Var god observera att endast exakta uppgifter ger träff.

Pröva vid utebliven träff gärna Snabbsök i stället.
Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
19 träffar, sida:  1 
Anckarström, Klas Klasson, Bruksidkare, Bergmästare (– 1702)

1. Klas Klasson Anckarström, före adlandet Depken, d 1702. Föräldrar: borgaren i Västerås Klas Depken och Elisabet Kristoffersdotter. Handsekreterare hos landshövdingen i Falun 1650; gruvskrivare vid Stora Kopparberg 1653; konststatsinspektor därstädes 25 nov. 1656 genom bergskollegiets fullmakt, men förlorade 3 apr. 1657 sysslan, då K...

Beronius, Jonas, Bergmästare (1779 – 1847)

1. Jonas Beronius, f. 28 okt. 1779 på Ingelstorp i Skärvs socken, d 18 nov. 1847 å Kullbol i Dannemora socken. Föräldrar: rektorn vid Lidköpings skola, sedermera utnämnde kyrkoherden i Norunga Peter Beronius och Brita Katarina Flygare. Genomgick trivialskolan och gymnasiet i Skara; student i Uppsala 5 okt. 1798; avlade examen till rättegångsver...

Billsten, Karl, Bergmästare, Bruksägare (– 1671/73)

Karl Billsten (Bilsten, Billensteen), d mellan 1671 och 1673, antagligen 1672, enär gravplats i Åbo domkyrka då (30 okt.) betalades för honom. Föräldrar: Karl IX:s vinskänk Konrad Bildstein och Barbro Staffansdotter Creutziger. Tullnär i Åbo 6 apr. 1631 och innehade sedan befattningar vid tulluppbörden i nämnda stad t. o. m. 1637; &ou...

Bredberg, Bengt Gustaf, Kemist, Bergmästare (1797 – 1873)

1. Bengt Gustaf Bredberg, f. 6 juni 1797 i Kristine församling, Göteborg, d. 4 dec. 1873 i Valdemarsvik. Föräldrar: grosshandlaren Olof Bredberg och Johanna Maria Santesson. Åtnjöt undervisning i hemmet, bl. a. av gymnasieadjunkten, sedermera domprosten i Uppsala J. Thorsander; fortsatte privatstudierna i Lund och Uppsala; student i Uppsala 12 okt. 1810; a...

Cronstedt, Axel Fredrik, Kemist, Mineralog, Bergmästare (1722 – 1765)

5. Axel Fredrik Cronstedt, den föregåendes kusin, son till C. 2 i hans andra gifte, f. 23 dec. 1722 på Ströppsta i Turinge socken, d. 19 aug. 1765 på Nisshytte bruk i Säters socken i Dalarna. Bodde från 1724 på Siggesta i Värmdö socken, dit hans föräldrar då flyttade; åtnjöt undervisning i hemmet av inform...

Dahlblom, L. E. Theodor, Geolog, Bergmästare, Gruvingenjör (1865 – 1956)

Dahlblom, Lorentz Edvard Theodor, f. 2 dec. 1865 i Strömstad. Föräldrar: urmakaren Edvard Ferdinand Dahlblom och Hedvig Vilhelmina Dassau. Elev vid Strömstads treklassiga läroverk 16 jan. 1877 och vid Göteborgs h. latinläroverk ht. 1879; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 28 maj 1884; elev vid tekniska högskolans avdelning för gruvvetenskap 13 sept. 1884—19 maj 1888; har företagi...

Edelfelt, Johan Gustaf, Geschworner, Bergmästare (1734 – 1791)

Johan Gustaf Edelfelt, f. 3 sept. 1734 på Distorp, Rystads sn (Ög.), d. 19 jan. 1791 på bergmästarbostället i Norberg (Vm.). Föräldrar: ryttmästaren Johan Gustaf Edelfelt och Anna Christina Eck. Student vid Uppsala univ. 12 sept. 1749; bergsex. 1753; auskultant i Bergskollegium 27 mars 1754; e. o. kanslist där 11 okt. 1757; vice notarie 18 okt. ...

Forselles, af, Jacob Henrik, Bergmästare, Bergsingenjör (1785 – 1855)

2 af Forselies, Jacob Henrik, sonson till F 1, f 27 dec 1785 på Strömfors bruk i Strömfors (Nyland), d 13 juni 1855 i Sthlm (enl Sala dödbok). Föräldrar: bruksägaren, bergsrådet Henrik Johan af F o Virginia Sofia Christina Carlsköld. Inskr vid Åbo akad 1800, vid Uppsala univ 21 april 1801, hovrättsex där 3 juni 180...

Funck, Alexander, Bergsråd, Geschworner, Bergmästare (1716 – 1797)

4 Funck, Alexander, bror till F 3, f 1 febr 1716 i Avesta (L 45: 4, KB), d 8 nov 1797 i Norrköping (Tåby dödbok). Inskr vid Uppsala univ 26 febr 1728, auskultant i bergskoll 8 okt 1735, eo notarie där 18 dec 1740, direktor vid Ljusnedals bruk (Jämtl) 11 nov1745, geschworner vid Salberget 27 febr 1746, bergmästare i Södermanlands, Österg...

Funck, Johan, Bergmästare, Bruksägare (1630 – 1679)

1 Funck, Johan, f 17 dec 1630 i Sthlm (självbiogr anteckn), d 12 jan 1679 i Avesta (enl fam:bibel o likpred). Föräldrar: köpmannen Thomas F o Margareta Depken. Elev vid Stralsunds trivialskola från juni (ej juli) 1642, vid Greifswalds univ 31 okt 1643, vid Uppsala univ 6 okt 1646, avreste utrikes 10 aug 1652, inskr vid Heidelbergs univ 3 okt 1653, stu...

Gahn, J Gottlieb, Kemist, Bergmästare (1745 – 1818)

1 Gahn, Johan Gottlieb, f 19 aug 1745 på Voxna bruk, Ovanåker (Gävl), d 8 dec 1818 i Falun. Föräldrar: lanträntmästaren Hans Jacob G o Anna Maria Schulzen. Inskr vid Uppsala univ 19 febr 1754, gymnasist i Västerås 1758, studerade i Uppsala 1762–70, auskultant i bergskoll 22 dec 1768, bergsex i Uppsala 1770, stipendiat i kem...

Geijer, Bengt Reinhold, Industriidkare, Mineralog, Geschworner, Bergmästare (1758 – 1815)

3 Geijer, Bengt Reinhold, sonson till G 1, f 10 nov 1758 på Bofors bruk, Karlskoga, d 12 nov 1815 i Sthlm (Ad Fredr). Föräldrar: brukspatron Salomon Gottschalk G o Magdalena Löfman. Inskr vid UU 9 febr 76, försvarade en avh om zinkmalmer under Torbern Bergmans presidium mars 79, auskultant i bergskoll 30 mars s å, tf geschworner i Värm...

Grissbach, Georg, Bergmästare, Fortifikationsofficer (1587 – 1651)

Grissbach, Georg, f 25 aug 1587 i S:t Andreasberg, Braunschweig (Tyskl), d 27 aug 1651 på Salnecke, Gryta sn (Upps). Föräldrar: Georg G o Catharina Brechtel. Verksam vid tyska bergverk 99—20 (enl personalierna), minörkapten hos hertig Ernst av Mansfeld trol 22 o vid sv armén i Livland o Tyskland 24—30, överbergmästare över rikets silver-...

Odelberg, Herman, Industriidkare, Bergmästare (1731 – 1783)

1 Odelberg, Herman, före 1758 Olsson, f 27 dec 1731 i Västervik, d löjan (bouppt), begr 19 jan 1783 i Sthlm, Riddarh. Föräldrar: brukspatronen Johan Olofsson o Margareta Krämer. Inskr vid LU 21 aug 47, auskultant i bergskoll 22 okt 48, tf disponent för Ädelfors gruvverk, Jönk, 26 aug 51, ämnessven i VA april 56, geschworner i Södermanlan...

Odhelstierna, Erich, Bergmästare, Bergsvetenskapsman (1661 – 1704)

1 Odhelstierna, Erich, före adl Odhelius, f 26 jan 1661 i Uppsala (epitafium i Västerås domk, Ekström, s 188), dp där, Domk, 29 jan, d 12 okt 1704 i Sthlm (epitafium o v Schantz' geneal:er, RHA; bet för själaringn s d i Sthlm, Nik). Föräldrar: TD, prof Ericus Odhelius o Margareta Laurelia. Inskr vid UU 8 dec 76, disp pro exercitio där 21...

Polheimer, Anders, Bergmästare (1746 – 1811)

2 Polheimer, Anders, brorsons son till P 1, f 31 aug 1746 i Husby, Kopp, d 2 sept 1811 i Västerfärnebo, Vm. Föräldrar: bruksförvaltaren Anders Polhammar o Anna Catharina Wiens. Inskr vid UU 20 febr 56, jur ex där 64, auskultant i Bergskoll med placering vid Falu gruva 20 dec 64, ämnessven vid VA 68, elev i markscheideriet vid Falu gruva ...

Qvist Andersson, Benct, Metallurg, Mineralog, Bergmästare (1726 – 1799)

Qvist Andersson, Benct (av släkten Svinhufvud i Västergötland), f 21 okt 1726 i Ockelbo, Gävl (fb saknas), d 14 okt 1799 i Sthlm, Kat. Föräldrar: bruksinspektorn Andreas Q o Anna Elisabeth Salner. Inskr vid UU 3 mars 43, auskultant i Bergskoll 1 okt (avlade eden 13 okt) 47, eo notarie där 29 jan 50, biträde hos övermasmästaren [a:6768:Sven Ri...

Sjögren, C Anton H, Mineralog, Bergmästare, Gruvingenjör (1822 – 1893)

1 Sjögren, Carl Anton Hjalmar, f 25 nov 1822 i Lofta, Kalm, d 19 juni 1893 i Ösmo, Sth (enl db för Filipstad). Föräldrar: inspektören Anders Jaen S o Anna Maria Hagberg. Inskr vid LU 5 okt 42, ex philologico-philosophicum 19 dec 46, disp pro gradu 19 juni 47, mag 23 juni 47, disp för docentur 14 juni 48, doc i mineralogi 20 juni 48-50, bergsex 16 okt 5...

19 träffar, sida:  1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se