörshögskolans högre kurs 93—95, repetitör där 1 nov ...

Helvig, Carl G, Artilleriofficer, Vapentekniker (1765 – 1844)

1 Helvig, Carl Gottfried, f 7 sept 1765 i Wolgast, d 11 maj 1844 i Berlin. Föräldrar: åldermannen i timmermansskrået i Stralsund Caspar Christian H o Maria Sofia Peters. Artillerist i Gbg 28 nov 81, furir 14 mars 82, sergeant 13 april 86, underlöjtn vid Hälsinglands frikår 8 mars 89, vid art 13 maj 89, adjutant vid art:bataljonen i Stralsund 24 april 91, löjtn 2 juli 93, stabsadj hos konunge...

Herlenius, August, Industriidkare, Artilleriofficer, Bruksidkare (1861 – 1930)

2 Herlenius, August, son till H 1, f 22 dec 1861 i Nor (Värml), d 28 febr 1930 i Sthlm (Engelbr). Mogenhetsex i Karlstad 80, off:ex 81, underlöjtn vid Göta art:reg 30 dec 81, ex från art- o ingenjörshögsk 87, e elev vid KTH:s avd för bergsmekanik 88—89, löjtn 1 febr 89, kontrollofficer vid Finspång 89, vid Bofors 90—93, disp för Storfors bruksab 94—10, kapten 28 sept 95, led av Vär...

Leth, Fredrik J, Artilleriofficer (1850 – 1919)

Leth, Fredrik Johan, f 2 mars 1850 i Kristianstad, d 9 jan 1919 i Sthlm, Svea art. Föräldrar: hovrättssekr Axel Olof Georg L o Johanna Frederique af Klercker. Studentex vid h a l i Kristianstad 11 juni 67, officersex vid krigsskolan på Karlberg 15 dec 68, styckjunkare vid Wendes art:reg 21 dec 68, underlöjtn i reg 27 aug 69, vid reg 2 dec 70, elev vid krigshögsk på Marieberg 14 juli 72—23 ap...

Lindblad, Ragnar, Artilleriofficer, Luftvärnsofficer (1893 – 1961)

2 Lindblad, Ragnar, f 14 sept 1893 i Örebro, d 13 jan 1961 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: överstelöjtn Birger L o Sara Gabriella Waldenström. Studentex vid Karol lärov i Örebro 17 maj 12, officersvolontär vid Upplands art:reg 28 maj 12, genomgick officerskursen vid krigsskolan på Karlberg 13—14, underlöjtn i reg 31 dec 14, löjtn vid reg 28 aug 17, genomgick Artilleri- o ingenjörhögskolans hög...

Nordlund, Erland, Tidningsredaktör, Artilleriofficer (1872 – 1930)

2 Nordlund, Erland, bror till N 1, f 9 aug 1872 i Österlövsta, Upps, d 1 febr 1930 i Sthlm, Engelbr. Mogenhetsex vid Gävle hal 23 maj 91, ord elev vid KTH 15 sept 91–96 (permitterad vt 94–ht 95), underlöjtn vid Karlskrona artillerikår 20 nov 95, avgångsex från fackskolan för maskinbyggn:konst o mek teknologi vid KTH 10 juni 96, löjtn vid artillerikåren...

Packet, Gilius, Artilleriofficer, Kanongjutare (– 1575)

Packet (Packeli, Panckell), Gilius, d före 5 okt 1575. Kom till Sverige från Danzig trol våren 54, arklimästare april 55, ledare av kanontillverkn från nyåret 61, också verksam som ledare för fyrverket senast från 64, uppdrogs att inrätta ett bössgjuteri i Uppsala 69, rätt att fritt bruka Dannemora berg på ett år 7 mars 71, rätt att tillsammans med en kompanjon uppföra o driva ett mässingsbr...

Siegroth, von, David Friederich, Artilleriofficer, Bergsman, Kanonkonstruktör (– 1647)

1 von Siegroth, David Friederich, d på hösten, före 15 nov, 1647 på resa i Tyskland (Hammarskiöld 1935, s 17). Föräldrar: översten Hans Heinrich v S o Barbara v Falckenhan. Elev vid hovskolan i Kassel, Tyskland, 12, kapten o chef för ett art:kompani i Sthlm sept 23–nov 25, tjänstgjorde som vardein (myntproberare) 26, bergsöverste 26, deltog i riksdagen 27, överstes titel senast 8 maj 29, ass...

29 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se