Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.

 
 
 
 Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
55 träffar, sida:  1 2 
Agardh, J Mortimer, Astronom (1812 – 1862)

2. John Mortimer Agardh, f. 21 dec. 1812 i Båstad, d 5 sept. 1862 i Lund. Föräldrar: handlanden och lantbrukaren Jöns Fredrik Agardh och Helena Elisabet Schonberg. Uppfostrad från åtta års ålder hos farbrodern K. A. Agardh, i vars hem han vistades 1820–35; student i Lund 25 apr. 1826; disp. 22 juni 1829 (Granskning af statsekonomiens grundläror, st. 4, pres. K. A. Agardh); filol. kand. 18 de...

Anderson, Fredrik, Kommunalpolitiker, Astronom, Skolman (1842 – 1906)

Anderson, Fredrik, f. 16 juni 1842 i Karlskrona, d 24 nov. 1906 i Halmstad. Föräldrar: flaggunderofficeren Frans Oskar Anderson och Kristina Matilda Modin. Student i Lund 25 maj 1860; fil. kand. 23 okt. 1867; disp. 19 maj 1868; fil. doktor 29 maj s. å.; företog en studieresa till Tyskland, Schweiz och Belgien. Vik. adjunkt vid Karlskrona h. elementarläroverk vt. 1864 från 18 apr.; extralärar...

Anthelius Angermannus, Johannes (Hans) Olai, Präst, Teolog, Astronom (– 1646)

1. Johannes (Hans) Olai Anthelius Angermannus, f. enligt vad som uppges på 1570-talet, d 1646. Student omkr. 1585; fil. magister i Helmstedt 2 nov. 1596. Skolrektor i Gävle (uppbar lön som sådan för år 1599 och en del av år 1600); astronomie professor vid Uppsala akademi 1600; dekan (= innehavare av den tredje teologiska professuren) 12 okt. 1601; upprätthöll tillika den astronomiska profess...

Aurén, Pehr, Gymnasielärare, Matematiker, Astronom (1761 – 1842)

Aurén, Pehr, f. 27 mars 1761 i Selånger, d 23 jan. 1842 i Härnösand. Föräldrar: bonden Henrik Ersson och Karin Nilsdotter. Intogs vid Härnösands gymnasium ht. 1774; student i Uppsala 23 febr. 1782; disp. 11 okt. 1786 (De inventis Herschelii astronomicis, pres. V. J. Huss); fil. kand. 21 apr. 1790; disp. 12 juni s. å. (De adscensu aquae inter plana vitrea, pres. Z. Nordmark); fil. magister 16...

Backlund, Johan Oskar (Oskar Andreevitj), Astronom (1846 – 1916)

Backlund, Johan Oskar (Oskar Andreevitj), f. 28 apr. 1846 i Dannike församling, d 29 ang. 1916 i Ryssland. Föräldrar: bonden och gårdfarihandlanden Anders Backlund och Sara Lisa Eliasdotter. Åtnjöt privat undervisning i Karlstad; intogs i Stockholms h. elementarläroverk 1864; student i Uppsala 17 sept. 1866; fil. kand. 29 maj 1872; disp. 5 dec. 1874; fil. doktor 31 maj 1875. Rektor vid ...

Bergstrand, C Östen E, Astronom (1873 – 1948)

2. Carl Östen Emanuel Bergstrand, den föregåendes son, f. 1 sept. 1873. Genomgick Beskowska skolan; avlade mogenhetsexamen därstädes 20 maj 1891; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 31 jan. 1894; fil. lic. 31 jan. 1898; disp. 22 febr. 1899; fil. doktor 31 maj s. å.; har dels på egen bekostnad dels med offentligt understöd företagit studieresor ti...

Bilberg, Johan, Biskop, Teolog, Matematiker, Astronom (1646 – 1717)

1. Johan Bilberg, f. 17 nov. 1646 i Mariestad, d 11 mars 1717. Föräldrar: rector scholæ därstädes, sedermera kyrkoherden i Berg Jonas Amberni och Ingrid Birgitta Joakimsdotter Denckert. Student i Uppsala sept. 1659; disp. 29 aug. 1668 (Philosophicorum thematum τϱιάς ; pres. P. E. Ljungh); fil. kand. 1672; företog åren 1673–77 såsom lärare för friherre Ulf Bonde, K. rådet Tord Bondes son, en ...

Block, Henrik Gabriel, Astronom (1882 – 1928)

Block, Henrik Gabriel, f. 21 mars 1882 i Örby. Föräldrar: kyrkoherden sedermera kontraktsprosten Anders Herder Block och Ulvhild Cecilia Sparre. Intogs vid Lunds h. allmänna läroverk vt. 1894 och vid Göteborgs latinläroverk ht. 1896; avlade mogenhetsexamen därstädes 6 juni 1900; inskrevs vid Lunds universitet 15 sept. s. å.; fil. kand. 28 maj 1903; inskrevs vid Stockholms högskola 2 febr. 19...

Bohlin, Karl Petrus T, Astronom (1860 – 1939)

Bohlin, Karl Petrus Theodor, f. 30 okt. 1860 i Stockholm, Föräldrar: destillatorn Samuel Amandus Teodor Bohlin och Matilda Gunilla Lundgren. Genomgick Maria skola från 1868 och Stockholms gymnasium från 1874; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 20 maj 1878; student i Uppsala 16 sept. s. å.; fil. kand. 28 jan. 1880; fil. lic. 14 nov. 1883; disp. 12 dec. 1885; fil. doktor 31 maj 188...

Brag, Jonas, Poet, Astronom (1781 – 1857)

2. Jonas Brag, den föregåendes kusins son, f. 8 maj 1781 i Göteborg, d 5 mars 1857 därstädes. Föräldrar: konsistorienotarien i Göteborg, sekreteraren vid ostindiska kompaniet Arvid Andreas Brag och Anna Beata Öhrwall. Intogs efter enskild undervisning och skolstudier i Varberg och Uddevalla i Göteborgs gymnasium 1795; student i Lund 24 okt. 1797; disp. 19 dec 1798 (De cura Hebræoru...

Bredman, Johan, Astronom (1770 – 1859)

Bredman, Johan,f.7 nov. 1770 i Oviken, d. 3 febr. 1859 i Uppsala. Föräldrar: furiren Erik Bredman och Anna Maria Löfberg. Student i Uppsala 16 mars 1790; disp. 7 juni 1794 (Annales typographici seculi decimi sexti in Svecia, p. 4; pres. E. M. Fant); fil. kand. 5 apr. 1797; disp. 19 apr. s. å. (De ambiguitate radicum algebraicarum in problematibus physicis; pres. Sak. Nordmarck); fil. magiste...

Burman, Eric, Organist, Matematiker, Astronom (1692 – 1729)

1. Eric Burman, f. 23 sept. 1692 i Bygdeå, d. 3 nov. 1729, i Uppsala. Föräldrar: kyrkoherden i Bygdeå Jakob Laurentii Burman och Kristina Bozaea. Elev i Piteå skola 1703 och i Härnösands gymnasium; student i Uppsala 13 dec. 1707; orerade 3 maj 1712 »De laude musices»; disp. 22 juni 1715 (Specimen mathematicum de proportione harmonica, P. 1; pres. P. Elvius) samt 6 juni 1716 (Disputatio alter...

Celsius, Anders, Astronom (1701 – 1744)

5. Anders Celsius, den föregåendes brorson, son till C. 2, f. 27 nov. 1701 i Uppsala, d 25 apr. 1744 därstädes. Student i Uppsala 12 juni 1711; disp. 12 dec. 1727 (Disputatio astronomi ca de motu vertiginis lunæ; pres. E. Burman) och 21 maj 1728 (Dissertatio gradualis de existentia mentis; pres. J. Hermansson); fil. magister 4 juni 1728. Amanuens hos Vetenskapssocieteten ...

Celsius, Magnus N, Botanist, Matematiker, Astronom, Fornforskare (1621 – 1679)

1. Magnus Nicolai Metagrius, senare Celsius, f. 16 jan. 1621 i Alfta socken, d 5 maj 1679 i Uppsala. Föräldrar: kaplanen i Alfta och Ovanåker, sedermera kyrkoherden i Ovanåker Nikolaus Magni Travillagæus, senare Alptaneus, och Sigrid Unonia. Elev i Gävle skola 1639; student i Uppsala 14 febr,. 1641; disp. 1642 (Dissertatio aliquot theorematibus miscellaneis inclusa; pres. E. Unonis Gevalius)...

Celsius, Nils, Matematiker, Astronom (1658 – 1724)

2. Nils Celsius, den föregåendes son, f. 15 apr. 1658 i Uppsala, d 21 mars 1724 därstädes. Inskriven vid universitetet 15 mars 1672; disp. 1678 (Synopsis physica XIV de effluviis variis, ventu & sætu maris; pres. P. Hoffwenius) och ånyo 15 okt. 1679 (Dissertatio mathematica de principiis astronomicis propriis; pres.. A. Spole); erhöll dubbelt kungl. stipendium 1680 (förlängt på tre...

Charlier, Carl Vilhelm Ludvig, Astronom (1862 – 1934)

Charlier, Carl Vilhelm Ludvig, f. 1 apr. 1862 i Östersund. Föräldrar: inspektören Emmerich Emanuel Charlier och Aurora Kristina Hollstein. Elev vid Östersunds h. allmänna läroverk vt. 1872; avlade mogenhetsexamen därstädes 28 maj 1880; student i Uppsala 13 sept. 1881; fil. kand. 12 dec. 1882; fil. lic. 13 mars 188.6; disp. 9 mars 1887; fil. doktor 31 maj 1887; studerade vid ryska centralobse...

Cronstrand, Simon Anders, Geodet, Astronom (1784 – 1850)

1. Simon Anders Cronstrand, f. 20 jan. 1784 på Törneby egendom, Kalmar landsförsamling, d. 22 febr. 1850 i Stockholm. Föräldrar: salpetersjuderidirektören Lars Cronstrand och Johanna Katarina Beckerström. Åtnjöt undervisning i hemmet; student i Uppsala 4 okt. 1796; disp. 13 dec. 1798 (Specimen academicum progressuum sesthetices cum cultura philosophi

Dunér, Nils Christofer, Astronom (1839 – 1914)

1. Nils Christofer Dunér, f. 21 maj 1839 i Billeberga sn (Malm.), d. 10 nov. 1914 i Stockholm. Föräldrar: prosten fil. doktor Nils Dunér och Petronella Christina Schlyter. Åtnjöt intill 12 års ålder undervisning i föräldrahemmet; därefter i Lunds katedralskola; student vid Lunds univ. 13 dec. 1855; e. o. amanuens vid astronomiska observatoriet 29 maj 1858 och vid fysiska institutionen 13 apr...

Elvius, Pehr d.y., Uppfinnare, Matematiker, Astronom (1710 – 1749)

2. Pehr Elvius d. y., den föregåendes son i hans 2:a gifte, f. aug. 1710, d. 27 sept. 1749 på Ekolsund, Husby-Sjutolfts sn (Upps.). Student vid Uppsala univ. 30 nov. 1720; elev vid A. G. Duhres läroanstalt i Uppsala; studerade i Stockholm för D. Menlös och vid Fortifikationskontoret; elev hos Chr. Polhem på Stjernsund; auskultant i Bergskollegium 11 okt...

Elvius, Petrus, Astronom (1660 – 1718)

1. Petrus Elvius, f. 24 sept. 1660 i Rättvik, d. 12 jan. 1718 i Uppsala (begr. 26 jan., Domk.). Föräldrar: prosten Gustavus Johannis Elvius och Anna Petersdotter Gangia. Student vid Uppsala univ. 15 febr. 1677; disp. 29 maj 1688 och pro gradu 22 nov. 1688; adjunkt i filosofiska fakulteten vid Uppsala univ. 1692; professor i matematik och astronomi där 23 nov. 1699.

G. 1) 2 nov. 1692 (...

Engström, Folke August, Astronom (1856 – 1926)

Engström, Folke August, f. 31 mars 1856 i Jönköping, d. 24 aug. 1926 i Lund. Föräldrar: förste lantmätaren August Engström och Annette Elfström. Elev vid Jönköpings h. elementarläroverk från ht. 1866; mogenhetsex. där 5 juni 1875; student vid Lunds univ. 13 sept. s. å.; fil. kand. där 29 maj 1877; fil. lic. 25 maj 1881; disp. för doktorsgrad 19 okt. s. å.; fil. doktor 31 maj 1882. Företog ve...

Fagerholm, Per Erik, Geodet, Astronom (1883 – 1944)

Fagerholm, Per Erik, f. 15 jan. 1883 i Spånga sn (Sth.), d. 8 aug. 1944 i Stockholm (Engelbr.). Föräldrar: godsägaren Per Hjalmar Fagerholm och Hildur Carlsson. Mogenhetsex. i Visby 14 juni 1901; student vid Uppsala univ. 18 sept. 1902; amanuens vid astronomiska observatoriet där 1 juli 1903–1 dec. 1906 och vt. 1908; fil. kand. där 28 maj 1904; fil. lic. där 14 dec. 1905; disp. pro gradu 17 ...

Falck, Anders, Astronom, Skolman (1740 – 1796)

2. Anders Falck, den föregåendes bror, f. 13 jan. 1740 på Kockstorp i Broddetorps sn (Skarab.), d. 10 febr. 1796 i Skara. Genomgick Skara gymnasium; student vid Uppsala univ. 17 okt. 1758; fil. magister primus där 15 juni 1767; apologist vid Skara trivialskola 22 aug. 1770; vice lektor där 1772; konrektor 3 maj 1780; rektor där 22 maj 1793. LVVS 1780; LVA 1788. – Ogift.

Ferrner, Bengt, Matematiker, Astronom (1724 – 1802)

Ferrner, Bengt (före adlandet Ferner), f. 10 dec. 1724 i Nyeds prästgård (Värml.), d. 20 okt. 1802 i Stockholm (Ridd.). Föräldrar: vice prosten och kyrkoherden magister Georg Jonsson Ferner och Anna Helena Noreen. Elev vid trivialskolan och gymnasiet i Karlstad; student vid Uppsala univ. 3 okt. 1743; ämnessven i VA 9 april 1748; astronomie observator vid Uppsala univ. 22 juni 1751;...

Fornelius, Jonas, Matematiker, Astronom (1635 – 1679)

2 Fornelius, Jonas, son till F 1, f 14 april 1635 i Uppsala (enl J Arrhenius), f 17 febr 1679 där. Inskr vid Uppsala univ 11 maj 1642, vid Leidens univ 29 aug 1658, disp pro gradu där 1659 (före 1 juli), närv vid Franekers univ aug s å o juli 1661, e o prof i matematik vid Uppsala univ 6 nov 1663, ord matheseos prof (i astronomi) 23 okt 1664, kallas matheseos superiorum prof från 1...

Forsius, Sigfridus A, Präst, Astronom (– senast 1624)

Forsius, Sigfridus Aronus, f sannolikt i Helsingfors, d före 24 juni 1624 i Ekenäs. Predikant o lär vid Revals domkyrka 4 mars 1591, inskr vid Uppsala univ april 1595, fältpredikant i Finland o Livland 1599–1601, kallar sig dec 1601 hertig Karls hovpredikant, fullmakt på Närpes pastorat 3 dec s å, erhöll kyrkotionden från Kimito 21 sept 1602 o trol fullmakt på pastoratet s d, uppeh...

Gyldén, J A Hugo, Astronom (1841 – 1896)

Gyldén, Johan August Hugo, f 29 maj 1841 i Hfors, d 9 nov 1896 i Sthlm (Ad Fredr). Föräldrar: prof Nils Abraham G o frih Beata Sofia Wrede. Inskr vid univ i Hfors ht 57, FK 30 april 60, promov mag 31 maj 60, FL 21 okt 62, doc i astronomi 8 dec 62 (tilltr ej men kvarstod nominellt i tjänsten till 1 okt 64), adjunkt-astronom vid kejserliga centralobservatoriet i Pulkova, Ryssland, 5 ...

Hasselberg, C Bernhard, Fysiker, Astronom (1848 – 1922)

1 Hasselberg, Clas Bernhard, f 3 sept 1848 i N Vånga (Skar), d 23 maj 1922 i Stocksund, Danderyd (Sth). Föräldrar: kh Claes Anton H o Natalia Clementina Stabeck. Elev vid Skara h elementarlärov ht 63, mogenhetsex där vt 66, inskr vid UU 18 sept 66, FK 13 maj 72, disp pro gradu 31 maj 72, FD 31 maj 72, allt vid UU, eo astronom vid centralobservatoriet i Pulkovo, Ryssland, hösten 72, chef för ...

Hedræus, Benedictus Christierni, Astronom (1608 – 1659)

Hedraeus, Benedictus Christierni, f 1608 i N Öxnäs, Högsäter (Älvsb), d 4 jan 1659. Föräldrar: smeden Kristiern Bengtsson o Brita Larsdtr. Inskr vid UU 11 mars 31, deltog vid befästn:arb i Livland 38, k stipendiat för fortifikationsstudier i Nederländerna 31 mars 41, inskr vid Leidens univ 2 okt 41 o 1 aug 44, k fullm att driva instrumentverkstad i Sthlm 20 mars 48 (materialanslag 23 mars), ...

Hellant, Anders, Astronom (1717 – 1789)

Hellant, Anders, f 30 nov 1717 i Torneå, d 23 nov 1789 där. Föräldrar: köpmannen Anders Henriksson H o Brita Kempe. Inskr vid UU 27 okt 33, landskanslist vid Västerbottens landskansli 35, extra kanslist o auskultant i kommerskoll 37, v häradsh i N Lappmarken 41, astronomisk observatör vid Norska gränskommissionen 48, kommitterad till reglerande av gränserna i lappmarkerna mellan Sverige o No...

Hiorter, Olof, Astronom (1696 – 1750)

Hiorter, Olof, f 1696 troligen i Rödön, Jämtl, d 25 april 1750 i Uppsala. Föräldrar: auditören vid Jämtl:s reg Pehr Hiort(er) o Margareta Gestrinia. Elev vid Frösö skola 05, vid Härnösands gymn 09—12, inskr vid UU 13 febr 13, informator hos familjen De Geer på Skyllbergs bruk 14—22, stud vid Utrechts univ 23—27, privatlär i Sthlm 27—32, doc vid UU 20 nov 32, vik prof i astronomi där 32—37, a...

Lexell, Anders Johan, Matematiker, Astronom (1740 – 1784)

Lexell, Anders Johan, f 24 dec 1740 i Åbo, d 11 dec (30 nov) 1784 i S:t Petersburg. Föräldrar: rådmannen o juveleraren Jonas Lexel o Magdalena Catharina Biörckegren. Inskr vid Åbo akad 20 mars 55, disp pro gradu där 4 juni 60, mag 25 aug 60, inskr vid UU jan 63, doc i matematik vid Åbo akad 9 sept 63, astronomie observatör vid veten-skapsakad i S:t Petersburg 15 aug 68, prof i astronomi där ...

Lindblad, Bertil, Astronom (1895 – 1965)

3 Lindblad, Bertil, bror till L 2, f 26 nov 1895 i Örebro, d 25 juni 1965 i Saltsjöbaden, Sth. Studentex vid Örebro h a l 23 maj 14, inskr vid UU 3 sept 14, FM 4 april 17, FL 29 maj 18, disp 10 april 20, doc i astronomi 7 maj 20, FD 31 maj 20, assistent vid astronomiska observatoriet 22 — 23, allt vid UU, VA:s astronom med prof:s ställn o prefekt för Sthlms observatorium från 25 ma...

Lindhagen, D Georg, Astronom (1819 – 1906)

1 Lindhagen, Daniel Georg, f 27 (enl fb 30) juli 1819 i Askeby, Ög, d 5 maj 1906 i Sthlm, Jak o Joh. Föräldrar: komministern Carl Israel L och Jacobina Maria Köhler. Inskr vid UU 6 okt 37, teol studier, amanuens vid Uppsala observatorium 43—47, FK 13 juni 46, disp pro gradu 15 juni 46, mag 15 juni 48, adjunkt vid centralobservatoriet i Pulkovo, Ryssland, dec 49-55, doc vid UU 29 sept 50, bit...

Lindstedt, Anders, Lärare, Matematiker, Astronom (1854 – 1939)

1 Lindstedt, Anders, f 27 juni 1854 i Sundbom, Kopp, d 16 maj 1939 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: kommissionslantmätaren Samuel L o Maria Lovisa Skoglund. Mogenhetsex vid h a l i Falun 18 maj 72, inskr vid LU 16 sept 72, FK där 23 maj 74, observatör vid Hamburgs astronomiska observatorium 1 juli 74—1 juni 75, amanuens vid Lunds astronomiska observatorium 6 sept 75 — 77, FL vid LU 28 mars 77, ...

Lundmark, Knut E, Astronom (1889 – 1958)

Lundmark, Knut Emil, f 14juni 1889 i Älvsbyn, Nb, d 23 april 1958 i Lund, Domk. Föräldrar: hemmansägaren Johan August L o Anna Lovisa Eriksdtr. Mogenhetsex vid Luleå h elementarlärov 15 juni 08, inskr vid UU 18 sept 08, FM 16 sept 12, amanuens vid astronomiska observatoriet 1 dec 13–nov 20, FL 16 sept 16, disp 21 febr 20, doc i astronomi 26 febr 20, FD 31 maj 20, allt vid UU, Martin Kellogg ...

Lönnqvist, Conrad L, Astronom, Skolman, Populärvetenskaplig författare (1889 – 1969)

Lönnqvist, Conrad Leopold, f 15 nov 1889 i Sala, d 12 april 1969 i Södertälje. Föräldrar: bagarmästaren Olaus Pettersson L o Carolina Lundgren. Mogenhetsex vid h a l i Uppsala 28 maj 07, inskr vid UU ht 07, e lär i Härnösand 09–10 o 12–13, FM vid UU 30 maj 11, e lär vid Gbgs östra realskola vt 15, vid h a l i Örebro 15–17, adjunkt i matematik o fysik vid h a...

Mallet, Fredric, Matematiker, Astronom (1728 – 1797)

Mallet, Fredric, f 10 mars 1728 i Sthlm, d 27 juni 1797 i Uppsala, Domk. Föräldrar: tobaksfabrikören Frans M o Catharina Höök. Inskr vid UU 1 okt 45, ämnessven vid VA 18 febr 49, disp pro exercitio 4 juli 50, fil kand 19 dec 50, disp pro gradu 8 juni 52, mag 15 juni 52, doc i astronomi 5 okt 54, astronomie observatör 14 mars 57, observatör regius 22 okt 61, prof i matematik 22 april 73–11 de...

Malmquist, K Gunnar, Astronom (1893 – 1982)

Malmquist, Karl Gunnar, f 21 febr 1893 i Ystad, d 27 juni 1982 i Uppsala. Föräldrar: järnvägskassören Emil Vilhelm M o Anna Elfrida Persson. Studentex vid h a l i Ystad 12 juni 11, inskr vid LU 2 sept 11, FK 13 sept 13, FM 15 dec 14, amanuens vid observatoriet 1 okt 15–20, FL 16 sept 18, disp 30 april 20, doc i astronomi 7 maj 20, FD 31 maj 21, tf observatör vid upprepade tillfällen 21–29, a...

Melanderhielm, Daniel, Matematiker, Astronom (1726 – 1810)

Melanderhielm, Daniel (före adl Melander), f 29 okt, dp 1 nov 1726 i Sthlm, Nik, d 8 jan 1810 där, ibid. Föräldrar: rektorn sedermera prosten Simon Melander o Justina Margareta Djurberg. Inskr vid UU 20juni 33, fil kand 19 dec 50, disp pro gradu 25 april 52, mag 15 juni 52, doc i matematik o fysik 27 juni 52, adjunkt i matematik 4 nov 57, vik prof i astronomi febr 58, allt vid UU, mechanices...

Möller, D M Axel, Astronom (1830 – 1896)

1 Möller, Didrik Magnus Axel, f 16 febr 1830 i Sjörup, Västra Alstad, Malm, d 25 okt 1896 i Lund. Föräldrar: kronolänsmannen o v auditören Olof Gissel M o Fredrica Bergh. Studentex vid LU 5 dec 46, disp pro exercitio 20 okt 47, amanuens vid astronomiska observatoriet 24 dec 51, FK 11 juni 53, disp pro gradu 13 juni 53, FM 23 juni 53, docent i praktisk astron...

Nicander, Henrik, Matematiker, Astronom (1744 – 1815)

1 Nicander, Henrik, f 18 april 1744 (enl db för Maria, Sthlm) i Vrena, Söd, d 12 febr 1815 i Sthlm, Maria. Son till skattebonden Per Persson i Farneby, Vrena. Elev vid Nyköpings trivialskola 54, vid Strängnäs gymnasium 59, inskr vid UU 21 okt 63, disp pro gradu juni 67, mag 15 juni 67, doc i astronomi 6 okt 70, allt vid UU, andre sekr vid VA 13 nov 76, sekr där tills med J C Wilcke 21 j...

Nordenmark, Nils V E, Astronom (1867 – 1962)

Nordenmark, Nils Victor Emanuel, f 15 april 1867 i Hammerdal, Jämtl, d 2 febr 1962 i Sthlm, Joh. Föräldrar: folkskolläraren Sven N o Anna Nilsson. Mogenhetsex vid h a l i Hudiksvall 25 maj 87, inskr vid UU ht 87, FK 25 maj 89, amanuens vid astronomiska observatoriet 9195, FL 14 dec 93, disp 20 okt 94, FD 31 maj 95...

Nordmark, Zacharias, Fysiker, Astronom (1751 – 1828)

1 Nordmark, Zacharias, f 29 okt 1751 i Luleå, d 26 juni 1828 i Uppsala. Föräldrar: komministern Hans N (jfr s 149) o Maria Plantin. Inskr vid UU 7 nov 67, lantmäteriex 69, vik insp för mått, mål o vikt 69, FK vid UU 8 juni 75, disp pro gradu 8 april 76, mag 17 juni 76, astronomie doc 12 dec 76, eo astronomie adjunkt 16 maj 82, allt vid UU, prof i experimentalfysik vid univ i Greifswald 7 aug...

Petrus Astronomus, Astronom, Urmakare (– efter 1513)

Petrus Astronomus, f i Tyskland (Carlsson), d efter 1513. Munk i Vadstena kloster. Astronom o urkonstruktör.

Planman, Anders, Präst, Matematiker, Astronom (1724 – 1803)

Planman, Anders, f 1724 (fb saknas) i Hattula, Nylands o Tavastehus län, d 25 april 1803 i Pemar, Åbo o Björneb. Föräldrar: löjtnanten Pehr P o Ingeborg Leufstadius. Inskr vid Åbo akad 26 april 44, disp pro gradu 10 juni 53, fil mag där 25 juli 54, studerade vid UU 5458, informator i Sthlm 57, doc i astronomi vid UU 3 febr 58, v adjunkt i matematik där 58, prof i fysik vid Åbo ...

Ramberg, S Jöran M, Astronom (1906 – 1990)

Ramberg, Sven Jöran Malte, f 5 dec 1906 i Högseröd, Malm, d 4 okt 1990 i Uppsala, Domk. Föräldrar: skräddarmästaren Hans R o Hanna Sjöberg. Studentex vid Eslövs h samskola 20 maj 26, inskr vid LU 8 sept 26, eo amanuens vid Lunds observatorium 20 sept 27, ord amanuens 1 mars 3131 dec 32, FK 29 maj 29, FM 15 dec 30, FL 31 jan 35, allt vid LU, amanuens vid Sthlms observatorium 1 j...

Rosén, Per G, Geodet, Astronom (1838 – 1914)

Rosén, Per Gustaf, f 17 juni 1838 i Linköping, Domk, d 10 jan 1914 i Lidingö. Föräldrar: musiksergeanten Johannes (Johan) R o Anna Sofia Ekholm. Elev vid Linköpings gymn 53, erhöll avgångsbetyg där 4 maj 57, studentex vid UU 18 maj 57, inskr 19 maj 57, amanuens vid fysiska instit ht 63–ht 64, FK 30 jan 65, allt vid UU, v lektor vid Uppsala h elementarlärov vt 65, disp vid UU 5 dec 66, doc i ...

Rubin, S Tryggve S, Geodet, Astronom (1874 – 1946)

Rubin, Sven Tryggve Salomon, f 1 mars 1874 i Sthlm, Jak o Joh, d 28 juli 1946 i Blidö, Sth (enl db för Sthlm, Maria). Föräldrar: vice häradshövdingen Salomon Theodor R o Eva Katarina Ekström. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 18 maj 92, inskr vid UU 19 sept 92, FK där 31 jan 95, inskr vid StH 10 sept 95, amanuens vid UU:s observatorium periodvis 1 sept 971 mars 03, as...

Schalén, Carl A W, Astronom (1902 – 1993)

Schalén, Carl Adam Wilhelm, f 11 jan 1902 i Sthlm, Hedv El, d 11 dec 1993 i Lund, Allhelgonaförs. Föräldrar: protokollssekreteraren Claes Adam S o Vivica Ebba Charlotta Strokirk. Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm 14 maj 20, inskr vid StH 2 sept 20, amanuens i astronomi vt 21–vt 23, FK där 21 april 23, inskr vid UU 3 sept 24, e o amanuens vid meteorolog instit 1 juli 25–30 sept 28, FL...

55 träffar, sida:  1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se